1.0.7 / September 19, 2018
(5.0/5) (5)
Loading...

Description

VITUBI Hài - Xem Video siêu hài Vitubi Hài là ứng dụng chia sẻVideoHài sáng tạo của các bạn trẻ đam mê lĩnh vực Video. VitubiHài mongmuốn mang tới cho người xem những video hài hước chấtlượng với nộidung ý nghĩa. Vitubi Hài tập hợp các Video phù hợpvới văn hóa củangười Việt, được chia thành các chuyên mục nhỏ,hướng đối tượng sửdụng Vitubi Hài bao gồm các nội dung như HàiViệt Nam, Hài Thế Giới,Show Hài, Hài Hoài Linh, Hài Trấn Thành,Video hài hước, Video siêuhài, video hài ngắn … Ứng dụng VitubiHài được thực hiện theo kiếntrúc đơn giản, dễ sử dụng. Các nộidung hay, được nhiều người quantâm sẽ được đưa lên trên. Ứng dụngbao gồm các nội dung: ★ Xem videohài Hoài Linh: Bao gồm các Videođời thường của danh hài Hoài Linh,các video do danh hài Hoài Linhchia sẻ ★ Xem video hài 2018: Baogồm các Video hài mới cập nhậtnăm 2018 ★ Xem video hài hay nhất,Xem Video hài hước nhất: Là cácVideo hài được nhiều người xem nhất★ Xem video hài tết 2018: Baogồm các Video hài Tết đã được chia sẻ★ Xem video hài trường giang:Bao gồm các Video hài, Video hậutrường của danh hài Trường Giang ★Xem video hài Trấn Thành: Bao gồmcác Video hài, Video hậu trườngcủa danh hài Trấn Thành ★ Xem videohài Xuân Hinh: Bao gồm cácVideo hài, Video hậu trường của danh hàidân dã Xuân Hinh ★ Xemvideo hài Chiến Thắng: Bao gồm các Video hàicủa danh hài ChiếnThắng Là một ứng dụng mới ra mắt, do đó VitubiHài không tránh khỏicòn nhiều thiếu sót. Đội ngũ quản trị rất mongnhận được nhiều ýkiến nhận xét từ các bạn. Mọi ý kiến vui lòng gửivề Email:Vitubi.com@gmail.com hoặc trực tiếp tới số điện thoạiHotline:(+84)462811818 Xin chân thành cảm ơn! (BQT Vitubi) VITUBIComedy -View Video super comedy Vitubi Comedy is sharing app ComedyVideoof the young creative passion Video field. Comedy desiredVitubibring viewers the funny video quality with meaningfulcontent.Comedy Videos Vitubi set of matching culture of Vietnam, isdividedinto smaller categories, the object-oriented user ComedyVitubiinclude content like Vietnam Comedy, Comedy World, ComedyShow,Comedy Hoai Linh, Tran Thanh Hai, Video Humor, Videos supercomedy,short comedy videos ... Vitubi Comedy applications complywitharchitectural simplicity, ease of use. The content, themoreattention will be brought up. Applications include thefollowingcontents: ★ View Hoai Linh comedy video: Includes Videoeverydaylife of comedian Hoai Linh, videos comedian Hoai Linh share★ Watchthe video Comedy 2018: Includes the new comedy Video updated2018 ★Watch the best funny videos, funniest See Video: As thevideos arethe most watched comedy ★ Watch the video Comedy festival2018:Includes Video Comedy Festival has been shared ★ Watchvideoscomedy Truong Giang: Includes Video comedy, backstage videoofcomedian Changjiang ★ Watch videos Tran Thanh Comedy:IncludesVideo Funny Video scenes of Tran Thanh comedian ★ Watch thevideoComedy Xuan Hinh: Includes Video Funny Video scenes ofrusticcomedian Xuan Hinh ★ Watch the video Comedy Victory: IncludesVideocomedian comedy of Victory A new app is launched, so VitubiComedyinevitably flawed. Management team look forward to receivingmanycomments from you. All comments please send anEmail:Vitubi.com@gmail.com or directly to the phone number Hotline:(+84)462 811 818 Sincerely thank! (BQT Vitubi)

App Information VITUBI Hài - Xem Video siêu hài

GHD JSC Show More...

