4.9 / September 19, 2018
(4.7/5) (104)
Loading...

Description

Meest complete Android weer app voor Nederland. Geeft eenuitgebreid beeld van het weer in Nederland door het tonen vandiverse actuele en verwachtings kaarten. Daarnaast toont de app ooknog diverse andere interessante kaarten van Nederland. App neemtzeer weinig ruimte in! Zeer eenvoudige bediening, doordat allekaarten met 1 klik op het juiste tab-blad, op te roepen zijn. Geeningewikkelde configuratie opties. Alle weerinformatie in deze appis publiekelijk beschikbaar op het internet. Alle kaarten zijnzoombaar en de volgorde van de kaarten is ook volledigconfigureerbaar. Als u schermen wilt weglaten is dat ook mogelijk.Gebruik menu toets om dit te doen. Voor android 3.0 en nieuwer:Snel vegen over de kaart voor de volgende of de vorige kaart. Welkeweerinformatie kunt u in deze app vinden: + Onweer ontladingenhuidige dag + Temperatuur kaart + Neerslag kaart + Wind (m/s) kaart+ Wind (bft) kaart + Zicht kaart + Gevoelstemperatuur kaart +Fijnstof kaart + Zonkracht (UV-index) + Satellietkaart Europa +Radioactieve straling + Isobaren/Luchtdruk +Minimum/maximum/neerslag gisteren + Relatieve luchtvochtigheidOverige weerkaarten: + Verwachtingen (vandaag en morgen) +Waarschuwingen (vandaag en morgen) + Teletekst pagina 703 +Teletekst pagina 704 + Natuurbrand gevaar + seismogram +Waterstanden van 180 locaties in Nederland Sneller (en makkelijker)dan via je browser de informatie ophalen, alles bij elkaar in éénapp. Als u suggesties heeft voor nieuwe kaarten, dan hoor ik zegraag. Kaarten komen van het KNMI, weeronline.nl, Buienradar,MetOffice, RIVM en Rijkswaterstaat Teletekst informatie komt vanNOS Teletekst.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Dit is debetaalde versie van Weer & Zo, ZONDER reclame. U betaalt voorhet reclamevrij zijn van de app, niet voor de informatie in de app,die is vrij beschikbaar op internet. Bovendien is het een kleinevergoeding voor de ontwikkelkosten en moeite van de ontwikkelaar.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Mostcomplete weather app for Android Netherlands. Gives a comprehensivepicture of the weather in the Netherlands by displaying variouscurrent and expecta cards. In addition, the app also shows severalother interesting maps of the Netherlands. App takes up very littlespace! Very easy to operate because all cards with one click on theappropriate tab sheet, his recall. No complicated configurationoptions. All weather information in this app is publicly availableon the Internet. All cards are zoomable and the order of the cardsis also fully configurable. To omit scenes is also possible. UseMenu key to do this. For android 3.0 and later: Quickly swipe thecard for the next or previous card. What weather you can find inthis app: + Storm discharges current day + Temperature map +Precipitation map Wind + (m / s) card + Wind (bft) map + View map +Windchill map + Particulate map + UV (UV index) + Satellite MapEurope + Radiation + Isobars / Pressure + Minimum / maximum /rainfall yesterday + Relative Humidity Other weather maps: +Expectations (today and tomorrow) + Alerts (today and tomorrow) +Teletext page 703 + Teletext page 704 + Wildfire danger +Seismogram + Water levels at 180 locations in Netherlands Faster(and easier) than via your browser to retrieve the information, alltogether in one app. If you have suggestions for new maps, I hearthey like. Cards come from the KNMI, weeronline.nl, Buienradar,MetOffice, RIVM and Rijkswaterstaat Teletext information comes fromNOS Teletext. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ This is the paid version of Weather & Zo WITHOUTadvertising. You pay for the advertising free from the app, not tothe information in the app, which is freely available on theinternet. Moreover, it is a small fee for development costs andeffort of the developer.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++

App Information Weer & Zo (Pro)

 • App Name
  Weer & Zo (Pro)
 • Package Name
  klwinkel.weerkaart.pro
 • Updated
  September 19, 2018
 • File Size
  2.4M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  4.9
 • Developer
  Klwinkel.com
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Weather
 • Developer
  Vliegendijk 6 7205 CJ Zutphen Netherlands
 • Google Play Link

Klwinkel.com Show More...

HomeWork 8.6.2 APK
Klwinkel.com
1. HomeWork app to keep track of your homework and Timetable. 2.You can define your own subjects/lessons. You can define the startand end times of the lessons. Upto 20 lessons per day. You candefine contact information for each subject. 3. Feature to make atemporary (one lesson, one day) timetable change. 4. --->Possible to use a 2- 3- and 4-week timetable (enable it in theSettings!) 5. ---> Possible to use a rotating timetable (enableit in the Settings!) 6. By (short) Clicking on a lesson in thetimetable screens, you can define homework for that lesson. By(long) Clicking on a lesson in the timetable screens, you candefine a one-time timetable change for that lesson. 7. In theTimetable screens, there are indications for unfinished homeworkand examinations for lessons. 8. By sweeping left or right on thetimetable screen, you can go forward or backward in time. Sweepdown is back to current day/week 9. Multiple homescreen widgetsavailable. klwinkel.com Tablet optimization was sponsored anddesigned by Digitally Different Srl [Arabic translation by: AdelAl-Ghuzaili]
FlexR Pro (Shift planner) 7.7 APK
Klwinkel.com
FlexR Pro is THE #1 app for people who work in varying shifts,giving you all options you want in an app for keeping track of yourwork schedule! The app shows a clear view of your personal schedulefor the coming weeks, but also your schedule of the past. Pairedwith the ability to sync all of your schedule to your GoogleAgenda, the app communicates with all your Google apps perfectly.The app gives you the opportunity to quickly make a report of yourworked hours, including your salary. All YOU have to do, is to tellthe app when you have to work. The app does the rest! Another greatfeature is the auto-backup function, this prevents you from losingall your data when switching devices, this can even be turned on oroff! Some great functions; - Cloud-sync to other devices - GoogleDrive backup - Google Calendar sync - Easy entering workingschedule - One-click report - shift expenses - View your salary inan eyewink - Handy widgets for a quick view----------------------------------------------------------- If youare stepping over from the free version, make a Backup in the freeversion and Restore it in this Pro version. Then you can remove thefree version and switch on Google Calendar Sync.-----------------------------------------------------------
Gamma Ray Calculator 2.7 APK
Klwinkel.com
Save time with this exposure calculator for Iridium-192,Selinium-75 and Cobalt-60 sources.No more need to calculate the formula or use of the "old-schoolplastic calculator"Simply fill in the thickness, activity(in Curies) andsource-film-distance and you get the correct exposure time.R factor for different densities and film types.
HomeWork Pro 8.6.2 APK
Klwinkel.com
1. HomeWork app to keep track of your homework and Timetable. 2.You can define your own subjects/lessons. You can define the startand end times of the lessons. Upto 20 lessons per day. You candefine contact information for each subject. 3. Feature to make atemporary (one lesson, one day) timetable change. 4. --->Possible to use a 2- 3- and 4-week timetable (enable it in theSettings!) 5. ---> Possible to use a rotating timetable (enableit in the Settings!) 6. By (short) Clicking on a lesson in thetimetable screens, you can define homework for that lesson. By(long) Clicking on a lesson in the timetable screens, you candefine a one-time timetable change for that lesson. 7. In theTimetable screens, there are indications for unfinished homeworkand examinations for lessons. 8. By sweeping left or right on thetimetable screen, you can go forward or backward in time. Sweepdown is back to current day/week 9. Multiple homescreen widgetsavailable. klwinkel.com Tablet optimization was sponsored anddesigned by Digitally Different Srl [Arabic translation by: AdelAl-Ghuzaili]
Weer & Zo 4.9 APK
Klwinkel.com
Meest complete android weer app voor Nederland. Geeft eenuitgebreid beeld van het weer in Nederland door het tonen vandiverse actuele en verwachtings kaarten. Daarnaast toont de app ooknog diverse andere interessante kaarten van Nederland. App neemtzeer weinig ruimte in! Zeer eenvoudige bediening, doordat allekaarten met 1 klik op het juiste tab-blad, op te roepen zijn. Geeningewikkelde configuratie opties. Alle weerinformatie in deze appis publiekelijk beschikbaar op het internet. Alle kaarten zijnzoombaar en de volgorde van de kaarten is ook volledigconfigureerbaar. Als u schermen wilt weglaten is dat ook mogelijk.Gebruik menu toets om dit te doen. Voor android 3.0 en nieuwer:Snel vegen over de kaart voor de volgende of de vorige kaart. Welkeweerinformatie kunt u in deze app vinden: + Onweer ontladingenhuidige dag + Temperatuur kaart + Neerslag kaart + Wind (m/s) kaart+ Wind (bft) kaart + Zicht kaart + Gevoelstemperatuur kaart (alleentijdens wintertijd) + Fijnstof kaart + Zonkracht (UV-index) +Satellietkaart Europa + Radioactieve straling + Isobaren/Luchtdruk+ minimum/maximum/neerslag gisteren Overige weerkaarten: +Verwachtingen (vandaag en morgen) + Waarschuwingen (vandaag enmorgen) + Teletekst pagina 703 + Teletekst pagina 704 + Natuurbrandgevaar + seismogram + Waterstanden van 180 locaties in NederlandSneller (en makkelijker) dan via je browser de informatie ophalen,alles bij elkaar in één app. Als u suggesties heeft voor nieuwekaarten, dan hoor ik ze graag. Kaarten komen van de KNMI,Buienradar, weeronline.nl MetOffice en het RIVM. Teletekstinformatie komt van NOS Teletekst.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Tegen eenkleine vergoeding is er ook een versie ZONDER reclame, kijkdaarvoor bij "Meer van KLWINKEL.COM"+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Most completeweather app for android Netherlands. Gives a comprehensive pictureof the weather in the Netherlands by displaying various current andexpecta cards. In addition, the app also shows several otherinteresting maps of the Netherlands. App takes up very littlespace! Very easy to operate because all cards with one click on theappropriate tab sheet, his recall. No complicated configurationoptions. All weather information in this app is publicly availableon the Internet. All cards are zoomable and the order of the cardsis also fully configurable. To omit scenes is also possible. UseMenu key to do this. For android 3.0 and later: Quickly swipe thecard for the next or previous card. What weather you can find inthis app: + Storm discharges current day + Temperature map +Precipitation map Wind + (m / s) card + Wind (bft) map + View map +Feels card (only during wintertime) + Particulate map + UV (UVindex) + Satellite Map Europe + Radiation + Isobars / Pressure +Minimum / maximum / rainfall yesterday Other weather maps: +Expectations (today and tomorrow) + Alerts (today and tomorrow) +Teletext page 703 + Teletext page 704 + Wildfire danger +Seismogram + Water levels at 180 locations in Netherlands Faster(and easier) than via your browser to retrieve the information, alltogether in one app. If you have suggestions for new maps, I hearthey like. Cards come from the KNMI, Buienradar, weeronline.nlMetOffice and the RIVM. Teletext information comes from NOSTeletext. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++For a small fee, there is also a version WITHOUT advertising, lookfor it at "Lake KLWINKEL.COM"++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++
FlexR (Shift planner) 6.6.5 APK
Klwinkel.com
FlexR is THE #1 app for people who work invarying shifts, giving you all options you want in an app forkeeping track of your work schedule! The app shows a clear view ofyour personal schedule for the coming weeks, but also your scheduleof the past. Paired with the ability to sync all of your scheduleto your Google Agenda, the app communicates with all your Googleapps perfectly. The app gives you the opportunity to quickly make areport of your worked hours, including your salary. All YOU have todo, is to tell the app when you have to work. The app does therest! Another great feature is the auto-backup function, thisprevents you from losing all your data when switching devices, thiscan even be turned on or off!Some great functions;- Google Drive backup- Google Calendar sync- Easy entering working schedule- One-click report- View your salary in an eyewink- Handy widgets for a quick viewThere is also a paid version without Ads.
Multi-Watch 2.3 APK
Klwinkel.com
WARNING:Only download this app if you already own the Gear2Multi-Watch app for your Gear 1 or 2!You can only install the Gearpart of the app from the Galaxy App Store.This app can only be usedtogether with the Multi-Watch Gear app, otherwise it isuseless.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Youcan use it to download and install wstheme files onto you Gear2Smartwatch, directly from you phone.no more need to mess aroundwith usb cables to copy wstheme files to your Gear2.This Androidapp will upload and install theme files onto you Gear2.Put theGear2 Multi-Watch shortly in Edit-Mode to make a connection betweenthe apps if it is lost.
Gamma Calculator Pro 1.9.2 APK
Klwinkel.com
Save time with this exposure calculator for Iridium-192,Selinium-75 and Cobalt-60 sources. ==> Pro version includesBarricade calculation for 2mR and 100Mr distance. No more need tocalculate the formula or use of the "old-school plastic calculator"Simply fill in the thickness, activity(in Curies) andsource-film-distance and you get the correct exposure time. Rfactor for different densities and film types.
Loading...