1.0.0 / June 30, 2016
(in each stage.<br>The game has 4 step. The first step may sound easy for each cut. <br> However , especially 3 and 4-th stage require more speed and attention.<br>Message appears at the end of each stage:<br> Step 1: Congratulations! Step 2. <br> Step 2: Congratulations! Step 3. <br> Step 3: Congratulations! Step 4.<br> Step 4: Congratulate, Super speed and attention! Play Again <br> <br> If you can pass the final stage and you could see the last message , you're very quick and careful.</div> <div class="show-more-end" jsaction="click:vhaaFf"></div> </div> </div> <div> <button class="play-button show-more small" jsaction="KoToPc"> Read more </button> <button class="play-button expand-close" jsaction="vhaaFf"> <div class="close-image"> </div> </button> </div> </div> <div class="details-section-divider"></div> </div> </div> </div> <div class="details-wrapper"> <div class="details-section metadata"> <div class="details-section-heading"> <h1 class="heading"> Additional information </h1> </div> <div class="details-section-contents"> <div class="meta-info"> <div class="title">Updated</div> <div class="content" itemprop="datePublished">June 30, 2016</div> </div> <div class="meta-info"> <div class="title">Size</div> <div class="content" itemprop="fileSize"> 8.6M </div> </div> <div class="meta-info"> <div class="title">Installs</div> <div class="content" itemprop="numDownloads"> 1 - 5 </div> </div> <div class="meta-info"> <div class="title">Current Version</div> <div class="content" itemprop="softwareVersion"> 1.0.0 </div> </div> <div class="meta-info"> <div class="title">Requires Android</div> <div class="content" itemprop="operatingSystems"> 4.0 and up </div> </div> <div class="meta-info contains-text-link"> <div class="title">Content Rating</div> <div class="content" itemprop="contentRating">Everyone</div> <a class="content" href="https://support.google.com/googleplay?p=appgame_ratings" target="_blank">Learn more</a> </div> <div class="meta-info"> <div class="title">Permissions</div> <button class="content id-view-permissions-details fake-link" data-docid="com.embarcadero.Warplane_Shelling"> View details </button> </div> <div class="meta-info contains-text-link"> <div class="title">Report</div> <a class="content" href="https://support.google.com/googleplay/?p=report_content" target="_blank"> Flag as inappropriate </a> </div> <div class="meta-info"> <div class="title"> Offered By </div> <div class="content">mardan</div> </div> <div class="meta-info"> <div class="title"> Developer </div> <div class="content contains-text-link"> <a class="dev-link" href="mailto:[email protected]" rel="nofollow" target="_blank"> Email [email protected] </a> </div> </div> </div> <div class="details-section-divider"></div> </div> </div><div class="details-wrapper"> <div class="id-cluster-container details-section recommendation"> <div class="details-section-contents"> <div class="rec-cluster" data-server-cookie="CAMiMQgCEAMaKRInCiFjb20uZW1iYXJjYWRlcm8uV2FycGxhbmVfU2hlbGxpbmcQARgDKAE=" data-uitype="400"> <h1 class="heading"> Similar </h1> <div class="cards expandable id-card-list"> <div class="card no-rationale square-cover apps small" data-docid="tv.bbgraphics.StrikeBoom" data-original-classes="card no-rationale square-cover apps small" data-short-classes="card no-rationale square-cover apps tiny" data-thin-classes="card no-rationale square-cover apps small"> <div class="card-content id-track-click id-track-impression" data-docid="tv.bbgraphics.StrikeBoom" data-server-cookie="CAIaJAogEh4KGHR2LmJiZ3JhcGhpY3MuU3RyaWtlQm9vbRABGANCAA==" data-uitype="500"> <a class="card-click-target" data-server-cookie="CAIaJAogEh4KGHR2LmJiZ3JhcGhpY3MuU3RyaWtlQm9vbRABGANCAA==" data-uitype="500" href="/store/apps/details?id=tv.bbgraphics.StrikeBoom" aria-hidden="true" tabindex="-1"></a> <div class="cover"> <div class="cover-image-container"> <div class="cover-outer-align"> <div class="cover-inner-align"> <img alt="Strike Boom" class="cover-image" data-cover-large="//lh3.googleusercontent.com/wss0M1pnJGflW7aTt1MC71d8rZtyAX3mbaoYbjCfyI01aIFaBddhaNmHxlmFCua6wg=w340" data-cover-small="//lh3.googleusercontent.com/wss0M1pnJGflW7aTt1MC71d8rZtyAX3mbaoYbjCfyI01aIFaBddhaNmHxlmFCua6wg=w170" src="//lh3.googleusercontent.com/wss0M1pnJGflW7aTt1MC71d8rZtyAX3mbaoYbjCfyI01aIFaBddhaNmHxlmFCua6wg=w170" aria-hidden="true"> </div> </div> </div> <a class="card-click-target" href="/store/apps/details?id=tv.bbgraphics.StrikeBoom" aria-label=" Strike Boom "> <span class="movies preordered-overlay-container id-preordered-overlay-container" style="display:none"> <span class="preordered-label"> Pre-ordered </span> </span> <span class="preview-overlay-container" data-docid="tv.bbgraphics.StrikeBoom"> </span> </a> </div> <div class="details"> <a class="card-click-target" href="/store/apps/details?id=tv.bbgraphics.StrikeBoom" aria-hidden="true" tabindex="-1"> </a> <a class="title" href="/store/apps/details?id=tv.bbgraphics.StrikeBoom" title="Strike Boom" aria-hidden="true" tabindex="-1"> Strike Boom <span class="paragraph-end"></span> </a> <div class="subtitle-container"> <a class="subtitle" href="/store/apps/developer?id=BB+GRAPHICS" title="BB GRAPHICS">BB GRAPHICS</a> <span class="price-container"> <span class="paragraph-end"></span> <span class="apps is-price-tag buy-button-container is_not_aquired_or_preordered" data-doc-fetch-skip-cache="0" data-doc-fetch-vouchers="0" data-docid="tv.bbgraphics.StrikeBoom"> <div class="pon" style="display:none">1</div> <button class="price buy id-track-click id-track-impression" data-server-cookie="CAIaJAogEh4KGHR2LmJiZ3JhcGhpY3MuU3RyaWtlQm9vbRABGANCAA==" data-uitype="223"> <span class="display-price">Free</span> </button> </span> </span> </div> <div class="description"> Galoot appeared! Let's try to capture the stage of the cannon and your techniq! <span class="paragraph-end"></span> <a class="card-click-target" href="/store/apps/details?id=tv.bbgraphics.StrikeBoom" aria-hidden="true" tabindex="-1"> </a> </div> </div> <div class="reason-set"> <span class="stars-container"> <a href="/store/apps/details?id=tv.bbgraphics.StrikeBoom"> <div class="reason-set-star-rating"> <div class="tiny-star star-rating-non-editable-container" aria-label=" Rated 5.0/5) ()

