1.09 / September 28, 2018
(3.9/5) (50)
Loading...

Description

Kövesd figyelemmel KáPé, a menő vlogger kalandjait, aki sajátéleténkeresztül kalauzol el a pénzügyek elsőre kissé zavarosnaktűnővilágába! Főhősünk 16 epizódon keresztül spórol álmaijátékára, egykonzolra, azonban tudja, hogy a zsebpénze önmagábankevés lesz céljaeléréséhez. Ezért kitalálja, hogy diákmunkátvállal, de nem mindenolyan egyszerű és zökkenőmentes, mint ahogyanő azt elsőreelképzeli. Hogyan sikerül mégis megvásárolnia akonzolt? És mimindent tanul mindeközben a pénzügyekről? Ki az aDini, hogyan töriel a kezét, és hogy jön ehhez az egészhez egykaméleon? Töltsd le avigyázz#KáPé appot és ismerd meg a KáPé éscsaládjának kalandjait aspórolás hosszú és izgalmas útján. A vlogtémái: - a pénz története- láthatatlan pénz - bankkártya,bankautomata - hogyan juthatunkpénzhez? - kiadások -megtakarítások, befektetések - hitel - hogyanműködik a bank? - ajövő - teljes digitalizáció - az államnak is vanpénze? -öngondoskodás - biztosítás - online vásárlás - árak másországokban- nemzetgazdasági igények és lehetőségek Az epizódok aK&HVigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő játékosismeretanyagátképezik. Töltsd le az appot, nézd meg a videókat,gyakorolj azegyes részek utáni játékokkal és nevezz bebarátaiddal,osztálytársaiddal a vetélkedőre!Részletek:www.kh-vigyazzkeszpenz.hu Keep track of KáPe, theadventures of thecool vlogger, who will guide you through your ownlife in thesomewhat confusing world of financial matters. Our herohas sparedthe game of his dreams through 16 episodes for a console,but heknows that his pocket money will not be enough to achieve hisgoal.That's why he guesses he's doing student work, but noteverythingis as simple and seamless as he imagines for the firsttime. How doyou still buy the console? And what does he do all thewhile on thefinances? Who is Dini how to break his hand, and howdoes achameleon come to this? Download the #CAPE Appot and learntheadventures of Captain and his family through the long andexcitingjourney of saving. Vlog topics: - the story of money -invisiblemoney - bank card, cash machine - how to get money? -expenditures- savings, investments - credit - How does the bankwork? - thefuture - full digitization - does the state have moneytoo? -self-care - insurance - online shopping - prices in othercountries- the needs and opportunities of the national economyEpisodes of K& H Watch, Make Money! financial competitor.Download the app,watch the videos, practice the games in eachsection, and inviteyour friends and classmates to the quiz!Details:www.kh-vigyazzkeszpenz.hu

App Information vigyázz#KáPé

 • App Name
  vigyázz#KáPé
 • Package Name
  hu.bookrkids.kape
 • Updated
  September 28, 2018
 • File Size
  71M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  1.09
 • Developer
  Móra-BookR
 • Installs
  5,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Educational
 • Developer
  Hungary, Budapest 1066 Jókai utca 6
 • Google Play Link

Móra-BookR Show More...

