1.0.0 / June 30, 2016
(in each stage.<br>The game has 4 step. The first step may sound easy for each cut. <br> However , especially 3 and 4-th stage require more speed and attention.<br>Message appears at the end of each stage:<br> Step 1: Congratulations! Step 2. <br> Step 2: Congratulations! Step 3. <br> Step 3: Congratulations! Step 4.<br> Step 4: Congratulate, Super speed and attention! Play Again <br> <br> If you can pass the final stage and you could see the last message , you're very quick and careful.</div> <div class="show-more-end" jsaction="click:vhaaFf"></div> </div> </div> <div> <button class="play-button show-more small" jsaction="KoToPc"> Read more </button> <button class="play-button expand-close" jsaction="vhaaFf"> <div class="close-image"> </div> </button> </div> </div> <div class="details-section-divider"></div> </div> </div> </div> <div class="details-wrapper"> <div class="details-section metadata"> <div class="details-section-heading"> <h1 class="heading"> Additional information </h1> </div> <div class="details-section-contents"> <div class="meta-info"> <div class="title">Updated</div> <div class="content" itemprop="datePublished">June 30, 2016</div> </div> <div class="meta-info"> <div class="title">Size</div> <div class="content" itemprop="fileSize"> 8.6M </div> </div> <div class="meta-info"> <div class="title">Installs</div> <div class="content" itemprop="numDownloads"> 1 - 5 </div> </div> <div class="meta-info"> <div class="title">Current Version</div> <div class="content" itemprop="softwareVersion"> 1.0.0 </div> </div> <div class="meta-info"> <div class="title">Requires Android</div> <div class="content" itemprop="operatingSystems"> 4.0 and up </div> </div> <div class="meta-info contains-text-link"> <div class="title">Content Rating</div> <div class="content" itemprop="contentRating">Everyone</div> <a class="content" href="https://support.google.com/googleplay?p=appgame_ratings" target="_blank">Learn more</a> </div> <div class="meta-info"> <div class="title">Permissions</div> <button class="content id-view-permissions-details fake-link" data-docid="com.embarcadero.Warplane_Shelling"> View details </button> </div> <div class="meta-info contains-text-link"> <div class="title">Report</div> <a class="content" href="https://support.google.com/googleplay/?p=report_content" target="_blank"> Flag as inappropriate </a> </div> <div class="meta-info"> <div class="title"> Offered By </div> <div class="content">mardan</div> </div> <div class="meta-info"> <div class="title"> Developer </div> <div class="content contains-text-link"> <a class="dev-link" href="mailto:mardannuyev@gmail.com" rel="nofollow" target="_blank"> Email mardannuyev@gmail.com </a> </div> </div> </div> <div class="details-section-divider"></div> </div> </div><div class="details-wrapper"> <div class="id-cluster-container details-section recommendation"> <div class="details-section-contents"> <div class="rec-cluster" data-server-cookie="CAMiMQgCEAMaKRInCiFjb20uZW1iYXJjYWRlcm8uV2FycGxhbmVfU2hlbGxpbmcQARgDKAE=" data-uitype="400"> <h1 class="heading"> Similar </h1> <div class="cards expandable id-card-list"> <div class="card no-rationale square-cover apps small" data-docid="tv.bbgraphics.StrikeBoom" data-original-classes="card no-rationale square-cover apps small" data-short-classes="card no-rationale square-cover apps tiny" data-thin-classes="card no-rationale square-cover apps small"> <div class="card-content id-track-click id-track-impression" data-docid="tv.bbgraphics.StrikeBoom" data-server-cookie="CAIaJAogEh4KGHR2LmJiZ3JhcGhpY3MuU3RyaWtlQm9vbRABGANCAA==" data-uitype="500"> <a class="card-click-target" data-server-cookie="CAIaJAogEh4KGHR2LmJiZ3JhcGhpY3MuU3RyaWtlQm9vbRABGANCAA==" data-uitype="500" href="/store/apps/details?id=tv.bbgraphics.StrikeBoom" aria-hidden="true" tabindex="-1"></a> <div class="cover"> <div class="cover-image-container"> <div class="cover-outer-align"> <div class="cover-inner-align"> <img alt="Strike Boom" class="cover-image" data-cover-large="//lh3.googleusercontent.com/wss0M1pnJGflW7aTt1MC71d8rZtyAX3mbaoYbjCfyI01aIFaBddhaNmHxlmFCua6wg=w340" data-cover-small="//lh3.googleusercontent.com/wss0M1pnJGflW7aTt1MC71d8rZtyAX3mbaoYbjCfyI01aIFaBddhaNmHxlmFCua6wg=w170" src="//lh3.googleusercontent.com/wss0M1pnJGflW7aTt1MC71d8rZtyAX3mbaoYbjCfyI01aIFaBddhaNmHxlmFCua6wg=w170" aria-hidden="true"> </div> </div> </div> <a class="card-click-target" href="/store/apps/details?id=tv.bbgraphics.StrikeBoom" aria-label=" Strike Boom "> <span class="movies preordered-overlay-container id-preordered-overlay-container" style="display:none"> <span class="preordered-label"> Pre-ordered </span> </span> <span class="preview-overlay-container" data-docid="tv.bbgraphics.StrikeBoom"> </span> </a> </div> <div class="details"> <a class="card-click-target" href="/store/apps/details?id=tv.bbgraphics.StrikeBoom" aria-hidden="true" tabindex="-1"> </a> <a class="title" href="/store/apps/details?id=tv.bbgraphics.StrikeBoom" title="Strike Boom" aria-hidden="true" tabindex="-1"> Strike Boom <span class="paragraph-end"></span> </a> <div class="subtitle-container"> <a class="subtitle" href="/store/apps/developer?id=BB+GRAPHICS" title="BB GRAPHICS">BB GRAPHICS</a> <span class="price-container"> <span class="paragraph-end"></span> <span class="apps is-price-tag buy-button-container is_not_aquired_or_preordered" data-doc-fetch-skip-cache="0" data-doc-fetch-vouchers="0" data-docid="tv.bbgraphics.StrikeBoom"> <div class="pon" style="display:none">1</div> <button class="price buy id-track-click id-track-impression" data-server-cookie="CAIaJAogEh4KGHR2LmJiZ3JhcGhpY3MuU3RyaWtlQm9vbRABGANCAA==" data-uitype="223"> <span class="display-price">Free</span> </button> </span> </span> </div> <div class="description"> Galoot appeared! Let's try to capture the stage of the cannon and your techniq! <span class="paragraph-end"></span> <a class="card-click-target" href="/store/apps/details?id=tv.bbgraphics.StrikeBoom" aria-hidden="true" tabindex="-1"> </a> </div> </div> <div class="reason-set"> <span class="stars-container"> <a href="/store/apps/details?id=tv.bbgraphics.StrikeBoom"> <div class="reason-set-star-rating"> <div class="tiny-star star-rating-non-editable-container" aria-label=" Rated 5.0/5) ()
Loading...

