1.0.4 / April 15, 2015
(3.6/5) (78)
Loading...

Description

Weather widget for Bokeh Watch Face.Displays the most of currentweather information for your location:- Weather icon- Currenttemperature- Atmospheric pressure calculated for sea level-Humidity- Wind speed and direction- Rain/snow amount for last 3hoursForecast can be displayed for more than 15 hours to thefuture.Configurable display:- Current weather / forecast-Fahrenheit / CelsiusUpdates every 30 minutes for fresh weatherinformation.Fits perfectly to the design of Bokeh WatchFace.Installation instructions1. Requires Bokeh Watch Faceinstalled on your watchThis widget is displayed in Bokeh WatchFace. In order to use it, please, install Bokeh Watch Face first.2.Activate the widgetAfter you install the widget, open Bokeh WatchFace application on your phone, navigate to Menu -> Widgets (useoverflow menu in action bar), find the Weather widget within thelist and click ACTIVATE button.Explanation of requiredpermissionsLocation accessWe need this permission to access yourcurrent location so we can download precise forecast right for theplace you're at.Internet accessThis permission is needed to be ableto connect to weather forecast server and downloadinformation.Access network stateThis permission is needed to checkavailable network connection before attempting to get your locationand downloading weather data. This helps save battery power in yourwatch as well as in your phone.Weather information sourceThe sourcefor weather information in this application iswww.openweathermap.org. The accuracy of weather information orforecast may vary in different locations around the world and can'tbe guaranteed, however it's the only free source as of now. Othersources are either expensive or unofficial (thus may stop workingat any time).

App Information Weather for Bokeh Watch Face

 • App Name
  Weather for Bokeh Watch Face
 • Package Name
  cz.dmn.bwfeweather
 • Updated
  April 15, 2015
 • File Size
  6.1M
 • Requires Android
  Android 4.3 and up
 • Version
  1.0.4
 • Developer
  Tomáš Kletzander
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Weather
 • Developer
  Tomáš Kletzander Dlouhá 93 Lomnice 67923 Czech Republic
 • Google Play Link

Tomáš Kletzander Show More...

