3.3.8 / December 2, 2018
(4.8/5) (737)
Loading...

Description

Vui Học Tiếng Hàn Quốc Qua Videos Bạn đang tìm ứng dụng học tiếnghàn để luyện tập kỹ năng: Nghe – Nói – Đọc Viết? Bạn đang tìm ứngdụng để luyện thi TOPIK? Hãy tải và học ngay tại VUI HỌC TIẾNG HÀNvì nó hoàn toàn miễn phí! Tại đây tổng hợp hơn 10.000 Video dạy họcTiếng Hàn của các giáo viên chuyên môn và nổi tiếng trong cộng đồngDạy Học Tiếng Hàn hiện nay. Các bài học được biên soạn dành chotrình độ nhập môn lẫn nâng cao, bài giảng trực tiếp về các kỹ năng:giao tiếp, từ vựng, ngữ pháp, phát âm chuẩn…luyện nghe, luyện dịchtiếng hàn qua bài hát, phim Hàn Quốc. Đặc biệt tại VUI HỌC TIẾNGHÀN bạn có thể theo học trọn bộ Video bài giảng GIÁO TRÌNH TIẾNGHÀN TỔNG HỢP DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT NAM. Đây là bộ giáo trình bài bản,dễ học, hiện đang được sử dụng phổ biến nhất tại Việt Nam. Và, bàigiảng luyện giải đề thi TOPIK I, II miễn phí. Ngoài các bài học,VUI HỌC TIẾNG HÀN còn chia sẻ video giới thiệu về văn hóa, ẩm thựcHàn Quốc, Cuộc sống du học sinh tại Hàn Quốc giúp các bạn tìm hiểuthêm về văn hóa của xứ sở Kim Chi. Hãy Cài Đặt Ngay để cùng họcnhé! Các điểm nổi bật của VUI HỌC TIẾNG HÀN: - Dành cho các bạn từchưa biết gì đến nâng cao - Luyện kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. -Tăng cường vốn từ vựng, luyện tập giao tiếp theo các chủ đề. - Tìmhiểu ngữ pháp đầy đủ từ A-Z - Luyện thi TOPIK I và TOPIK II - Luyệnnghe Tiếng Hàn qua bài hát - Luyện nghe Tiếng Hàn qua những bộ phimhay (Kết hợp xem phim Hàn luôn nè) Danh Mục các bài học trực tuyếnbao gồm: 1. Học Tiếng Hàn – Luyện tập kỹ năng - Luyện Phát Âm TiếngHàn - Luyện Nghe Tiếng Hàn - Luyện Nói Tiếng Hàn - Từ Vựng TiếngHàn - Ngữ Pháp Tiếng Hàn - Giao Tiếp Tiếng Hàn 2. LUYỆN THI TOPIK:- Luyện Thi Topik I (Level 1,2) - Luyện Thi Topik II (Level3,4,5,6) 3. KÊNH HỌC TIẾNG HÀN: - Tiếng Hàn Tổng Hợp Dành cho ngườiViệt Nam - Hàn Quốc Nori - SEEMILE - Cheri Hyeri - MasterTOPIK -Học Tiếng Hàn Qua Bài Hát - Học Tiếng Hàn Qua Phim Ảnh - Học TiếngHàn Trên VTV 4. Học Tiếng Hàn Quốc Với Người Nổi Tiếng: - Học TiếngHàn Quốc Với BTS (JUNGKOOK) - Học Tiếng Hàn Quốc Với Wanna One -Học Tiếng Hàn Quốc Với Twice - Học Tiếng Hàn Quốc Với BlackPink -Học Tiếng Hàn Quốc Với SHINee - Học Tiếng Hàn Quốc Với Red Velvet -Học Tiếng Hàn Quốc Với AOA - Học Tiếng Hàn Quốc Với SNSD - HọcTiếng Hàn Quốc Với Lovelyz 5. KHÁM PHÁ HÀN QUỐC: - Du Học Hàn Quốc- Khám Phá Hàn Quốc - Văn Hóa Hàn Quốc - Du Lịch Hàn Quốc - Ẩm ThựcHàn Quốc Ứng dụng VUI HỌC TIẾNG HÀN là HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ. HÃY CÀIĐẶT VÀ CÙNG NHAU HỌC NHÉ! ------------------------- Tất cả cácvideo trên youtube, và ứng dụng của chúng tôi chỉ cung cấp link vàplay từ Youtube. Tất cả bản quyền đều thuộc người upload lênYoutube ------------------------- Keyword: vui học tiếng hàn, họctiếng hàn, học tiếng hàn quốc, học tiếng hàn online, tiếng hàn giaotiếp, ôn thi topik, tiếng hàn tổng hợp, ôn topik 1, ôn topik 2,hoc, tieng, han, tieng han, hoc tieng han, hoc tieng han quoc, hoctieng han online, tieng han tong hop, tieng