Description

Warplane comes one after another and thenarechanging position. You must find its position and you musttofire.
Warplanes in the first place comes slowly.
Then warplanes accelerated in each stage.
The game has 4 step. The first step may sound easy foreachcut.
However , especially 3 and 4-th stage require more speedandattention.
Message appears at the end of each stage:
Step 1: Congratulations! Step 2.
Step 2: Congratulations! Step 3.
Step 3: Congratulations! Step 4.
Step 4: Congratulate, Super speed and attention! Play Again

If you can pass the final stage and you could see the last message,you're very quick and careful.

App Information Warplane Shelling

 • App Name
  Warplane Shelling
 • Package Name
  com.embarcadero.Warplane_Shelling
 • Updated
  June 30, 2016
 • File Size
  8.6M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0.0
 • Developer
  mardan
 • Installs
  1 - 5
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link

mardan Show More...

Delphi XE 10 Dersleri 1.0.0 APK
mardan
Delphi Xe 10 Dersleri Google Playgibimağazalar için Android uygulamayı nasılgeliştireceğinize,geliştiridiğiniz uygulamanın apk dosyasını nasılDebug ve ReleaseModlarda oluşturacağınıza ve apk dosyanızı mağazayagönderebilmekiçin nasıl imzalayıp zipalign yapacağınıza dairgerekli tümdersleri içermektedir.Aşağıdakı dersleri bu uygulamada bulabilirsiniz:Ders-1 Delphi XE 10 USB Hata AyıklamaDers-2 Delphi XE 10 Uygulamayı Cihaz Üzerinde TestDers-3 Delphi XE 10 Cep Telefonu Fotoğraf GalerisindenFotoğrafalmaDers-4 Delphi XE 10 Uygulama içinden Kamerayı kullanmaDers-5 Delphi XE 10 Fotoğraf Üzerine Yazı yazmaDers-6 Delphi XE 10 Animasyon GeliştirmeDers-7 Delphi XE 10 3D Uygulama GeliştirmeDers-8 Delphi XE 10 Admob Reklam EklemeDers-9 Delphi XE 10 Uygulamanın apk dosyasını ReleaseModdaOluşturmaDers-10 Delphi XE 10 Apk dosyasını imzalama ve zipalignDersler acemi birisinin bile anlayabilmesi için ayrıntılıolarakyazılmıştır.Delphi XE 10 ile Android Uygulama Geliştirme konusundayabancıkaynaklar bulunsa bile, ülkemizde bu konudakaynak sıkıntısı yaşanmaktadır.Delphi XE 10 Dersleri ise baştan sonacihazınızın(ceptelefonunuzun) geliştirici ayarlarını nasıl yapmanızgerektiğini,uygulamanızı test edebilmeniz için cihazınızıbilgisayarınıza nasılbağlamanız gerektiğini, basit bir uygulamayaparakçalışıp-çalışmadığını nasıl test edebileceğinizi, fotoğrafvekameraya nasıl ulaşabileceğinizi,animasyon ve 3D uygulamayı nasılgeliştirebileceğinizi,geliştirdiğiniz uygulamanın apk dosyasınınasıl Release moddaoluşturacağınızı ve nereden bulacağınızı, apkdosyasını Google Playgibi mağazalara gönderebilmek için nasılimzalayıp zipalignyapacağınızı ayrıntılı şekilde anlatmaktadır.Derslerde öğretilenleri doğru bir şekilde, hiç birşeyikaçırmadan ve arada geçen önemli notları dikkatleokuyarakuygularsanız nasıl başarılı sonuçlar aldığınızı ve dahasonraderslerden bağımsız olarak başka özgünuygulamalargeliştirebileceğinizi göreceksiniz.Delphi XE 10Lessonswhether how to develop Android apps for stores such asGoogle Playincludes how all the necessary lessons that you will dosignzipalign how to build a Debug and Release in the modeofimplementation of the apk file you develop and your apk filetosend to stores.Following this application you will find lessons:Course-1 USB Debugging Delphi XE 10Course-2 Delphi XE 10 Practice Tests