1.1 / February 13, 2017
(4.8/5) (66)

Description

Radio Shiva- "लई भारी" is India`s 1st "कृषी" Farmers &Agricultural Community Radio Station on Android that Plays on basic2G network without buffer. We intend to unite all the farmersacross Maharashtra & India to unite, share & implement thebest, innovative, modern & latest technological practices for agreat agricultural productivity & success stories in India, byKrishi Vigyan Kendra, Hingoli, Maharashtra. Radio Shiva- "लई भारी"-Plays on basic 2G internet connection, delivering Dolby-HD StereoSound, plays without head phones, across the Globe. We wish to कृषीविज्ञान केंद्राची सुरुवात- भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद नवी दिल्ली(भारत सरकार) यांनी कृषी विस्ताराचे कार्य करण्याकरिता संत नामदेवसेवाभावी संस्थेला सन २००२ मध्ये हिंगोली जिल्ह्याकरिता कृषी विज्ञानकेंद्रास मान्यता दिली. संत नामदेव सेवाभावी संस्था, हिंगोली चेअध्यक्ष मा. खा. अड. शिवाजीराव माने हे असून त्यांच्या मार्गदर्शनानेकृषी विज्ञान केंद्र यशस्वी रित्या कार्य करीत आहे. कृषी विज्ञानकेंद्राची मुलभूत कार्ये व उद्दिष्ट्ये : १) स्थानिक शेती प्रश्नावरआधारित तंत्रज्ञानावर प्रक्षेत्रावरील चाचण्यांचे आयोजन करणे. २)विकसित झालेले तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत प्रथमदर्शी पिकप्रात्यक्षिकामार्फत पोहचविणे. ३) आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या अनुषंगानेविस्तार कर्मचार्याचे ज्ञान व कौशल्य वाढवण्याकरिता प्रशिक्षणाचेआयोजन करणे ४) ग्रामीण युवक युवतींना स्वयंरोजगार निर्मितीसाठी लघु वमध्यम कालावधीचे प्रशिक्षण देणे. कृषी विज्ञान केंद्र अंतर्गत उपलब्धसेवा :- १) संत नामदेव फळ रोपवाटिका २) माती परीक्षण प्रयोगशाळा ३)गांडूळखत निर्मिती केंद्र ४) आंबा, संत्र, पेरू फळपिकाचे आधुनिकप्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र ५) दालमिल प्रक्रिया केंद्र ६) भरडधान्यप्रक्रिया केंद्र ७) निंबोळी पावडर प्रक्रिया केंद्र ८) कुक्कुटपालनप्रशिक्षण ९) शेळीपालन प्रशिक्षण १०) फिरते माती परीक्षण प्रयोगशाळा११) अंडी उबवणी केंद्र १२) शेतकऱ्यांच्या मोबाइलवरती संदेश सेवा १३)धान्य साफ सफाई व प्रतवारी प्रकल्प १४) फळांचा प्रतवारी प्रकल्प १)डॉ. पी. पी. शेळके, वरिष्ठ शास्त्रज्ञ व प्रमुख २) प्रा. राजेशभालेराव, विषय विशेषज्ञ (कृषी विद्या) ३) प्रा. अनिल ओळंबे, विषयविशेषज्ञ (उद्यानविद्या) ४) प्रा. मयुर ढोले, विषय विशेषज्ञ (विस्तारशिक्षण) ५) प्रा. अजयकुमार सुगावे, विषय विशेषज्ञ (कीटकशास्त्र ) ६)प्रा. रोहिणी शिंदे, विषय विशेषज्ञ (गृहविज्ञान) ७) डॉ. कैलास गीते,कार्यक्रम सहाय्यक (पशुविज्ञान) ८) श्री. शिवलिंग लिंगे, प्रक्षेत्रव्यवस्थापक ९) श्री. विजय ठाकरे, कार्यालीन अधीक्षक (लेखापाल) १०) सौ.मनीषा मुंगल, कार्यक्रम सहाय्यक (संगणक) ११) श्री. ओमप्रकाश गुडेवार,कनिष्ठ लघुलेखक १२) श्री. शिवाजी चव्हाण, वाहन चालक १३) श्री. गुलाबसूर्यवंशी, वाहन चालक १४) श्री. संतोष हनवते, सहाय्यक १५) श्री.प्रेमदास जाधव, सहाय्यक. Please support us by Sharing Radio Shiva-"लई भारी", & Rating us 5 starts. Your esteemed support can helpall the farmers & agricultural sector in India for the bestproductivity & growth. Developer- www.radionamkin.com

App Information शेतकरी शेती APP- Radio Shiva

 • App Name
  शेतकरी शेती APP- Radio Shiva
 • Package Name
  com.vrem.wifianalyzer
 • Updated
  February 13, 2017
 • File Size
  8.0M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  Riggro Digital
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Music & Audio
 • Developer
  399, Boylston, St., Suite 300 Bostan MA, 02116, Bostan, USA.
 • Google Play Link

शेतकरी शेती APP- Radio Shiva Version History

Select शेतकरी शेती APP- Radio Shiva Version :
 • 1.9.3 (41)
 • 1.8.3 (29)
 • 1.8.2 (28)
 • 1.8.1 (27)
 • 1.7.4 (26)
 • 1.7.3 (25)
 • 1.7.1 (23)
 • शेतकरी शेती APP- Radio Shiva 1.9.3 APK File

  Publish Date: 2018 /8/11
  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  File Size: 1.7 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: dce4b9a805097f83d9a53b045f7f7357540dfddd
  APK Signature: 80fef5cdf5e32cb007174d9d2c57900cec1a8137
 • शेतकरी शेती APP- Radio Shiva 1.8.3 APK File

  Publish Date: 2017 /4/24
  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  File Size: 1.3 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: 4469b75ca0fb60a118a4e4f104e1afddf4480e5d
  APK Signature: 80fef5cdf5e32cb007174d9d2c57900cec1a8137
 • शेतकरी शेती APP- Radio Shiva 1.8.2 APK File

  Publish Date: 2017 /4/6
  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  File Size: 1.3 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: 07ca649ba07788b3f022d2dda2cb3544551c0984
  APK Signature: 80fef5cdf5e32cb007174d9d2c57900cec1a8137
 • शेतकरी शेती APP- Radio Shiva 1.8.1 APK File

  Publish Date: 2017 /3/6
  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  File Size: 1.3 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: 9a6489c0868722db93c3ed56018e78928f7e57f0
  APK Signature: 80fef5cdf5e32cb007174d9d2c57900cec1a8137
 • शेतकरी शेती APP- Radio Shiva 1.7.4 APK File

  Publish Date: 2017 /2/3
  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  File Size: 1.3 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: 871ddf7a7d7547c812597d53796d7880e6d10a89
  APK Signature: 80fef5cdf5e32cb007174d9d2c57900cec1a8137
 • शेतकरी शेती APP- Radio Shiva 1.7.3 APK File

  Publish Date: 2017 /1/23
  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  File Size: 1.3 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: 2e48104bfc3aadb416355b34b84c6b39efba245e
  APK Signature: 80fef5cdf5e32cb007174d9d2c57900cec1a8137
 • शेतकरी शेती APP- Radio Shiva 1.7.1 APK File