BOOKR Kids 3.7.0-beta.3 APK
Móra-BookR
Hundreds of animated storybooks from both Hungarian andinternational literature, and interactive games in one application!BOOKR Kids Library collects the most popular and magical children’sstories for ages 3-11 years in an animated, interactive format. WHYCHOOSE BOOKR Kids LIBRARY? With the help of the online Library,every child can be introduced quickly and easily into the world ofstories and books. safe, secured platform hundreds of onlinestories and interactive games many books also available in Englishclassic and modern stories required readings content availableoffline ADVANTAGES OF INTERACTIVE STORIES: improves listening andreading comprehension skills improves digital competencedyslexia-friendly and syllabified format EXTRA FUNCTIONS: Age groupselection Developer games and tasks Story and game selection withthe help of icons Highlighted text in sync with narration Readaloud by well-known actors and actresses HOW TO USE: Afterdownloading the BOOKR Library, hundreds of online stories andinteractive games will be available, which users can browse througheasily. With the icon-based search panel children can easily choosethe most interesting stories for themselves. Our protected platformguarantees that they only meet child-safe content. BOOKSHELVES OFTHE LIBRARY: Thanks to our virtual theme-based shelves, both adultand child users can choose between various book and text types.Children can put their most liked stories on the “Favourites” shelfand thus create their own easily accessible story collection.Stories downloaded online will be available offline as well.SUBSCRIPTIONS OPTIONS: BOOKR Kids Library app is available for freefor smartphones and tablets. Our forever-growing library, updatedweekly, is accessible with a 1 or 3 month renewing subscription, orwith 6 month non-renewing subscription. RENEWING SUBSCRIPTION: 7day trial period chance to cancel anytime during the trial periodthe subscription renews automatically, unless the user cancels 24hours before the end of the existing subscription period. Therenewing subscription fee will be charged via Google Play within 24hours before the end of the current payment period. Visit ourwebsite and learn more about BOOKR Kids Library! Bookrkids.comSubscription options include 1 or 3 month renewing or 6 monthnon-renewing plans. Upon subscribing, payment will be deducted fromyour app store account. The renewing subscriptions begin with a 7day trial period, in which users can freely cancel theirsubscriptions. The renewing subscription is renewed automatically,unless the user cancels 24 hours before the end of the existingsubscription period. The renewing subscription fee will be chargedvia Google Play within 24 hours before the end of the currentpayment period.
János vitéz 1. 1.0 APK
Móra-BookR
Töltsd le a mesét okostelefonodra vagy tabletre,hangosfelolvasással, feladatokkal kiegészítve!Petőfi Sándor ezenelbeszélő költeménye olyan, mintha népmese lenne, csak éppenversben előadva. Petőfi János vitéz és Iluska sorsán keresztüligazságot is szolgáltat, de művében a magyar nép vágyát ismegfogalmazta. Majd száz évvel később egy másik magyar író, SzerbAntal mondta: A János vitéz az, amit az ember szeretneodaajándékozni külföldi ismerőseinek, hogy megérezzék a magyarnépjelleg melegségét, humorát, semmihez sem fogható báját, hogymegérezzék a magyar szív verését. I-VII ének.További meséinketkeresd az ingyenesen letölthető BOOKR Kids alkalmazásban!Downloadthe addition of the tale smartphone or your tablet,hangosfelolvasással, tasks!Sandor Petofi in this epic poem is likea folk tale, but precisely by giving verse. Janos Petofi throughvalor and truth can provide Iluska fate, but his work in theHungarian people's desire has been expressed. Then, a hundred yearslater, another Hungarian writer Antal Serb said Sir John is whatthe people want odaajándékozni foreign friends to feel theHungarian folk characteristic warmth, humor, unlike any charm tofeel the Hungarian heartbeat. I-VII of.More tales of our look forfree download BOOKR Kids app!
Gondri gazdát keres 1.0 APK
Móra-BookR
Csodálatos történet Gondriról egy kiskutyáról, aki keresi agazdáját. A mese interaktív, animált hangosköny , amelyet BudaiZsófia lebilincselő felolvasása tesz megunhatatlanná. Mester Katagyönyörű illusztrációi apró érintésre megelevenednek, Gondri márugrál és játszik, nyüszít és vakkant, újjal és a képzelettelirányítható! A mesében interaktív játékokat rejtettünk el!Gondriaranyos kiskutya. Fekete a finom szőre, bársonyosan puha orra. Denincs gazdája! A kölyökkutyát nem akarja hazavinni senki. Gondriolyan szomorú, hogy bánatában elindul gazdát keresni. Útközbenrengeteg kaland les rá: találkozik három különös macskával, egyóriástökkel, egy haragos sünnel és egy gyanútlan csigával, majdösszebarátkozik egy óriáskutyával. Közben segítőtársakra is lel, azösszes csillag és a hold is neki drukkol az égen…A mesekönyveklegújabb formájának az interaktív történeteknek egyik legszebb éslegizgalmasabb meséjét olvashatják a gyerekek, mindezt magyarulmagyar készítőktől!Ha kíváncsi vagy mi történt Gondrival és még sokmás csodálatos mesére, töltsd le ingyenesen a BOOKR KidsApplikációt!“BOOKR Kids, ahol a mesék életre kelnek"Gondrirólamazing story of a small dog who is looking for his master. Thestory interactive, animated audio book, which makes rivetingreading Zsofia Budai megunhatatlanná. Master Kata beautifulillustrations of tiny touch alive, Gondrom already jumping andplaying, whining and bark, and a new one can be controlledimagination! The interactive story games we have to hide!Gondromcute puppy. Black hair is fine, velvety soft nose. But there is nomaster! The puppy does not want anyone to take home. Gondrom so sadthat grief hands start to earn. Along the way, a lot of adventuresles him: meets three special cat, a óriástökkel, an angry hedgehogand an unsuspecting worm then befriends a giant dog. Meanwhile,also finds helpers, all the stars and the moon is in the skyrooting for him ...The latest form of storybook tale of one of themost beautiful and exciting interactive stories read to children,all in Hungarian Hungarian creators!If you're curious what happenedGondrin and many other wonderful tale, download free applicationsto BOOKR Kids!"Kids BOOKR where fairy tales come to life"
Gondri gazdát keres 2. 1.0 APK
Móra-BookR
Csodálatos történet Gondriról egy kiskutyáról, aki keresi agazdáját. A mese interaktív, animált hangosköny , amelyet BudaiZsófia lebilincselő felolvasása tesz megunhatatlanná. Mester Katagyönyörű illusztrációi apró érintésre megelevenednek, Gondri márugrál és játszik, nyüszít és vakkant, újjal és a képzelettelirányítható! A mesében interaktív játékokat rejtettünk el!MiközbenGondri elszántan keresi gazdáját, különös kalandokba bonyolódik.Vándorútja során találkozik falánk sünnel, gyanútlancsigával,hatalmas, vajszívű őrkutyával és haragos bácsival, akikújabb meglepetéseket tartogatnak számára. Gondri már nem is reméli,hogy gazdát talál magának, és szörnyű veszélybe sodródik, ám végülminden jóra fordul…A mesekönyvek legújabb formájának az interaktívtörténeteknek egyik legszebb és legizgalmasabb meséjét olvashatjáka gyerekek, mindezt magyarul magyar készítőktől!Ha kíváncsi vagy mitörtént Gondrival és még sok más csodálatos mesére, töltsd leingyenesen a BOOKR Kids Applikációt!“BOOKR Kids, ahol a mesékéletre kelnek"Gondriról amazing story of a small dog who is lookingfor his master. The story interactive, animated audio book, whichmakes riveting reading Zsofia Budai megunhatatlanná. Master Katabeautiful illustrations of tiny touch alive, Gondrom alreadyjumping and playing, whining and bark, and a new one can becontrolled imagination! The interactive story games we have tohide!While Gondrom desperately searching for his master, especiallywith complicated adventures. He encounters Treader greedy hedgehog,unsuspecting worm, huge vajszívű guard dogs and angry uncle, whowere in store for another surprise. Gondrom no longer hopes to finda host, and the span of a terrible danger, but in the end all willturn ...The latest form of storybook tale of one of the mostbeautiful and exciting interactive stories read to children, all inHungarian Hungarian creators!If you're curious what happenedGondrin and many other wonderful tale, download free applicationsto BOOKR Kids!"Kids BOOKR where fairy tales come to life"
