1.2.1 / May 18, 2015
(4.5/5) (6)
Loading...

Description

Visit Figueres és una guia turística peravisitar la ciutat de Figueres. S'hi poden buscar restaurantsihotels, consultar serveis bàsics (com la mobilitat) itambéprogramar les visites culturals als punts d'interès de laciutat.

Funcionalitats:

-Allotjaments de la ciutat de Figueres, amb accés a una fitxadecadascun d'ells i localització en el mapa
-Restaurants de la ciutat de Figueres, amb accés a unafitxacadascun d'ells i localització en el mapa
-Mobilitat per la ciutat: autobusos, tren (ferrocarril i TGV)amblocalització en el mapa
-Museus, amb accés a una fitxa de cadascun d'ells, fotografiesilocalització en el mapa
-Patrimoni i punts d'interès de la ciutat, amb accés a una fitxadecadascun d'ells, fotografies i localització en el mapa
-Visites guiades que es poden fer a la ciutat de Figueres, ambaccésa una fitxa de cadascun d'ells, fotografies i localització enelmapa
-Itineraris al voltant de la ciutat de Figueres, amb accés aunafitxa de cadascun d'ells, fotografies i localització en elmapa


Visit Figueres is a tourist guide to visit the city of Figueres.Youwill be able to search restaurants and hotels, look forbasicservices (such as the mobility) and program your culturalvisits tothe most interesting points of the city.

Features:
-Figueres city hotels, with access to each of them andmaplocation
-Figueres city restaurants, with access to each of them andmaplocation
-Mobility around the city: bus, train (regional train and highspeedtrain) and map location
-Museums, with access to each of them and map location
-Historical heritage and interest points of the city, with accesstoeach of them and map location
-Guided tours around the city of Figueres, with access to eachofthem and map location
-Routes around Figueres , with access to each of them andmaplocation

Visit Figueres is atourguide to visit the town of Figueres. It can search restaurantsandhotels available basic services (such as mobility) andschedulevisits to cultural sights of the city.

Features:

-Allotjaments The town of Figueres, with access to a recordofeach and location on the map
-Restaurants The town of Figueres, with access to each fileandlocation on the map
-Mobility For city buses, train (TGV and rail) with locationonmap
-Museus With access to a piece of each, photographs and locationonthe map
-Patrimoni And sights of the city, with access to a record ofeachof them, photographs and location on the map
Of guided tours that can be made in the town of Figueres,withaccess to a piece of each, photographs and location onthemap
Itinerary around the town of Figueres, with access to a pieceofeach, photographs and location on the map


Visit Figueres is a tourist guide to visit the city of Figueres.Youwill be Able to search restaurants and hotels, look forbasicservices (Such as the mobility) and program your culturalvisits tothe must interesting points of the city.

Features:
-Figueres City hotels, with access to EACH of Them andmaplocation
-Figueres City restaurants, with access to EACH of Them andmaplocation
-Mobility Around the city: bus, train (regional train and highspeedtrain) and map location
-Museums, With access to EACH of Them and map location
-Historical Heritage and interest points of the city, with accesstoEACH of Them and map location
-Guided Tours around the city of Figueres, with access to EACHofThem and map location
-Routes Around Figueres, with access to EACH of Them andmaplocation

App Information Visit Figueres

Visual13 Show More...

Visit Figueres 1.2.1 APK
Visual13
Visit Figueres és una guia turística peravisitar la ciutat de Figueres. S'hi poden buscar restaurantsihotels, consultar serveis bàsics (com la mobilitat) itambéprogramar les visites culturals als punts d'interès de laciutat.Funcionalitats:-Allotjaments de la ciutat de Figueres, amb accés a una fitxadecadascun d'ells i localització en el mapa-Restaurants de la ciutat de Figueres, amb accés a unafitxacadascun d'ells i localització en el mapa-Mobilitat per la ciutat: autobusos, tren (ferrocarril i TGV)amblocalització en el mapa-Museus, amb accés a una fitxa de cadascun d'ells, fotografiesilocalització en el mapa-Patrimoni i punts d'interès de la ciutat, amb accés a una fitxadecadascun d'ells, fotografies i localització en el mapa-Visites guiades que es poden fer a la ciutat de Figueres, ambaccésa una fitxa de cadascun d'ells, fotografies i localització enelmapa-Itineraris al voltant de la ciutat de Figueres, amb accés aunafitxa de cadascun d'ells, fotografies i localització en elmapaVisit Figueres is a tourist guide to visit the city of Figueres.Youwill be able to search restaurants and hotels, look forbasicservices (such as the mobility) and program your culturalvisits tothe most interesting points of the city.Features:-Figueres city hotels, with access to each of them andmaplocation-Figueres city restaurants, with access to each of them andmaplocation-Mobility around the city: bus, train (regional train and highspeedtrain) and map location-Museums, with access to each of them and map location-Historical heritage and interest points of the city, with accesstoeach of them and map location-Guided tours around the city of Figueres, with access to eachofthem and map location-Routes around Figueres , with access to each of them andmaplocationVisit Figueres is atourguide to visit the town of Figueres. It can search restaurantsandhotels available basic services (such as mobility) andschedulevisits to cultural sights of the city.Features:-Allotjaments The town of Figueres, with access to a recordofeach and location on the map-Restaurants The town of Figueres, with access to each fileandlocation on the map-Mobility For city buses, train (TGV and rail) with locationonmap-Museus With access to a piece of each, photographs and locationonthe map-Patrimoni And sights of the city, with access to a record ofeachof them, photographs and location on the mapOf guided tours that can be made in the town of Figueres,withaccess to a piece of each, photographs and location onthemapItinerary around the town of Figueres, with access to a pieceofeach, photographs and location on the mapVisit Figueres is a tourist guide to visit the city of Figueres.Youwill be Able to search restaurants and hotels, look forbasicservices (Such as the mobility) and program your culturalvisits tothe must interesting points of the city.Features:-Figueres City hotels, with access to EACH of Them andmaplocation-Figueres City restaurants, with access to EACH of Them andmaplocation-Mobility Around the city: bus, train (regional train and highspeedtrain) and map location-Museums, With access to EACH of Them and map location-Historical Heritage and interest points of the city, with accesstoEACH of Them and map location-Guided Tours around the city of Figueres, with access to EACHofThem and map location-Routes Around Figueres, with access to EACH of Them andmaplocation
Loading...