  Publish Date: 2016 /12/29
  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  File Size: 1.2 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: 0e1a0142e1a788ec305c5642498f8dbdb8311794
  APK Signature: 80fef5cdf5e32cb007174d9d2c57900cec1a8137
Riggro Digital Show More...
शेतकरी शेती APP- Radio Shiva 1.1 APK
Radio Shiva- "लई भारी" is India`s 1st "कृषी" Farmers &Agricultural Community Radio Station on Android that Plays on basic2G network without buffer. We intend to unite all the farmersacross Maharashtra & India to unite, share & implement thebest, innovative, modern & latest technological practices for agreat agricultural productivity & success stories in India, byKrishi Vigyan Kendra, Hingoli, Maharashtra. Radio Shiva- "लई भारी"-Plays on basic 2G internet connection, delivering Dolby-HD StereoSound, plays without head phones, across the Globe. We wish to कृषीविज्ञान केंद्राची सुरुवात- भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद नवी दिल्ली(भारत सरकार) यांनी कृषी विस्ताराचे कार्य करण्याकरिता संत नामदेवसेवाभावी संस्थेला सन २००२ मध्ये हिंगोली जिल्ह्याकरिता कृषी विज्ञानकेंद्रास मान्यता दिली. संत नामदेव सेवाभावी संस्था, हिंगोली चेअध्यक्ष मा. खा. अड. शिवाजीराव माने हे असून त्यांच्या मार्गदर्शनानेकृषी विज्ञान केंद्र यशस्वी रित्या कार्य करीत आहे. कृषी विज्ञानकेंद्राची मुलभूत कार्ये व उद्दिष्ट्ये : १) स्थानिक शेती प्रश्नावरआधारित तंत्रज्ञानावर प्रक्षेत्रावरील चाचण्यांचे आयोजन करणे. २)विकसित झालेले तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत प्रथमदर्शी पिकप्रात्यक्षिकामार्फत पोहचविणे. ३) आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या अनुषंगानेविस्तार कर्मचार्याचे ज्ञान व कौशल्य वाढवण्याकरिता प्रशिक्षणाचेआयोजन करणे ४) ग्रामीण युवक युवतींना स्वयंरोजगार निर्मितीसाठी लघु वमध्यम कालावधीचे प्रशिक्षण देणे. कृषी विज्ञान केंद्र अंतर्गत उपलब्धसेवा :- १) संत नामदेव फळ रोपवाटिका २) माती परीक्षण प्रयोगशाळा ३)गांडूळखत निर्मिती केंद्र ४) आंबा, संत्र, पेरू फळपिकाचे आधुनिकप्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र ५) दालमिल प्रक्रिया केंद्र ६) भरडधान्यप्रक्रिया केंद्र ७) निंबोळी पावडर प्रक्रिया केंद्र ८) कुक्कुटपालनप्रशिक्षण ९) शेळीपालन प्रशिक्षण १०) फिरते माती परीक्षण प्रयोगशाळा११) अंडी उबवणी केंद्र १२) शेतकऱ्यांच्या मोबाइलवरती संदेश सेवा १३)धान्य साफ सफाई व प्रतवारी प्रकल्प १४) फळांचा प्रतवारी प्रकल्प १)डॉ. पी. पी. शेळके, वरिष्ठ शास्त्रज्ञ व प्रमुख २) प्रा. राजेशभालेराव, विषय विशेषज्ञ (कृषी विद्या) ३) प्रा. अनिल ओळंबे, विषयविशेषज्ञ (उद्यानविद्या) ४) प्रा. मयुर ढोले, विषय विशेषज्ञ (विस्तारशिक्षण) ५) प्रा. अजयकुमार सुगावे, विषय विशेषज्ञ (कीटकशास्त्र ) ६)प्रा. रोहिणी शिंदे, विषय विशेषज्ञ (गृहविज्ञान) ७) डॉ. कैलास गीते,कार्यक्रम सहाय्यक (पशुविज्ञान) ८) श्री. शिवलिंग लिंगे, प्रक्षेत्रव्यवस्थापक ९) श्री. विजय ठाकरे, कार्यालीन अधीक्षक (लेखापाल) १०) सौ.मनीषा मुंगल, कार्यक्रम सहाय्यक (संगणक) ११) श्री. ओमप्रकाश गुडेवार,कनिष्ठ लघुलेखक १२) श्री. शिवाजी चव्हाण, वाहन चालक १३) श्री. गुलाबसूर्यवंशी, वाहन चालक १४) श्री. संतोष हनवते, सहाय्यक १५) श्री.प्रेमदास जाधव, सहाय्यक. Please support us by Sharing Radio Shiva-"लई भारी", & Rating us 5 starts. Your esteemed support can helpall the farmers & agricultural sector in India for the bestproductivity & growth. Developer- www.radionamkin.com
