1.0.3 / September 4, 2015
(5.0/5) (2)
Loading...

Description

Welcomenu(tm),- Freely customizable interactive digital menu forrestaurants. Attracts more customers bydifferentiating/diversifying the service experience and contributesto the increase of customer satisfaction.- Easy to install and use-Modern cool design front-end app to boost the dining experience-Saves customers valuable time increase efficiency and quality ofyour services.- Customers will love browsing experience on mobiledevices and able to place an order to the kitchen only by finaltouch.- Easy menu configuration and customization on web tool andinstant synchronization to all iPads connected to server.-Unlimited catalog creation and management (Main courses, Sea Foods,Appetizers, Entrées, Desserts, etc.)- Easily hide an item or acategory when they are unavailable to serve.- A single touchswitching, Multi-language support will expand the range ofcustomers and provide seamless communication.- Get your customers'requests, complaints and recommendations with help of the built-infeedback syste

App Information Welcomenu

Altair Mobile Development Show More...

Bed|Dua et 1.0.5 APK
Kurumlara yada kişilere dua veya bedduaedebileceğiniz sevimli bir uygulama. Dua yada beddua, dileğinizi,kullanıcı girişi yaparak yada yapmadan, gönderenin,alıcının adını,dileğin nedenini ve kendisini yazıp yolluyorsunuz, dileğinizkamuoyuna duyuruluyor. isterseniz ,dilekleri beğenebilir,beğenmeyebilir, paylaşabilirsiniz.A cute application thatyou can pray or curse the people or the institutions. Prayer orcurse, you wish, without any user input or by sender, recipient'sname, you can send and write the cause of his wish, wish youcommunicated to the public. If you wish, wishes can like, you cannot, you can share it.
Welcomenu 1.0.3 APK
Welcomenu(tm),- Freely customizable interactive digital menu forrestaurants. Attracts more customers bydifferentiating/diversifying the service experience and contributesto the increase of customer satisfaction.- Easy to install and use-Modern cool design front-end app to boost the dining experience-Saves customers valuable time increase efficiency and quality ofyour services.- Customers will love browsing experience on mobiledevices and able to place an order to the kitchen only by finaltouch.- Easy menu configuration and customization on web tool andinstant synchronization to all iPads connected to server.-Unlimited catalog creation and management (Main courses, Sea Foods,Appetizers, Entrées, Desserts, etc.)- Easily hide an item or acategory when they are unavailable to serve.- A single touchswitching, Multi-language support will expand the range ofcustomers and provide seamless communication.- Get your customers'requests, complaints and recommendations with help of the built-infeedback syste
Komutan Logar 1.0.6 APK
Daha yaşanabilir ve güvenli bir çevre için gelin birlikteçalışalım!Çevrenizde açık bir rögar kapağı veya devrilmiş sokaklambası gibi aksaklıklar olabilir.Çevremizde rastladığımızaksaklıkları raporlayıp çözülmesi için yetkililere yardımcıolalım.Kurumların her sokağı dolaşıp aksaklıkları tespit edecekyeterli sayıda denetim elemanları olmayabilir. Ama bizler varız.Aksaklıkların fotoğrafını çekip açıklama ve konum bilgileriekledikten sonra raporlayabilirsiniz. Konumunuzda bulunan diğeraksaklıkları görebilir ve bu aksaklıklara yorumgirebilirsiniz.Komutan Logar uygulaması hiçbir şekilde belirli birorganizasyonu kurumu hedef almaz. Ancak, insanların sağlığını vegüvenliğini tehlikeye atabilecek, huzurunu bozabilecek her türlüaksaklığın raporlanmasını ve ilgili kurumların haberdar edilmesinititizlikle sağlar.Let's work together more livable and safeenvironment for the bride!open a manhole cover or fallen streetlight failures in your neighborhood can be like.Let us help ourenvironment and report to the authorities to solve the troubles weencounter.wandering the streets of every institution failures maynot be a sufficient number of supervisory staff to detect.But wehave.You can report a photo and attach it after the statement ofdeficiencies and location information.You can see otherimperfections in your position and you can enter your comment tothis glitch.Commander Logar application does not target a specificorganization of the institution in any way.However, that couldendanger people's health and safety, the reporting of any defectsthat may disrupt the peace and provide meticulously to be aware ofrelevant institutions.
Loading...