János vitéz 3. 1.0 APK
Móra-BookR
Töltsd le a mesét okostelefonodra vagy tabletre,hangosfelolvasással, feladatokkal kiegészítve!Petőfi Sándor ezenelbeszélő költeménye olyan, mintha népmese lenne, csak éppenversben előadva. Petőfi János vitéz és Iluska sorsán keresztüligazságot is szolgáltat, de művében a magyar nép vágyát ismegfogalmazta. Majd száz évvel később egy másik magyar író, SzerbAntal mondta: A János vitéz az, amit az ember szeretneodaajándékozni külföldi ismerőseinek, hogy megérezzék a magyarnépjelleg melegségét, humorát, semmihez sem fogható báját, hogymegérezzék a magyar szív verését. XVII-XXVII ének.További meséinketkeresd az ingyenesen letölthető BOOKR Kids alkalmazásban!Downloadthe addition of the tale smartphone or your tablet,hangosfelolvasással, tasks!Sandor Petofi in this epic poem is likea folk tale, but precisely by giving verse. Janos Petofi throughvalor and truth can provide Iluska fate, but his work in theHungarian people's desire has been expressed. Then, a hundred yearslater, another Hungarian writer Antal Serb said Sir John is whatthe people want odaajándékozni foreign friends to feel theHungarian folk characteristic warmth, humor, unlike any charm tofeel the Hungarian heartbeat. XVII-XXVII of.More tales of our lookfor free download BOOKR Kids app!
János vitéz 2. 1.0 APK
Móra-BookR
Töltsd le a mesét okostelefonodra vagy tabletre,hangosfelolvasással, feladatokkal kiegészítve!Petőfi Sándor ezenelbeszélő költeménye olyan, mintha népmese lenne, csak éppenversben előadva. Petőfi János vitéz és Iluska sorsán keresztüligazságot is szolgáltat, de művében a magyar nép vágyát ismegfogalmazta. Majd száz évvel később egy másik magyar író, SzerbAntal mondta: A János vitéz az, amit az ember szeretneodaajándékozni külföldi ismerőseinek, hogy megérezzék a magyarnépjelleg melegségét, humorát, semmihez sem fogható báját, hogymegérezzék a magyar szív verését. VIII-XVI ének.További meséinketkeresd az ingyenesen letölthető BOOKR Kids alkalmazásban!Downloadthe addition of the tale smartphone or your tablet,hangosfelolvasással, tasks!Sandor Petofi in this epic poem is likea folk tale, but precisely by giving verse. Janos Petofi throughvalor and truth can provide Iluska fate, but his work in theHungarian people's desire has been expressed. Then, a hundred yearslater, another Hungarian writer Antal Serb said Sir John is whatthe people want odaajándékozni foreign friends to feel theHungarian folk characteristic warmth, humor, unlike any charm tofeel the Hungarian heartbeat. VIII-XVI of.More tales of our lookfor free download BOOKR Kids app!
com.bookrkids.albatros 3.7.0 APK
Móra-BookR
Ukažte svým dětem, že čtení je zábava! V aplikaci Booko najdeteinteraktivní dětské knihy plné her a animací s audiostopou. Pomáhádětem s rozvojem čtenářských dovedností a skvěle se hodí pro prvníčtení. Moderní elektronické knihy a audioknihy, obsahující tynejlepší pohádky a příběhy. Pro rodiče je BOOKO zárukou kvalitníhoa bezpečného obsahu v digitálním světě. Show your children thatreading is fun! In Booko, you'll find interactive children's booksfull of games and audiobook animations. Helps children with thedevelopment of reading skills and is great for first reading.Modern electronic books and audiobooks, containing the finest fairytales and stories. For parents, BOOKO is a guarantee of quality andsafe content in the digital world.