शेतकरी शेती APP- Radio Shiva 1.1 APK
Radio Shiva- "लई भारी" is India`s 1st "कृषी" Farmers &Agricultural Community Radio Station on Android that Plays on basic2G network without buffer. We intend to unite all the farmersacross Maharashtra & India to unite, share & implement thebest, innovative, modern & latest technological practices for agreat agricultural productivity & success stories in India, byKrishi Vigyan Kendra, Hingoli, Maharashtra. Radio Shiva- "लई भारी"-Plays on basic 2G internet connection, delivering Dolby-HD StereoSound, plays without head phones, across the Globe. We wish to कृषीविज्ञान केंद्राची सुरुवात- भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद नवी दिल्ली(भारत सरकार) यांनी कृषी विस्ताराचे कार्य करण्याकरिता संत नामदेवसेवाभावी संस्थेला सन २००२ मध्ये हिंगोली जिल्ह्याकरिता कृषी विज्ञानकेंद्रास मान्यता दिली. संत नामदेव सेवाभावी संस्था, हिंगोली चेअध्यक्ष मा. खा. अड. शिवाजीराव माने हे असून त्यांच्या मार्गदर्शनानेकृषी विज्ञान केंद्र यशस्वी रित्या कार्य करीत आहे. कृषी विज्ञानकेंद्राची मुलभूत कार्ये व उद्दिष्ट्ये : १) स्थानिक शेती प्रश्नावरआधारित तंत्रज्ञानावर प्रक्षेत्रावरील चाचण्यांचे आयोजन करणे. २)विकसित झालेले तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत प्रथमदर्शी पिकप्रात्यक्षिकामार्फत पोहचविणे. ३) आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या अनुषंगानेविस्तार कर्मचार्याचे ज्ञान व कौशल्य वाढवण्याकरिता प्रशिक्षणाचेआयोजन करणे ४) ग्रामीण युवक युवतींना स्वयंरोजगार निर्मितीसाठी लघु वमध्यम कालावधीचे प्रशिक्षण देणे. कृषी विज्ञान केंद्र अंतर्गत उपलब्धसेवा :- १) संत नामदेव फळ रोपवाटिका २) माती परीक्षण प्रयोगशाळा ३)गांडूळखत निर्मिती केंद्र ४) आंबा, संत्र, पेरू फळपिकाचे आधुनिकप्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र ५) दालमिल प्रक्रिया केंद्र ६) भरडधान्यप्रक्रिया केंद्र ७) निंबोळी पावडर प्रक्रिया केंद्र ८) कुक्कुटपालनप्रशिक्षण ९) शेळीपालन प्रशिक्षण १०) फिरते माती परीक्षण प्रयोगशाळा११) अंडी उबवणी केंद्र १२) शेतकऱ्यांच्या मोबाइलवरती संदेश सेवा १३)धान्य साफ सफाई व प्रतवारी प्रकल्प १४) फळांचा प्रतवारी प्रकल्प १)डॉ. पी. पी. शेळके, वरिष्ठ शास्त्रज्ञ व प्रमुख २) प्रा. राजेशभालेराव, विषय विशेषज्ञ (कृषी विद्या) ३) प्रा. अनिल ओळंबे, विषयविशेषज्ञ (उद्यानविद्या) ४) प्रा. मयुर ढोले, विषय विशेषज्ञ (विस्तारशिक्षण) ५) प्रा. अजयकुमार सुगावे, विषय विशेषज्ञ (कीटकशास्त्र ) ६)प्रा. रोहिणी शिंदे, विषय विशेषज्ञ (गृहविज्ञान) ७) डॉ. कैलास गीते,कार्यक्रम सहाय्यक (पशुविज्ञान) ८) श्री. शिवलिंग लिंगे, प्रक्षेत्रव्यवस्थापक ९) श्री. विजय ठाकरे, कार्यालीन अधीक्षक (लेखापाल) १०) सौ.मनीषा मुंगल, कार्यक्रम सहाय्यक (संगणक) ११) श्री. ओमप्रकाश गुडेवार,कनिष्ठ लघुलेखक १२) श्री. शिवाजी चव्हाण, वाहन चालक १३) श्री. गुलाबसूर्यवंशी, वाहन चालक १४) श्री. संतोष हनवते, सहाय्यक १५) श्री.प्रेमदास जाधव, सहाय्यक. Please support us by Sharing Radio Shiva-"लई भारी", & Rating us 5 starts. Your esteemed support can helpall the farmers & agricultural sector in India for the bestproductivity & growth. Developer- www.radionamkin.com
