1.0 / August 24, 2015
(4.3/5) ()
Loading...

Description

Met deze app kun je foto's toevoegen aaneenevenement. Deze worden op een groot scherm getoond bij debruiloft.Iedereen met de juiste code kan foto's maken en delen methetevenement.
With this app you canaddphotos to an event. These are displayed on a large screen atthewedding. Anyone with the right code can take photos and sharetheevent.

App Information Wedding Pics

 • App Name
  Wedding Pics
 • Package Name
  nl.ionline.weddingpics
 • Updated
  August 24, 2015
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  iOnline
 • Installs
  50 - 100
 • Price
  Free
 • Category
  Photography
 • Developer
 • Google Play Link

iOnline Show More...

Pottery Direct 3.2 APK
iOnline
Pottery Direct International is a trendsettingsupplier of potted plant packaging. Our product lineconsist offlowerpots, glassware and wood accessories.The Pottery Direct app enables you to conveniently browse ourlatestcollections. As well as displaying our products, we willkeep you upto date on news and industry trends.Simply request your own account to browse our products, keeptrackof your favorites, share ideas and favorites with yourcolleaguesor communicate directly with our office.Features:Browse our ProductsTrend InformationNewsFavorites & Sharing
Barneveld 1.2.2 APK
iOnline
Voor alle centrum bezoekers van Barneveld iser nu de Barneveld app. Met deze app ontstaat er een verbindingtussen je smartphone en shoppen in het Barneveldse centrum.Gebruikers van de app vinden allerlei praktische informatie terug,zoals openingstijden van winkels, kunst, cultuur, activiteiten enmaken gebruik van exclusieve coupons en dagdeals. Als app-gebruikerkun je je favoriete winkel markeren en ontvang je een melding zodraer een nieuwe aanbieding in de app wordt geplaatst.Download dus nu de Barneveld app en maak gebruik van alle actuelevoordelen.For all the visitorscenter of Barneveld is now the app Barneveld. This app creates aconnection between your smartphone and shopping center inBarneveld. Users of the app find all sorts of practical informationback, such as opening hours of shops, art, culture, activities andtake advantage of exclusive coupons and dagdeals. If app user, youcan mark your favorite store and you will receive a notification assoon as a new offer is placed in the app.Download Barneveld so now the app and make use of all currentbenefits.
Bronkhorst Bouw & Ontwikkeling 4.0 APK
iOnline
Heb jij verbouwplannen? Of wil je gewoon eenskijken wat er mogelijk is?Met de app van Bronkhorst Bouw & Ontwikkeling kun je allerleiinspiratie opdoen. In deze app vind je een enorm aanbod aanverbouwingsvoorbeelden. Denk hierbij aan onder andere dakkapellen,uit- en aanbouwen, tuinhuizen en dakrenovaties. Wij delen onzeervaring graag met jou.Hoe werkt het?Creëer jouw eigen borden en bewaar de afbeeldingen die jij leukvindt, om deze eenvoudig weer terug te kunnen vinden.Wil je direct een offerte opvragen bij Bronkhorst Bouw &Ontwikkeling? Neem dan contact met ons op via de app. Dan wijkunnen direct zien waar uw interesses liggen en wat uw smaak is.Dit praat net even wat makkelijker.Laat je inspireren met de app van Bronkhorst Bouw &Ontwikkeling.Do you have renovationplans? Or do you just look at what is possible?The app Bronkhorst Building & Development you can gain allkinds of inspiration. In this app you will find a huge range ofrenovation examples. Think include dormers, export and extensions,garden houses and roof renovations. We like to share our experiencewith you.How does it work?Create your own dishes and keep the images you like, to find thiseasy again.Need a quotation request at Bronkhorst Building & Development?Please contact us via the app. Then we can immediately see whereyour interests lie and what your taste is. This talk just a littlebit easier.Be inspired with the app Bronkhorst Building &Development.
Voorthuizen 1.2.3 APK
iOnline
