1.0.0 / January 11, 2016
(4.6/5) (18)
Loading...

Description

Azərbaycan RespublikasınınVergilərMəcəlləsi

Son yenilənmə tarixi 06.01.2016

Tətbiqin özəllikləri:
• Offline işləmə rejimi - app-ı internet olmadan istifadəedəbilərsiniz.
• Sürətli axtarış
• Seçilmişlər siyahısı (Favorite) - bəyəndiyiniz maddəni"ürək"düyməsini basmaqla bu siyahıya əlavə edə bilərsiniz.
• Bookmark - Bəyəndiyiniz maddəni lüğətdə müxtəlif qruplardasaxlayabilərsiniz.
• Maddənin izah pəncərəsində hər hansı sözü seçməklə (üzərindətutubsaxlamaqla) lüğətdə axtarışa verə bilmək imkanı (longpress)
• Tarixçə - Baxdığınız maddələrin tarixçəsi
• Azərbaycan hərfləri üçün virtual klaviatura
• Tablet dəstəyi

Tənzimləmələr bölməsi
• İnterfeysin rəngini dəyişdirmək imkanı
• Mətnin ölçüsünü dəyişdirmək imkanı
• Landscape modunda məlumat pəncərəsinin yerinin təyini
• Məlumatları silmək imkanı

Yeni App-lardan xəbər tutmaq üçün səhifəmizi izləyin
https://www.facebook.com/AzLiterature/

Açar sözlər: Azerbaycan, baki, qanun, vergiler mecellesi

Tax Code oftheAzerbaijan Republic

Updated 06.01.2016

The particulars of the application:
• Offline operation mode - you can use the app withouttheinternet.
• Quick search
• Favorites list (Favorite) - favorite item "heart" can be addedtothis list by pressing the button.
• Bookmark - you like the item can keep different groups inthedictionary.
• describing the item and choosing the word to any window (holdonmaintaining) the ability to be able to look in the dictionary(longpress)
• History - look at the history of the items
• Azerbaijan to the letters of the virtual keyboard
• Tablet support

Settings section
• The ability to change the color of the interface
• The ability to change the size of text
• Landscape mode, the determination of total window
• Ability to delete data

Follow our page to keep the news from New App
https://www.facebook.com/AzLiterature/

Keywords: Azerbaijan, Baki, the law, the Tax Code

App Information Vergilər Məcəlləsi

 • App Name
  Vergilər Məcəlləsi
 • Package Name
  com.azliterature.taxcode
 • Updated
  January 11, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0.0
 • Developer
  AzLiterature Apps
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

AzLiterature Apps Show More...

Səməd Vurğun - Şeirləri 1.0.2 APK
Səməd Vurğunun əziz xatirəsinə həsrolunur.Applicationda Şairin seçilmiş 285 şeiri yer alır.Bu tətbiq, "Səməd Vurğun. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. Bakı,"Şərq-Qərb", 2005." kitabı əsasında hazırlanmışdır.Tərtib edəni: Aslan SalmansoyRedaktoru: Aybəniz VurğunqızıÖzəllikləri:• Offline işləmə rejimi - internet olmadan istifadə edəbilərsiniz.• Sürətli axtarış• Seçilmişlər siyahısı (Favorite) - bəyəndiyiniz şeiri "ürək"düyməsini basmaqla bu siyahıya əlavə edə bilərsiniz.• Azərbaycan hərfləri üçün virtual klaviatura• Tablet dəstəyiTənzimləmələr bölməsi• İnterfeysin rəngini dəyişdirmək imkanı• Mətnin ölçüsünü dəyişdirmək imkanı(semed vurgun seirleri, azerbaycan, samad vurqun)(c) 2015S.Vurghun is dedicatedto the memory.Application poet selected 285 is a poem.In this application, "Samad Vurgun. Selected Works. The fivevolumes. Baku," East-West ", 2005." developed based on thebook.Compilation him: Lion SalmansoyEditor: Aybaniz VurgungiziParticulars:• Offline operation mode - you can use it without internetaccess.• Quick search• Favorites list (Favorite) - like the poem "heart" can be added tothis list by pressing the button.• For the virtual keyboard letters• Tablet supportSettings section• The ability to change the color of the interface• The ability to change the size of text(Semed haul poems, azerbaycan, samad Vurqun)(C) 2015
Cabir Novruz - Şeirləri 1.0.1 APK
Cabir Novruzun əziz xatirəsinə həsrolunur.Tətbiqdə şairin seçilmiş 152 şeiri yer alır.Özəllikləri:• Offline işləmə rejimi - internet olmadan istifadə edəbilərsiniz.• Sürətli axtarış• Seçilmişlər siyahısı (Favorite) - bəyəndiyiniz şeiri "ürək"düyməsini basmaqla bu siyahıya əlavə edə bilərsiniz.• Azərbaycan hərfləri üçün virtual klaviatura• Tablet dəstəyiTənzimləmələr bölməsi• İnterfeysin rəngini dəyişdirmək imkanı• Mətnin ölçüsünü dəyişdirmək imkanı(seirler, Azerbaycan)(c) 2015Jabir Novruz isdedicated to the memory.In practice, the poet 152 is a poem.Particulars:• Offline operation mode - you can use it without internetaccess.• Quick search• Favorites list (Favorite) - like the poem "heart" can be added tothis list by pressing the button.• For the virtual keyboard letters• Tablet supportSettings section• The ability to change the color of the interface• The ability to change the size of text(Poems, English)(C) 2015
Bəxtiyar Vahabzadə - Şeirləri 2.0.3 APK
Bəxtiyar Vahabzadənin əzizxatirəsinəhəsr olunur.Applicationda Şairin seçilmiş 206 şeiri yer alır.Bu tətbiq, "Bəxtiyar Vahabzadə. Seçilmiş əsərləri(şeirləri).İkicilddə. I cild (Şeirlər). Azərbaycan, Bakı, Öndər nəşriyyat,2004,328 səh." kitabı əsasında hazırlanmışdır.Tərtib edəni və redaktoru: Azər BağırovÖzəllikləri:• Offline işləmə rejimi - internet olmadan istifadəedəbilərsiniz.• Sürətli axtarış• Seçilmişlər siyahısı (Favorite) - bəyəndiyiniz şeiri"ürək"düyməsini basmaqla bu siyahıya əlavə edə bilərsiniz.• Azərbaycan hərfləri üçün virtual klaviatura• Tablet dəstəyiTənzimləmələr bölməsi• İnterfeysin rəngini dəyişdirmək imkanı• Mətnin ölçüsünü dəyişdirmək imkanı(bextiyar vahabzade seirleri, azerbaycan)(c) 2015poet is dedicatedtothe memory.Application poet selected 206 is a poem.In this application, "Vahabzade. Selected works (poems). Thetwovolumes. The first volume (Poems). Azerbaijan, Baku,LeaderPublishing, 2004, 328 pp." developed based on the book.Compiled and edited by him: Azer BagirovParticulars:• Offline operation mode - you can use it withoutinternetaccess.• Quick search• Favorites list (Favorite) - like the poem "heart" can be addedtothis list by pressing the button.• For the virtual keyboard letters• Tablet supportSettings section• The ability to change the color of the interface• The ability to change the size of text(Bextiyar vahabzade poems, Azerbaijan)(C) 2015
Mikayıl Müşfiq - Şeirləri 1.0.1 APK
Mikayıl Müşfiqin əziz xatirəsinəhəsrolunur.Applicationda Şairin seçilmiş 148 əsəri yer alır.Bu tətbiq, "Mikayıl Müşfiq. Sеçilmiş əsərləri. Baкı,“Şərq-Qərb”,2004, 352 səh." kitabı əsasında hazırlanmışdır.Tərtib edəni və redaktoru: Gülhüsеyn HüsеynoğluÖzəllikləri:• Offline işləmə rejimi - internet olmadan istifadəedəbilərsiniz.• Sürətli axtarış• Seçilmişlər siyahısı (Favorite) - bəyəndiyiniz şeiri"ürək"düyməsini basmaqla bu siyahıya əlavə edə bilərsiniz.• Azərbaycan hərfləri üçün virtual klaviatura• Tablet dəstəyiTənzimləmələr bölməsi• İnterfeysin rəngini dəyişdirmək imkanı• Mətnin ölçüsünü dəyişdirmək imkanı(mikayil musfiq seirleri, Azerbaycan)(c) 2015Mikail Mushfigisdedicated to the memory.Application poet selected 148 is a work.In this application, "Mikail Mushfig. The works chosen.Bakı,"East-West ", 2004, 352 pp." developed based on thebook.Compiled and edited by him: Gulhuseyn HuseynogluParticulars:• Offline operation mode - you can use it withoutinternetaccess.• Quick search• Favorites list (Favorite) - like the poem "heart" can be addedtothis list by pressing the button.• For the virtual keyboard letters• Tablet supportSettings section• The ability to change the color of the interface• The ability to change the size of text(Mikail Mushfig poems, English)(C) 2015
Abdulla Şaiq - Şeirləri 1.0.1 APK
Abdulla Şaiqin əziz xatirəsinəhəsrolunur.Applicationda Şairin seçilmiş 225 şeir, hekayə və təmsilləriÖzəllikləri:• Offline işləmə rejimi - internet olmadan istifadəedəbilərsiniz.• Sürətli axtarış• Seçilmişlər siyahısı (Favorite) - bəyəndiyiniz şeiri"ürək"düyməsini basmaqla bu siyahıya əlavə edə bilərsiniz.• Azərbaycan hərfləri üçün virtual klaviatura• Tablet dəstəyiTənzimləmələr bölməsi• İnterfeysin rəngini dəyişdirmək imkanı• Mətnin ölçüsünü dəyişdirmək imkanı(abdulla saiq seirleri, uşaq şeirləri, usaqseirleri,azerbaycan)(c) 2015A.Shaig is dedicatedtothe memory.Application selected 225 of his poems, stories and fablesParticulars:• Offline operation mode - you can use it withoutinternetaccess.• Quick search• Favorites list (Favorite) - like the poem "heart" can be addedtothis list by pressing the button.• For the virtual keyboard letters• Tablet supportSettings section• The ability to change the color of the interface• The ability to change the size of text(A.Shaig poems, children's poems, children'spoems,Azerbaijan)(C) 2015
Məmməd Araz - Şeirləri 1.0.2 APK
Məmməd Arazın əziz xatirəsinəhəsrolunur.Applicationda Şairin seçilmiş 271 şeiri yer alır.Bu tətbiq, "Məmməd Araz. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə.Bakı,"Lidernəşriyyat", 2004, 224 səh. " kitabı əsasındahazırlanmışdır.Tərtib edəni və redaktoru: Gülxanım Fətəli qızıÖzəllikləri:• Offline işləmə rejimi - internet olmadan istifadəedəbilərsiniz.• Sürətli axtarış• Seçilmişlər siyahısı (Favorite) - bəyəndiyiniz şeiri"ürək"düyməsini basmaqla bu siyahıya əlavə edə bilərsiniz.• Azərbaycan hərfləri üçün virtual klaviatura• Tablet dəstəyiTənzimləmələr bölməsi• İnterfeysin rəngini dəyişdirmək imkanı• Mətnin ölçüsünü dəyişdirmək imkanı(mammad memmed araz seirleri, Azerbaycan)(c) 2015Mammad Arazisdedicated to the memory.Application poet selected 271 is a poem.In this application, "Mehmet Aras. Selected Works. TwocilddəBakı,"Leader of publishing ", 2004, 224 pp.," Was developedbased on thebook.Compiled and edited by him: MF daughter GulkhanimParticulars:• Offline operation mode - you can use it withoutinternetaccess.• Quick search• Favorites list (Favorite) - like the poem "heart" can be addedtothis list by pressing the button.• For the virtual keyboard letters• Tablet supportSettings section• The ability to change the color of the interface• The ability to change the size of text(Mammad Mammad Araz poems, English)(C) 2015
Bayatılar 1.0.2 APK
Azərbaycan şifahi xalq əbədiyyatı -Bayatılar.App-da 4117 bayatı yer alır.Özəllikləri:• Offline işləmə rejimi - internet olmadan istifadə edəbilərsiniz.• Sürətli axtarış• Seçilmişlər siyahısı (Favorite) - bəyəndiyiniz şeiri "ürək"düyməsini basmaqla bu siyahıya əlavə edə bilərsiniz.• Azərbaycan hərfləri üçün virtual klaviatura• Tablet dəstəyiTənzimləmələr bölməsi• İnterfeysin rəngini dəyişdirmək imkanı• Mətnin ölçüsünü dəyişdirmək imkanı(bayati, azerbaycan bayatilar)(c) 2016Azerbaijani folkəbədiyyatı - Bayatilar.App-Bayati also housed in 4117.Particulars:• Offline operation mode - you can use it without internetaccess.• Quick search• Favorites list (Favorite) - like the poem "heart" can be added tothis list by pressing the button.• Azerbaijan to the letters of the virtual keyboard• Tablet supportSettings section• The ability to change the color of Interfeysin• The ability to change the size of text(Bayati, azerbaycan Bayatilar)(C) 2016
Əmək Məcəlləsi 1.0.1 APK
Azərbaycan Respublikasının ƏməkMəcəlləsiSon yenilənmə tarixi 06.01.2016Tətbiqin özəllikləri:• Offline işləmə rejimi - app-ı internet olmadan istifadə edəbilərsiniz.• Sürətli axtarış• Seçilmişlər siyahısı (Favorite) - bəyəndiyiniz maddəni "ürək"düyməsini basmaqla bu siyahıya əlavə edə bilərsiniz.• Bookmark - Bəyəndiyiniz maddəni lüğətdə müxtəlif qruplardasaxlaya bilərsiniz.• Maddənin izah pəncərəsində hər hansı sözü seçməklə (üzərindətutub saxlamaqla) lüğətdə axtarışa verə bilmək imkanı (longpress)• Tarixçə - Baxdığınız maddələrin tarixçəsi• Azərbaycan hərfləri üçün virtual klaviatura• Tablet dəstəyiTənzimləmələr bölməsi• İnterfeysin rəngini dəyişdirmək imkanı• Mətnin ölçüsünü dəyişdirmək imkanı• Landscape modunda məlumat pəncərəsinin yerinin təyini• Məlumatları silmək imkanıYeni App-lardan xəbər tutmaq üçün səhifəmizi izləyinhttps://www.facebook.com/AzLiterature/Açar sözlər: Azerbaycan, baki, qanun, emek mecellesithe Labour CodeUpdated 06.01.2016The particulars of the application:• Offline operation mode - you can use the app without theinternet.• Quick search• Favorites list (Favorite) - favorite item "heart" can be added tothis list by pressing the button.• Bookmark - you like the item can keep different groups in thedictionary.• describing the item and choosing the word to any window (hold onmaintaining) the ability to be able to look in the dictionary (longpress)• History - look at the history of the items• Azerbaijan to the letters of the virtual keyboard• Tablet supportSettings section• The ability to change the color of Interfeysin• The ability to change the size of text• Landscape mode, the determination of total window• Ability to delete dataFollow our page to keep the news from New Apphttps://www.facebook.com/AzLiterature/Keywords: Azerbaijan, Baki, the law, the Labour Code
Loading...