Radio Namkin (HD)- Best Old Hindi Songs Collection 4.4.3 APK
★ Radio Namkin- Ek Dum Zabardast- Premium Hand Picked, Rare &Revival Hindi Bollywood Super Hits & Golden Classics in TrueDolby HD Stereo! ★ Stereophonic Premium Old Hindi Super Hits Songsof 70`s, 80`s & 90`s Era! ★ Radio Namkin is the No. 1 RadioStation to hear Latest Hits & Golden Classics Bollywood Musicin Dolby HD Stereo. ★ Now no need to download mp3 songs! Simplylaunch the Namkin App and Enjoy the unmatched Revival "DolbyCollection" of Super Hit Bollywood Music of the Hindi Cinema. ★Listen to the most Namkin Music Genres; like DJ Remixs, devotionalsongs & Bhajans, Super Hit Latest Bollywood Songs, Old HindiSongs, Ghazals, Romantic Hits, & Top of the charts New HindiSuper Hits in Dolby HD Sound... ★ Hand Picked Rare & PremiumOld Hindi Songs- Listen to the Super hit collection from theBollywood chart buster movies. Enjoy Evergreen Stereophonic Hits ofBollywood legends Singers like Kishore Kumar, Lata Mangeshkar,Mohd. Rafi, Asha Bhosale, RD Burman, Kumar Sanu, Anuradha Paudwal,Alka Yagnik, Udit Narayan, Sonu Nigam, Sadhna Sargan, Abhijit &more! ★ For any suggestions please Write us onradionamkin@gmail.com. We will revert for sure! ★ To make errors isHuman. So please do not post negative comments or ratings. We areever ready to change for good. Enjoy, Radio Namkin- Ek DumZabardast! * Radio Namkin is the No. 1 Radio Station to hear LatestHits & Golden Classics Bollywood Music in Dolby HD Stereo. ★Now no need to download mp3 songs! Simply launch the Namkin App andEnjoy the unmatched Revival "Dolby Collection" of Super HitBollywood Music from the 70`s, 80s & 90`s era of the HindiCinema. ★ Listen to the most Namkin Music Genres; like DJ Remixs,devotional songs & Bhajans, Super Hit Latest Bollywood Songs,Old Hindi Songs, Ghazals, Romantic Hits, & Top of the chartsNew Hindi Super Hits in Dolby HD Sound... ★ Only Rare & PremiumOld Hindi Songs- Listen to the Super hit collection from theBollywood chart buster movies. Enjoy Evergreen Stereophonic Hits ofBollywood legends Singers like Kishore Kumar, Lata Mangeshkar,Mohd. Rafi, Asha Bhosale, RD Burman, Kumar Sanu, Anuradha Paudwal,Alka Yagnik, Udit Narayan, Sonu Nigam, Sadhna Sargan, Abhijit &more!! ★ For any suggestions please Write us onradionamkin@gmail.com. We will revert for sure! ★ To make errors isHuman. So please do not post negative comments or ratings. We areever ready to change for good. Enjoy, Radio Namkin- एकदम जबरदस्त!
FM Radio India- Radio Saptrang 1.0.7 APK