han giao tiep, vui hoctieng han, tieng han theo ky nang Fun Learn Korean Through VideosAre you looking for a Korean language application to practicelistening, speaking and reading? Are you looking for an applicationfor TOPIK preparation? Download and learn at WELCOME! It's free!There are more than 10,000 Korean-language teaching videos bywell-known and well-known teachers in the Korean language teachingcommunity. The lessons are designed for both beginner and advancedlevels, direct lectures on skills: communication, vocabulary,grammar, standard pronunciation ... Korea. Especially at KoreanLanguage Learning Center you can study the whole video lecturecourse GENERAL KNOWLEDGE REQUIREMENT FOR VIETNAMESE PEOPLE. This isa set of textbooks, easy to learn, is currently used most commonlyin Vietnam. And, TOPIK I, II exam training is free. In addition tothe lessons, Korean students also share video introduction toculture, Korean cuisine, life overseas students in Korea to helpyou learn more about the culture of Korea. Please install it now!Highlights of Korean Language Learning: - For you from unknown toadvanced - Practice listening, speaking, reading and writing. -Enhance vocabulary, practice communication on the topic. - Learnthe full grammar from A-Z - TOPIK I and TOPIK II - Listening toKorean through song - Practice listening Korean through good movies(Combine Korean movies always) Online course categories include: 1.Learn Korean - Practice skills - Korean Pronunciation Training -Listening to Korean - Speaking Korean - Korean vocabulary - KoreanGrammar - Korean communication 2. TOPIK TEST: - Topik I Preparation(Level 1,2) - Topik II Preparation (Level 3,4,5,6) 3. KEYWORDS: -Korean for Vietnamese - Korea Nori - SEEMILE - Cheri Hyeri -MasterTopik - Learn Korean Through Songs - Learn Korean ThroughMovies - Learn Korean on VTV 4. Learn Korean with Famous People: -Learn Korean With BTS (JUNGKOOK) - Learn Korean With Wanna One -Learn Korean With Twice - Learn Korean With BlackPink - LearnKorean With SHINee - Learn Korean With Red Velvet - Learn Koreanwith AOA - Learn Korean with SNSD Learn Korean With Lovelyz 5.DISCOVER KOREA: - Study in Korea - Korean Explorer - Koreancultural - Korea Tourism - Korean Cuisine The WELCOME KNOWLEDGEAPPLICATION IS COMPLETELY FREE. PLEASE INSTALL AND LOOK AT IT!------------------------- All videos on youtube, and ourapplication only provide links and play from Youtube. Allcopyrights belong to uploaders on Youtube -------------------------Keyword: top top top top top top top top top top top top top toptop top top top top top top top top top top top top top. learnenglish online, learn english online, learn english online, learnenglish online

App Information Vui Học Tiếng Hàn

 • App Name
  Vui Học Tiếng Hàn
 • Package Name
  ngoaingu.hoctienghan.video
 • Updated
  December 2, 2018
 • File Size
  3.0M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  3.3.8
 • Developer
  Ngoai Ngu Software
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam
 • Google Play Link

Ngoai Ngu Software Show More...

