1.0 / November 6, 2015
(4.4/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

http://vizedepartmani.com/ websitesinin mobil uygulamasıdır. WebSitesi Üzerinden yapılabilen her türlü işlemi uygulama üzerindendeyapmanız mümkündür.http://vizedepartmani.com/ is a mobileapplication website. In practice it is possible to make out anykind of transaction can be made via the Website.

App Information VizeDepartmanı

 • App Name
  VizeDepartmanı
 • Package Name
  com.patrongrup.vizedepartmaniweb
 • Updated
  November 6, 2015
 • File Size
  1.4M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Mösyö Bilişim Teknolojileri
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Travel & Local
 • Developer
  Mahatma Gandhi Caddesi 68/A2 Gaziosmanpaşa/Ankara
 • Google Play Link

Mösyö Bilişim Teknolojileri Show More...

VizeDepartmanı 1.0 APK
http://vizedepartmani.com/ websitesinin mobil uygulamasıdır. WebSitesi Üzerinden yapılabilen her türlü işlemi uygulama üzerindendeyapmanız mümkündür.http://vizedepartmani.com/ is a mobileapplication website. In practice it is possible to make out anykind of transaction can be made via the Website.
orekApp | garsHon 2.6.6 APK
Uygulama Restoran işletmelerine hitap etmektedir. Garsonlara elterminali özelliği sağlamaktadır.Garsonlar bu uygulama ile ; "masaaçma, sipariş alma, sipariş detay girebilme, yazıcılara çıktıgönderme ve hesap isteme gibi işlemleri bu uygulama ile kolaycayapabilmektedir".Uygulama kullanıcıya aşağıdaki kolaylıklarısunuyor :1. Firma sahibi firma kodunu girerek uygulamayı açıyor2.Sonra kulanacak olan garson kendi kullanıcı adı ve şifresi ilesisteme giriş yapıyor3. Firmanın işlem yapılacak bölgesi seçilyor(ör: Kat-1, Kat-2, Giriş Kat vb.)4. Daha sonra garson masalarınolduğu kısma geçip masa seçinin ardında ürünlerin bulunduğu siparişseçim sayfasına geçiyor.5. Sipariş seçim sayfasında ürün seçiliyorve seçilenlerin bulunduğu listeden ürün detayları giriliyor (ör:Türk kahvesi için "orta şekerli" gibi)6.Daha sonra Yazdır butonunatıklayarak ürün hazırlmanmak üzere firmanın mutfaklarında ve kasadabulunan yazıcılara çıktı gönderiliyor.7. Hesap istemek içindemasaya girip Hesap İsteme butonuna tıklayarak işlemigerçekleştirebiliyor.8.Masa taşımak istediği zaman taşıyacağımasaya uzun basarak masa taşı ekranı açılıyor taşımak isteği bölgeve masa seçimin ardından masa taşıma işleminigerçekleştirebiliyor.Practice caters to the restaurant business.Waiter feature to provide hand-held terminal.Waiters with thisapplication; "Open table, taking orders, to enter the order detail,operations such as sending output to the printer and the accountcould easily want this application."User application offers thefollowing advantages:1. company by entering the company code withthe application opens2. Then the waiter ears with their usernameand password to login to the system is doing3. The procedure willbe held in the Company Secilya (eg Floor-1, Floors-2, Ground floor,etc.)4. Then the waiter goes to the page where the productselection in order to select the portion passing behind the deskwhere the desk.5. Orders will be chosen in the selection ofproducts and introduced product details page that contains the listof those selected (eg for Turkish coffee "cappuccino", etc.)6.Dahthen sent to the printer output in the company's kitchen and safeto hazırlman product by clicking the Print button.7. Enter in thetable can perform the procedure to request an account by clickingRequest Account button.Press and hold the table will move when youwant to move 8.Mas move opens up the table and move the tablescreen after the election of the board request handling can berealized.
Mösyö GARSON 2.8 APK