To Provide & Promote the best Indian culture via songs,literature, Education, Agriculture, environmental, scientificknowledge, health programs, Youth carrier, sports, political,current affairs to every individual in their own language andwhether they are in any part of the world, they can hear theprograqmmes in their own language. We wish to involve the communityin development & making of the programmes in their own dialect,(Marathi) language on Radio Saptrang that can give a voice to thevoiceless & help the society for a social change. This OnlineRadio app is a part of SAPTARANG CREATION, an leading advertisingAgency of radio and audio. Regards Team Radio Saptrang.
Radio Vrishti 1.4.3 APK
This "Radio Vrishti". Its dedicated to the all youngsters and freshtalent!!! We invite you to be a part of this Platform to share yourVoice to the World! What is Radio Vrishti? Radio Vrishti is anonline radio station with a great desire to get into eachcellphone. We are here not only to entertain our listeners but alsoto bring some social changes and yes to provide opportunities toeach talent. Its the Talent in YOU! We invite all the talents,upcoming Artists, Singers, Poems writers, Instrument artists,Musicians, Story writers, Mimicry artists etc. to come, Perform andShowcase your talent to the world! We are dedicated to showcaseyour Voice & Talent to the World. Its your right! If you haveany suggestions do write to us on radiovrishti@gmail.com & weshall surely revert back to you! If you do have any comments orfeel any changes please share them with us we would love to changeall for the Best! Regards Team Radio Vrishti- laye aapke jivan memisti
Radio Gautam Buddha- Hindi Telugu Tamil Songs 1.0.3 APK
Radio Gautam Buddha- “Atta Deep Bhava” is based on the thoughts ofGautam Buddha & Dr. Babasaheb Ambedkar to spread unity &Peace across the World. Its Your Radio Station, Dear Telangana,Andhra Pradesh (South India) and the rest of India! It’s dedicatedto the richest cultural of Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam, Hindi& other Languages to Spread Buddhism. We invite you to be apart of this Platform to share your Voice to the World! What isRADIO GAUTAM BUDDHA? We broadcast Buddha Vandana, History of LordBuddha and Pujya Dr BR Ambedkar & their Songs. We invite allthe talents, upcoming Artists, Singers, Poems writers, Instrumentartists, Musicians, Story writers, Mimicry artists etc. to come,Perform and Showcase your talent to the world! We are dedicated toshowcase your Voice & Talent to the World. Radio Gautam Buddhais the Voice of the People, by the People & For the People. Itis a powerful media that plays content related to career guidance,Govt Jobs, Govt Schemes, Local News, National News, Community News,health fitness, etc. It’s a great platform to reach millions acrossthe world to spread message of peace via good thoughts of GautamBuddha & Dr. Ambedkar via Songs & Speeches. We request toSupport us by Donation (in the form of Adds). The funds shall beutilized towards running the initiative to spread Buhuddism &Ambedkarim amongst the people of the World. Please Share RadioGautam Buddha among-st your Friends via Whats App & all theSocial media. We request you to kindly rate us 5 stars & helpus take this media of Ambedkarism & Buddhism to the Top in theWorld. Careers- If you are interested in becoming the Citizenjournalists & Community reporters, kindly contact us. If youhave any suggestions do write to us on radiogautambuddha@gmail.com& we shall surely revert back to you! If you do have anycomments or feel any changes please share them with us we wouldlove to change all for the Best! Regards Team, Radio Gautam Buddha-“Atta Deep Bhav”
