0.2 / May 7, 2015
(4.0/5) (34)

Description

Aplikacija 'Vrući prsti' kompanije m:tel ibrenda LG po prvi put vam omogućava da izmjerite koliko brzo kucateSMS poruke. Uz pomoć ove jedinstvene aplikacije koja se od sadamože preuzeti u Google Play Store-u možete otkriti koliko ste vi ivaši prijatelji stvarno brzi u kucanju poruka na touch screensmartfonu.
Ova aplikacija funkcioniše na jednostavan način. Potrebno je daodaberete neku od ponuđenih poruka koje se nalaze u okviruaplikacije i krenete sa kucanjem. Aplikacija će pratiti vaš progresi na kraju otkucane poruke dobićete obavještenje o tome za kolikoste vremena otkucali zadatu poruku. Svoje najbolje rezultate možetesačuvati i na taj način stalno pratiti kako napredujete.

Ukoliko niste zadovoljni sa učinkom i mislite da možete bolje,uvijek imate mogućnost da odaberete istu ili neku drugu poruku iponovo pokušate. Date poruke možete iskoristiti kako bistepoboljšali svoju brzinu kucanja, postavili novi rekord i tako nakraju nadmašili sami sebe.

Aplikacija 'Vrući prsti' sadrži i listu svih aktuelnih takmičarakoja je povezana sa društvenom mrežom Facebook, tako da u svakomtrenutku možete da odmjerite snage sa svojim prijateljima iličlanovima porodice. Uz pomoć ove aplikacije možete konačno saznatiko od vaših prijatelja ima najbrže prste.

Aplikacija 'Vrući prsti' inspirisana je velikim istoimenimtakmičenjem u brzom kucanju SMS poruka koje održano 2014. godine ikoje će ponovo biti održano u 2015. godini. Ovo zabavno takmičenjekoje je organizovala kompanija m:tel okupilo je veliki brojtinejdžera iz cijele Bosne i Hercegovine, a održano je u nekolikoetapa. Prvo su održane prekvalifikacije u 10 gradova, a finalnotakmičenje je održano u Banjaluci. Najbrži takmičari osvojili sutim povodom vrijedne nagrade.

Brzo kucanje SMS poruka postalo je takmičarska disciplina kada jebrend LG organizovao prvi svjetski turnir u brzom kucanju SMSporuka u SAD-u. Ovo popularno takmičenje održava se već godinama iskor svake godine se obara rekord turnira. Mnogi takmičari nastojeosvojiti glavnu nagradu i istovremeno oboriti rekord postavljen uGuinnes-ovoj knjizi rekorda.

Trenutno svjetski rekord u brzom kucanju poruka na touch-screensmartfona drži Brazilac Marcel Fernandes Filho koji je SMS porukuuspio iskucati za nevjerovatnih 17 sekundi 7. novembra 2014.godini. Preuzmite već danas aplikaciju "Vrući prsti" i možda baš vioborite njegov rekord i nađete se u Guiness-ovoj knjizirekorda.
The application 'hotfingers' m: tel brand and LG for the first time allows you tomeasure how fast typing SMS messages. With the help of this uniqueapplication that can now be downloaded in Google Play Store you canfind out how you and your friends really fast in typing messages ona touch screen smartphone.
This application works in a simple way. It is necessary to selectone of the following messages contained within the application andstart typing. The app will track your progress and eventuallycomposing a message you will get information on how many times youhave typed the given message. Your best results can be saved andthus constantly monitor your progress.

If you are not satisfied with the performance and you think you cando better, you always have the option to choose the same or adifferent message and try again. Date messages you can use toimprove your typing speed, set a new record, and so eventuallysurpassed themselves.

The application 'hot fingers' contains a list of all currentcompetitor that is associated with the social network Facebook, sothat at any moment you can measured power with their friends orfamily members. With this application you can finally find outwhich of your friends has the fastest fingers.