Weather for Bokeh Watch Face 1.0.4 APK
Weather widget for Bokeh Watch Face.Displays the most of currentweather information for your location:- Weather icon- Currenttemperature- Atmospheric pressure calculated for sea level-Humidity- Wind speed and direction- Rain/snow amount for last 3hoursForecast can be displayed for more than 15 hours to thefuture.Configurable display:- Current weather / forecast-Fahrenheit / CelsiusUpdates every 30 minutes for fresh weatherinformation.Fits perfectly to the design of Bokeh WatchFace.Installation instructions1. Requires Bokeh Watch Faceinstalled on your watchThis widget is displayed in Bokeh WatchFace. In order to use it, please, install Bokeh Watch Face first.2.Activate the widgetAfter you install the widget, open Bokeh WatchFace application on your phone, navigate to Menu -> Widgets (useoverflow menu in action bar), find the Weather widget within thelist and click ACTIVATE button.Explanation of requiredpermissionsLocation accessWe need this permission to access yourcurrent location so we can download precise forecast right for theplace you're at.Internet accessThis permission is needed to be ableto connect to weather forecast server and downloadinformation.Access network stateThis permission is needed to checkavailable network connection before attempting to get your locationand downloading weather data. This helps save battery power in yourwatch as well as in your phone.Weather information sourceThe sourcefor weather information in this application iswww.openweathermap.org. The accuracy of weather information orforecast may vary in different locations around the world and can'tbe guaranteed, however it's the only free source as of now. Othersources are either expensive or unofficial (thus may stop workingat any time).
Bokeh Watch Face 1.0.3 APK
Bokeh Watch Face is simply beautiful. The wide font used to displaytime and date is elegant and in combination with gentle backgroundmakes the face fit to suit as well as sports dress.The backgrounduses a parallax effect based on real time G sensor readings. Thismakes such an ordinary act as checking current time a completelydifferent and immersive experience. Prepare for battery drain,because you won’t be able to get your eyes off the display.Inversion 1.0.0 there's now support for widgets in lower area of thewatch face. Check new widgets as they get released. The applicationwill get you notified about new releases.New permission requestedto access internet. This permission is necessary for downloadinginformation about available widgets and for regular checks fornotifications.Before giving bad rating please give me a chance tofix your problem.To receive new functionality earlier, enter outtesters community athttps://plus.google.com/communities/109859271100666875313 andreceive new unofficial versions through Google Play Store on yourphone.
Hlášení závad - Bohumín 2.0 APK
Hlášení závad - BohumínNarazili jste na nesvítící či poničenoulampu veřejného osvětlení, na černou skládku, nalomený strom, díruv chodníku, zničené dopravní značení? Prosím, sdělte nám to.Pokusíme se v co nejkratším termínu problém vyřešit, případně jejzařadit do rozpočtu dalšího roku u větších a složitějších problémůk řešení.Aplikace ke svému běhu potřebuje následující oprávnění:*Přístup k poloze zařízení - pro možnost nahlášení polohy závadypodle aktuální GPS polohy* Přístup do úložiště - aplikace potřebujeuložit do zařízení pořízené fotografie* Přístup k internetu a stavusítě - pro odesílání závad na městský server* Přístup k účtům anastavení synchronizace - pro možnost synchronizace offline dat napozadí (důležité kontakty, bytoví technici, plánované odstávky)*Přístup ke stavu telefonu - k hlášení o závadě se připojujeanonymní identifikace telefonu (buď IMEI nebo ID zařízení, pokudnení IMEI k dispozici)Reporting defects - BohumínYou spotted anunlit or damaged lamp lighting, the black landfill, cracked treehole in the pavement, destroyed traffic signs? Please tell us aboutit. We'll try as soon as possible to solve the problem, or to putit into the budget next year with larger and more complex problemsto solve.Applications To Run needs the following permissions:*Access to the location of the device - the possibility for positionreporting defects to the current GPS position* Access to therepository - the application needs to store equipment acquiredphotos* Internet access and network status - sending faults to themunicipal server* Access to accounts and sync settings - to be ableto synchronize offline data in the background (important contacts,Residential technicians, scheduled downtime)* Access to phone state- to report on the failure to connect anonymous phoneidentification (IMEI either or device ID, IMEI if not available)
dmn:eStudánky 1.0 APK
Zajímá vás kde se ve vašem okolí nacházejí přírodní zdroje vody?Chcete si v okolí nabrat pitnou vodu ze studánky? Potom je tatoaplikace určena přesně pro vás.* Zobrazení mapy s přírodními zdrojivody* Odlišení pitného a nepitného zdroje (označení pitného zdrojenení garantováno - pití vody z tohoto zdroje je pouze na vlastnínebezpečí)* Detailní informace o zdroji vody + fotografie* Seznamzdrojů podle vzdálenosti od vybraného místa na mapěVeškeréinformace v této aplikaci jsou laskavě poskytovány ze stránekhttp://www.estudanky.euWondering where your surroundings arenatural sources of water? Do you want to gather around drinkingwater from the well? Then this app is right for you.* Map view ofnatural water resources* Modulation drinking and nepitného sources(sources of drinking designation is not guaranteed - drinking waterfrom this source is at your own risk)* Detailed information aboutthe source of water + photos* A list of resources by the distancefrom the selected location on the mapAll information in thisapplication are kindly provided from the sitehttp://www.estudanky.eu
Hlášení závad - Rychvald 1.0.0 APK
Hlášení závad - RychvaldNarazili jste v Rychvaldě na nesvítící čiponičenou lampu veřejného osvětlení, na černou skládku, nalomenýstrom, díru v chodníku, zničené dopravní značení? Prosím, sděltenám to. Pokusíme se v co nejkratším termínu problém vyřešit,případně jej zařadit do rozpočtu dalšího roku u větších asložitějších problémů k řešení.Reporting defects - RychvaldHave youcome across in Rychvald on unlit or damaged lamp lighting, theblack landfill, cracked tree hole in the pavement, destroyedtraffic signs? Please tell us about it. We'll try as soon aspossible to solve the problem, or to put it into the budget nextyear with larger and more complex problems to solve.
Loading...