Vui Học Tiếng Hàn 3.3.8 APK
Vui Học Tiếng Hàn Quốc Qua Videos Bạn đang tìm ứng dụng học tiếnghàn để luyện tập kỹ năng: Nghe – Nói – Đọc Viết? Bạn đang tìm ứngdụng để luyện thi TOPIK? Hãy tải và học ngay tại VUI HỌC TIẾNG HÀNvì nó hoàn toàn miễn phí! Tại đây tổng hợp hơn 10.000 Video dạy họcTiếng Hàn của các giáo viên chuyên môn và nổi tiếng trong cộng đồngDạy Học Tiếng Hàn hiện nay. Các bài học được biên soạn dành chotrình độ nhập môn lẫn nâng cao, bài giảng trực tiếp về các kỹ năng:giao tiếp, từ vựng, ngữ pháp, phát âm chuẩn…luyện nghe, luyện dịchtiếng hàn qua bài hát, phim Hàn Quốc. Đặc biệt tại VUI HỌC TIẾNGHÀN bạn có thể theo học trọn bộ Video bài giảng GIÁO TRÌNH TIẾNGHÀN TỔNG HỢP DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT NAM. Đây là bộ giáo trình bài bản,dễ học, hiện đang được sử dụng phổ biến nhất tại Việt Nam. Và, bàigiảng luyện giải đề thi TOPIK I, II miễn phí. Ngoài các bài học,VUI HỌC TIẾNG HÀN còn chia sẻ video giới thiệu về văn hóa, ẩm thựcHàn Quốc, Cuộc sống du học sinh tại Hàn Quốc giúp các bạn tìm hiểuthêm về văn hóa của xứ sở Kim Chi. Hãy Cài Đặt Ngay để cùng họcnhé! Các điểm nổi bật của VUI HỌC TIẾNG HÀN: - Dành cho các bạn từchưa biết gì đến nâng cao - Luyện kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. -Tăng cường vốn từ vựng, luyện tập giao tiếp theo các chủ đề. - Tìmhiểu ngữ pháp đầy đủ từ A-Z - Luyện thi TOPIK I và TOPIK II - Luyệnnghe Tiếng Hàn qua bài hát - Luyện nghe Tiếng Hàn qua những bộ phimhay (Kết hợp xem phim Hàn luôn nè) Danh Mục các bài học trực tuyếnbao gồm: 1. Học Tiếng Hàn – Luyện tập kỹ năng - Luyện Phát Âm TiếngHàn - Luyện Nghe Tiếng Hàn - Luyện Nói Tiếng Hàn - Từ Vựng TiếngHàn - Ngữ Pháp Tiếng Hàn - Giao Tiếp Tiếng Hàn 2. LUYỆN THI TOPIK:- Luyện Thi Topik I (Level 1,2) - Luyện Thi Topik II (Level3,4,5,6) 3. KÊNH HỌC TIẾNG HÀN: - Tiếng Hàn Tổng Hợp Dành cho ngườiViệt Nam - Hàn Quốc Nori - SEEMILE - Cheri Hyeri - MasterTOPIK -Học Tiếng Hàn Qua Bài Hát - Học Tiếng Hàn Qua Phim Ảnh - Học TiếngHàn Trên VTV 4. Học Tiếng Hàn Quốc Với Người Nổi Tiếng: - Học TiếngHàn Quốc Với BTS (JUNGKOOK) - Học Tiếng Hàn Quốc Với Wanna One -Học Tiếng Hàn Quốc Với Twice - Học Tiếng Hàn Quốc Với BlackPink -Học Tiếng Hàn Quốc Với SHINee - Học Tiếng Hàn Quốc Với Red Velvet -Học Tiếng Hàn Quốc Với AOA - Học Tiếng Hàn Quốc Với SNSD - HọcTiếng Hàn Quốc Với Lovelyz 5. KHÁM PHÁ HÀN QUỐC: - Du Học Hàn Quốc- Khám Phá Hàn Quốc - Văn Hóa Hàn Quốc - Du Lịch Hàn Quốc - Ẩm ThựcHàn Quốc Ứng dụng VUI HỌC TIẾNG HÀN là HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ. HÃY CÀIĐẶT VÀ CÙNG NHAU HỌC NHÉ! ------------------------- Tất cả cácvideo trên youtube, và ứng dụng của chúng tôi chỉ cung cấp link vàplay từ Youtube. Tất cả bản quyền đều thuộc người upload lênYoutube ------------------------- Keyword: vui học tiếng hàn, họctiếng hàn, học tiếng hàn quốc, học tiếng hàn online, tiếng hàn giaotiếp, ôn thi topik, tiếng hàn tổng hợp, ôn topik 1, ôn topik 2,hoc, tieng, han, tieng han, hoc tieng han, hoc tieng han quoc, hoctieng han online, tieng han tong hop, tieng han giao tiep, vui hoctieng han, tieng han theo ky nang Fun Learn Korean Through VideosAre you looking for a Korean language application to practicelistening, speaking and reading? Are you looking for an applicationfor TOPIK preparation? Download and learn at WELCOME! It's free!There are more than 10,000 Korean-language teaching videos bywell-known