The application 'Hot Fingers' was inspired by the eponymous bigcompetition in the fast typing SMS messages that were held in 2014and will again be held in 2015. This fun competition organized bythe company m: tel gathered a large number of teenagers from allover Bosnia and Herzegovina, and was held in several stages. Firstheld retraining in 10 cities, and the final competition was held inBanja Luka. The fastest racers have won prizes on thisoccasion.

Fast sending text messages has become a competitive discipline whenthe brand LG organized the first world tournament in rapid typingSMS messages in the United States. This popular competition hasbeen held for years and every year it breaks the record date. Manycompetitors are trying to win the grand prize and at the same timebreak the record set in the Guinness Book of Records.

Currently the world record in the rapid typing messages on atouch-screen smartphone keeps the Brazilian Marcel Fernandes Filhowho is SMS managed TYPED for a whopping 17 seconds on November 7,2014. Download the app today "Hot Fingers" and you might just knockhis record and find yourself in the Guinness Book of Records.

App Information Vrući prsti

 • App Name
  Vrući prsti
 • Package Name
  ba.aquarius.vruciprsti
 • Updated
  May 7, 2015
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 3.0 and up
 • Version
  0.2
 • Developer
  Aquarius Banja Luka
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
 • Google Play Link

Aquarius Banja Luka Show More...