A kis herceg 1.0 APK
Móra-BookR
Egy gyermek utazásának története, aki ártatlan szemévelértetlenülfigyeli a felnőttek világát. Hat bolygón tett látogatástanítja mega kis herceget, miképpen nem szabad élni.A Földön azelső kissékeserű figyelmeztetést a kígyótól kapja, amikormagányosságrólpanaszkodik; Az emberek között is egyedül van azember. A nagytitkot a rókától tudja meg, aki elárulja neki, hogy azélet értelmea szeretetben, a kapcsolatteremtésben rejlik.Aklasszikussá váltmesét szerzője barátjának, Leon Werthnekajánlotta, ki mindent megtud érteni, még a gyerekeknek szólókönyvet is. Az ajánlásbanirónia bújkál, az írói szándék azonbanvilágos: a mű nemcsakgyerekeknek szól. A kerettörténet(kényszerleszállás a sivatagban,megismerkedés egy rejtélyeskisfiúval, a visszatérés) valóságbaoltott mese, megtörténtesemények költői változata. Az igazimesevilág a B-612-es kisbolygóntárul elénk. Ezen a gyermekkortidéző játékbolygón él a címszereplő,s innen indul el látogatóba, aszomszédos planéták lakóihoz. Ekülönös mesefigurák - köztük akirály, akinek mindenki alattvaló; ahiú ember, aki csak csodálókatismer; az iszákos, aki azért iszik,hogy elfelejtse szégyenét ésszégyenkezik, mert részeges -valamennyien a valóságvisszásságairól beszélnek. A gyermekmesénbelül ott van egy másik,voltaire-i filozófikus mese: egy gyermekutazásának története, akiártatlan szemével értetlenül figyeli afelnőttek világát. Hatbolygón tett látogatás tanítja meg a kisherceget, miképpen nemszabad élni.A Földön az első kissé keserűfigyelmeztetést akígyótól kapja, amikor magányosságról panaszkodik;Az emberekközött is egyedül van az ember. A nagy titkot a rókátóltudja meg,aki elárulja neki, hogy az élet értelme a szeretetben,akapcsolatteremtésben rejlik. Ez az egyetlen módja, hogy azemberekkitörjenek magányuk börtönéből. A rókától tudja meg azt is,hogy miköt erős szálakkal az élethez: Örökre felelős leszel azért,mertmegszelidítettél. A kis herceg halála jelképes; elhagyja aFöldet,hogy visszatérjen bolygójára, miután megtanulta, hogyankellélni.Töltsd le a mesét interaktív hangoskönyvként! Továbbimesénketkeresd az ingyenesen letölthető BOOKR Kidsalkalmazásban!Achildren's travel history, who has innocent eyesblankly watchingthe world of adults. You can visit the planet byteaching thelittle prince, how on earth élni.A not be the firstwarning of thesnake gets a little bitter when he complains ofloneliness; the manis alone among the people. The great secret ofthe fox knows, whotells him that the meaning of life in love, liesin establishingcontacts.The author of the classic tale of a friend,Leon Werthrecommended out everything he can understand the book forchildren.The recommendation irony hiding, but the writer'sintention isclear: the work is not just for kids. The frame story(an emergencylanding in the desert, getting to know a mysteriouslittle boy, thereturn of) reality grafted tale, poetic version ofevents tookplace. The real fairy-tale world of B-612 small planetunfoldsbefore you. In childhood quotation play the title characterlivesin the planet, and start from a visit to theneighboringinhabitants of planets. This particular cartooncharacters -including the king, who all subjects; a vain man whoknows onlyadmirers; the drunkard who is drinking to forget hisshame and adisgrace, because drunk - they all talk about therealityvisszásságairól. Within the gyermekmesén there is another,Voltairephilosophical tale: the story of a child's arrival, whowasinnocent eyes blankly watching the world of adults. You canvisitthe planet by teaching the little prince, how on earth élni.Anotbe the first warning of the snake gets a little bitter whenhecomplains of loneliness; the man is alone among the people.Thegreat secret of the fox knows, who tells him that the meaningoflife in love, lies in establishing contacts. This is the onlywayfor people to break out of the prison of loneliness. The foxknows,too, that we enter into strong threads of life: you will beincharge forever because they have tamed. The Little Princesymbolicdeath; leaving the world to return to planet, havinglearned how tolive.Download the audio as an interactivestory!Further our talelook for free download BOOKR Kids app!
Loading...