3.3.5 / October 6, 2018
(4.7/5) (470)
Loading...

Description

Vui Học Tiếng Hàn Quốc Qua Videos Bạn đang tìm ứng dụng học tiếnghàn để luyện tập kỹ năng: Nghe – Nói – Đọc Viết? Bạn đang tìm ứngdụng để luyện thi TOPIK? Hãy tải và học ngay tại VUI HỌC TIẾNG HÀNvì nó hoàn toàn miễn phí! Tại đây tổng hợp hơn 10.000 Video dạy họcTiếng Hàn của các giáo viên chuyên môn và nổi tiếng trong cộng đồngDạy Học Tiếng Hàn hiện nay. Các bài học được biên soạn dành chotrình độ nhập môn lẫn nâng cao, bài giảng trực tiếp về các kỹ năng:giao tiếp, từ vựng, ngữ pháp, phát âm chuẩn…luyện nghe, luyện dịchtiếng hàn qua bài hát, phim Hàn Quốc. Đặc biệt tại VUI HỌC TIẾNGHÀN bạn có thể theo học trọn bộ Video bài giảng GIÁO TRÌNH TIẾNGHÀN TỔNG HỢP DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT NAM. Đây là bộ giáo trình bài bản,dễ học, hiện đang được sử dụng phổ biến nhất tại Việt Nam. Và, bàigiảng luyện giải đề thi TOPIK I, II miễn phí. Ngoài các bài học,VUI HỌC TIẾNG HÀN còn chia sẻ video giới thiệu về văn hóa, ẩm thựcHàn Quốc, Cuộc sống du học sinh tại Hàn Quốc giúp các bạn tìm hiểuthêm về văn hóa của xứ sở Kim Chi. Hãy Cài Đặt Ngay để cùng họcnhé! Các điểm nổi bật của VUI HỌC TIẾNG HÀN: - Dành cho các bạn từchưa biết gì đến nâng cao - Luyện kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. -Tăng cường vốn từ vựng, luyện tập giao tiếp theo các chủ đề. - Tìmhiểu ngữ pháp đầy đủ từ A-Z - Luyện thi TOPIK I và TOPIK II - Luyệnnghe Tiếng Hàn qua bài hát - Luyện nghe Tiếng Hàn qua những bộ phimhay (Kết hợp xem phim Hàn luôn nè) Danh Mục các bài học trực tuyếnbao gồm: 1. Học Tiếng Hàn – Luyện tập kỹ năng - Luyện Phát Âm TiếngHàn - Luyện Nghe Tiếng Hàn - Luyện Nói Tiếng Hàn - Từ Vựng TiếngHàn - Ngữ Pháp Tiếng Hàn - Giao Tiếp Tiếng Hàn 2. LUYỆN THI TOPIK:- Luyện Thi Topik I (Level 1,2) - Luyện Thi Topik II (Level3,4,5,6) 3. KÊNH HỌC TIẾNG HÀN: - Tiếng Hàn Tổng Hợp Dành cho ngườiViệt Nam - Hàn Quốc Nori - SEEMILE - Cheri Hyeri - MasterTOPIK -Học Tiếng Hàn Qua Bài Hát - Học Tiếng Hàn Qua Phim Ảnh - Học TiếngHàn Trên VTV 4. Học Tiếng Hàn Quốc Với Người Nổi Tiếng: - Học TiếngHàn Quốc Với BTS (JUNGKOOK) - Học Tiếng Hàn Quốc Với Wanna One -Học Tiếng Hàn Quốc Với Twice - Học Tiếng Hàn Quốc Với BlackPink -Học Tiếng Hàn Quốc Với SHINee - Học Tiếng Hàn Quốc Với Red Velvet -Học Tiếng Hàn Quốc Với AOA - Học Tiếng Hàn Quốc Với SNSD - HọcTiếng Hàn Quốc Với Lovelyz 5. KHÁM PHÁ HÀN QUỐC: - Du Học Hàn Quốc- Khám Phá Hàn Quốc - Văn Hóa Hàn Quốc - Du Lịch Hàn Quốc - Ẩm ThựcHàn Quốc Ứng dụng VUI HỌC TIẾNG HÀN là HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ. HÃY CÀIĐẶT VÀ CÙNG NHAU HỌC NHÉ! ------------------------- Tất cả cácvideo trên youtube, và ứng dụng của chúng tôi chỉ cung cấp link vàplay từ Youtube. Tất cả bản quyền đều thuộc người upload lênYoutube ------------------------- Keyword: vui học tiếng hàn, họctiếng hàn, học tiếng hàn quốc, học tiếng hàn online, tiếng hàn giaotiếp, ôn thi topik, tiếng hàn tổng hợp, ôn topik 1, ôn topik 2,hoc, tieng, han, tieng han, hoc tieng han, hoc tieng han quoc, hoctieng han online, tieng han tong hop, tieng