Vrući prsti 0.2 APK
Aplikacija 'Vrući prsti' kompanije m:tel ibrenda LG po prvi put vam omogućava da izmjerite koliko brzo kucateSMS poruke. Uz pomoć ove jedinstvene aplikacije koja se od sadamože preuzeti u Google Play Store-u možete otkriti koliko ste vi ivaši prijatelji stvarno brzi u kucanju poruka na touch screensmartfonu.Ova aplikacija funkcioniše na jednostavan način. Potrebno je daodaberete neku od ponuđenih poruka koje se nalaze u okviruaplikacije i krenete sa kucanjem. Aplikacija će pratiti vaš progresi na kraju otkucane poruke dobićete obavještenje o tome za kolikoste vremena otkucali zadatu poruku. Svoje najbolje rezultate možetesačuvati i na taj način stalno pratiti kako napredujete.Ukoliko niste zadovoljni sa učinkom i mislite da možete bolje,uvijek imate mogućnost da odaberete istu ili neku drugu poruku iponovo pokušate. Date poruke možete iskoristiti kako bistepoboljšali svoju brzinu kucanja, postavili novi rekord i tako nakraju nadmašili sami sebe.Aplikacija 'Vrući prsti' sadrži i listu svih aktuelnih takmičarakoja je povezana sa društvenom mrežom Facebook, tako da u svakomtrenutku možete da odmjerite snage sa svojim prijateljima iličlanovima porodice. Uz pomoć ove aplikacije možete konačno saznatiko od vaših prijatelja ima najbrže prste.Aplikacija 'Vrući prsti' inspirisana je velikim istoimenimtakmičenjem u brzom kucanju SMS poruka koje održano 2014. godine ikoje će ponovo biti održano u 2015. godini. Ovo zabavno takmičenjekoje je organizovala kompanija m:tel okupilo je veliki brojtinejdžera iz cijele Bosne i Hercegovine, a održano je u nekolikoetapa. Prvo su održane prekvalifikacije u 10 gradova, a finalnotakmičenje je održano u Banjaluci. Najbrži takmičari osvojili sutim povodom vrijedne nagrade.Brzo kucanje SMS poruka postalo je takmičarska disciplina kada jebrend LG organizovao prvi svjetski turnir u brzom kucanju SMSporuka u SAD-u. Ovo popularno takmičenje održava se već godinama iskor svake godine se obara rekord turnira. Mnogi takmičari nastojeosvojiti glavnu nagradu i istovremeno oboriti rekord postavljen uGuinnes-ovoj knjizi rekorda.Trenutno svjetski rekord u brzom kucanju poruka na touch-screensmartfona drži Brazilac Marcel Fernandes Filho koji je SMS porukuuspio iskucati za nevjerovatnih 17 sekundi 7. novembra 2014.godini. Preuzmite već danas aplikaciju "Vrući prsti" i možda baš vioborite njegov rekord i nađete se u Guiness-ovoj knjizirekorda.The application 'hotfingers' m: tel brand and LG for the first time allows you tomeasure how fast typing SMS messages. With the help of this uniqueapplication that can now be downloaded in Google Play Store you canfind out how you and your friends really fast in typing messages ona touch screen smartphone.This application works in a simple way. It is necessary to selectone of the following messages contained within the application andstart typing. The app will track your progress and eventuallycomposing a message you will get information on how many times youhave typed the given message. Your best results can be saved andthus constantly monitor your progress.If you are not satisfied with the performance and you think you cando better, you always have the option to choose the same or adifferent message and try again. Date messages you can use toimprove your typing speed, set a new record, and so eventuallysurpassed themselves.The application 'hot fingers' contains a list of all currentcompetitor that is associated with the social network Facebook, sothat at any moment you can measured power with their friends orfamily members. With this application you can finally find outwhich of your friends has the fastest fingers.The application 'Hot Fingers' was inspired by the eponymous bigcompetition in the fast typing SMS messages that were held in 2014and will again be held in 2015. This fun competition organized bythe company m: tel gathered a large number of teenagers from allover Bosnia and Herzegovina, and was held in several stages. Firstheld retraining in 10 cities, and the final competition was held inBanja Luka. The fastest racers have won prizes on thisoccasion.Fast sending text messages has become a competitive discipline whenthe brand LG organized the first world tournament in rapid typingSMS messages in the United States. This popular competition hasbeen held for years and every year it breaks the record date. Manycompetitors are trying to win the grand prize and at the same timebreak the record set in the Guinness Book of Records.Currently the world record in the rapid typing messages on atouch-screen smartphone keeps the Brazilian Marcel Fernandes Filhowho is SMS managed TYPED for a whopping 17 seconds on November 7,2014. Download the app today "Hot Fingers" and you might just knockhis record and find yourself in the Guinness Book of Records.
Kvizolog 1.2 APK
Kvizolog, omiljeni dječiji kviz djeceškolskoguzrasta u BiH, se vratio na velika vrata i maleekrane,zahvaljujući želji kompanije m:tel da i najmlađima ponudineštozabavno, a u isto vrijeme i edukativno i korisno. Ali to nijesve!Ne samo da ćete se zabaviti i naučiti, te provjeriti i sve onoštoznate iz dosadašnjeg obrazovanja, nego ćete imati prilikudaosvojite i fenomenalni glavni poklon - tablet. Utješni poklon,zaškolarce koji budu znali mnogo, i završe na drugom mjestunabodovnoj listi, obezbjedili smo LG Bluetoothhandsfreeslušalice!Za dodatna pitanja kontaktirajte nas u inbox m:telFacebookstranice.Kvizolog,children'sfavorite quiz school children in BiH, is back in a bigway andsmall screens, thanks to the desire of the company m: teland theyoungest to offer something fun and at the same timeandeducational and useful. But that's not all! Not only will youhavefun and learn, and check and everything you know frompreviouseducation, but you will have a chance to win a phenomenalmajorgift - tablet. Consolation gift for school children who knowmuch,and finished second in the points list, we provided LGBluetoothhandsfree headset! For further questions please contact us at inbox m: telFacebookpage.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.8.4.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results ofonline marketing, how to articles, tools and tips for running yourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship, startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of our app:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and user cannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later from bookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with others frominside the app via popular social sharing applications.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEI Noof the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.3.9 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with stars like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today and become akaraoke star!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects will make you sound like a star• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on Sing!By Smule. Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more stars• Beat your personal score and become a karaoke starWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more karaoke songs!Popular on Sing!:POP HITS & KARAOKE BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople.Always dreamed of becoming a star? Lots of talents get discoveredthrough our Sing! platform. Skip the karaoke bar - karaoke free,sing anywhere, show off your talent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered