3.0b / April 7, 2018
(4.2/5) (12)
Loading...

Description

TÖRTÉNELEM érettségi alapkövetelmények! Valamennyi témakör ingyenés korlátozás nélkül használható, de hirdetések jelennek meg. Ahirdetések egy jelképes összeg kifizetésével kikapcsolhatók, mégannyiba sem kerül, mint egy mozijegy. Kereshetsz konkrét adatra,valamint lementheted kedvenceidet a készülékedre, így offline isgyakorolhatsz. Az alkalmazásban az aktuális érettségikövetelményeket egy helyen megtalálod akár az érettségi szintjénekmegfelelő bontásban, nem kell több helyről összevadásznod ezeket.WebWordhistory nevű Facebook oldalunkon érdekes és szórakoztatótöri posztokat is találsz, Rólunk című írásunkban pedigbemutatkoznak az app készítői. Csak nyerhetsz vele - TUDÁST, IDŐT,JOBB JEGYET. MÉGIS MIÉRT próbáld ki a WebWord TÖRI appot?Talánazért, mert- félsz a rengeteg évszám, név, adat memorizálásától,-szisztematikusan át szeretnéd ismételni az eddig tanultakat,- nemakarod minden alkalommal felcsapni az atlaszt,- szívesen olvasolérdekes, új információkat is,- okostelódon lógsz úgyis egésznap.Vagy azért, mert- az app tartalomfelelőse sok éveérettségiztető történelem szaktanár,- kíváncsi vagy a történelemérettségi követelményeire,- tanulásra és önellenőrzésre is kiválóanhasználhatod az applikációt,- a helyszíneket vaktérképhez hasonló,sematikus ábrán is megtalálod,- a gyenge pontokra különrágyúrhatsz, ha elmented a kedvenceid közé,- amit már jól tudsz,kiveheted a lekérdezésből,- a felhasználói igények alapjánigyekszünk továbbfejleszteni az appot.MIT kell MÉG tudni azalkalmazásról?- Ha ki akarod kapcsolni a hirdetéseket, azalkalmazáson belül megvásárolhatod a reklámmentes használatijogot.- Androidos készülék esetén az alkalmazáson belülivásárlással teheted ezt meg, ha be van állítva a telefonodon afizetési mód. Ha nincs, és bankkártyával sem tudsz fizetni (példáulfeltöltőkártyás diák vagy), még mindig utalhatsz bankon keresztül.-Adatbázisunk közel háromezer tanulókártyát tartalmaz. Akövetelményeket változás esetén aktualizáljuk, folyamatosanbővítjük az app tartalmát.- Fontos azonban tudni,hogy tényanyagot nem törlünk, így a korábbi évek követelményeiis elérhetőek maradnak mindazok számára, akik igazán szeretik atörténelmet. Éppen ezért már az érettségi előtti években is roppanthasznos a tartalma a tanulók számára. S ily módon egyre hasznosabbis lesz!- Az aktuális év ÉRETTSÉGI TÖRZSANYAGA azonbanjól elkülönítve - KÖZÉP és EMELT szinten - az érettségiződiákok rendelkezésére áll.LÁTOD? Nem zsákbamacskát árulunk, hanemigazi TUDÁST!Észérveink mellett középiskolásoknak, különösenérettségizőknek SZÍVBŐL ajánljuk ezt az alkalmazást.Tégy egy próbátMOST, hisz az semmibe se kerül!______________Az appkészítői:Termékgazda: Várkonyi Erika oklevelesközgazdászTartalomfelelős: Bánfay Ágota, a Németh László Gimnáziumtörténelem és latin tanáraSzoftverfejlesztő: Ketler István mérnökinformatikusHISTORY basic graduation requirements!Each topic isfree and can be used without restriction, but ads will appear. Adsby paying a symbolic amount can be turned off, is not even as muchas a movie ticket. You can search for specific data, and you wentyour favorites from the device, so it can practice offline. In theapplication, the current graduation requirements are in one placeor the proper degree of maturity breakdown összevadásznod not needthese multiple locations. find interesting and entertaining postsis broken WebWordhistory more on our Facebook page, writingcharacters introduce themselves and us by app makers.But you canwin it - KNOWLEDGE, TIME, RIGHT TICKET. So why try to WebWordBREAKS apps?Maybe because- scared of a lot of years number, name,data memorizálásától,- want to repeat what they have learned so farthrough systematic,- you do not want felcsapni atlases all thetime,- like to read interesting, new information,- okostelódon hangout all day anyway.Or because- responsible for the content of theapp érettségiztető history teacher for many years,-'re curiousabout the history of graduation requirements,- learning andself-testing is great, you can use the application on,- thelocations are also similar blind map, schematic,- Specialrágyúrhatsz the weaknesses, if you save your favorites,- I alreadyknow well, you can remove the query,- we strive to develop the appsbased on user needs.What else should you know about theapplication?- If you want to disable your ads, you can buy theright to use free advertising within the application.- If yourAndroid device to do this in-app purchases if you set your phone tothe payment method. If not, and you can not pay with a credit card(such as a student or prepaid), you still may want to refer throughthe bank.