han giao tiep, vui hoctieng han, tieng han theo ky nang Fun Learn Korean Through VideosAre you looking for a Korean language application to practicelistening, speaking and reading? Are you looking for an applicationfor TOPIK preparation? Download and learn at WELCOME! It's free!There are more than 10,000 Korean-language teaching videos bywell-known and well-known teachers in the Korean language teachingcommunity. The lessons are designed for both beginner and advancedlevels, direct lectures on skills: communication, vocabulary,grammar, standard pronunciation ... Korea. Especially at KoreanLanguage Learning Center you can study the whole video lecturecourse GENERAL KNOWLEDGE REQUIREMENT FOR VIETNAMESE PEOPLE. This isa set of textbooks, easy to learn, is currently used most commonlyin Vietnam. And, TOPIK I, II exam training is free. In addition tothe lessons, Korean students also share video introduction toculture, Korean cuisine, life overseas students in Korea to helpyou learn more about the culture of Korea. Please install it now!Highlights of Korean Language Learning: - For you from unknown toadvanced - Practice listening, speaking, reading and writing. -Enhance vocabulary, practice communication on the topic. - Learnthe full grammar from A-Z - TOPIK I and TOPIK II - Listening toKorean through song - Practice listening Korean through good movies(Combine Korean movies always) Online course categories include: 1.Learn Korean - Practice skills - Korean Pronunciation Training -Listening to Korean - Speaking Korean - Korean vocabulary - KoreanGrammar - Korean communication 2. TOPIK TEST: - Topik I Preparation(Level 1,2) - Topik II Preparation (Level 3,4,5,6) 3. KEYWORDS: -Korean for Vietnamese - Korea Nori - SEEMILE - Cheri Hyeri -MasterTopik - Learn Korean Through Songs - Learn Korean ThroughMovies - Learn Korean on VTV 4. Learn Korean with Famous People: -Learn Korean With BTS (JUNGKOOK) - Learn Korean With Wanna One -Learn Korean With Twice - Learn Korean With BlackPink - LearnKorean With SHINee - Learn Korean With Red Velvet - Learn Koreanwith AOA - Learn Korean with SNSD Learn Korean With Lovelyz 5.DISCOVER KOREA: - Study in Korea - Korean Explorer - Koreancultural - Korea Tourism - Korean Cuisine The WELCOME KNOWLEDGEAPPLICATION IS COMPLETELY FREE. PLEASE INSTALL AND LOOK AT IT!------------------------- All videos on youtube, and ourapplication only provide links and play from Youtube. Allcopyrights belong to uploaders on Youtube -------------------------Keyword: top top top top top top top top top top top top top toptop top top top top top top top top top top top top top. learnenglish online, learn english online, learn english online, learnenglish online

App Information Vui Học Tiếng Hàn

 • App Name
  Vui Học Tiếng Hàn
 • Package Name
  ngoaingu.hoctienghan.video
 • Updated
  October 6, 2018
 • File Size
  3.0M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  3.3.5
 • Developer
  Ngoai Ngu Software
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam
 • Google Play Link

Ngoai Ngu Software Show More...

