1.0 / July 20, 2016
(4.6/5) (5)
Loading...

Description

Wedding Photo Frame includes over than 50 Wedding Photo Frametemplates with various Wedding Photo Frame and other photo framesenough for you to combine the photos to make beautiful photo andawesome photomontageWedding Photo Frame is a powerful portraitcollage for you to create amazing collages using your photos, funstickers, filter, text with layout and photo frames.Enjoy theWedding Photo Frame creating happy and fun photos, you can choosethe frame that best suits your photo, a photo with his family, orchildren playing on the beach…FEATURES:- Over than 50 Wedding PhotoFrame, Wedding Photo Frame and holiday frames to choose from!- Easyto add funny sticker or text.- Amazing photo fx filters- Simpletouch gestures to rotate, resize and move- A full-featured photoeditor included!- Friendly interface, simple design, easy to use UIand combine to make photo grid- Share photos via social networks-Set photo as live wallpaper with falling stars and meteor showereffects- FREE 100% to use itWedding Photo Frame is a perfecteditor's choice to save and make up your sweet memories! That isoutstanding collage maker just for you!Note: The edited image issaved in "Album/Pictures_WeddingPhotoFrame" or "FileManager/DCIM/Pictures_WeddingPhotoFrame" or“Gallery/Pictures_WeddingPhotoFrame"

App Information Wedding Photo Frame

 • App Name
  Wedding Photo Frame
 • Package Name
  com.editorchoice.weddingphotoframe
 • Updated
  July 20, 2016
 • File Size
  5.7M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  VIDEO STUDIO
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Photography
 • Developer
 • Google Play Link

VIDEO STUDIO Show More...

Movie Maker 1.5 APK
VIDEO STUDIO
Movie Maker is application for creating video from images, musicand share amazing music video story with your friends!Movie Makeris one of the best video editor, photo slideshow maker and movieediting apps in Android Store. With this app, you can easiest wayto create, edit your video story from gallery photos. We are tryingto build an all-in-one video editor as: Text, Music, Theme,Effects, Frames, Border... Everything you need to make an awesomevideo.KEY FEATURES+ Powerful Video Editor✓ Easy to use professionalediting tools with simple interface✓ Fast performance to createvideo in a minute✓ Select photos from gallery. You can select up to60 images✓ Add music you love from your mobile with editing andtrimming features✓ Add Video Effect Background✓ Slow/fast motionwith more accurate speed adjustment in 0.5s✓ Save video story withHD quality and Share video story with your friends via socialnetworks✓ Square Size to post on Instagram or make profile avataron Facebook+ Awesome Photo Editor✓ A full-featured photo editorincluded!✓ Collage your photo with creative photo frames✓ Amazingphoto fx filters✓ Easy to add funny sticker or textMovie Maker is afree video editing app and the best choice to make up and shareyour sweet memories!If you have any questions or suggestions formovie make, please feel free to contact us via email:huyenbae1805.hnt@gmail.comWe are we are working hard every day tomake the app better. Thanks for your support!NOTE: Your videostories saved in "Album/MovieMaker/OutVideo" or "FileManager/MovieMaker/OutVideo"
Cau Noi Hay - Status Tam Trang 1.3 APK
VIDEO STUDIO
Cau Noi Hay - Status Tam Trang là ứng dụng tạo ảnh tâm trạng, tạostatus và chia sẻ anh tam trang với bạn bè thông qua các mạng xãhộiTrích dẫn hay, Status hình ảnh tâm trạng buồn trên Zalo, ghépchữ vào ảnh hay và chất ,câu nói hay , status buồn tâm sự ,tâmtrạng ý nghĩa , status hay đểu chấtTÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA ỨNG DỤNG✓Dễ dàng để tạo một status tâm trạng mang phong cách của riêng bạn✓Hơn 5000 status hay, câu nói hay, câu nói tâm trạng về gia đình,tình yêu, cuộc sống, gia đình và bạn bè...✓ Hàng nghìn ảnh ý nghĩa, ảnh tình yêu , ảnh tâm trạng , ảnh Đểu chất , ảnh hài hước , ảnhđặt tên hay và Status hình ảnh chỉ có tại ứng dụng mà thô✓ Công cụchỉnh sửa chữ chuyên nghiệp: dễ dàng để viết chữ lên ảnh, makequotes, tạo hiệu ứng cho chữ, thay đổi font chữ, cỡ chữ...✓ Quoteshay có tính tương tác cao như : Đánh dấu ảnh yêu thích hoặc tải ảnhvề máy điện thoại của bạn nhanh chóng ✓ Kho dữ liệu anh tam trangonline về ảnh tâm trạng luôn luôn được cập nhật hằng ngày✓ Dễ dàngđể chỉnh sửa ảnh, ghép ảnh nghệ thuật với công cụ chỉnh sửa ảnhđẳng cấp✓ Tạo và lưu ảnh tâm trạng đơn giản mà không thua kém cácapp sửa ảnh khác✓ Bạn có thể share anh tam trang, status tam tranglên bất kỳ mạng xã hội nào bạn đang dùng như Facebook, Zalo..1 cáchnhanh chóng✓ Ứng dụng hoàn toàn miễn phí, đặc biệt là rất nhẹ và sửdụng không tốn lưu lượng 3GCau Noi Hay - Status Tam Trang là mộtứng dụng tạo status, make quotes cực kì dễ dàng và hoàn toàn miễnphí FREE 100$, là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn để lưu chữ và chiasẻ cảm xúc bằng hình ảnh tâm trạng, buồn , vui đến bạn bè, ngườithânQuotes - Three Status page as mood imaging applications,creating and sharing his status three pages with friends via socialnetworksQuote or, Status image on Zalo sad mood, or textinformation on the image and nature, quotes, sad confided status,mood meaning, status or nature đểu FEATURES OF APPLICATIONS ✓ Easyto create a mood status of your own style✓ Over 5000 status or,quotes, sayings mood about family, love, life, family and friends...