- Our database contains nearly three thousand flashcard.The requirements are updated in case of changes, the content of theapp will be updated continuously.- It is important to know,however, that the material facts are not deleted, so therequirements of the previous years are still available for thosewho really love the history. Therefore, it has been very useful forthe students of the contents of the years prior to graduation. Andthus it will be more useful!- The current year ÉRETTSÉGI corematerial separately, however well - MIDDLE level and advanced level- is the graduating students' disposal.YOU SEE? We do not sell pigin a poke, but true knowledge!In addition to rational arguments forsecondary school students, especially érettségizőknek HEART werecommend this application.Try it now, because of not costanything!______________The app makers:Product administrator:Várkonyi Erika economistResponsible for content: Bánfay Ágota,Laszlo Nemeth and Latin High School history teacherSoftwareDevelopment: Ketler István Engineer

App Information WebWord Történelem

 • App Name
  WebWord Történelem
 • Package Name
  eu.webword.wwhistpro
 • Updated
  April 7, 2018
 • File Size
  5.2M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  3.0b
 • Developer
  WebWord Online Services
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  Bem u 4/a Üröm Hungary H-2096
 • Google Play Link

WebWord Online Services Show More...

WebWord PRO - only for You 1.3.0b APK
WebWord is a new vocab trainer app supportingthe learning process the same way as toddlers pick up words whileexperiencing the world! An easy and entertaining way to learnonline more than 4000 words, more hundreds of phrases and proverbs,contained in our database in UK and US English, German andHungarian. Even more words and even more languages – this is ourcommitment. Native audio files will help you learn properpronunciation. A smart and variable app available in three packagesfor kids, teens and adults learning foreign languages. Our BASEpackage is free, PRO and PREMIUM are available on an annualsubscription basis. Features and options are unlimited only in thePREMIUM package.Let's see what you got – in order of PRO, BASE and PREMIUM!Benefits of using PRO package instead of the free BASE:- You may query words and phrases in three languages at once. Thisis a clear advantage to those students who are learning moreforeign languages.- Not only the flashcards but all types of tasks are available foryou (Select One with performance evaluation, Word List, IrregularVerbs).- From the database you may gather words by thematic filtering. Youcan set not only your knowledge level but choose from many topicsand parts of speech (even in a combined way).- You may save 100 words or phrases as your favourites. You canpractise offline after downloading them to your device.The main features of the BASE package:- The app chooses words and phrases randomly. Supplementaryinformation, such as definition, sample sentences or synonyms areattached to most of them.- You can set two languages.- You may select the difficulty level of the words.- You may select between adult or kid modes. In kid mode, humorouspictures help you learn the words, while in adult mode, much morewords are available.- You can maintain your vocabulary on a daily basis. Save the newwords into your favourites to learn them later.- You may save 10 favourites. If you download them to your deviceyou can practise offline.- You may use the „dictionary” function as well.- You have the opportunity to change the language the appcommunicates with you, to set the colour theme that fits yourstyle, the operation mode (auto or manual), and in case of auto,the duration of the delay in seconds.- To make the most of the app, you have access to more helps. It issuggested to read “Overview in a nutshell” available by pressingthe exclamation mark on the Welcome page.Benefits of using PREMIUM package instead of PRO or BASE:- You may create your own vocab list in any languages to memorise.It is a great opportunity to stay focused on schoolwork.- You may query and practice your own words by using different tasktypes integrated in the app.Your storage space is unlimited, you can store more years oflanguage learning resources. Your old words won't fade intoobscurity.- You may publish your private lists to your friends and this wayyou can learn together even if you are far from each other. What agreat opportunity regarding co-learning and division of work!- At any time you can save your private vocab collection to yourdevice, or simply ask your lists in an email to practise the wordsoffline (this function is still under development).