2020.03.3.0 / December 18, 2020
(/5) ()
Loading...

Description

Wizyta Pielęgniarska — nowoczesne, mobilne narzędzie rozszerzającemożliwości standardowych systemów wspomagających pracę pielęgniareki opracowywanie elektronicznej dokumentacji medycznej. Rozszerzaobsługę wizyt pielęgniarki środowiskowej wprowadzając możliwośćpracy w terenie, nawet w sytuacji braku dostępu do Internetu. Dokorzystania z aplikacji konieczne jest posiadanie konta lekarskiegow systemach placówkowych (KS-SOMED, SERUM albo KS-PPS, a także, podostosowaniu, do każdego innego systemu) albo uruchomienie nowegokonta w SERUM. Do najważniejszych zalet należą: możliwość pracypoza placówką medyczną (np. wizyty domowe, również offline) ·współpraca z aplikacją Wizyta Lekarska · pełna integracja zsystemem OSOZ · integracja rejestracją internetową · integracja zaplikacją mobilną dla pacjentów, którzy mogą umawiać wizyty orazmonitorować leczenie · wsparcie wyszukiwania leków w aptekach wcałej Polsce · integracja z największą bazą leków w Polsce (BLOZ) ·prowadzenie pełnej dokumentacji medycznej w formie elektronicznej ·generowanie eRecept · generowanie eSkierowań · generowanieelektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) · możliwośćnatychmiastowego logowania odciskiem palca Możliwość używaniajednej aplikacji do pracy w wielu placówkach, przy zachowaniupełnej poufności informacji.

App Information Wizyta Pielęgniarska

KAMSOFT S.A. Show More...

