1.0 / April 7, 2014
(4.1/5) (544)
Loading...

Description

Aplikacja, w której nastoletnie miłośniczki jazdy konnej odnajdąwszystko to, co kochają najbardziej - magazyn „W Siodle” z mnóstwemprofesjonalnych porad dotyczących koni, dosiadu i jeździeckiegosprzętu. Oprócz tego każdy numer to dawka świetnej zabawy, komiks,tapety, moda oraz najnowsze wieści z „końskiego świata”. Obokmagazynu w aplikacji znajdziecie też serię książek „W Siodle”,czyli przygody Kaliny, dla której najbardziej na świecie liczy sięjej ukochana klacz Blue Lady, przyjaźń z Igą oraz... Gabriel -gwiazda szkolnej drużyny koszykowej.Kompendium końskiej wiedzy,czyli nowe, interaktywne wydanie e-magazynu „W Siodle”. A w środkum.in. odpowiedzi na pytania:– jakiego koloru łąkę widzi koń?– czywierzchowiec może być zazdrosny?– ile mierzy najdłuższy końskiogon?– co zrobić, żeby wygrać bilet na koncert i spotkanie zMargaret?Ponadto wywiad z Karoliną Ferenstein-Kraśko, testy,rozrywka oraz modowy przegląd na wiosnę i lato.Tego jeszcze niebyło!The application, in which teenage lover of horse riding willfind everything they love most - the magazine "In the saddle" withlots of advice on how to horses, pounce and equestrian equipment.In addition, each number is the amount of fun, comic, wallpaper,fashion and the latest news from the "horse world". Next to thewarehouse in the application you will find a series of books "TheSaddle" or adventure Kalina, for which most of the world has herbeloved mare Blue Lady, friendship with Iga and ... Gabriel - thestar of the school basketball team.Horse compendium of knowledge,which is a new interactive e-magazine edition of "The Saddle". Andin the middle include answer the following questions:- Meadow seewhat color horse?- If the mount can be jealous?- How many measuresthe longest ponytail?- What to do to win a ticket to the concertand meeting with Margaret?In addition, an interview with CarolineFerenstein-Krasko, tests, entertainment and the fashion review ofthe spring and summer.That still was not!

App Information W Siodle

 • App Name
  W Siodle
 • Package Name
  com.msz.wsiodle
 • Updated
  April 7, 2014
 • File Size
  9.0M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Media Service Zawada sp. z o.o.
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
  al. Stanów Zjednoczonych 51, 02-048 Warszawa
 • Google Play Link

Media Service Zawada sp. z o.o. Show More...