VITUBI Sport - Xem Video thể thao 1.0.7 APK
GHD JSC
Vitubi Sport - Xem Video thể thao mới nhất Vitubi Sport là ứngdụngchia sẻ Video thể thao sáng tạo của các bạn trẻ đam mê lĩnhvựcVideo. Với tiêu chí Kết nối và chia sẻ Video, Vitubi Sportmongmuốn mang tới cho người xem những video thể thao chất lượng vớinộidung đầy đủ. Vitubi Sport định hướng đưa các Video thể thaomới,Video Hot và các Video thể thao hậu trường, giúp người xem cóthêmgóc nhìn về thế giới thể thao, với các cầu thủ và vận động viênnổitiếng. Ứng dụng Video Sport bao gồm các nội dung: ★ Video thểthao:Bao gồm các Video thể thao chung về tất cả các môn thể thao ★Videothể thao 24h: Gồm các Video thể thao mới nhất, nổi bật nhấttrongvòng 24h ★ Video thể thao mới nhất: Xem các Video mới nhấtđượcxuất bản ★ Video thể thao bóng đá: Nội dung tập trung vào cácVideomôn thể thao vua: Bóng đá ★ Video thể thao việt nam: Bao gồmcácVideo thể thao riêng của Việt Nam ★ Video thể thao hài hước:NhữngVideo thể thao hài hước mang lại tiếng cười cho người xem ỨngdụngVitubi Sport được thực hiện theo kiến trúc đơn giản, dễ sửdụng.Các nội dung hay, được nhiều người quan tâm sẽ được đưa lêntrên.Là một ứng dụng mới ra mắt, do đó Vitubi Sport không tránhkhỏi cònnhiều thiếu sót. Đội ngũ quản trị rất mong muốn nhận đượcnhiều ýkiến từ các bạn. Mọi ý kiến vui lòng gửi vềEmail:Vitubi.com@gmail.com hoặc trực tiếp tới số điện thoạiHotline:(+84)462811818 (BQT Vitubi) Vitubi Sport - Latest SportWatch VideoVitubi Sport is a video-sharing app sports of the youngcreativepassion Video field. Criteria Connect and share video,Vitubi Sportwishes to bring to viewers the sports video qualitywith fullcontent. Sport Vitubi orientation bringing new sportsVideo, VideoSports Video Hot and backstage, giving viewers moreperspective onthe world of sports, the players and famous athletes.Sport Videosapp includes the following contents: ★ Sports Video:Sports VideoIncludes common in all sports ★ Sports Video 24:Including thelatest sports videos, most notably in 24h ★ LatestSports Videos:Watch the latest videos published ★ Sports FootballVideo: Thecontent focuses on the king sport Video: Football ★Sports VideoVietnam: Including Video own sporting Vietnam ★ SportsVideo humor:The Video sports humor brought laughter to viewersApplied SportVitubi comply with architectural simplicity, ease ofuse. Thecontent, the more attention will be brought up. A new appislaunched, so Vitubi Sport inevitably flawed. Management teamlooksforward to receiving many comments from you. All commentspleasesend an Email: Vitubi.com@gmail.com or directly to the phonenumberHotline: (+84) 462 811 818 (BQT Vitubi)
VITUBI - Xem Video Giải Trí 1.0.6 APK
GHD JSC
Xem Video giải trí trên Mạng xã hội Vitubi Vitubi Giải Trí làứngdụng thuộc Mạng xã hội Vitubi. Vitubi Giải trí là nơi chia sẻVideovui sáng tạo của các bạn trẻ đam mê lĩnh vực Video. Với tiêuchíKết nối và chia sẻ Video, Vitubi Giải Trí mong muốn mang tớichongười xem những video giải trí chất lượng với nội dung ýnghĩa.Vitubi Giải Trí tập hợp các Video thuộc mảng giải trí truyềnhình,showbiz, người mẫu, thời trang, diễn viên, người nổi tiếng...Vitubi Giải Trí bao gồm các nhóm nội dung như Thời Trang vàXuHướng, Music Trends, Movie Trailer, Video Tếu, Công Nghệ … ỨngdụngVitubi Giải Trí được thực hiện theo kiến trúc đơn giản, dễ sửdụng.Các nội dung hay, được nhiều người quan tâm sẽ được đưa lêntrên.Là một ứng dụng mới ra mắt, do đó Vitubi Giải Trí không tránhkhỏicòn nhiều thiếu sót. Do đó, đội ngũ quản trị rất mong muốnnhậnđược nhiều ý kiến nhận xét từ các bạn. Mọi ý kiến vui lòng gửivềEmail: Vitubi.com@gmail.com hoặc trực tiếp tới số điệnthoạiHotline: (+84)462811818 Xin chân thành cảm ơn! (BQT Vitubi)Viewvideo entertainment on Vitubi Social Network Vitubi Recreationisthe application of Social Networking Vitubi. VitubiEntertainmentis a place to share funny video of the young creativepassion Videofield. Criteria Connect and Share Video , VitubiRecreation wishesto bring to viewers the entertainment qualityvideo with meaningfulcontent. Vitubi Entertainment Video of thearray set of TVentertainment, showbiz, modeling, fashion, actors,celebrities ...Vitubi Recreation includes content groups likeFashion and Trends,Trends Music, Movie Trailer, Video Tếu,Technology ... VitubiRecreation applications comply witharchitectural simplicity, easeof use. The content, the moreattention will be brought up. A newapp is launched, so VitubiRecreation inevitably flawed. Therefore,the management team looksforward to receiving many comments fromyou. All comments pleasesend an Email: Vitubi.com@gmail.com ordirectly to the phone numberHotline: (+84) 462 811 818 Sincerelythank! (BQT Vitubi)