Description

Warplane comes one after another and thenarechanging position. You must find its position and you musttofire.
Warplanes in the first place comes slowly.
Then warplanes accelerated in each stage.
The game has 4 step. The first step may sound easy foreachcut.
However , especially 3 and 4-th stage require more speedandattention.
Message appears at the end of each stage:
Step 1: Congratulations! Step 2.
Step 2: Congratulations! Step 3.
Step 3: Congratulations! Step 4.
Step 4: Congratulate, Super speed and attention! Play Again

If you can pass the final stage and you could see the last message,you're very quick and careful.

App Information Warplane Shelling

 • App Name
  Warplane Shelling
 • Package Name
  com.embarcadero.Warplane_Shelling
 • Updated
  June 30, 2016
 • File Size
  8.6M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0.0
 • Developer
  mardan
 • Installs
  1 - 5
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link

mardan Show More...

Delphi XE 10 Dersleri 1.0.0 APK
mardan
Delphi Xe 10 Dersleri Google Playgibimağazalar için Android uygulamayı nasılgeliştireceğinize,geliştiridiğiniz uygulamanın apk dosyasını nasılDebug ve ReleaseModlarda oluşturacağınıza ve apk dosyanızı mağazayagönderebilmekiçin nasıl imzalayıp zipalign yapacağınıza dairgerekli tümdersleri içermektedir.Aşağıdakı dersleri bu uygulamada bulabilirsiniz:Ders-1 Delphi XE 10 USB Hata AyıklamaDers-2 Delphi XE 10 Uygulamayı Cihaz Üzerinde TestDers-3 Delphi XE 10 Cep Telefonu Fotoğraf GalerisindenFotoğrafalmaDers-4 Delphi XE 10 Uygulama içinden Kamerayı kullanmaDers-5 Delphi XE 10 Fotoğraf Üzerine Yazı yazmaDers-6 Delphi XE 10 Animasyon GeliştirmeDers-7 Delphi XE 10 3D Uygulama GeliştirmeDers-8 Delphi XE 10 Admob Reklam EklemeDers-9 Delphi XE 10 Uygulamanın apk dosyasını ReleaseModdaOluşturmaDers-10 Delphi XE 10 Apk dosyasını imzalama ve zipalignDersler acemi birisinin bile anlayabilmesi için ayrıntılıolarakyazılmıştır.Delphi XE 10 ile Android Uygulama Geliştirme konusundayabancıkaynaklar bulunsa bile, ülkemizde bu konudakaynak sıkıntısı yaşanmaktadır.Delphi XE 10 Dersleri ise baştan sonacihazınızın(ceptelefonunuzun) geliştirici ayarlarını nasıl yapmanızgerektiğini,uygulamanızı test edebilmeniz için cihazınızıbilgisayarınıza nasılbağlamanız gerektiğini, basit bir uygulamayaparakçalışıp-çalışmadığını nasıl test edebileceğinizi, fotoğrafvekameraya nasıl ulaşabileceğinizi,animasyon ve 3D uygulamayı nasılgeliştirebileceğinizi,geliştirdiğiniz uygulamanın apk dosyasınınasıl Release moddaoluşturacağınızı ve nereden bulacağınızı, apkdosyasını Google Playgibi mağazalara gönderebilmek için nasılimzalayıp zipalignyapacağınızı ayrıntılı şekilde anlatmaktadır.Derslerde öğretilenleri doğru bir şekilde, hiç birşeyikaçırmadan ve arada geçen önemli notları dikkatleokuyarakuygularsanız nasıl başarılı sonuçlar aldığınızı ve dahasonraderslerden bağımsız olarak başka özgünuygulamalargeliştirebileceğinizi göreceksiniz.Delphi XE 10Lessonswhether how to develop Android apps for stores such asGoogle Playincludes how all the necessary lessons that you will dosignzipalign how to build a Debug and Release in the modeofimplementation of the apk file you develop and your apk filetosend to stores.Following this application you will find lessons:Course-1 USB Debugging Delphi XE 10Course-2 Delphi XE 10 Practice Tests on DevicesLesson 3 Delphi XE-10 Mobile Phone taking photos fromPhotoGalleryCourse-4 Delphi XE 10 within the application using the cameraCourse-5 on Writing Delphi XE 10 PhotosCourse-6 Delphi XE 10 Animation DevelopmentCourse-7 Delphi XE 10 3D Application DevelopmentCourse-8 Delphi XE 10 Admob Ad InsertionCourse-9 Release Delphi XE 10 apk file the application inReleasemodeCourse-10 Delphi XE 10 to sign the .apk file and zipalignCourses are written in detail to understand even thenoviceone.Delphi XE 10 even if foreign resources in AndroidApplicationDevelopment in our country in this regardsupply shortages are experienced.Delphi XE 10 Lessons If your beginning to end device (yourmobilephone), you must do what the developer settings, how youneed toconnect your device to your computer so you can testyourapplication, how to test the work-study through asimpleapplication, photographs, and how to access the camera,To improve how animation and 3D application to create the apkfileapplications you develop how in Release mode and where to findit,describes the apk file on how so detailed that you didsignzipalign to send to stores such as Google Play.correctly been taught in the course, important notes and notmissa thing from ever intervening to read carefullyHow do you get successful results if you apply and then ofcourseyou will find that you can develop independently ofotherspecialized applications.
3D Text Write and Share 1.0.0 APK
mardan
3D Text write, then save into library orsharein google+, whatsapp, gmail, messenger, drive,instagram,bluetooth, hangouts,wi-fi direct or other sosialsites.You can change the following settings:Font color-1: The color of the text of the first layer.Font color-2: The color of the text of the second layer.Font size: Size of text.Bacground color: The background color of the text.Add multi image: Add image from library.Rotate: Rotate image 90 degrees.Save: Save text with image or no image to library.Share: Share text or text with image in google+, whatsapp,gmail,messenger, drive, instagram, bluetooth, hangouts,wi-fi directorother sosial sites.Write into white place, then close the keyboard or press'Enter'.It will be written below as 3D text. Then save or share insosialsites
Warplane Shelling 1.0.0 APK
mardan