- From our database you may save up to 350 words or phrases as yourfavourites to memorise them later. In addition, you can learn yourfavourites offline.Regardless of the language book, course, or application you haveselected to learn a foreign language, WebWord is a handy tool toextend your vocabulary. Don't forget, if you are eager to improveyour language skills, use WebWord at least five minutes a day. OurPRO and PREMIUM packages will offer you new surprises soon – alljust to help you maintain your vocabulary.Do you have any new ideas, comments, or enhancement requests?Please, don't hesitate to contact us by sending an email atinfo@webword.eu.Have fun!
WebWord BASE - Starter Kit 1.3.0 APK
WebWord is a new vocab trainer app supporting the learning processthe same way as toddlers pick up words while experiencing theworld! An easy and entertaining way to learn online more than 4000words, more hundreds of phrases and proverbs, contained in ourdatabase in UK and US English, German and Hungarian. Even morewords and even more languages – this is our commitment. Nativeaudio files will help you learn proper pronunciation. A smart andvariable app available in three packages for kids, teens and adultslearning foreign languages. Our BASE package is free, PRO andPREMIUM are available on an annual subscription basis. Features andoptions are unlimited only in the PREMIUM package.Let's see whatyou got – in order of BASE, PRO and PREMIUM!The main features ofthe BASE package:- The app chooses words and phrases randomly.Supplementary information, such as definition, sample sentences orsynonyms are attached to most of them.- You can set two languages.-You may select the difficulty level of the words.- You may selectbetween adult or kid modes. In kid mode, humorous pictures help youlearn the words, while in adult mode, much more words areavailable.- You can maintain your vocabulary on a daily basis. Savethe new words into your favourites to learn them later.- You maysave 10 favourites. If you download them to your device you canpractise offline.- You may use the „dictionary” function as well.-You have the opportunity to change the language the appcommunicates with you, to set the colour theme that fits yourstyle, the operation mode (auto or manual), and in case of auto,the duration of the delay in seconds.- To make the most of the app,you have access to more helps. It is suggested to read “Overview ina nutshell” available by pressing the exclamation mark on theWelcome page.Benefits of using PRO package instead of the freeBASE:- You may query words and phrases in three languages at once.This is a clear advantage to those students who are learning moreforeign languages.- Not only the flashcards but all types of tasksare available for you (Select One with performance evaluation, WordList, Irregular Verbs).- From the database you may gather words bythematic filtering. You can set not only your knowledge level butchoose from many topics and parts of speech (even in a combinedway).- You may save 100 words or phrases as your favourites. Youcan practise offline after downloading them to your device.Benefitsof using PREMIUM package instead of PRO or BASE:- You may createyour own vocab list in any languages to memorise. It is a greatopportunity to stay focused on schoolwork.- You may query andpractise your own words by using different task types integrated inthe app.- Your storage space is unlimited, you can store more yearsof language learning resources. Your old words won't fade intoobscurity.- You may publish your private lists to your friends andthis way you can learn together even if you are far from eachother. What a great opportunity regarding co-learning and divisionof work!- At any time you can save your private vocab collection toyour device, or simply ask your lists in an email to practice thewords offline (this function is still under development).- From ourdatabase you may save up to 350 words or phrases as your favouritesto memorise them later. In addition, you can learn your favouritesoffline.Regardless of the language book, course, or application youhave selected to learn a foreign language, WebWord is a handy toolto extend your vocabulary. Don't forget, if you are eager toimprove your language skills, use WebWord at least five minutes aday. Our PRO and PREMIUM packages will offer you new surprises soon– all just to help you maintain your vocabulary.Do you have any newideas, comments, or enhancement requests? Please, don't hesitate tocontact us by sending an email at info@webword.eu.Have fun!