and well-known teachers in the Korean language teachingcommunity. The lessons are designed for both beginner and advancedlevels, direct lectures on skills: communication, vocabulary,grammar, standard pronunciation ... Korea. Especially at KoreanLanguage Learning Center you can study the whole video lecturecourse GENERAL KNOWLEDGE REQUIREMENT FOR VIETNAMESE PEOPLE. This isa set of textbooks, easy to learn, is currently used most commonlyin Vietnam. And, TOPIK I, II exam training is free. In addition tothe lessons, Korean students also share video introduction toculture, Korean cuisine, life overseas students in Korea to helpyou learn more about the culture of Korea. Please install it now!Highlights of Korean Language Learning: - For you from unknown toadvanced - Practice listening, speaking, reading and writing. -Enhance vocabulary, practice communication on the topic. - Learnthe full grammar from A-Z - TOPIK I and TOPIK II - Listening toKorean through song - Practice listening Korean through good movies(Combine Korean movies always) Online course categories include: 1.Learn Korean - Practice skills - Korean Pronunciation Training -Listening to Korean - Speaking Korean - Korean vocabulary - KoreanGrammar - Korean communication 2. TOPIK TEST: - Topik I Preparation(Level 1,2) - Topik II Preparation (Level 3,4,5,6) 3. KEYWORDS: -Korean for Vietnamese - Korea Nori - SEEMILE - Cheri Hyeri -MasterTopik - Learn Korean Through Songs - Learn Korean ThroughMovies - Learn Korean on VTV 4. Learn Korean with Famous People: -Learn Korean With BTS (JUNGKOOK) - Learn Korean With Wanna One -Learn Korean With Twice - Learn Korean With BlackPink - LearnKorean With SHINee - Learn Korean With Red Velvet - Learn Koreanwith AOA - Learn Korean with SNSD Learn Korean With Lovelyz 5.DISCOVER KOREA: - Study in Korea - Korean Explorer - Koreancultural - Korea Tourism - Korean Cuisine The WELCOME KNOWLEDGEAPPLICATION IS COMPLETELY FREE. PLEASE INSTALL AND LOOK AT IT!------------------------- All videos on youtube, and ourapplication only provide links and play from Youtube. Allcopyrights belong to uploaders on Youtube -------------------------Keyword: top top top top top top top top top top top top top toptop top top top top top top top top top top top top top. learnenglish online, learn english online, learn english online, learnenglish online
Tự học tiếng Nhật 3.0.8 APK
Tự Học Tiếng Nhật Cho Người Việt Nam Bạn là người Việt Nam đang tìmứng dụng học tiếng Nhật? Bạn đang tìm ứng dụng để luyện thi nănglực Tiếng Nhật? Hãy CÀI ĐẶT ngay APP Tự Học Tiếng Nhật vì nó hoàntoàn miễn phí! Tại đây tổng hợp hơn 10.000 Video dạy học Tiếng Nhậtcủa các giáo viên chuyên môn và nổi tiếng trong cộng đồng Dạy HọcTiếng Nhật hiện nay. Các bài học được biên soạn dành cho trình độnhập môn lẫn nâng cao, bài giảng trực tiếp về các kỹ năng: giaotiếp, từ vựng, ngữ pháp, phát âm chuẩn…luyện nghe, luyện dịch tiếngNhật qua truyện cổ tích, bài hát Tiếng Nhật. Bạn có thể tự ôn thiJLPT từ trình độ N5 – N1 với hàng ngàn bài giảng được biên soạntheo các kỹ năng: Nghe – Đọc – Ngữ Pháp – giải đề... Hãy Cài Đặt vàtự học ngay nhé! Ngoài các bài học, TỰ HỌC TIẾNG NHẬT còn chia sẻvideo giới thiệu về văn hóa, ẩm thực Nhật Bản, cuộc sống du họcsinh tại Nhật Bản giúp các bạn tìm hiểu thêm về văn hóa của xứ sởhoa anh đào. Vừa học vừa giải trí còn gì thú vị hơn, hãy Cài Đặt vàhọc ngay thôi. Các điểm nổi bật của APP TỰ HỌC TIẾNG NHẬT: - Dànhcho người Việt Nam tự học Tiếng Nhật một cách bài bản. - Luyện kĩnăng nghe, nói, đọc, giao tiếp. - Tăng cường vốn từ vựng, luyện tậpgiao tiếp tiếng nhật theo các chủ đề. - Tìm hiểu ngữ pháp tiếngnhật từ A-Z - Luyện thi tiếng nhật N5 – N1 - Luyện nghe Tiếng Nhậtqua bài hát. - Luyện nghe, dịch Tiếng Nhật qua những câu truyện cổtích. Danh Mục các bài học trực tuyến bao gồm: 1. Nhập Môn TiếngNhật - Học bảng chữ cái HIRAGANA - Học bảng chữ cái KATAKANA - Họcbảng chữ cái KANJI 2. Học Tiếng Nhật – Luyện tập kỹ năng - LuyệnPhát Âm Tiếng Nhật - Luyện Nghe Tiếng Nhật - Luyện Nói Tiếng Nhật -Từ Vựng Tiếng Nhật - Ngữ Pháp Tiếng Nhật - Giao Tiếp Tiếng Nhật 3.Luyện thi năng lực tiếng Nhật trình độ N5 – N1 4. KÊNH HỌC TIẾNGNHẬT: - Học theo giáo trình MinanoNihongo - Học Tiếng Nhật qua bàihát - Học Tiếng Nhật qua truyện tranh - Học Tiếng Nhật thật thú vị- Tiếng Nhật Cosmos - Tiếng Nhật Mori - Tiếng Nhật Hoa Anh Đào 5.KHÁM PHÁ NHẬT BẢN: - Du Học Nhật Bản - Khám Phá Nhật Bản - Văn HóaNhật Bản - Du Lịch Nhật Bản - Ẩm Thực Nhật Bản Ứng dụng Tự HọcTiếng Nhật là hoàn toàn miễn phí. HÃY CÀI ĐẶT VÀ CÙNG NHAU HỌC NHÉ!------------------------- Keyword: hoc tieng nhat, học tiếng nhật,giao tiep tieng nhat, giao tiếp tiếng nhật, luyen nghe tieng nhat,luyện nghe tiếng nhật, tu hoc tieng nhat, tự học tiếng nhật, luyenthi tieng nhat, luyện thi tiếng nhật, tu vung tieng nhat, từ vựngtiếng nhật, minano nihongo, học minano nihongo, tiếng nhật, tiengnhat, noi tieng nhat, nói tiếng nhật, bang chu cai kanji, chu caihiragana Self Study Japanese for Vietnamese Are you Vietnameselooking for an application to learn Japanese? Looking for anapplication to prepare for the Japanese language proficiency test?Please INSTALL INSTITUTE TO HAVE Japanese Language Learning as itis free! There are more than 10,000 teaching videos of Japaneseteachers and famous teachers in the Japanese teaching communitytoday. The lessons are designed for both beginner and advancedlevels, direct lectures on skills: communication, vocabulary,grammar, standard pronunciation ... practice listening, Japanesetranslation through fairy tales, Japanese song. You can take theJLPT from N5 - N1 level with thousands of lectures compiled by thefollowing skills: Listening - Reading - Grammar - Tactics ...Install and learn by yourself! In addition to the lessons, JAPANESEUNIVERSITY also shares video introductions on culture, Japanesecuisine, life overseas students in Japan to help you learn moreabout the culture of cherry blossom country. Learning is fun, morefun, install and learn right now. Highlights of APP JapaneseLanguage Learning: - For Vietnamese people to learn Japanese in agood way. - Practice listening, speaking, reading and communicationskills. - Improve vocabulary, practice Japanese communicationaccording to the topic. - Learn Japanese grammar from A-Z -Preparation of the Japanese N5 - N1 - Practice listening toJapanese songs. - Listening and translating Japanese through fairytales. Online course categories include: 1. Entering JapaneseLanguage - Learn the HIRAGANA alphabet - Learn the alphabetKATAKANA - Learn the KANJI alphabet 2. Learn Japanese - Practiceyour skills - Japanese pronunciation practice - Listen to Japanese- Speaking Japanese - Japanese vocabulary - Japanese grammar -Japanese communication 3. Preparation of Japanese ProficiencyExamination Level N5 - N1 4. JAPANESE CHARACTERISTICS: - Learn theMinanoNihongo curriculum - Learn Japanese through songs - LearnJapanese through comics - Learning Japanese is fun - JapaneseCosmos - Japanese Mori - Japanese Cherry Blossom 5. JAPANDISCOVERY: - Study abroad in Japan - Japanese Discoveries -Japanese culture - Japanese Travel - Japanese cuisine The JapaneseLanguage Self-Study is free. PLEASE INSTALL AND LOOK AT IT!