Warplane comes one after another and thenarechanging position. You must find its position and you musttofire.Warplanes in the first place comes slowly.Then warplanes accelerated in each stage.The game has 4 step. The first step may sound easy foreachcut.However , especially 3 and 4-th stage require more speedandattention.Message appears at the end of each stage:Step 1: Congratulations! Step 2.Step 2: Congratulations! Step 3.Step 3: Congratulations! Step 4.Step 4: Congratulate, Super speed and attention! Play AgainIf you can pass the final stage and you could see the last message,you're very quick and careful.
3D Text Write and Save 1.0.0 APK
mardan
3D Text write and save. You may changefontcolor, background color, rotate, add image and save text.
Camera And Library Photo Edit 1.0.0 APK
mardan
Edit, save and share photos from cameraandlibraryFeatures:Add photos from CameraAdd photos from LibraryWrite text on photoChange font sizeChange font colorFlip photoSave photoShare photoWrite into white place above, then close the keyboard orpress'Enter'.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.5 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress – Website & Blog Builder APK
Manage or create your WordPress blog or website right from yourAndroid device: create and edit posts and pages, upload yourfavourite photos and videos, view stats and reply to comments.WithWordPress for Android, you have the power to publish in the palm ofyour hand. Draft a spontaneous haiku from the couch. Snap and posta photo on your lunch break. Respond to your latest comments, orcheck your stats to see what new countries today's readers arecoming from.WordPress for Android is an Open Source project, whichmeans you too can contribute to its development. Learn more athttps://apps.wordpress.com/contribute/.WordPress for Androidsupports WordPress.com and self-hosted WordPress.org sites runningWordPress 4.0 or higher.Need help with the app? Visit the forums athttps://android.forums.wordpress.org/forum/troubleshooting or tweetus @WPAndroid.
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
com.borninteractive.panda 3.13 APK
من خلال تطبيق بنده كن بالقرب من احتياجاتك .. تعرف على فروعنا،منتجاتنا، عروضنا وكل جديد أينما كنت وفي كل الأوقات. العروضالأسبوعية:عروض بنده وهايبربنده الأسبوعية في متناول يديك اينماكنت...تصفح مجموعة كبيرة من منتجات بنده على جهازك الذكي مباشرةً...كما يمكنك الاطلاع على أسعارها ومعلومات اضافية عنها.. هذا بالاضافةلمحرك البحث الذي يوفر لك امكانية معرفة أسعار المنتجات ومعلوماتاضافية عنها بلمسة واحده... قائمة المنتجات:سهولة التعرف على تفاصيلفئات المنتجاتانشاء قائمة مشتريات خاصة بكإضافة منتجات من فئات متنوعةلقائمة المشتريات ومشاركتها مع أشخاص و حسابات متعددة لمواقع التواصلالإجتماعي إضافة معلومات إضافية لمنتجات قائمة المشترياتتصفح المنتجاتبناءا على السعرتوفر خاصية تخصيص البحث عن منتج معين قائمةأصنافي:الآن باستطاعتكم انشاء قائمة أصنافك المفضلة في أي وقت لتجعلتسوقك داخل أسواقنا عملية سهلة وممتعة، كما يمكنك مشاركتها مع اي شخصآخر باستخدام مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي (واتساب، انستاجرام،الخ) محدد مواقع متاجر بنده وهايبربنده وبندتيتريد معرفة فرع بنده،هايبربنده أو بندتي الأقرب اليك؟ استخدم محدد مواقع أسواقنا، وبلمسةواحده، سيتم تحديد الفرع الأقرب عليك مع امكانية استعمال خرائط الجوالللوصول الى الفرع
Smule - The #1 Singing App 5.8.3 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audio effects and videofilters while singing your favorite karaoke songs. Solo privately,karaoke with friends, connect with singers around the world, orduet with stars like Nick Jonas and Ed Sheeran. Choose frommillions of songs, create music videos and share them with our 50M+musically minded, supportive community. It’s just like karaoke,only better. Sing free today and become a karaoke star! Featured onEntertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music andlyrics. Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studiopolish with our amazing audio effects will make you sound like astar• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback onyour singing• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform toget discovered. Love, comment and share other videos• Upload yoursong to the Sing! Songbook for other singers to perform• Connectwith Facebook to find and karaoke with friends on Sing! By Smule.Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, JamesArthur, Jessie J, Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, XAmbassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth, Silento and manymore stars• Beat your personal score and become a karaoke star Withnew songs added daily, you can find your favorite songs and karaokehits all in one place. Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore karaoke songs! Popular on Sing!: POP HITS & KARAOKEBALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* TreatYou Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur*Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham*Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do -Ellie Goulding* All of Me - John Legend NEW CLASSICS & KARAOKEESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive -Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - PharrellWilliams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody -QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty andthe Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid(Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups(When I’m Gone) - Anna Kendrick Don’t see your must-sing karaokejam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbook CONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more thanjust listening— it's about creating, sharing, discovering,participating, and connecting with people. Always dreamed ofbecoming a star? Lots of talents get discovered through our Sing!platform. Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, showoff your talent, and get fans! LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONomatter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated. FOLLOW US and keep up with new majorartists and featured singers onSing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has beenSuperpowered