WordMemory – Smart Game for Smart Players 2.0b APK
Instead Pics with WORDS: WordMemory is an awesome game designed forALL age groups to have real fun and learn foreign vocab or othernew thing either by playing word memory or any competition task. Itis an online game which requires some free space and a stableinternet connection for running word queries and communicating withthe remote server. The game experience is unlimited; our worddatabase contains more than 4000 entries with sound files. Yourmemory and observation skills will improve hugely. The app mergesthe advantages of the traditional memory games and popular vocabtrainers. You are free to decide to select two different languages,or the same language twice. You can play this game only in yournative language! More languages and interesting competitions willalso be added. Word memory and competition games are available bytapping on the ‘Games” button. A smart game for smart players. Wehave opened our Club module where you can create memory games onyour own and invite your friends to play together. You are free tojoin to other clubs, too if you want to learn or play. Your bestresults will be saved to your nickname. To enter the CLUB, click onthe ‘Club’ button. You will find more details in the app under‘Rules’ – it is worth reading it. Playing the game is free, but youcan activate some additional features by purchasing them. We arelooking forward to your opinion and ideas. Please contact us in theapp by clicking Message button or send an email to info@webword.eu.If you would like to remain brain healthy, play WordMemoryregularly. If you like these challenges, please invite your friendsto play this game. A little more info on the games available withinthe app: The word memory game consists of 14 levels, and bycompleting all, you will win the black cat, and the green frog! Thefirst level is super easy with 4 word pairs, but the game becomesgradually more and more difficult to find pairs. The last levelcontains already 56 word pairs. Not only the levels but also thewords become more and more difficult from the basic vocab to theadvanced level. The 13th level includes phrases, idioms, andproverbs, and the last level features abbreviations. You can playin your native language only, in this case your task is to find thesame word twice. If you learn a foreign language, it is a greatchance to improve your vocab. In this case you should pair wordswith the same meaning. Don’t panic! You can choose the difficultylevel of the words if you are a beginner. See Settings in the app.WordMemory includes competition tasks which work the same way asthe word memory game. Here are some examples of tasks you cansolve: Capital cities and Roman numbers. To play them, you shouldchoose a nickname and give your email, then the app starts theselected competition. More and more challenges will be added to ourapp in various topics. The summary of your result appears on ourscore board, which you can open by tapping the checkered flag onthe upper right corner of the competition page. The score boarddisplays the top three ranked competitors. If you are not among thetop three, then your rank is displayed below them. The competitorconquering higher levels wins over others reaching only lowerlevels. On the same level, the competitor turning less pairsoverall wins. Real brain teasers. Have fun!
WebWord PREMIUM - for groups 1.3.1a APK
WebWord is a new vocab trainer app supporting the learning processthe same way as toddlers pick up words while experiencing theworld! An easy and entertaining way to learn online more than 4000words, more hundreds of phrases and proverbs, contained in ourdatabase in UK and US English, German and Hungarian. Even morewords and even more languages – this is our commitment. Nativeaudio files will help you learn proper pronunciation. A smart andvariable app available in three packages for kids, teens and adultslearning foreign languages. Our BASE package is free, PRO andPREMIUM are available on an annual subscription basis. Features andoptions are unlimited only in the PREMIUM package.Let's see whatyou got – in order of PREMIUM, PRO and BASE!Benefits of usingPREMIUM package instead of PRO or BASE:- You may create your ownvocab list in any languages to memorise. It is a great opportunityto stay focused on schoolwork.- You may query and practise your ownwords by using different task types integrated in the app.- Yourstorage space is unlimited, you can store more years of languagelearning resources. Your old words won't fade into obscurity.- Youmay publish your private lists to your friends and this way you canlearn together even if you are far from each other. What a greatopportunity regarding co-learning and division of work!- At anytime you can save your private vocab collection to your device, orsimply ask your lists in an email to practice the words offline(this function is still under development).- From our database youmay save up to 350 words or phrases as your favourites to memorisethem later. In addition, you can learn your favouritesoffline.Benefits of using PRO package instead of the free BASE:-You may query words and phrases in three languages at once. This isa clear advantage to those students who are learning more foreignlanguages.- Not only the flashcards but all types of tasks areavailable for you (Select One with performance evaluation, WordList, Irregular Verbs).- From the database you may gather words bythematic filtering. You can set not only your knowledge level butchoose from many topics and parts of speech (even in a combinedway).- You may save 100 words or phrases as your favourites. Youcan practise offline after downloading them to your device.The mainfeatures of the BASE package:- The app chooses words and phrasesrandomly. Supplementary information, such as definition, samplesentences or synonyms are attached to most of them.- You can settwo languages.- You may select the difficulty level of the words.-You may select between adult or kid modes. In kid mode, humorouspictures help you learn the words, while in adult mode, much morewords are available.- You can maintain your vocabulary on a dailybasis. Save the new words into your favourites to learn themlater.- You may save 10 favourites. If you download them to yourdevice you can practise offline.- You may use the „dictionary”function as well.- You have the opportunity to change the languagethe app communicates with you, to set the colour theme that fitsyour style, the operation mode (auto or manual), and in case ofauto, the duration of the delay in seconds.- To make the most ofthe app, you have access to more helps. It is suggested to read“Overview in a nutshell” available by pressing the exclamation markon the Welcome page.Regardless of the language book, course, orapplication you have selected to learn a foreign language, WebWordis a handy tool to extend your vocabulary. Don't forget, if you areeager to improve your language skills, use WebWord at least fiveminutes a day. Our PRO and PREMIUM packages will offer you newsurprises soon – all just to help you maintain your vocabulary.Doyou have any new ideas, comments, or enhancement requests? Please,don't hesitate to contact us by sending an email atinfo@webword.eu.Have fun!
WebWord Történelem 3.0b APK
TÖRTÉNELEM érettségi alapkövetelmények! Valamennyi témakör ingyenés korlátozás nélkül használható, de hirdetések jelennek meg. Ahirdetések egy jelképes összeg kifizetésével kikapcsolhatók, mégannyiba sem kerül, mint egy mozijegy. Kereshetsz konkrét adatra,valamint lementheted kedvenceidet a készülékedre, így offline isgyakorolhatsz. Az alkalmazásban az aktuális érettségikövetelményeket egy helyen megtalálod akár az érettségi szintjénekmegfelelő bontásban, nem kell több helyről összevadásznod ezeket.WebWordhistory nevű Facebook oldalunkon érdekes és szórakoztatótöri posztokat is találsz, Rólunk című írásunkban pedigbemutatkoznak az app készítői. Csak nyerhetsz vele - TUDÁST, IDŐT,JOBB JEGYET. MÉGIS MIÉRT próbáld ki a WebWord TÖRI appot?Talánazért, mert- félsz a rengeteg évszám, név, adat memorizálásától,-szisztematikusan át szeretnéd ismételni az eddig tanultakat,- nemakarod minden alkalommal felcsapni az atlaszt,- szívesen olvasolérdekes, új információkat is,- okostelódon lógsz úgyis egésznap.Vagy azért, mert- az app tartalomfelelőse sok éveérettségiztető történelem szaktanár,- kíváncsi vagy a történelemérettségi követelményeire,- tanulásra és önellenőrzésre is kiválóanhasználhatod az applikációt,- a helyszíneket vaktérképhez hasonló,sematikus ábrán is megtalálod,- a gyenge pontokra különrágyúrhatsz, ha elmented a kedvenceid közé,- amit már jól tudsz,kiveheted a lekérdezésből,- a felhasználói igények alapjánigyekszünk továbbfejleszteni az appot.MIT kell MÉG tudni azalkalmazásról?