3.4.4 / February 3, 2020
(3.1/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Vestegnen HF & VUCs new school app allows you to see: anupdated schedule, your recent grades and news from the school. Stayup to date with school events, activities and other news. Withinformation about school events and registration deadlines, thereis no excuse for either being late, or forget enrollment. Anupdated schedule - at your fingertips Once you've logged in once,your schedule is only two taps away. Your schedule will always beupdated with cancellations, exchanged lessons and changes ofpremises. Avoid going to the school when lessons are canceled orhours are swapped. Get your grades at once when they are released.See both your annual and exam grades with the app. Your grades arereadily available - just for you in the app. NB. Requires userlogin

App Information Vestegnen HF & VUC

 • App Name
  Vestegnen HF & VUC
 • Package Name
  dk.inlogic.vestegnenhfvuc
 • Updated
  February 3, 2020
 • File Size
  101M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  3.4.4
 • Developer
  inLogic A/S
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

inLogic A/S Show More...

CELF 3.4.4 APK
inLogic A/S
CELFs new school app allows you to see: an updated schedule, yourrecent grades and news from the school. Stay up to date with schoolevents, activities and other news. With information about schoolevents and registration deadlines, there is no excuse for eitherbeing late, or forget enrollment. An updated schedule - at yourfingertips Once you've logged in once, your schedule is only twotaps away. Your schedule will always be updated with cancellations,exchanged lessons and changes of premises. Avoid going to theschool when lessons are canceled or hours are swapped. Get yourgrades at once when they are released. See both your annual andexam grades with the app. Your grades are readily available - justfor you in the app. NB. Requires user login
cphbusiness 3.3.6 APK
inLogic A/S
cphbusiness' new school app allows you to see: an updated schedule,your recent grades and news from the school. Stay up to date withschool events, activities and other news. With information aboutschool events and registration deadlines, there is no excuse foreither being late, or forget enrollment. An updated schedule - atyour fingertips Once you've logged in once, your schedule is onlytwo taps away. Your schedule will always be updated withcancellations, exchanged lessons and changes of premises. Avoidgoing to the school when lessons are canceled or hours are swapped.Get your grades at once when they are released. See both yourannual and exam grades with the app. Your grades are readilyavailable - just for you in the app. NB. Requires user login
HF&VUC Nord 3.4.2 APK
inLogic A/S
HF&VUC Nords new school app allows you to see: an updatedschedule, your recent grades and news from the school. Stay up todate with school events, activities and other news. Withinformation about school events and registration deadlines, thereis no excuse for either being late, or forget enrollment. Anupdated schedule - at your fingertips Once you've logged in once,your schedule is only two taps away. Your schedule will always beupdated with cancellations, exchanged lessons and changes ofpremises. Avoid going to the school when lessons are canceled orhours are swapped. Get your grades at once when they are released.See both your annual and exam grades with the app. Your grades arereadily available - just for you in the app. NB. Requires userlogin
Rybners 3.4.4 APK
inLogic A/S
Rybners new school app allows you to see: an updated schedule, yourrecent grades and news from the school. Stay up to date with schoolevents, activities and other news. With information about schoolevents and registration deadlines, there is no excuse for eitherbeing late, or forget enrollment. An updated schedule - at yourfingertips Once you've logged in once, your schedule is only twotaps away. Your schedule will always be updated with cancellations,exchanged lessons and changes of premises. Avoid going to theschool when lessons are canceled or hours are swapped. Get yourgrades at once when they are released. See both your annual andexam grades with the app. Your grades are readily available - justfor you in the app. NB. Requires user login
Aarhus Tech 3.4.0 APK
inLogic A/S
Aarhus Techs new school app allows you to see: an updated schedule,your recent grades and news from the school. Stay up to date withschool events, activities and other news. With information aboutschool events and registration deadlines, there is no excuse foreither being late, or forget enrollment. An updated schedule - atyour fingertips Once you've logged in once, your schedule is onlytwo taps away. Your schedule will always be updated withcancellations, exchanged lessons and changes of premises. Avoidgoing to the school when lessons are canceled or hours are swapped.Get your grades at once when they are released. See both yourannual and exam grades with the app. Your grades are readilyavailable - just for you in the app. NB. Requires user login
Herningsholm Erhvervsskole 3.3.6 APK
inLogic A/S
Herningsholm Erhvervsskoles new school app allows you to see: anupdated schedule, your recent grades and news from the school. Stayup to date with school events, activities and other news. Withinformation about school events and registration deadlines, thereis no excuse for either being late, or forget enrollment. Anupdated schedule - at your fingertips Once you've logged in once,your schedule is only two taps away. Your schedule will always beupdated with cancellations, exchanged lessons and changes ofpremises. Avoid going to the school when lessons are canceled orhours are swapped. Get your grades at once when they are released.See both your annual and exam grades with the app. Your grades arereadily available - just for you in the app. NB. Requires userlogin
VUC Djursland 3.4.2 APK
inLogic A/S
VUC Djursland app gør det muligt for dig at se: et altid opdateretskema, dine seneste karakterer og nyheder fra skolen. Blivopdateret med skolens arrangementer, tiltag og andre nyheder. Medinformationerne om skolens arrangementer og om tilmeldingsfrister,er der ikke nogen undskyldning for hverken at komme for sent, ellerglemme tilmeldingen. Et opdateret skema – lige ved hånden Når duhar logget på én gang, er dit skema kun to tryk væk. Dit skema vilaltid være opdateret med aflysninger, ombyttede tider og ændringeraf lokaler. Slip for at møde op til aflyste lektioner og timer derer byttet rundt. Få dine karakterer med det samme, når de bliverfrigivet. Se både dine års- og eksamenskarakterer med app’en. Dinekarakterer er let tilgængelige – kun for dig i app’en. NB. Kræverbrugerlogin VUC Jutland app allows you to see: an updated schedule,your recent characters and news from the school. Stay up to datewith school events, activities and other news. With informationabout school events and registration deadlines, there is no excusefor not being late, or forget enrollment. An updated schedule - atyour fingertips Once you've logged in once, your schedule is onlytwo taps away. Your schedule will always be updated withcancellations, exchanged times and changes of premises. Release toattend the canceled lessons and hours are swapped. Get yourcharacters at once when they are released. See both your annual andexam grades with app. Your characters are readily available - justfor you in the app. NB. Requires user login
Niels Brock 3.4.4 APK
inLogic A/S
Niels Brocks new school app allows you to see: an updated schedule,your recent grades and news from the school. Stay up to date withschool events, activities and other news. With information aboutschool events and registration deadlines, there is no excuse foreither being late, or forget enrollment. An updated schedule - atyour fingertips Once you've logged in once, your schedule is onlytwo taps away. Your schedule will always be updated withcancellations, exchanged lessons and changes of premises. Avoidgoing to the school when lessons are canceled or hours are swapped.Get your grades at once when they are released. See both yourannual and exam grades with the app. Your grades are readilyavailable - just for you in the app. NB. Requires user login
Loading...