on DevicesLesson 3 Delphi XE-10 Mobile Phone taking photos fromPhotoGalleryCourse-4 Delphi XE 10 within the application using the cameraCourse-5 on Writing Delphi XE 10 PhotosCourse-6 Delphi XE 10 Animation DevelopmentCourse-7 Delphi XE 10 3D Application DevelopmentCourse-8 Delphi XE 10 Admob Ad InsertionCourse-9 Release Delphi XE 10 apk file the application inReleasemodeCourse-10 Delphi XE 10 to sign the .apk file and zipalignCourses are written in detail to understand even thenoviceone.Delphi XE 10 even if foreign resources in AndroidApplicationDevelopment in our country in this regardsupply shortages are experienced.Delphi XE 10 Lessons If your beginning to end device (yourmobilephone), you must do what the developer settings, how youneed toconnect your device to your computer so you can testyourapplication, how to test the work-study through asimpleapplication, photographs, and how to access the camera,To improve how animation and 3D application to create the apkfileapplications you develop how in Release mode and where to findit,describes the apk file on how so detailed that you didsignzipalign to send to stores such as Google Play.correctly been taught in the course, important notes and notmissa thing from ever intervening to read carefullyHow do you get successful results if you apply and then ofcourseyou will find that you can develop independently ofotherspecialized applications.
3D Text Write and Share 1.0.0 APK
mardan
3D Text write, then save into library orsharein google+, whatsapp, gmail, messenger, drive,instagram,bluetooth, hangouts,wi-fi direct or other sosialsites.You can change the following settings:Font color-1: The color of the text of the first layer.Font color-2: The color of the text of the second layer.Font size: Size of text.Bacground color: The background color of the text.Add multi image: Add image from library.Rotate: Rotate image 90 degrees.Save: Save text with image or no image to library.Share: Share text or text with image in google+, whatsapp,gmail,messenger, drive, instagram, bluetooth, hangouts,wi-fi directorother sosial sites.Write into white place, then close the keyboard or press'Enter'.It will be written below as 3D text. Then save or share insosialsites
3D Text Write and Save 1.0.0 APK
mardan
3D Text write and save. You may changefontcolor, background color, rotate, add image and save text.
Camera And Library Photo Edit 1.0.0 APK
mardan
Edit, save and share photos from cameraandlibraryFeatures:Add photos from CameraAdd photos from LibraryWrite text on photoChange font sizeChange font colorFlip photoSave photoShare photoWrite into white place above, then close the keyboard orpress'Enter'.
Warplane Shelling 1.0.0 APK
mardan
Warplane comes one after another and thenarechanging position. You must find its position and you musttofire.Warplanes in the first place comes slowly.Then warplanes accelerated in each stage.The game has 4 step. The first step may sound easy foreachcut.However , especially 3 and 4-th stage require more speedandattention.Message appears at the end of each stage:Step 1: Congratulations! Step 2.Step 2: Congratulations! Step 3.Step 3: Congratulations! Step 4.Step 4: Congratulate, Super speed and attention! Play AgainIf you can pass the final stage and you could see the last message,you're very quick and careful.
Loading...