Świnka Peppa 1.0 APK
Przygody Peppy w nowej odsłonie! Posłuchaj najpopularniejszychbajek o rodzinie świnek w brawurowej interpretacji MarkaWłodarczyka. Książeczki można przeglądać w trybie z lektorem, bezlektora i samodzielnie bawić się dźwiękami. Ponadto w książeczkachdostępne są zabawy: kolorowanki, puzzle i memory.Zalety:- trzy tryby poznawania bajki: czytanie, słuchanie i zabawadźwiękami- intuicyjne w obsłudze- zabawy: kolorowanki, puzzle i memory- informacje o kolejnych bajeczkach na oficjalnej stronieaplikacjiDzień w przedszkolu.Małe świnki idą dzisiaj do przedszkola. To będzie pierwsza wizytaGeorge'a w przedszkolu. Ciekawe, czy znajdzie nowych przyjaciół?Przyłącz się do Peppy - czytaj, słuchaj i baw się wesołymidźwiękami. Nie zapomnij zajrzeć na koniec książeczki. Czekają tamna ciebie kolorowanki, puzzle i gry.Pływanie jest super!Rodzina świnek wybrała się na basen. Peppa od razu wskoczyła dowody, robiąc przy tym mnóstwo zamieszania. Przyłącz się do małejświnki - czytaj, słuchaj i baw się wesołymi dźwiękami. Nie zapomnijzajrzeć na koniec książeczki. Czekają tam na ciebie kolorowanki,puzzle i gry.PeppyAdventures in the new version! Listen to the most popular tales ofthe family guinea pigs in a daring interpretation of MarkWlodarczyk. The books can be viewed in the mode of a teacherwithout the teacher and yourself to play the sounds. In addition,the booklets are fun: coloring books, puzzles and memory.Advantages:- Three modes of learning about fairy tales: reading, listening andplaying sounds- Intuitive to use- Fun: coloring books, puzzles and memory- Information about the next bajeczkach the official website of theapplicationA day in kindergarten.Little pigs go to kindergarten today. This will be the first visitof George in kindergarten. I wonder if can find new friends? JoinPeppy - read, listen and enjoy the merry sounds. Do not forget tolook at the end of the book. They are waiting for you therecoloring books, puzzles and games.Swimming is great!Family piggies went to the pool. Peppa immediately jumped into thewater, while doing a lot of confusion. Join a small pig - read,listen and enjoy the merry sounds. Do not forget to look at the endof the book. They are waiting for you there coloring books, puzzlesand games.
Świat Bajek 1.1 APK
Wprowadź swoje dziecko w świat bajkowejklasyki. Posłuchaj wraz z nim najpopularniejszych bajek wbrawurowej interpretacji Leszka Filipowicza. Najmłodszym spodobająsię również ilustracje, które wprowadzają w klimat poszczególnychopowieści. Książeczkę można przeglądać również w trybie bezlektora.Zalety:- dwa tryby poznawania bajki: czytanie (samodzielne) i słuchanie(lektor),- intuicyine w obsłudze,- pełne kolorów ilustracje,- informacje o kolejnych bajeczkach na oficjalnej stronieaplikacjiIntroduce your child tothe world of fairy tale classics. Listen along with the mostpopular fairy tales in a daring interpretation of LeszekFilipowicz. The youngest also love the illustrations that bring theatmosphere of each story. Booklet can also browse mode without ateacher.Advantages:- Two modes of learning about fairy tales: reading (independent)and listening (reader)- Intuicyine use,- Full of color illustrations,- Information about the next bajeczkach the official website of theapplication
Mamy i MiniMini+ 1.3 APK
Mamy i MiniMini+ to magazyn jednocześnie dla rodziców i dzieci.Podział na dwie części sprawia, że każdy znajdzie tu coś dlasiebie!Zapraszamy do lektury kolejnego wydania interaktywnegomagazynu „Mamy i MiniMini+”. Dla rodziców mamy sporą porcjępodpowiedzi, jak ciekawie, szczęśliwie i z zadowoleniem wędrowaćprzez życie całą rodziną. Przedstawiamy mamy z fantazją, któredzięki dzieciom odkryły w sobie nowe, niezwykłe talenty. Poznaj teżbliżej Patrycję Woy-Wojciechowską, reżyserkę dziecięcych marzeń. Wtekście o slow food zachęcamy do nowego i na pewno zdrowego sposobuna życie. Zacznij małymi kroczkami – może choć raz w tygodniu,zamiast spożywać obiad w pośpiechu, zasiądźcie wszyscy razem dostołu albo wybierzcie się na piknik. Koniecznie z drożdżowymizawijaskami z nutellą według przepisu Natalii Kozioł. A dlawszystkich, którym pyłki dają się we znaki, przygotowaliśmypraktyczny kalendarz na cały rok. Sprawdź, co i kiedy może cięuczulać.Podajemy też pięć prostych sposobów, dzięki którym twojacera szybko odzyska blask po zimie. W tym wydaniu znajdzieszrównież porady ekspertów i propozycje na krótki wypad zdzieckiem.Dla dzieci z kolei mamy jak zwykle opowiadanie i zabawyinteraktywne._________________________________Magazyn rekomendowanyna tablet.Wydanie zoptymalizowane na urządzenia obsługujące formatplików wideo mp4. Na pozostałych urządzeniach niektórefunkcjonalności, w szczególności pliki wideo, mogą nie działaćpoprawnieWe and MiniMini + is a magazine for both parents andchildren. The division into two parts makes everyone will findsomething for everyone!We invite you to read the next issue of theinteractive magazine "We and MiniMini +".For parents, we have alarge portion of tips on how interesting, and welcomed happilywander through life the whole family. We present a fantasy, which,thanks to the children discovered in himself a new, extraordinarytalents. Meet a closer Patricia Woy-Wojciechowska, director ofchildren's dreams. The text of the slow food, we encourage you tonew and certainly a healthy way of life. Start with small steps -maybe once a week, rather than eating dinner in a hurry, zasiądźcieall together at the table, or choose a picnic. Be sure the yeastzawijaskami with nutella according to Natalia goat. And for allthose who pollen pester, we have prepared a practical calendar forthe whole year. Check out what and when they can sensitize you.Wealso serve five simple ways in which your skin will recover quicklyafter a winter glow. In this issue we also find expert advice andsuggestions for a short getaway with your child.For children, inturn, we have, as usual, the story and interactivefun._________________________________Tablet Magazinerecommended.Issue optimized for devices that support mp4 formatvideo files. For other devices, some functionality, especiallyvideo files may not work correctly
W Siodle 1.0 APK
Aplikacja, w której nastoletnie miłośniczki jazdy konnej odnajdąwszystko to, co kochają najbardziej - magazyn „W Siodle” z mnóstwemprofesjonalnych porad dotyczących koni, dosiadu i jeździeckiegosprzętu. Oprócz tego każdy numer to dawka świetnej zabawy, komiks,tapety, moda oraz najnowsze wieści z „końskiego świata”. Obokmagazynu w aplikacji znajdziecie też serię książek „W Siodle”,czyli przygody Kaliny, dla której najbardziej na świecie liczy sięjej ukochana klacz Blue Lady, przyjaźń z Igą oraz... Gabriel -gwiazda szkolnej drużyny koszykowej.Kompendium końskiej wiedzy,czyli nowe, interaktywne wydanie e-magazynu „W Siodle”. A w środkum.in. odpowiedzi na pytania:– jakiego koloru łąkę widzi koń?– czywierzchowiec może być zazdrosny?– ile mierzy najdłuższy końskiogon?– co zrobić, żeby wygrać bilet na koncert i spotkanie zMargaret?Ponadto wywiad z Karoliną Ferenstein-Kraśko, testy,rozrywka oraz modowy przegląd na wiosnę i lato.Tego jeszcze niebyło!The application, in which teenage lover of horse riding willfind everything they love most - the magazine "In the saddle" withlots of advice on how to horses, pounce and equestrian equipment.In addition, each number is the amount of fun, comic, wallpaper,fashion and the latest news from the "horse world". Next to thewarehouse in the application you will find a series of books "TheSaddle" or adventure Kalina, for which most of the world has herbeloved mare Blue Lady, friendship with Iga and ... Gabriel - thestar of the school basketball team.Horse compendium of knowledge,which is a new interactive e-magazine edition of "The Saddle". Andin the middle include answer the following questions:- Meadow seewhat color horse?- If the mount can be jealous?- How many measuresthe longest ponytail?- What to do to win a ticket to the concertand meeting with Margaret?In addition, an interview with CarolineFerenstein-Krasko, tests, entertainment and the fashion review ofthe spring and summer.That still was not!
Loading...