1.21 / October 4, 2018
(3.1/5) (8)
Loading...

Description

Dzienniczek szkolny dla uczniów i rodziców. Alternatywna aplikacjadla wszystkich szkół, w których działa dzienniczek Vulcan. Aktualneinformacje o ocenach, średnich ocen, frekwencji, uwagach, planielekcji i sprawdzianach. Aplikacja wylicza kieszonkowe w zależnościod średniej ocen z poszczególnych przedmiotów. Powiadomienia onowych ocenach! Pamiętaj, by wyłączyć "Oszczędzanie energii" wustawieniach tej aplikacji. A school diary for students andparents. An alternative application for all schools where theVulcan diary works. Current information on grades, average grades,attendance, notes, lesson plan and tests. The applicationcalculates pocket money depending on the average grade fromindividual items. Notifications about new ratings! Remember to turnoff "Power saving" in the settings of this application.

App Information Vulcan2 - dzienniczek ucznia i rodzica

 • App Name
  Vulcan2 - dzienniczek ucznia i rodzica
 • Package Name
  com.maciejprogramuje.facebook.vulcan2
 • Updated
  October 4, 2018
 • File Size
  5.7M
 • Requires Android
  Android 5.1 and up
 • Version
  1.21
 • Developer
  maciejprogramuje
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

maciejprogramuje Show More...

Książki do przeczytania! 1.5 APK
Już nigdy nie zastanawiaj się w księgarni "Co to jachciałemprzeczytać? Co to była za książka?" Stwórz listę książek,którekoniecznie musisz przeczytać. Aplikacja porównuje szybko cenywróżnych księgarniach.W ustawieniach możesz zmienićdokładnośćporównywania okładek książek między księgarniami.He wouldneverhesitate in the bookstore "What I wanted to read it? What wasthebook?" Create a list of books that you absolutely need to read.Theapplication quickly compares prices at different bookstores.Inthesettings you can change the accuracy of the comparison betweenthecovers of books and bookstores.
Vulcan2 - dzienniczek ucznia i rodzica 1.21 APK
Dzienniczek szkolny dla uczniów i rodziców. Alternatywna aplikacjadla wszystkich szkół, w których działa dzienniczek Vulcan. Aktualneinformacje o ocenach, średnich ocen, frekwencji, uwagach, planielekcji i sprawdzianach. Aplikacja wylicza kieszonkowe w zależnościod średniej ocen z poszczególnych przedmiotów. Powiadomienia onowych ocenach! Pamiętaj, by wyłączyć "Oszczędzanie energii" wustawieniach tej aplikacji. A school diary for students andparents. An alternative application for all schools where theVulcan diary works. Current information on grades, average grades,attendance, notes, lesson plan and tests. The applicationcalculates pocket money depending on the average grade fromindividual items. Notifications about new ratings! Remember to turnoff "Power saving" in the settings of this application.
Loading...