4.15.0 / October 2, 2019
(3.4/5) (11)
Loading...

Description

De Vitalys Nederland app biedt u op een efficiënte wijze, alleinformatie omtrent uw behandeling. Kies na installatie uwbehandeling en stel uw behandeldatum in. Druk vervolgens op ‘Start’en uw persoonlijke tijdlijn wordt gecreëerd.

App Information Vitalys Nederland

Interactive Studios Show More...

ASZ Behandelpad 3.1.1 APK
De ASZ Behandelpad app biedt u op efficiëntewijze, alle informatie omtrent uw behandeling in het AlbertSchweitzer ziekenhuis.The ASZ Behandelpad appprovides you an efficient way, all the information about yourtreatment at the Albert Schweitzer Hospital.
Mobility Clinic 4.0.4 APK
De Mobility Clinic app biedt u op efficiënte wijze, alle informatieomtrent uw behandeling op de Knie Poli van het Universitair MedischCentrum Utrecht.
Reinier Orthopedie 2.6.0 APK
De Reinier Orthopedie app geeft ualleinformatie omtrent uw behandeling op de afdeling Orthopedie vanhetReinier de Graaf ziekenhuis.Reinier Orthopedicsappgives you all the information about your treatment attheorthopedic department of the Reinier de Graaf Hospital.
Patient Journey App 3.1.0 APK
Patient Journey App offers you all theinformation about your treatment in an efficient manner. Chooseyour treatment after installing the app and select your treatmentdate. Pressing start will create your very own personaltimeline.
ETZ Behandelwijzer 4.21.0 APK
De ETZ Behandelwijzer van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis uitTilburg biedt u op een efficiënte wijze, alle informatie omtrent uwbehandeling. Kies na installatie uw behandeling en stel uwbehandeldatum in. Druk vervolgens op ‘Start’ en uw persoonlijketijdlijn wordt gecreëerd.
Radboudumc Behandelwijzer 2.8.0 APK
De Radboudumc Behandelwijzer geeft uopefficiënte wijze alle informatie omtrent uw behandeling inhetRadboudumc.The RadboudumcTreatmentGuide gives you an efficient way all the information aboutyourtreatment Radboudumc.
ZB Events 4.0.4 APK
This app is intended to inform participants at ZB Events withimportant information before, during and after the event.
EasyInvite 1.2.1 APK
De EasyInvite app geeft je overalinformatieover de status van de uitnodigingen van je evenement. Jeziethoeveel personen zich hebben aan- en afgemeld en hoe de vragenzijnbeantwoord. Mensen die nog geen reactie hebben gegeven kunjedirect een herinnering sturen.- Over EasyinviteEasyInvite verstuurt mooi vormgegeven e-mailuitnodigen. Vanuitdezeuitnodigingen kunnen gasten direct aangeven of ze aanwezigzijn.Deze informatie kun je direct inzien. Gasten die nognietgereageerd hebben kun je overigens eenvoudig eenherinneringsturen.Wil je meer weten dan alleen aanwezigheid? Geen probleem.MetEasyInvite kun je aanvullende vragen stellen zoalsdieetwensen,vervoersvoorkeuren en deelname partner ofcollega's.The Easy Invite appgivesyou all information about the status of your eventinvitations. Yousee how many people have on and logged off, and howthe questionsare answered. People who have given no response thensend you aninstant reminder.- Over Easy InviteEasy Invite send beautifully designed email mailuitnodigen.Fromthese invitations, guests can directly indicate whether theyarepresent. This information may be viewed directly. Guests whohavenot responded you can easily send a reminder though.Want to know more than just attendance? No problem. WithEasyInvite you can ask additional questions such asdietaryrequirements, preferences and participation transportpartner orcolleagues.
Loading...