1.0.1 / May 25, 2015
(2.5/5) (27)
Loading...

Description

Bladet for alle piger, der elsker hesteogridning.

Wendy-bladet udkom første gang som selvstændigt blad i 1995ogkan således fejre 20-års jubilæum i år.
Wendy er Danmarks største hesteblad til børn og unge.Bladetudkommer hver måned og henvender sig primært til hestetossedepigeri alderen 7-12 år.

Foruden tegneserien om Wendy fra Lindehøj og hendes elskedehesteindeholder bladet også spændende artikler om heste ogridning,smukke plakater, spændende konkurrencer med flottepræmier,noveller, test, quizzer og meget andet.

Har du abonnement på den trykte udgave kan du ved atbrugeabonnementsnummer og postnummer få adgang til dine magasiner.Dukan også kontakte os på www.aboservice.dk og høre hvordan du kanfåadgang.

The magazine for allgirlswho love horses and riding.

Wendy magazine was first published as a separate magazine in1995and thus celebrating its 20th anniversary this year.
Wendy is the largest horse magazine for children and youngpeople.The magazine is published monthly and is intended primarilyforhorse crazy girls aged 7-12 years.

In addition to comic Wendy from Lindehøj and her belovedhorsemagazine also contains interesting articles about horsesandriding, beautiful posters, exciting competitions with greatprizes,short stories, tests, quizzes and much more.

Do you subscribe to the print edition, you can by usingthesubscription number and zip code to access your magazines. Youcanalso contact us at www.aboservice.dk and hear how you cangetaccess.

App Information Wendy

 • App Name
  Wendy
 • Package Name
  dk.egmontmagasiner.wendy
 • Updated
  May 25, 2015
 • File Size
  3.4M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.0.1
 • Developer
  Egmont Publishing Magasiner A/S
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  News & Magazines
 • Developer
  Visit website Email emman@egmontmagasiner.dk
  Hellerupvej 51 2900 Hellerup Danmark
 • Google Play Link

Egmont Publishing Magasiner A/S Show More...