✓ Thousands meaningful picture, love pictures, photos mood, Đểuquality photos, funny pictures, photos and Status name or imageonly in applications where the raw✓ Tools professional text editor:easy to write text on photos, make quotes, create text effects,change the font, font size ...✓ Quotes or interactive like:Bookmark your favorite images or upload photos on your phonequickly✓ Data Warehouse him three pages of photos online moodalways is updated daily✓ Easy to edit photos, artwork coupled withimage editing tools class✓ Create and save images without moodsimply inferior other photo editing app✓ You can share him threepages, three pages status on any social network you are using, suchas Facebook, Zalo..1 quickly✓ The app is completely free,especially very light and does not take traffic using 3GQuotes -Three Status Page is an application created status, quotes makeextremely easy and completely FREE FREE $ 100, is the best choicefor you to save and share the emotional word pictures by mood ,sad, glad to friends, relatives
Video Maker Free 1.9 APK
VIDEO STUDIO
Video Maker Free is application for creating video from images,music and share amazing music video story with your friends! VideoMaker Free is one of the best video editor, photo slideshow makerand movie editing apps in Android Store. With this app, you caneasiest way to create, edit your video story from gallery photos.We are trying to build an all-in-one video editor as: Text, Music,Theme, Effects, Frames... Everything you need to make an awesomevideo. KEY FEATURES + Powerful Video Editor ✓ Easy to useprofessional editing tools with simple interface ✓ Fast performanceto create video in a minute ✓ Select photos from gallery. You canselect up to 60 images ✓ Add music you love from your mobile withediting and trimming features ✓ Add Video Effect Background ✓Slow/fast motion with more accurate speed adjustment in 0.5s ✓ Savevideo story with HD quality and Share video story with your friendsvia social networks ✓ Square Size to post on Instagram or makeprofile avatar on Facebook + Awesome Photo Editor ✓ A full-featuredphoto editor included! ✓ Collage your photo with creative photoframes ✓ Amazing photo fx filters ✓ Easy to add funny sticker ortext Video Maker Free is a free video editing app and the bestchoice to make up and share your sweet memories! If you have anyquestions or suggestions for movie make, please feel free tocontact us via email: huyenbae1805.hnt@gmail.com We are we areworking hard every day to make the app better. Thanks for yoursupport! NOTE: Your video stories saved in"DCIM/VideoMakerFree/OutVideo"
Video Photo Maker 1.8 APK
VIDEO STUDIO
Video Photo Maker is application for creating video from images,music and share amazing music video story with your friends!VideoPhoto Maker is one of the best video editor, photo slideshow makerand movie editing apps in Android Store. With this app, you caneasiest way to create, edit your video story from gallery photos.We are trying to build an all-in-one video editor as: Text, Music,Theme, Effects, Frames... Everything you need to make an awesomevideo.KEY FEATURES+ Powerful Video Editor✓ Easy to use professionalediting tools with simple interface✓ Fast performance to createvideo in a minute✓ Select photos from gallery. You can select up to60 images✓ Add music you love from your mobile with editing andtrimming features✓ Add Video Effect Background✓ Slow/fast motionwith more accurate speed adjustment in 0.5s✓ Save video story withHD quality and Share video story with your friends via socialnetworks✓ Square Size to post on Instagram or make profile avataron Facebook+ Awesome Photo Editor✓ A full-featured photo editorincluded!✓ Collage your photo with creative photo frames✓ Amazingphoto fx filters✓ Easy to add funny sticker or textVideo PhotoMaker is a free video editing app and the best choice to make upand share your sweet memories!If you have any questions orsuggestions for movie make, please feel free to contact us viaemail: huyenbae1805.hnt@gmail.comWe are we are working hard everyday to make the app better. Thanks for your support!NOTE: Yourvideo stories saved in "mnt/sdcard/VideoPhotoMaker/OutVideo".