VITUBI Hài - Xem Video siêu hài 1.0.7 APK
GHD JSC
VITUBI Hài - Xem Video siêu hài Vitubi Hài là ứng dụng chia sẻVideoHài sáng tạo của các bạn trẻ đam mê lĩnh vực Video. VitubiHài mongmuốn mang tới cho người xem những video hài hước chấtlượng với nộidung ý nghĩa. Vitubi Hài tập hợp các Video phù hợpvới văn hóa củangười Việt, được chia thành các chuyên mục nhỏ,hướng đối tượng sửdụng Vitubi Hài bao gồm các nội dung như HàiViệt Nam, Hài Thế Giới,Show Hài, Hài Hoài Linh, Hài Trấn Thành,Video hài hước, Video siêuhài, video hài ngắn … Ứng dụng VitubiHài được thực hiện theo kiếntrúc đơn giản, dễ sử dụng. Các nộidung hay, được nhiều người quantâm sẽ được đưa lên trên. Ứng dụngbao gồm các nội dung: ★ Xem videohài Hoài Linh: Bao gồm các Videođời thường của danh hài Hoài Linh,các video do danh hài Hoài Linhchia sẻ ★ Xem video hài 2018: Baogồm các Video hài mới cập nhậtnăm 2018 ★ Xem video hài hay nhất,Xem Video hài hước nhất: Là cácVideo hài được nhiều người xem nhất★ Xem video hài tết 2018: Baogồm các Video hài Tết đã được chia sẻ★ Xem video hài trường giang:Bao gồm các Video hài, Video hậutrường của danh hài Trường Giang ★Xem video hài Trấn Thành: Bao gồmcác Video hài, Video hậu trườngcủa danh hài Trấn Thành ★ Xem videohài Xuân Hinh: Bao gồm cácVideo hài, Video hậu trường của danh hàidân dã Xuân Hinh ★ Xemvideo hài Chiến Thắng: Bao gồm các Video hàicủa danh hài ChiếnThắng Là một ứng dụng mới ra mắt, do đó VitubiHài không tránh khỏicòn nhiều thiếu sót. Đội ngũ quản trị rất mongnhận được nhiều ýkiến nhận xét từ các bạn. Mọi ý kiến vui lòng gửivề Email:Vitubi.com@gmail.com hoặc trực tiếp tới số điện thoạiHotline:(+84)462811818 Xin chân thành cảm ơn! (BQT Vitubi) VITUBIComedy -View Video super comedy Vitubi Comedy is sharing app ComedyVideoof the young creative passion Video field. Comedy desiredVitubibring viewers the funny video quality with meaningfulcontent.Comedy Videos Vitubi set of matching culture of Vietnam, isdividedinto smaller categories, the object-oriented user ComedyVitubiinclude content like Vietnam Comedy, Comedy World, ComedyShow,Comedy Hoai Linh, Tran Thanh Hai, Video Humor, Videos supercomedy,short comedy videos ... Vitubi Comedy applications complywitharchitectural simplicity, ease of use. The content, themoreattention will be brought up. Applications include thefollowingcontents: ★ View Hoai Linh comedy video: Includes Videoeverydaylife of comedian Hoai Linh, videos comedian Hoai Linh share★ Watchthe video Comedy 2018: Includes the new comedy Video updated2018 ★Watch the best funny videos, funniest See Video: As thevideos arethe most watched comedy ★ Watch the video Comedy festival2018:Includes Video Comedy Festival has been shared ★ Watchvideoscomedy Truong Giang: Includes Video comedy, backstage videoofcomedian Changjiang ★ Watch videos Tran Thanh Comedy:IncludesVideo Funny Video scenes of Tran Thanh comedian ★ Watch thevideoComedy Xuan Hinh: Includes Video Funny Video scenes ofrusticcomedian Xuan Hinh ★ Watch the video Comedy Victory: IncludesVideocomedian comedy of Victory A new app is launched, so VitubiComedyinevitably flawed. Management team look forward to receivingmanycomments from you. All comments please send anEmail:Vitubi.com@gmail.com or directly to the phone number Hotline:(+84)462 811 818 Sincerely thank! (BQT Vitubi)
Vitubi - Connecting Videos 1.0.14 APK
GHD JSC
Welcome you to Vitubi.com – The social networking app whichsharingcreative videos VITUBI is an app sharing creative videoswhich wasmade from the young people who have a passion in makingvideo. Withthe aim at connecting and sharing videos, VITUBI SPORTbrings toyou great quality videos content. VITUBI gathers manyattractivevideos and separate many small categories, make youfollow easilyand watch seamlessly. VITUBI was built by simplestructures andeasy for users. The videos have a good viral will begiven to thetop. Vitubi is includes the mains contents: -Entertainmentsvideos: relaxing, showbiz, celebrities… - Funnyclips: good viralvideos - Fashion videos: fashion shows, catwalk,trend of fashion…- Sport videos: Football, Boxing, matches…Moreover, VITUBI hascategories which is about Hot video, LatestVideo, Movie Trailer,Music Trend, Top Video Because of a new applaunched, VITUBIinevitably left many shortcomings. So the Admin ofVitubi.com islooking forward to receiving your responses. If youhave anycomments, please mail to Vitubi.com@gmail.com or contactdirectlyto the Hotline: (+84) 462811818 Thank you!
Loading...