1.4.6 / January 12, 2018
(3.9/5) (307)
Loading...

Description

Viltappen ger dig vägledning i mötet med vilda däggdjur och fåglar.Du får hjälp att förstå hur du ska känna igen respektive art ochavtrycken de lämnar efter sig i naturen. Men Viltappen har ocksåinformation om artens utbredning, föda, fortplantning och relationtill människan.Viltappen innehåller funktioner som visar dig våravanliga djurs kännetecken, spår och läten. Därtill har Viltappen enfunktion som gör att dina egna upplevelser i naturen kan sparas iform av anteckningar, ljud och bild. På detta sätt blir ocksåenkelt för dig att dela med dig av dina upplevelser tillandra.Hämta Viltappen – den berikar dina upplevelser bland djur ochnatur!Viltappen gives you guidance in the face of wild mammals andbirds. You will be helped to understand how to identify the speciesand the prints they leave behind in the wild. But Viltappen alsohas information on species distribution, nutrition, reproduction,and relationship to humans.Viltappen includes features that showyou our usual animal signs, tracks and sounds.In addition,Viltappen a feature that allows your own experiences in nature canbe saved in the form of notes, audio and video. In this way tooeasy for you to share your experiences with others.DownloadViltappen - it enriches your experience in animals and nature!

App Information Viltappen

 • App Name
  Viltappen
 • Package Name
  se.jagareforbundet.viltappen
 • Updated
  January 12, 2018
 • File Size
  3.1M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.4.6
 • Developer
  Svenska Jägareförbundet
 • Installs
  50,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

Svenska Jägareförbundet Show More...

Viltappen 1.4.6 APK
Viltappen ger dig vägledning i mötet med vilda däggdjur och fåglar.Du får hjälp att förstå hur du ska känna igen respektive art ochavtrycken de lämnar efter sig i naturen. Men Viltappen har ocksåinformation om artens utbredning, föda, fortplantning och relationtill människan.Viltappen innehåller funktioner som visar dig våravanliga djurs kännetecken, spår och läten. Därtill har Viltappen enfunktion som gör att dina egna upplevelser i naturen kan sparas iform av anteckningar, ljud och bild. På detta sätt blir ocksåenkelt för dig att dela med dig av dina upplevelser tillandra.Hämta Viltappen – den berikar dina upplevelser bland djur ochnatur!Viltappen gives you guidance in the face of wild mammals andbirds. You will be helped to understand how to identify the speciesand the prints they leave behind in the wild. But Viltappen alsohas information on species distribution, nutrition, reproduction,and relationship to humans.Viltappen includes features that showyou our usual animal signs, tracks and sounds.In addition,Viltappen a feature that allows your own experiences in nature canbe saved in the form of notes, audio and video. In this way tooeasy for you to share your experiences with others.DownloadViltappen - it enriches your experience in animals and nature!
Loading...