2.0 / July 3, 2014
(4.6/5) (99)
Loading...

Description

Đây là cuốn sách Việt Nam Sử Lược của học giảTrần Trọng Kim.

"Sử là sách không những chỉ để ghi chép những công việc đã quamà thôi, nhưng lại phải suy xét việc gốc ngọn, tìm tòi cái cănnguyên những công việc của người ta đã làm để hiểu cho rõ những vậnhội trị loạn của một nước, những trình độ tiến hóa của một dân tộc.Chủ đích là để làm cái gương chung cổ cho người cả nước được đờiđời soi vào đấy mà biết cái sự sinh hoạt của người trước đã phảilao tâm lao lực những thế nào, mới chiếm giữ được cái địa vị ở dướibóng mặt trời này."

This is the book A BriefHistory of the Vietnam scholar Tran Trong Kim.

"History is not the only book to chronicle past work alone, butmust consider the root tip, the search for the origin of the workwe have done to clearly understand the political chaos of theOlympics country, the level of evolution of a people. intention isto mirror the country they have ever been in there that know whatinspired the activities of workers who previously had worked up themind how new location are captured in the shadow of the sun. "

App Information Viet Nam Su Luoc

 • App Name
  Viet Nam Su Luoc
 • Package Name
  com.blogspot.khiemtrung.vietnamsuluoc
 • Updated
  July 3, 2014
 • File Size
  1.7M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  2.0
 • Developer
  .tudo
 • Installs
  5,000 - 10,000
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

.tudo Show More...

Viet Nam Su Luoc 2.0 APK
.tudo
Đây là cuốn sách Việt Nam Sử Lược của học giảTrần Trọng Kim."Sử là sách không những chỉ để ghi chép những công việc đã quamà thôi, nhưng lại phải suy xét việc gốc ngọn, tìm tòi cái cănnguyên những công việc của người ta đã làm để hiểu cho rõ những vậnhội trị loạn của một nước, những trình độ tiến hóa của một dân tộc.Chủ đích là để làm cái gương chung cổ cho người cả nước được đờiđời soi vào đấy mà biết cái sự sinh hoạt của người trước đã phảilao tâm lao lực những thế nào, mới chiếm giữ được cái địa vị ở dướibóng mặt trời này."This is the book A BriefHistory of the Vietnam scholar Tran Trong Kim."History is not the only book to chronicle past work alone, butmust consider the root tip, the search for the origin of the workwe have done to clearly understand the political chaos of theOlympics country, the level of evolution of a people. intention isto mirror the country they have ever been in there that know whatinspired the activities of workers who previously had worked up themind how new location are captured in the shadow of the sun. "
Loading...