Flower Crown Photo Editor 1.4 APK
VIDEO STUDIO
Flower Crown Photo Editor is an photo editor app that that offersyou a variety of “photo stickers” to add to your photos and give avirtual makeover to your hair in a secWith amazing photo boothFlower Crown Photo Editor you can find various types of FlowerCrowns, plenty of accessories to embellish your wedding hairstyleand make a perfect “photo montage”.FEATURES✓ Realistic flowercrowns✓ A wide range of hair accessories: flower crowns for everytaste!✓ More than 50+ funny stickers, emoji to decorate yourwedding photo✓ More than 36 frequent use photo filters!✓Typography: Add text and status to mirror photo. Over 50 carefullychosen beautiful fonts, change text color, transparency✓ Share yourFlower Crown Photo Editor with your friends via social networks✓Set as live wallpaper with stars fall and meteor shower effectsIfyou are a fan of hair salon games and “games for girls”, FlowerCrown Photo Editor app will help you sharpen your beautifyingskills and look like a real fashion star.NOTE: Your WeddingHairstyle image saved in "Album/Pictures_FlowerCrownPhotoEditor" or"File Manager/Pictures_FlowerCrownPhotoEditor" or“Gallery/Pictures_FlowerCrownPhotoEditor"
Câu Nói Hay, Ghép Chữ Vào Ảnh 1.7 APK
VIDEO STUDIO
Câu Nói Hay, Ghép Chữ Vào Ảnh là ứng dụng tạo ảnh tâm trạng, tạostatus và chia sẻ anh tam trang với bạn bè thông qua các mạng xãhộiTrích dẫn hay, Status hình ảnh tâm trạng buồn trên Zalo, ghépchữ vào ảnh hay và chất ,câu nói hay , status buồn tâm sự ,tâmtrạng ý nghĩa , status hay đểu chấtTÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA ỨNG DỤNG✓Dễ dàng để tạo một status tâm trạng mang phong cách của riêng bạn✓Hơn 5000 status hay, câu nói hay, câu nói tâm trạng về gia đình,tình yêu, cuộc sống, gia đình và bạn bè...✓ Hàng nghìn ảnh ý nghĩa, ảnh tình yêu , ảnh tâm trạng , ảnh Đểu chất , ảnh hài hước , ảnhđặt tên hay và Status hình ảnh chỉ có tại ứng dụng mà thô✓ Công cụchỉnh sửa chữ chuyên nghiệp: dễ dàng để viết chữ lên ảnh, makequotes, tạo hiệu ứng cho chữ, thay đổi font chữ, cỡ chữ...✓ Quoteshay có tính tương tác cao như : Đánh dấu ảnh yêu thích hoặc tải ảnhvề máy điện thoại của bạn nhanh chóng ✓ Kho dữ liệu anh tam trangonline về ảnh tâm trạng luôn luôn được cập nhật hằng ngày✓ Dễ dàngđể chỉnh sửa ảnh, ghép ảnh nghệ thuật với công cụ chỉnh sửa ảnhđẳng cấp✓ Tạo và lưu ảnh tâm trạng đơn giản mà không thua kém cácapp sửa ảnh khác✓ Bạn có thể share anh tam trang, status tam tranglên bất kỳ mạng xã hội nào bạn đang dùng như Facebook, Zalo..1 cáchnhanh chóng✓ Ứng dụng hoàn toàn miễn phí, đặc biệt là rất nhẹ và sửdụng không tốn lưu lượng 3GCâu Nói Hay, Ghép Chữ Vào Ảnh là một ứngdụng tạo status, make quotes cực kì dễ dàng và hoàn toàn miễn phíFREE 100$, là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn để lưu chữ và chia sẻcảm xúc bằng hình ảnh tâm trạng, buồn , vui đến bạn bè, ngườithânQuotes, Text On Image Matching is a mood imaging applications,creating and sharing his status three pages with friends via socialnetworksQuote or, Status image on Zalo sad mood, or textinformation on the image and nature, quotes, sad confided status,mood meaning, status or nature đểu FEATURES OF APPLICATIONS ✓ Easyto create a mood status of your own style✓ Over 5000 status or,quotes, sayings mood about family, love, life, family and friends...✓ Thousands meaningful picture, love pictures, photos mood,image quality Đểu, funny pictures, photos and Status name or imageonly in applications where the raw✓ Tools professional text editor:easy to write text on photos, make quotes, create text effects,change the font, font size ...✓ Quotes or interactive like:Bookmark your favorite images or upload photos on your phonequickly✓ Data Warehouse him three pages of photos online moodalways is updated daily✓ Easy to edit photos, artwork coupled withimage editing tools class✓ Create and save images without moodsimply inferior other photo editing app✓ You can share him threepages, three pages status on any social network you are using, suchas Facebook, Zalo..1 quickly✓ The app is completely free,especially very light and does not take traffic using 3GQuotes,Text On Image Matching is an application created status, quotesmake extremely easy and completely FREE FREE $ 100, is the bestchoice for you to save and share the emotional word pictures byheart state, sad, glad to friends, relatives
Wedding Hairstyle Picture 1.2 APK
VIDEO STUDIO
Wedding Hairstyle Picture is the specially photo collage editorthat helps you combine your wedding photos with various lovelywedding gown and dresses, then share them with your friends at atime! Wedding Hairstyle Picture is perfect choice for those whowant to feel the way of wearing different design of wedding gownWedding Hairstyle Picture help to save your time and personalisethe style of wedding gown and dresses so that you have an idea ofwhat type of the wedding gown that suit you most. FEATURES: - 50+wedding gown and wedding dresses to choose from! - Easy to addfunny sticker or text. - Amazing photo fx filters - Simple touchgestures to rotate, resize and move - A full-featured photo editorincluded! - Friendly interface, simple design, easy to use UI andcombine to make Wedding Albums - Share photos via social networksas Facebook, Twitter... - Set photo as live wallpaper with fallingstars and meteor shower effects - FREE 100% to use it WeddingHairstyle Picture is a perfect editors' choice to save and make upyour sweet memories! That is outstanding wedding photo maker justfor you! Note: The wedding gown / dresses photo is saved in"Album/Pictures_WeddingDressHDPhotoMontage" or "FileManager/DCIM/Pictures_WeddingDressHDPhotoMontage" or“Gallery/Pictures_WeddingDressHDPhotoMontage"
Wedding Dress HD Photo Montage 1.2 APK
VIDEO STUDIO
Wedding Dress HD Photo Montage is the specially photo collageeditor that helps you combine your wedding photos with variouslovely wedding gown and dresses, then share them with your friendsat a time! Wedding Dress HD Photo Montage is perfect choice forthose who want to feel the way of wearing different design ofwedding gown Wedding Dress HD Photo Montage help to save your timeand personalise the style of wedding gown and dresses so that youhave an idea of what type of the wedding gown that suit you most.FEATURES: - 50+ wedding gown and wedding dresses to choose from! -Easy to add funny sticker or text. - Amazing photo fx filters -Simple touch gestures to rotate, resize and move - A full-featuredphoto editor included! - Friendly interface, simple design, easy touse UI and combine to make Wedding Albums - Share photos via socialnetworks as Facebook, Twitter... - Set photo as live wallpaper withfalling stars and meteor shower effects - FREE 100% to use itWedding Dress HD Photo Montage is a perfect editors' choice to saveand make up your sweet memories! That is outstanding wedding photomaker just for you! Note: The wedding gown / dresses photo is savedin "Album/Pictures_WeddingDressHDPhotoMontage" or "FileManager/DCIM/Pictures_WeddingDressHDPhotoMontage" or“Gallery/Pictures_WeddingDressHDPhotoMontage"
Loading...