Vui Học Tiếng Hàn 3.3.5 APK
Vui Học Tiếng Hàn Quốc Qua Videos Bạn đang tìm ứng dụng học tiếnghàn để luyện tập kỹ năng: Nghe – Nói – Đọc Viết? Bạn đang tìm ứngdụng để luyện thi TOPIK? Hãy tải và học ngay tại VUI HỌC TIẾNG HÀNvì nó hoàn toàn miễn phí! Tại đây tổng hợp hơn 10.000 Video dạy họcTiếng Hàn của các giáo viên chuyên môn và nổi tiếng trong cộng đồngDạy Học Tiếng Hàn hiện nay. Các bài học được biên soạn dành chotrình độ nhập môn lẫn nâng cao, bài giảng trực tiếp về các kỹ năng:giao tiếp, từ vựng, ngữ pháp, phát âm chuẩn…luyện nghe, luyện dịchtiếng hàn qua bài hát, phim Hàn Quốc. Đặc biệt tại VUI HỌC TIẾNGHÀN bạn có thể theo học trọn bộ Video bài giảng GIÁO TRÌNH TIẾNGHÀN TỔNG HỢP DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT NAM. Đây là bộ giáo trình bài bản,dễ học, hiện đang được sử dụng phổ biến nhất tại Việt Nam. Và, bàigiảng luyện giải đề thi TOPIK I, II miễn phí. Ngoài các bài học,VUI HỌC TIẾNG HÀN còn chia sẻ video giới thiệu về văn hóa, ẩm thựcHàn Quốc, Cuộc sống du học sinh tại Hàn Quốc giúp các bạn tìm hiểuthêm về văn hóa của xứ sở Kim Chi. Hãy Cài Đặt Ngay để cùng họcnhé! Các điểm nổi bật của VUI HỌC TIẾNG HÀN: - Dành cho các bạn từchưa biết gì đến nâng cao - Luyện kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. -Tăng cường vốn từ vựng, luyện tập giao tiếp theo các chủ đề. - Tìmhiểu ngữ pháp đầy đủ từ A-Z - Luyện thi TOPIK I và TOPIK II - Luyệnnghe Tiếng Hàn qua bài hát - Luyện nghe Tiếng Hàn qua những bộ phimhay (Kết hợp xem phim Hàn luôn nè) Danh Mục các bài học trực tuyếnbao gồm: 1. Học Tiếng Hàn – Luyện tập kỹ năng - Luyện Phát Âm TiếngHàn - Luyện Nghe Tiếng Hàn - Luyện Nói Tiếng Hàn - Từ Vựng TiếngHàn - Ngữ Pháp Tiếng Hàn - Giao Tiếp Tiếng Hàn 2. LUYỆN THI TOPIK:- Luyện Thi Topik I (Level 1,2) - Luyện Thi Topik II (Level3,4,5,6) 3. KÊNH HỌC TIẾNG HÀN: - Tiếng Hàn Tổng Hợp Dành cho ngườiViệt Nam - Hàn Quốc Nori - SEEMILE - Cheri Hyeri - MasterTOPIK -Học Tiếng Hàn Qua Bài Hát - Học Tiếng Hàn Qua Phim Ảnh - Học TiếngHàn Trên VTV 4. Học Tiếng Hàn Quốc Với Người Nổi Tiếng: - Học TiếngHàn Quốc Với BTS (JUNGKOOK) - Học Tiếng Hàn Quốc Với Wanna One -Học Tiếng Hàn Quốc Với Twice - Học Tiếng Hàn Quốc Với BlackPink -Học Tiếng Hàn Quốc Với SHINee - Học Tiếng Hàn Quốc Với Red Velvet -Học Tiếng Hàn Quốc Với AOA - Học Tiếng Hàn Quốc Với SNSD - HọcTiếng Hàn Quốc Với Lovelyz 5. KHÁM PHÁ HÀN QUỐC: - Du Học Hàn Quốc- Khám Phá Hàn Quốc - Văn Hóa Hàn Quốc - Du Lịch Hàn Quốc - Ẩm ThựcHàn Quốc Ứng dụng VUI HỌC TIẾNG HÀN là HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ. HÃY CÀIĐẶT VÀ CÙNG NHAU HỌC NHÉ! ------------------------- Tất cả cácvideo trên youtube, và ứng dụng của chúng tôi chỉ cung cấp link vàplay từ Youtube. Tất cả bản quyền đều thuộc người upload lênYoutube ------------------------- Keyword: vui học tiếng hàn, họctiếng hàn, học tiếng hàn quốc, học tiếng hàn online, tiếng hàn giaotiếp, ôn thi topik, tiếng hàn tổng hợp, ôn topik 1, ôn topik 2,hoc, tieng, han, tieng han, hoc tieng han, hoc tieng han quoc, hoctieng han online, tieng han tong hop, tieng han giao tiep, vui hoctieng han, tieng han theo ky nang Fun Learn Korean Through VideosAre you looking for a Korean language application to practicelistening, speaking and reading? Are you looking for an applicationfor TOPIK preparation? Download and learn at WELCOME! It's free!There are more than 10,000 Korean-language teaching videos bywell-known and well-known teachers in the Korean language teachingcommunity. The lessons are designed for both beginner and advancedlevels, direct lectures on skills: communication, vocabulary,grammar, standard pronunciation ... Korea. Especially at KoreanLanguage Learning Center you can study the whole video lecturecourse GENERAL KNOWLEDGE REQUIREMENT FOR VIETNAMESE PEOPLE. This isa set of textbooks, easy to learn, is currently used most commonlyin Vietnam. And, TOPIK I, II exam training is free. In addition tothe lessons, Korean students also share video introduction toculture, Korean cuisine, life overseas students in Korea to helpyou learn more about the culture of Korea. Please install it now!Highlights of Korean Language Learning: - For you from unknown toadvanced - Practice listening, speaking, reading and writing. -Enhance vocabulary, practice communication on the topic. - Learnthe full grammar from A-Z - TOPIK I and TOPIK II - Listening toKorean through song - Practice listening Korean through good movies(Combine Korean movies always) Online course categories include: 1.Learn Korean - Practice skills - Korean Pronunciation Training -Listening to Korean - Speaking Korean - Korean vocabulary - KoreanGrammar - Korean communication 2. TOPIK TEST: - Topik I Preparation(Level 1,2) - Topik II Preparation (Level 3,4,5,6) 3. KEYWORDS: -Korean for Vietnamese - Korea Nori - SEEMILE - Cheri Hyeri -MasterTopik - Learn Korean Through Songs - Learn Korean ThroughMovies - Learn Korean on VTV 4. Learn Korean with Famous People: -Learn Korean With BTS (JUNGKOOK) - Learn Korean With Wanna One -Learn Korean With Twice - Learn Korean With BlackPink - LearnKorean With SHINee - Learn Korean With Red Velvet - Learn Koreanwith AOA - Learn Korean with SNSD Learn Korean With Lovelyz 5.DISCOVER KOREA: - Study in Korea - Korean Explorer - Koreancultural - Korea Tourism - Korean Cuisine The WELCOME KNOWLEDGEAPPLICATION IS COMPLETELY FREE. PLEASE INSTALL AND LOOK AT IT!------------------------- All videos on youtube, and ourapplication only provide links and play from Youtube. Allcopyrights belong to uploaders on Youtube -------------------------Keyword: top top top top top top top top top top top top top toptop top top top top top top top top top top top top top. learnenglish online, learn english online, learn english online, learnenglish online
Tự học tiếng Nhật 3.0.2 APK
Tự Học Tiếng Nhật Cho Người Việt Nam Bạn là người Việt Nam đangtìmứng dụng học tiếng Nhật? Bạn đang tìm ứng dụng để luyện thinănglực Tiếng Nhật? Hãy CÀI ĐẶT ngay APP Tự Học Tiếng Nhật vì nóhoàntoàn miễn phí! Tại đây tổng hợp hơn 10.000 Video dạy học TiếngNhậtcủa các giáo viên chuyên môn và nổi tiếng trong cộng đồng DạyHọcTiếng Nhật hiện nay. Các bài học được biên soạn dành cho trìnhđộnhập môn lẫn nâng cao, bài giảng trực tiếp về các kỹ năng:giaotiếp, từ vựng, ngữ pháp, phát âm chuẩn…luyện nghe, luyện dịchtiếngNhật qua truyện cổ tích, bài hát Tiếng Nhật. Bạn có thể tự ônthiJLPT từ trình độ N5 – N1 với hàng ngàn bài giảng được biênsoạntheo các kỹ năng: Nghe – Đọc – Ngữ Pháp – giải đề... Hãy CàiĐặt vàtự học ngay nhé! Ngoài các bài học, TỰ HỌC TIẾNG NHẬT cònchia sẻvideo giới thiệu về văn hóa, ẩm thực Nhật Bản, cuộc sống duhọcsinh tại Nhật Bản giúp các bạn tìm hiểu thêm về văn hóa của xứsởhoa anh đào. Vừa học vừa giải trí còn gì thú vị hơn, hãy Cài Đặtvàhọc ngay thôi. Các điểm nổi bật của APP TỰ HỌC TIẾNG NHẬT: -Dànhcho người Việt Nam tự học Tiếng Nhật một cách bài bản. - Luyệnkĩnăng nghe, nói, đọc, giao tiếp. - Tăng cường vốn từ vựng, luyệntậpgiao tiếp tiếng nhật theo các chủ đề. - Tìm hiểu ngữ pháptiếngnhật từ A-Z - Luyện thi tiếng nhật N5 – N1 - Luyện nghe TiếngNhậtqua bài hát. - Luyện nghe, dịch Tiếng Nhật qua những câu truyệncổtích. Danh Mục các bài học trực tuyến bao gồm: 1. Nhập