2.1 / February 15, 2017
(4.7/5) (468)

Description

WikiSosyalizm, başlangıçta bir grup üniversite öğrencisi tarafındankurulan, ardından çeşitli mesleklere sahip kişilerin katkılarınısunmasıyla büyüyen ve WikiSosyalizm'in temelini oluşturankullanıcıları tarafından ortaklaşa olarak birçok dilde hazırlanmahedefi olan özgür bir ansiklopedidir. Bununla birlikte bilgininözgür, bağımsız, ücretsiz, reklamsız, kâr amacı gütmedenpaylaşımını esas alır. Amacı sosyalist düşüncenin daha çok insanaulaştırılması ve nesilden nesile deneyimlerin - birikimlerinaktarılmasıdır. Bu amaçla bizlere destek sunan, yazılar yazan,makaleler oluşturan ve ansiklopediye katkı sunan her kişi doğalbirer WikiSosyalizm üyesidir.wikisosyalizm, originally founded by agroup of university students, followed by a free encyclopedia thatis the target preparation in several languages ​​jointly by growingand forming the basis of wikisosyalizm provide users with thecontributions of people with a variety of professions. However,knowledge is free, independent, free, ad-free, based on the shareson a non-profit. Purpose of socialist thought to reach more peopleand experiences from generation to generation - is the transfer ofknowledge. For this purpose, we offer support, has written,articles, and is a natural constituent members wikisosyalizm eachperson contributes to the encyclopedia.

App Information Wiki Sosyalizm

E Web Tasarım Show More...

Wiki Sosyalizm 2.1 APK
WikiSosyalizm, başlangıçta bir grup üniversite öğrencisi tarafındankurulan, ardından çeşitli mesleklere sahip kişilerin katkılarınısunmasıyla büyüyen ve WikiSosyalizm'in temelini oluşturankullanıcıları tarafından ortaklaşa olarak birçok dilde hazırlanmahedefi olan özgür bir ansiklopedidir. Bununla birlikte bilgininözgür, bağımsız, ücretsiz, reklamsız, kâr amacı gütmedenpaylaşımını esas alır. Amacı sosyalist düşüncenin daha çok insanaulaştırılması ve nesilden nesile deneyimlerin - birikimlerinaktarılmasıdır. Bu amaçla bizlere destek sunan, yazılar yazan,makaleler oluşturan ve ansiklopediye katkı sunan her kişi doğalbirer WikiSosyalizm üyesidir.wikisosyalizm, originally founded by agroup of university students, followed by a free encyclopedia thatis the target preparation in several languages ​​jointly by growingand forming the basis of wikisosyalizm provide users with thecontributions of people with a variety of professions. However,knowledge is free, independent, free, ad-free, based on the shareson a non-profit. Purpose of socialist thought to reach more peopleand experiences from generation to generation - is the transfer ofknowledge. For this purpose, we offer support, has written,articles, and is a natural constituent members wikisosyalizm eachperson contributes to the encyclopedia.
Loading...