- Ha ki akarod kapcsolni a hirdetéseket, azalkalmazáson belül megvásárolhatod a reklámmentes használatijogot.- Androidos készülék esetén az alkalmazáson belülivásárlással teheted ezt meg, ha be van állítva a telefonodon afizetési mód. Ha nincs, és bankkártyával sem tudsz fizetni (példáulfeltöltőkártyás diák vagy), még mindig utalhatsz bankon keresztül.-Adatbázisunk közel háromezer tanulókártyát tartalmaz. Akövetelményeket változás esetén aktualizáljuk, folyamatosanbővítjük az app tartalmát.- Fontos azonban tudni,hogy tényanyagot nem törlünk, így a korábbi évek követelményeiis elérhetőek maradnak mindazok számára, akik igazán szeretik atörténelmet. Éppen ezért már az érettségi előtti években is roppanthasznos a tartalma a tanulók számára. S ily módon egyre hasznosabbis lesz!- Az aktuális év ÉRETTSÉGI TÖRZSANYAGA azonbanjól elkülönítve - KÖZÉP és EMELT szinten - az érettségiződiákok rendelkezésére áll.LÁTOD? Nem zsákbamacskát árulunk, hanemigazi TUDÁST!Észérveink mellett középiskolásoknak, különösenérettségizőknek SZÍVBŐL ajánljuk ezt az alkalmazást.Tégy egy próbátMOST, hisz az semmibe se kerül!______________Az appkészítői:Termékgazda: Várkonyi Erika oklevelesközgazdászTartalomfelelős: Bánfay Ágota, a Németh László Gimnáziumtörténelem és latin tanáraSzoftverfejlesztő: Ketler István mérnökinformatikusHISTORY basic graduation requirements!Each topic isfree and can be used without restriction, but ads will appear. Adsby paying a symbolic amount can be turned off, is not even as muchas a movie ticket. You can search for specific data, and you wentyour favorites from the device, so it can practice offline. In theapplication, the current graduation requirements are in one placeor the proper degree of maturity breakdown összevadásznod not needthese multiple locations. find interesting and entertaining postsis broken WebWordhistory more on our Facebook page, writingcharacters introduce themselves and us by app makers.But you canwin it - KNOWLEDGE, TIME, RIGHT TICKET. So why try to WebWordBREAKS apps?Maybe because- scared of a lot of years number, name,data memorizálásától,- want to repeat what they have learned so farthrough systematic,- you do not want felcsapni atlases all thetime,- like to read interesting, new information,- okostelódon hangout all day anyway.Or because- responsible for the content of theapp érettségiztető history teacher for many years,-'re curiousabout the history of graduation requirements,- learning andself-testing is great, you can use the application on,- thelocations are also similar blind map, schematic,- Specialrágyúrhatsz the weaknesses, if you save your favorites,- I alreadyknow well, you can remove the query,- we strive to develop the appsbased on user needs.What else should you know about theapplication?- If you want to disable your ads, you can buy theright to use free advertising within the application.- If yourAndroid device to do this in-app purchases if you set your phone tothe payment method. If not, and you can not pay with a credit card(such as a student or prepaid), you still may want to refer throughthe bank.- Our database contains nearly three thousand flashcard.The requirements are updated in case of changes, the content of theapp will be updated continuously.- It is important to know,however, that the material facts are not deleted, so therequirements of the previous years are still available for thosewho really love the history. Therefore, it has been very useful forthe students of the contents of the years prior to graduation. Andthus it will be more useful!- The current year ÉRETTSÉGI corematerial separately, however well - MIDDLE level and advanced level- is the graduating students' disposal.YOU SEE? We do not sell pigin a poke, but true knowledge!In addition to rational arguments forsecondary school students, especially érettségizőknek HEART werecommend this application.Try it now, because of not costanything!______________The app makers:Product administrator:Várkonyi Erika economistResponsible for content: Bánfay Ágota,Laszlo Nemeth and Latin High School history teacherSoftwareDevelopment: Ketler István Engineer
Loading...