Uygulama Restoran işletmelerine hitap etmektedir. Garsonlara elterminali özelliği sağlamaktadır.Garsonlar bu uygulama ile ; "masaaçma, sipariş alma, sipariş detay girebilme, yazıcılara çıktıgönderme ve hesap isteme gibi işlemleri bu uygulama ile kolaycayapabilmektedir".Uygulama kullanıcıya aşağıdaki kolaylıklarısunuyor :1. Firma sahibi firma kodunu girerek uygulamayı açıyor2.Sonra kulanacak olan garson kendi kullanıcı adı ve şifresi ilesisteme giriş yapıyor3. Firmanın işlem yapılacak bölgesi seçilyor(ör: Kat-1, Kat-2, Giriş Kat vb.)4. Daha sonra garson masalarınolduğu kısma geçip masa seçinin ardında ürünlerin bulunduğu siparişseçim sayfasına geçiyor.5. Sipariş seçim sayfasında ürün seçiliyorve seçilenlerin bulunduğu listeden ürün detayları giriliyor (ör:Türk kahvesi için "orta şekerli" gibi)6.Daha sonra Yazdır butonunatıklayarak ürün hazırlmanmak üzere firmanın mutfaklarında ve kasadabulunan yazıcılara çıktı gönderiliyor.7. Hesap istemek içindemasaya girip Hesap İsteme butonuna tıklayarak işlemigerçekleştirebiliyor.8.Masa taşımak istediği zaman taşıyacağımasaya uzun basarak masa taşı ekranı açılıyor taşımak isteği bölgeve masa seçimin ardından masa taşıma işleminigerçekleştirebiliyor.Practice caters to the restaurant business.The waiter to provide handheld feature.Waiters with thisapplication; "Opening the table, taking orders, to enter the orderdetails, transactions such as sending output to the printer andcould easily account did not want this application."Applicationusers offers the following advantages:1. Company with applicationopens enter the company code2. Then the waiter who kulanacak withtheir user name and password to log into the system is doing3.process area to be Secilya the company (eg: Floor-1, Floors-2,Ground Floor, etc.)4. Then the waiter goes to the page where theproduct selection in order to select the portion behind the tablewhere the table through.5. Orders will be chosen in the selectionof products and introduced product details page from a list ofthose selected (eg for Turkish coffee "cappuccino", etc.)6.Dah thenoutput is sent to the printer in the company's kitchen and safe tohazırlman product by clicking the Print button.7. Enter in thetable can request an account by clicking on the Request performsthe Account button.A long press on the table will move when youwant to move 8.Mas move the screen to move opens up the table aftertable selection area and can perform a table handling requests.
Mösyö PATRON 2.9.5 APK
Mösyö Restoran Otomasyonu ile entegre çalışan işletme takipprogramıdır. İşletmenizi uzaktan takip edin, Cirolarınızıgörüntüleyin, Garson performanslarını takip edin.Stok durumlarınızıtakip edin. Ve işletmeniz ile ilgili diğer istatistiklere veraporlara her yerden erişim sağlayın.Automation is integrated withthe company running the restaurant Monsieur tracking program.Followyour business remotely,View your turnover,Follow the waitersperformance.Keep track of your stock status.And to access them fromanywhere other statistics and reports related to your business.
Babil Maket Otomasyon 1.5.0.12 APK
Dikkat ! Uygulama Babil Maket Otomasyon sistemleri ile entegre birşekilde çalışmaktadır. Otomasyon sisteminin kurulumu ve diğerkonularda destek almak için iletişim bilgilerimiz uygulamaiçerisinde "Hakkında" bölümününde yazılıdır. Mimarların ve inşaatfirmalarının vazgeçilmezi olan Babil Maket Otomasyonu hızlı,güvenilir ve kaliteli bir şekilde teknolojinin tüm imkanlarınıkullanarak maketlerinize canlılık hayat verir.Attention !Applications are working in an integrated manner with BabylonModels automation systems. To get support in the installation ofthe automation system and other issues, our contact information inthe application "About" Section are written in.  Babel,which is indispensable Automation Models of Architects andconstruction companies a fast, reliable and vitality will give lifeto your model using all the facilities of a quality manner intechnology.
Loading...