------------------------- Keyword: Learn Japanese, learn Japanese,learn Japanese, learn Japanese, learn Japanese, learn Japanese,learn Japanese, learn Japanese, tuong japanese vocabulary, minanonihongo, japanese nihongo, japanese, japanese, japanese, kanji,hiragana
Giao Tiếp Tiếng Nhật Pro 1.3 APK
Ứng dụng Học Tiếng Nhật Offline miễn phí, học giao tiếp tiếng Nhậttừ bảng chữ cái. Bạn đang có ý định học tiếng Nhật Bản để đi duhọc, xuất khẩu lao động Nhật Bản hay đơn giản là muốn xem phim Nhậtkhông cần Sub? Hãy tải ngay ứng dụng Giao Tiếp Tiếng Nhật Pro để cóthể tự học thêm tiếng Nhật mọi lúc, mọi nơi nhé! Ứng dụng Giao TiếpTiếng Nhật Pro từ bảng chữ cái dành cho trình độ nhập môn đến nângcao. Bài học được biên soạn theo các chủ đề giao tiếp Tiếng Nhậtthông dụng nhất trong cuộc sống: Bảng chữ cái, chào hỏi, giao tiếphằng ngày, hỏi đường, ăn uống, hẹn hò đến chuyên nghành du lịch,ngân hàng, văn phòng, hàng không… Mỗi chủ đề gồm từ vựng và các mẫucâu giao tiếp được trình bày đơn giản, dễ dàng cho việc học và thựchành nói tiếng Nhật ngay lập tức. Ngoài các bài học, tại ứng dụngGiao Tiếp Tiếng Nhật Pro này còn có 2 phần: - Phần luyện tập trắcnghiệm, giúp người học kiểm tra vốn từ vựng, luyện kỹ năng viết vàđọc. Phần này các bạn có thể linh hoạt tùy chọn chủ đề để luyện tậprất dễ dàng. - Phần game luyện nghe, nghe và chọn đáp án đúng. Giúpbạn luyện khả năng ghi nhớ từ vựng, câu giao tiếp. Sau mỗi bài học,hãy thử chơi xem bạn được bao nhiêu điểm nhé! Ứng dụng Giao TiếpTiếng Nhật Pro là HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ và có thể học mà không cần kếtnối internet. Hãy tải và trải nghiệm ngay ứng dụng Giao Tiếp TiếngNhật Pro. Application Learn Japanese for free, learn Japaneselanguage from the alphabet. Are you intending to study Japanese tostudy abroad, to export Japanese labor or simply want to watchJapanese movies without Sub? Download the Pro-Communicator Proapplication so you can learn Japanese all the time, everywhere! TheJapanese Interface Pro application from alphabet for introductorylevel to advanced. Lessons are compiled by the most popularJapanese communication topics in life: letters, greetings, dailycommunication, directions, food, dating to the travel industry,banking, literature rooms, aviation ... Each subject consists ofvocabulary and sentence patterns that are simple, easy to learn andpractice speaking Japanese immediately. In addition to the lessons,there are two parts to the Pro Interface: - Multiple-choiceexercises, which help learners to check vocabulary, practicewriting and reading skills. This section you can flexibly choosethe subject to practice very easily. - Practice listening,listening and choosing the correct answer. Helps you to practicevocabulary and communication skills. After each lesson, try to seehow many points you get! The Japanese Communication Interface Prois COMPLETELY FREE and can be learned without an internetconnection. Please download and experience the interface ProJapanese.
