1.28 / April 9, 2019
(3.6/5) (112)
Loading...

Description

Hey there ! How much do you trust your practical intelligence?Don’t you think that this is the right time to prove your practicalintelligence to whole world? We seem to hear, you say “Yes”… Thisapplication is exactly for you, “WORLD MATH DUEL”.. Are you readyfor four operations competition by matching with real opponents?Let’s download the application and start competition. Suggest ourapplication to your close friends and challenge them. ☺ WORLD MAHTDUEL COMPETE WITH REAL OPPONENTS IN REAL-TIME; By entering gamesfor 10 and 100 golds which are located in the part of “MAKE DUEL”,wait your opponents. When matching is completed, you can startplaying. DUEL FOR 10 GOLDS ; Duel for 10 golds is consisted of 10questions. You should answer each question in 20 seconds. Don’tforget! The person who knows the question earlier get higher score.DUEL FOR 10 GOLDS ; In duel for 100 golds, you can reach maximum100 questions. In the beginning of game, 3 chances are given foreach player. If questions are answered wrongly or cannot beanswered in 20 seconds, chances of players decrease.The player whofinishes 3 changes lose the game. WEEKLY TOURNAMENT; Weeklytournament starts on Monday at 00.00 a.m. It finishes on Sunday at23.59 p.m. After duel for 10 and 100 golds, join the weeklytournament according to number of your winned gold. Collect maximumnumber of gold and become the winner of tournament. Win thesurprise awards. LIST OF CHAMPIONS; Premier of each week isregistered to the list of champions. You can follow champions ofprevious weeks from this list. FOLLOWING OF SUCCESS RATE; Your rateof success is determined according to the number of your winned orlost games. % 0-%20 1. Level 1 star %20-%40 2. