1.2.4 / January 2, 2017
(4.0/5) (134)

Description

Virgla je unikátní komunikační médium, které doplňuje to, na co seprávě díváte v televizi, co posloucháte v rádiu nebo co zrovnačtete. Virglu využijete i na akcích, kterých se účastníte. Nazákladě všech těchto informací vám doručí unikátní mobilní obsah,který vás v daný okamžik zajímá, baví a zpříjemní každodenníaktivity. Virgla vám přináší:M-POINT- určeno výhradně pro dospělékuřáky- inspirace, soutěže a seznam nejžhavějších akcíVirgle is aunique communication medium that adds to what you are watchingtelevision, listening to the radio or what you are reading. Virgleperform on events in which you participate. Based on all thisinformation, you'll receive a unique mobile content that you areinterested in at the moment, enjoy and improve your dailyactivities. Virgle brought to you by:M-POINT- Intended solelyfor adult smokers- Inspiration, competitions and a list of thehottest events

App Information Virgla

Virgla Show More...

Virgla 1.2.4 APK
Virgla
Virgla je unikátní komunikační médium, které doplňuje to, na co seprávě díváte v televizi, co posloucháte v rádiu nebo co zrovnačtete. Virglu využijete i na akcích, kterých se účastníte. Nazákladě všech těchto informací vám doručí unikátní mobilní obsah,který vás v daný okamžik zajímá, baví a zpříjemní každodenníaktivity. Virgla vám přináší:M-POINT- určeno výhradně pro dospělékuřáky- inspirace, soutěže a seznam nejžhavějších akcíVirgle is aunique communication medium that adds to what you are watchingtelevision, listening to the radio or what you are reading. Virgleperform on events in which you participate. Based on all thisinformation, you'll receive a unique mobile content that you areinterested in at the moment, enjoy and improve your dailyactivities. Virgle brought to you by:M-POINT- Intended solelyfor adult smokers- Inspiration, competitions and a list of thehottest events
Southern Minn Media 1.1.1 APK
Virgla
The Southern Minn Media (SMM) mobile application allows you toaccess local news, information and daily deals on your smart phonealong with advanced print target recognition that loads coupons,video and other experiences onto your device.
MyVail 0.0.5 APK
Virgla
DISCOVER THE NEW VAIL VALLEY! STORIES, EVENTS, EXPERIENCES ANDCONNECTING YOU WITH THE PHYSICAL WORLD AROUND YOU. Whats under thehood: Content is King We curate stories from a variety of feeds andwriters, focused on delivering a variety of topics on a local,regional and national level. MyVail aims to deliver a comprehensiveplatform relevant to you and your interests. Marketplace foreveryone MyVail offers a comprehensive Business Directory of theVail Valley and provides easy methods to communicate with you...theconsumer via offers, experiences and business information. Own yourexperience Customize your experience by choosing what you wantcommunicated, when its communicated and stay up to date with theStories, Experiences and Events happening in the Vail Valley. AppFeatures: Print Recognition: Enhancing the physical to the digital.Geo-Location: Get information, offers and insights delivered to youat the right place, at the right time and with the right message.What are you waitng for! Get interactive and informed with the VailValley.
MyCraySpot 1.5 APK
Virgla
DISCOVER Things to do in your Neighborhood STORIES, EVENTS,EXPERIENCES AND CONNECTING YOU WITH THE PHYSICAL WORLD AROUND YOU.Whats under the hood: Content is King We curate stories from avariety of feeds and writers, focused on delivering a variety oftopics on a local, regional and national level. MyCraySpot aims todeliver a comprehensive platform relevant to you and yourinterests. Marketplace for everyone MyCraySpot offers acomprehensive Business Directory of the different neighborhoodsaround Dallas and provides easy methods to communicate withyou...the consumer via offers, experiences and businessinformation. Own your experience Customize your experience bychoosing what you want communicated, when its communicated and stayup to date with the Stories, Experiences and Events happening nearyou. App Features: Print Recognition: Enhancing the physical to thedigital. Geo-Location: Get information, offers and insightsdelivered to you at the right place, at the right time and with theright message. What are you waitng for! Get interactive andinformed in a city near you
Loading...