MônTiếngNhật - Học bảng chữ cái HIRAGANA - Học bảng chữ cái KATAKANA -Họcbảng chữ cái KANJI 2. Học Tiếng Nhật – Luyện tập kỹ năng -LuyệnPhát Âm Tiếng Nhật - Luyện Nghe Tiếng Nhật - Luyện Nói TiếngNhật -Từ Vựng Tiếng Nhật - Ngữ Pháp Tiếng Nhật - Giao Tiếp TiếngNhật 3.Luyện thi năng lực tiếng Nhật trình độ N5 – N1 4. KÊNH HỌCTIẾNGNHẬT: - Học theo giáo trình MinanoNihongo - Học Tiếng Nhật quabàihát - Học Tiếng Nhật qua truyện tranh - Học Tiếng Nhật thật thúvị- Tiếng Nhật Cosmos - Tiếng Nhật Mori - Tiếng Nhật Hoa Anh Đào5.KHÁM PHÁ NHẬT BẢN: - Du Học Nhật Bản - Khám Phá Nhật Bản - VănHóaNhật Bản - Du Lịch Nhật Bản - Ẩm Thực Nhật Bản Ứng dụng TựHọcTiếng Nhật là hoàn toàn miễn phí. HÃY CÀI ĐẶT VÀ CÙNG NHAU HỌCNHÉ!------------------------- Keyword: hoc tieng nhat, học tiếngnhật,giao tiep tieng nhat, giao tiếp tiếng nhật, luyen nghe tiengnhat,luyện nghe tiếng nhật, tu hoc tieng nhat, tự học tiếng nhật,luyenthi tieng nhat, luyện thi tiếng nhật, tu vung tieng nhat, từvựngtiếng nhật, minano nihongo, học minano nihongo, tiếng nhật,tiengnhat, noi tieng nhat, nói tiếng nhật, bang chu cai kanji, chucaihiragana Self Study Japanese for Vietnamese Are youVietnameselooking for an application to learn Japanese? Looking foranapplication to prepare for the Japanese language proficiencytest?Please INSTALL INSTITUTE TO HAVE Japanese Language Learning asitis free! There are more than 10,000 teaching videos ofJapaneseteachers and famous teachers in the Japanese teachingcommunitytoday. The lessons are designed for both beginner andadvancedlevels, direct lectures on skills: communication,vocabulary,grammar, standard pronunciation ... practice listening,Japanesetranslation through fairy tales, Japanese song. You cantake theJLPT from N5 - N1 level with thousands of lectures compiledby thefollowing skills: Listening - Reading - Grammar - Tactics...Install and learn by yourself! In addition to the lessons,JAPANESEUNIVERSITY also shares video introductions on culture,Japanesecuisine, life overseas students in Japan to help you learnmoreabout the culture of cherry blossom country. Learning is fun,morefun, install and learn right now. Highlights of APPJapaneseLanguage Learning: - For Vietnamese people to learnJapanese in agood way. - Practice listening, speaking, reading andcommunicationskills. - Improve vocabulary, practice Japanesecommunicationaccording to the topic. - Learn Japanese grammar fromA-Z -Preparation of the Japanese N5 - N1 - Practice listeningtoJapanese songs. - Listening and translating Japanese throughfairytales. Online course categories include: 1. EnteringJapaneseLanguage - Learn the HIRAGANA alphabet - Learn thealphabetKATAKANA - Learn the KANJI alphabet 2. Learn Japanese -Practiceyour skills - Japanese pronunciation practice - Listen toJapanese- Speaking Japanese - Japanese vocabulary - Japanesegrammar -Japanese communication 3. Preparation of JapaneseProficiencyExamination Level N5 - N1 4. JAPANESE CHARACTERISTICS: -Learn theMinanoNihongo curriculum - Learn Japanese through songs -LearnJapanese through comics - Learning Japanese is fun -JapaneseCosmos - Japanese Mori - Japanese Cherry Blossom 5.JAPANDISCOVERY: - Study abroad in Japan - Japanese Discoveries-Japanese culture - Japanese Travel - Japanese cuisine TheJapaneseLanguage Self-Study is free. PLEASE INSTALL AND LOOK ATIT!------------------------- Keyword: Learn Japanese, learnJapanese,learn Japanese, learn Japanese, learn Japanese, learnJapanese,learn Japanese, learn Japanese, tuong japanese vocabulary,minanonihongo, japanese nihongo, japanese, japanese, japanese,kanji,hiragana
Loading...