Hjemmet 1.0.1 APK
Hjemmet er Danmarks hyggeligste ugeblad medmasser af spændende læsestof. Hver uge bringer Hjemmet godehistorier om almindelige mennesker, masser af lækre og inspirerendemadopskrifter og spændende noveller og romaner. Du får også masseraf brevkasser med svar fra Hjemmets læge, dyrlæge, helseekspert ogmange flere. Du kan også læse om haven, sundhed og helse og fåopskrifter på strik, hækling og andet håndarbejde. Hjemmet hardesuden Danmarks hyggeligste krydsord og et stort tv-program.The home is Denmark'scosiest weekly with lots of interesting reading material. Each weekbrings home good stories about ordinary people, lots of deliciousand inspiring recipes and exciting short stories and novels. Youalso get plenty of letter boxes with answers from the home'sphysician, veterinarian, health experts and many more. You can alsoread about the garden, health and wellness and get recipes forknitting, crochet and other needlework. The home also has Denmark'sfriendliest crosswords and a large television program.
Magasiner 1.0.8 APK
Er du TELMORE Play kunde, har du eksklusivadgang til de bedste magasiner. Vi har samlet Euroman, Eurowoman,Gastro og Rum i denne app, så du altid har dem lige ved hånden. Dukan læse mere om TELMORE Play på telmore.dk.Du får:•Eurowoman – Danmarks største modemagasin til kvinder - fyldt medstilskabende og inspirerende mode, skønhed og de nyestetendenser.•Euroman – Livsstilsmagasin til den moderne mand med masser afmode, design, gadgets og kultur.•Gastro – Til alle livsnydere. Magasinet er fyldt med nyheder ogtendenser indenfor mad, vin, grej og rejser.•Rum – Boligmagasin med de bedste shopping idéer, design, interiør,kunst, hippe rejsemål og fantastisk arkitektur.Bemærk, at du som TELMORE Play kunde ikke skal betale formagasinerne i denne app. De er inkluderet i dit abonnement. Du skalbare logge ind.Har du ikke TELMORE Play – så se hvordan du bliver kunde påtelmore.dk.Are you TELMORE Playclient, you have exclusive access to the best magazines. We havegathered Euroman, Woman, Gastro and Space in this app, so youalways have them at hand. You can read more about TELMORE Play ontelmore.dk.You get:• Eurowoman - Denmark's largest fashion magazine for women - fullof iconic and inspirational fashion, beauty and the latesttrends.• Euroman - Lifestyle Magazine for the modern man with lots offashion, design, gadgets and culture.• Gastro - For all lovers of life. The magazine is packed with newsand trends in food, wine, gear and travel.• Space - Property Magazine with the best shopping ideas, design,interior, art, hip destinations and fantastic architecture.Note that you TELMORE Play customer should not pay for themagazines in this app. They are included in your subscription.Simply login.Do not have TELMORE Play - so see how you become a client oftelmore.dk.
Euroman 1.0.4 APK
Euroman er et livsstilsmagasin til mænd medjournalistik, mode, gadgets og guides. Euroman taler til det bedstei mænd og fokuserer på kvalitet i livet, stort som småt.Euromans iPad-udgave er en version af det trykte magasin medenkelte tilføjelser (når vi synes det er sjovt eller relevant) iform af fotos, musik, levende billeder og andre features.Har du abonnement på den trykte udgave kan du ved at brugeabonnementsnummer og postnummer få adgang til dine magasiner. Dukan også kontakte os på www.aboservice.dk og høre hvordan du kan fåadgang.Euroman is a lifestylemagazine for men with journalism, fashion, gadgets and guides.Euroman speaks to the best in men and focuses on quality of life,big or small. Euro Mans iPad edition is a version of the print magazine with afew additions (when we think it's funny or appropriate) in the formof photos, music, motion pictures and other features.Do you subscribe to the print edition, you can by using thesubscription number and zip code to access your magazines. You canalso contact us at www.aboservice.dk and hear how you can getaccess.
BoligLiv 1.0.2 APK
Vores Børn er din guide til et modernefamilieliv. Du møder andre mødre, der fortæller ærligt om det sureog det søde. Vi giver de bedste tips om legetøj, børnemode ogindretning. Og så får du gode råd fra dygtige eksperter omopdragelse, sundhed og dit barns udvikling. Uden løftedepegefingre! Vi går ind for brugbare ideer til dit mor-liv og masseraf humor.Har du abonnement på den trykte udgave kan du ved at brugeabonnementsnummer og postnummer få adgang til dine magasiner. Dukan også kontakte os på www.aboservice.dk og høre hvordan du kan fåadgang.Our Kids is your guide toa modern life. You meet other mothers who tell honestly about thesour and the sweet. We give the best tips on toys, children'sfashion and decor. And then you get good advice from knowledgeableexperts on parenting, health and your baby's development. Withoutpointing fingers! We advocate workable ideas for your mother-lifeand lots of humor.Do you subscribe to the print edition, you can by using thesubscription number and zip code to access your magazines. You canalso contact us at www.aboservice.dk and hear how you can getaccess.