Học Giao Tiếp Tiếng Hàn 1.2 APK
Ứng dụng Học Tiếng Hàn Offline miễn phí, học giao tiếp Tiếng Hàn từbảng chữ cái. Bạn đang có ý định học tiếng Hàn Quốc để đi du học,xuất khẩu lao động Hàn Quốc hay đơn giản là muốn xem phim Hàn khôngcần Sub? Hãy tải ngay ứng dụng Học Giao Tiếp Tiếng Hàn để có thể tựhọc thêm Tiếng Hàn mọi lúc, mọi nơi nhé! Ứng dụng Học Giao TiếpTiếng Hàn từ bảng chữ cái dành cho trình độ nhập môn đến nâng cao.Bài học được biên soạn theo các chủ đề giao tiếp Tiếng Hàn thôngdụng nhất trong cuộc sống: Bảng chữ cái, chào hỏi, giao tiếp hằngngày, hỏi đường, ăn uống, hẹn hò đến chuyên nghành du lịch, ngânhàng, văn phòng, hàng không… Mỗi chủ đề gồm từ vựng và các mẫu câugiao tiếp được trình bày đơn giản, dễ dàng cho việc học và thựchành nói Tiếng Hàn ngay lập tức. Ngoài các bài học, tại ứng dụngHọc Giao Tiếp Tiếng Hàn này còn có 2 phần: - Phần luyện tập trắcnghiệm, giúp người học kiểm tra vốn từ vựng, luyện kỹ năng viết vàđọc. Phần này các bạn có thể linh hoạt tùy chọn chủ đề để luyện tậprất dễ dàng. - Phần game luyện nghe, nghe và chọn đáp án đúng. Giúpbạn luyện khả năng ghi nhớ từ vựng, câu giao tiếp. Sau mỗi bài học,hãy thử chơi xem bạn được bao nhiêu điểm nhé! Ứng dụng Học GiaoTiếp Tiếng Hàn là HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ và có thể học mà không cần kếtnối internet. Hãy tải và trải nghiệm ngay ứng dụng Học Giao TiếpTiếng Hàn. --- PHẢN HỒI VÀ HỖ TRỢ --- Vui lòng hỗ trợ chúng tôibằng cách đánh giá tốt để động viên team phát triển hoặc chia sẻứng dụng này với bạn bè của bạn trên Facebook, zalo hay Twitter nếubạn thích nhé. Xin cám ơn rất nhiều! * Từ khóa: học tiếng hànoffline, học tiếng hàn, học tiếng hàn giao tiếp, tiếng hàn giaotiếp offline, giao tiếp tiếng hàn, hoc tieng han, hoc tieng hanoffline, hoc giao tiep tieng han, giao tiep tieng han offline,tieng han offline. Application Learn Korean for free, learn Koreanfrom the alphabet. Are you intending to study Korean to studyabroad, export Korean labor or simply want to watch Korean movieswithout Sub? Download the Korean Language Learning App to learnmore Korean at any time, anywhere! Application Learn KoreanInterface from alphabet for beginner to advanced. The lesson iscompiled by the most popular Korean communication topics in life:letters, greetings, daily communication, directions, food, datingto the travel industry, banking, literature rooms, aviation ...Each topic includes vocabulary and communication patterns that aresimple, easy to learn and practice speaking Korean immediately. Inaddition to the lessons, there are two sections in the KoreanLanguage Learning Application: - Multiple-choice exercises, whichhelp learners to check vocabulary, practice writing and readingskills. This section you can flexibly choose the subject topractice very easily. - Practice listening, listening and choosingthe correct answer. Helps you to practice vocabulary andcommunication skills. After each lesson, try to see how many pointsyou get! The Korean Language Learning Application is FREE and canbe learned without an internet connection. Please download andexperience the application of Korean Language Learning. ---FEEDBACK AND SUPPORT --- Please support us by rating it well tomotivate the team to develop or share this app with your friends onFacebook, zalo or twitter if you like. Thank you very much! * Keyword: learn korean online, learn korean online, learn koreanonline, korean online, korean online, korean online, korean online.
Loading...