Best Marathi Songs - Radio Chanderi Duniya 1.0.3 APK
रेडिओ चंदेरी दुनिया "आवड युवा मनाची" हे रेडिओ चॅनेल भारतातील तमामरेडिओ श्रोत्यांना एकत्रित करण्याचा प्रयत्न करीत असून आपण याप्रयत्नाला हातभार लावून सहकार्य करावे बरेच माझी श्रोता मित्र आपलाआवाज ऐकण्यासाठी आतुर असतात त्याना कुठल्याच रेडिओ चॅनेल ला संधी मिळतनसून काही माझ्या श्रोता मित्राचे आयुष्य पत्र लिहून वाट पाहण्यातगेले तर काही जन आजही आपला फोन लागतो का नाही यासाठी तर्फदत असतोत्यांचे प्रयत्न असफल होतात. माझा श्रोता मित्र निराश होवू नये यासाठी माझा हा प्रामाणिक प्रयत्न आहे रेडिओ चंदेरी दुनिया च्यामाध्यमातून आम्ही सर्वांना आव्हान करू इच्छितो त्यांनी समोर यावे आणीआपली अभिव्येक्ति कला गुण आपला आवाज आपले विचार सम्पूर्ण जगासमोरमान्डावेत रेडिओ जॉकि आणी कम्यूनिटी रिपोर्टर होण्याची सुवर्ण संधीरेडिओ चंदेरी दुनिया हे तुमचेच तुमच्यासाठी म्हणजेच सर्वश्रोतामित्रासाठि बनविले गेलेले एक रेडिओ चॅनेल आहे.स्मार्ट फोन मुळेव्हट्साप आणी इतर सोशियल मीडिया खूप सक्रिय झाले आहेत या पोस्ट मुळेभरपूर माहिती आपल्या पर्यंत पोहोचते ह्या माहितीचा वापर करून तुम्हीपण रेडिओ जॉकि बनू शकता! तुम्ही तुमच्याकडे असलेली माहिती तुमच्याआवाजात रेकॉर्ड करून आम्हाला शेर करा ! शक्य सर्व ती (authentic)अधिप्रमाणित माहिती रेडिओ चंदेरी दुनिया वरून प्रसारित केली जाईल. तीसम्पूर्ण जगात कुठेही ऐकली जावु शकेल ॥ माहिती चे स्वरूप व फायदे ॥रेडिओ चंदेरी दुनिया वर करीयर, govt jobs govt schemes ज्यालोकांपर्यंत व्येवस्थीत पोहोचत नाहीत व्यावसायिक मार्गदर्शनकरीयर.काउंसिल .लघु उद्योग स्वयंरोजगार माहिती स्थानिक बातमी पत्रराष्ट्रीय बातम्या कम्यूनिटी न्यूज़ (सामाजिक बातम्या)सामाजीज घडामोडी, कायदेशीर सल्ला, आरोग्य वैद्कीय मार्गदर्शन फिट्नेस सामजीज एकात्मताअहिंसा सामाजिक वाद विवाद टाळने व्येसनमुक्ती , प्रेरक समाजसुधारक आणीइतर महत्वपूर्ण माहिती शेअर केली व ऐकली जावु शकते ह्या माध्यमाचाउद्देश चांगले विचार एकात्मता उच्च जीवनशैली आपसात समजुतदार पणा , रागद्वेष अहंकार आणी स्वार्थ त्यागून आपली प्रगती होण्याचे हित साधतायेईल हाच उद्देश एक छोटी सेवा आमच्या हस्ते असंख्य रेडिओ श्रौत्यलाव्हावी हीच भावना ठेवून आम्ही रेडिओ चंदेरी दुनिया आवड युवा मनाची हेजे साकारलेले आहे ते धन प्राप्तीसाठी नसून तलागालात दड्लेला लुप्तआवाज व सुप्त गुण जनते समोर मांडण्याचा हा छोटा सा प्रयत्न!
Radio Jhanj- 1st online Radio of Jharkhand, India 1.2 APK
Radio Jhanj (Sangeet Dil Se) is the first online radio ofJharkhand; Repository of India’s richest ethnic cultures. Premiumhandpicked rare and super hits songs back to back nonstop 24x7…TheRadio Jhanj team is working to empower the local Artists, Bands& Studios, who are having talents but need a stage. Radio Jhanjis providing you voice to make your Sangeet-Dil Se to Dil Tak. LetsJhanj your voice, we welcome you all.
Loading...