Voor alle centrum bezoekers van Voorthuizen iser nu de Voorthuizen app. Met deze app ontstaat er een verbindingtussen je smartphone en shoppen in het centrum van Voorthuizen.Gebruikers van de app vinden allerlei praktische informatie terug,zoals openingstijden van winkels, kunst, cultuur, activiteiten enmaken gebruik van exclusieve coupons en dagdeals. Als app-gebruikerkun je je favoriete winkel markeren en ontvang je een melding zodraer een nieuwe aanbieding in de app wordt geplaatst.Download dus nu de Voorthuizen app en maak gebruik van alle actuelevoordelen.For all the visitorscenter of Barneveld Barneveld is now the app. This app creates aconnection between your smartphone and shopping in the center ofVoorthuizen. Users of the app find all sorts of practicalinformation, such as opening hours of shops, art, culture,activities and use of exclusive coupons and dagdeals. If app usercan mark your favorite store and you will receive a notificationwhen a new listing is posted in the app.Download Barneveld so now the app and access all currentbenefits.
Crisis Connect 12.6 APK
iOnline
De CrisisConnect app geeft snel en eenvoudigtoegang tot uw crisisplan. Alle werkprocessen, van bevolkingszorgtot crisiscommunicatie, zijn heel gemakkelijk in te zien. De appwerkt zowel online- als offline en biedt u de mogelijkheid om waardan ook de juiste informatie voor uw functie altijd bij de hand tehebben. Up-to-date en toegespitst op uw behoefte. Standaard zijn demeest actuele contactgegevens en bellijsten bijgevoegd. Taakkaartenen te gebruiken formats zijn verwerkt in de app. Heeft u hetvolledige plan, bijlagen, formats, artikelen of schema’s nodig? Viade app kunt u deze downloaden, raadplegen of versturen naar elkwillekeurige plek. De app werkt op alle platforms en wordt op maatvoor uw organisatie gemaakt.Voor wie?De app is bedoeld voor een ieder die zich bezighoudt metcrisisbeheersing in de meest brede zin van het woord. Of u nu HoofdTaakorganisatie, medewerker voor het Registratieproces ofwebredacteur bent. Als u ingezet wordt in de crisisorganisatie, isdeze app onontbeerlijk voor uw werk. De app is ontwikkeld doorexperts op het gebied van bevolkingszorgprocessen encrisiscommunicatie en in nauwe samenwerking met eindgebruikers totstand gekomen.Crisis Connect appprovides quick and easy access to your crisis plan. All processes,from population to care crisis, are very easy to see. The app worksboth online and offline, and offers you the opportunity to haveanywhere. Also the right information to your job at hand Up-to-dateand tailored to your needs. By default, the most current contactinformation and call lists attached. Task Cards and use formats areincluded in the app. Do you need the full plan, attachments,formats, articles or schedules Through the app you can download,view or send to any random place. The app works on all platformsand is custom made for your organization.For who?The app is intended for anyone who deals with crisis management inthe broadest sense of the word. Whether Main Task Organization, oremployee of the Registration webredacteur are. If you deployed inthe crisis organization, this app is indispensable for your work.The app was developed by experts in the field of population healthcare processes and crisis and in close cooperation with end usersestablished.
RSC Lustrum 16.0 APK
iOnline
De officiële app van het RSC Lustrum 15 tot29mei 2014.Bekijk de plattegrond van het terrein, check de line-up en zoekeendate voor gesloten dagen met de DATEFINDER. Ook draag je metdezeapp altijd de Lustrumradio met je mee! Upload je foto naarhetbeamerscherm in de zaal met de Photostream.The official app oftheRSC Anniversary 15 to May 29, 2014. View the map of the grounds, check the lineup and find a dateforclosed days with the DATE FINDER. Also, you always wear withthisapp the Jubilee Radio with you! Upload your photo to theprojectorscreen in the hall with the Photo Stream.
Wedding Pics 1.0 APK
iOnline
Met deze app kun je foto's toevoegen aaneenevenement. Deze worden op een groot scherm getoond bij debruiloft.Iedereen met de juiste code kan foto's maken en delen methetevenement.With this app you canaddphotos to an event. These are displayed on a large screen atthewedding. Anyone with the right code can take photos and sharetheevent.
Loading...