RUM 1.0.3 APK
RUM is a Danish monthly interior and designmagazine.We are rooted in the scandinavian way of life, but have a trulyinternational scope. We are first with new trends and tendencies,but maintain a distinct focus on the Danish as well as theinternational design heritage.We travel the world in search of unique homes with history,personality, and style. We have interviews with prominentdesigners, established as well as up-and-coming, and carryportraits of true icons and agenda-setting companies.Follow us on instagram – @rum_id – and visit our websitewww.ruminternational.com
Vores Børn 1.0.2 APK
Vores Børn er din guide til et modernefamilieliv. Du møder andre mødre, der fortæller ærligt om det sureog det søde. Vi giver de bedste tips om legetøj, børnemode ogindretning. Og så får du gode råd fra dygtige eksperter omopdragelse, sundhed og dit barns udvikling. Uden løftedepegefingre! Vi går ind for brugbare ideer til dit mor-liv og masseraf humor.Our Kids is your guide toa modern life. You meet other mothers who tell honestly about thesour and the sweet. We give the best tips on toys, children'sfashion and decor. And then you get good advice from knowledgeableexperts on parenting, health and your baby's development. Withoutpointing fingers! We advocate workable ideas for your mother-lifeand lots of humor.
GOAL 1.0.3 APK
GOAL udkommer hver måned og er Danmarks enesteog største rendyrkede fodboldmagasin.Vi skriver KUN om international fodbold med fokus på de størstestjerner, tendenser og talenterne. Vi har eksklusive interviews medspillets største stjerner og sætter hver måned, med et længereeksklusivt interview, fokus på en dansker i udlandet. Her har dubl.a. kunne møde Pierre-Emile Højbjerg, Yussuf Poulsen, JannikVestergaard og Daniel Wass. Alle havde de f.eks. det tilfældes, atde som teenagere læste GOAL og nu selv er med i bladet. De leverdrømmen som de siger. Læs med hver måned.Har du abonnement på den trykte udgave kan du ved at brugeabonnementsnummer og postnummer få adgang til dine magasiner. Dukan også kontakte os på www.aboservice.dk og høre hvordan du kan fåadgang.GOAL is published everymonth and is Denmark's only and largest pure football magazine.We write ONLY for international football with a focus on thebiggest stars, trends and talents. We have exclusive interviewswith the game's biggest stars and put each month, with a furtherexclusive interview, focus on a Dane abroad. Its features includecould meet Pierre-Emile Højbjerg, Yussuf Poulsen, JannikVestergaard and Daniel Wass. All had the example. in common thatthey like teenagers read GOAL and now even helps in the magazine.They live the dream as they say. Read each month.Do you subscribe to the print edition, you can by using thesubscription number and zip code to access your magazines. You canalso contact us at www.aboservice.dk and hear how you can getaccess.
Olivia 1.0.1 APK
Danmarks største tween pigeblad!Olivia er Danmarks største blad til piger 8-12 år oghareksisteret i Danmark i 10 år. Over 60.000 piger læser hvermånedOlivia bladet.Olivia er til alle piger, der interesserer sig for musik, modeogsladder om de kendte, kæledyr og opskrifter på kager tilveninderneog mange andre sjove og spændende ting.Bliv model for en dag med OliviaOlivia er et aktivt blad, og det betyder, at det er læserneselv,der er med i modeserierne og pigerne opfordres til atsendebilleder ind og deltage i udvælgelsen. Mellem udgivelsernekanpigerne hygge sig på hjemmesiden www.olivianet.dk mednyheder,konkurrencer, forum og meget andet.Olivia udkommer på 68 skinnende sider hver måned og kan købes iallesupermarkeder og kiosker.Har du abonnement på den trykte udgave kan du ved atbrugeabonnementsnummer og postnummer få adgang til dine magasiner.Dukan også kontakte os på www.aboservice.dk og høre hvordan du kanfåadgang.Denmark's largesttweengirl leaf!Olivia is the largest magazine for girls 8-12 years andhasexisted in Denmark for 10 years. Over 60,000 girls read eachmonthOlivia magazine.Olivia is for all girls who are interested in music, fashionandcelebrity gossip, pets and recipes for cakes for her friendsandmany other fun and exciting things.Become a model for a day with OliviaOlivia is an active leaf, and it means that it is thereadersthemselves who are in the fashion series and the girlsareencouraged to send pictures and participate in theselection.Between releases, girls can enjoy themselves on thewebsitewww.olivianet.dk with news, competitions, forums andmuchmore.Olivia released on 68 glossy pages each month and can bepurchasedin all supermarkets and drug stores.Do you subscribe to the print edition, you can by usingthesubscription number and zip code to access your magazines. Youcanalso contact us at www.aboservice.dk and hear how you cangetaccess.
Loading...