Wizyta Lekarska 2021.00.0.0 APK
KAMSOFT S.A.
Wizyta Lekarska – nowoczesne, mobilne narzędzie rozszerzającemożliwości standardowych systemów wspomagających pracę lekarzy iopracowywanie elektronicznej dokumentacji medycznej. Rozszerzaobsługę wizyt lekarskich, wprowadza możliwość pracy w terenie,nawet w sytuacji braku dostępu do Internetu. Aplikacja dostępnajest na telefonach, tabletach i komputerach z systemem operacyjnymWindows, Android oraz iOS/iPadOS. Do korzystania z aplikacjikonieczne jest posiadanie konta lekarskiego w systemachplacówkowych (KS-SOMED, SERUM albo KS-PPS, a także, podostosowaniu, do każdego innego systemu) albo uruchomienie nowegokonta w SERUM. Do najważniejszych zalet należą: · możliwość pracypoza placówką medyczną (np. wizyty domowe, również offline) · pełnaintegracja z systemem OSOZ · integracja rejestracją internetową ·integracja z aplikacją mobilną dla pacjentów, którzy mogą umawiaćwizyty oraz monitorować leczenie · wsparcie wyszukiwania leków waptekach w całej Polsce · integracja z największą bazą leków wPolsce (BLOZ) · prowadzenie pełnej dokumentacji medycznej w formieelektronicznej · generowanie eRecept · generowanie eSkierowań ·generowanie elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) · możliwośćnatychmiastowego logowania odciskiem palca Możliwość używaniajednej aplikacji do pracy w wielu placówkach, przy zachowaniupełnej poufności informacji.
ZZL 2020.12.21 APK
KAMSOFT S.A.
Aplikacja ZZL firmy KAMSOFT S.A.
VisiMed 2020.01.12 APK
KAMSOFT S.A.
Do najważniejszych funkcjonalności należą: - wyszukiwanie lekarzy,przegląd dostępnych terminów oraz umówienie wizyty lekarskiej(ogólnej i specjalistycznej) - wyszukiwanie placówek medycznych iprezentacja dostęp do informacji jak adres, telefon, listapracujących w przychodni lekarzy - definiowanie lekarza rodzinnegooraz dodanie lekarzy do listy najczęściej wybieranych -wyszukiwanie leków w aptekach i prezentacja najistotniejszychinformacji np. nazwy, producenta, ilości i nazwy substancjiaktywnej, listy tańszych zamienników oraz interakcji typu lek - leki lek – żywność - możliwość rezerwowania leków w aptekach i ichodbioru bez kolejki - możliwość sprawdzenia cen leków - asystentleczenia, w tym dawkowania leków i kontroli interakcji leków orazleków z żywnością - wykorzystanie i obsługa kalendarza wbudowanegow urządzenie mobilne celem zapewnienia usługi powiadomień -wyszukiwanie aptek oraz przegląd najważniejszych informacji np.adresu, telefonu, godzin otwarcia - prezentacja historii zdarzeńmedycznych występujących na koncie pacjenta takich jak: rezerwacjawizyty, wystawiona i zrealizowana recepta
OSOZNews 2019.04.05 APK
KAMSOFT S.A.
OSOZNews to aplikacja, dzięki której możecie mieć Państwo dostęp doaktualnej instrukcji używania systemu KAMSOFT S.A. Ponadtootrzymacie Państwo informacje statystyczne o rynku zdrowia, a takżedostęp do czasopisma OSOZ.
KtoMaLek 2020.04.24 APK
KAMSOFT S.A.
APLIKACJA KTOMALEK WYSZUKAJ LEK I ZAREZERWUJ GO MOBILNIE AplikacjaKtoMaLek umożliwia KAŻDEMU użytkownikowi łatwe wyszukiwanie leków wpobliskich aptekach. Przydaje się zwłaszcza w przypadkuwyszukiwania potrzebnych, lecz trudno dostępnych leków. O statusierezerwacji użytkownik jest informowany na bieżąco, dzięki czemu doapteki przychodzi w chwili, gdy leki są gotowe do odbioru.Rezerwacji leków dokonasz z dowolnego miejsca i w dowolnym momencie- z domu, zaraz po wizycie lekarskiej. Zaraz po wybraniu lekudowiesz się, gdzie znajduje się najbliższa apteka, która zrealizujeTwoją receptę. Z pomocą aplikacji kupisz leki w 4 prostych krokach:* Podaj lokalizację * Wskaż leki * Zarezerwuj leki * Odbierz izapłać za lek w wybranej aptece Wygoda ma nowy wymiar! Wypróbujaplikację KtoMaLek - wyślij rezerwację do apteki przez telefonkomórkowy lub tablet. Aplikacja KtoMaLek : 1. Nie realizuje żadnychfunkcji sprzedażowych, nie pośredniczy w sprzedaży leków. 2.Spełnia wymogi ustawy „Prawo Farmaceutyczne", w tym nie reklamujeaptek. 3. Nie rankinguje aptek, poza ujawnianiem pacjentowiodległości do aptek. 4. Nie reklamuje leków.
SubmIT 2016.04.27.1 APK
KAMSOFT S.A.
Aplikacja mobilna firmy KAMSOFT S.A., dzięki której użytkownikpozostaje na bieżąco z działaniami rekrutacyjnymi realizowanymiprzez Firmę. Do możliwości aplikacji należy: 1. Prezentacjaaktualnych ofert pracy 2. Możliwość wysłania aplikacji kandydata donaszego działu HR 3. Informowanie o kursach, warsztatach i innycheventach organizowanych przez Firmę 4. Obsługa powiadomieńdotyczących ofert pracy
KS-Partner 2019.10.30 APK
KAMSOFT S.A.
Partnerzy KSS dzięki aplikacji mobilnej KS-Partner mają dostęp dofunkcjonalności najnowszych informacji z KAMSOFT, listy udzielonychlicencji, danych statystycznych z rynku farmaceutycznego orazkolejnych wydań czasopisma OSOZ. Partnerzy mają również możliwośćzgłaszania swojego udziału w konferencjach i wydarzeniachorganizowanych przez KAMSOFT.
Wizyta Pielęgniarska 2020.03.3.0 APK
KAMSOFT S.A.
Wizyta Pielęgniarska — nowoczesne, mobilne narzędzie rozszerzającemożliwości standardowych systemów wspomagających pracę pielęgniareki opracowywanie elektronicznej dokumentacji medycznej. Rozszerzaobsługę wizyt pielęgniarki środowiskowej wprowadzając możliwośćpracy w terenie, nawet w sytuacji braku dostępu do Internetu. Dokorzystania z aplikacji konieczne jest posiadanie konta lekarskiegow systemach placówkowych (KS-SOMED, SERUM albo KS-PPS, a także, podostosowaniu, do każdego innego systemu) albo uruchomienie nowegokonta w SERUM. Do najważniejszych zalet należą: możliwość pracypoza placówką medyczną (np. wizyty domowe, również offline) ·współpraca z aplikacją Wizyta Lekarska · pełna integracja zsystemem OSOZ · integracja rejestracją internetową · integracja zaplikacją mobilną dla pacjentów, którzy mogą umawiać wizyty orazmonitorować leczenie · wsparcie wyszukiwania leków w aptekach wcałej Polsce · integracja z największą bazą leków w Polsce (BLOZ) ·prowadzenie pełnej dokumentacji medycznej w formie elektronicznej ·generowanie eRecept · generowanie eSkierowań · generowanieelektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) · możliwośćnatychmiastowego logowania odciskiem palca Możliwość używaniajednej aplikacji do pracy w wielu placówkach, przy zachowaniupełnej poufności informacji.
Loading...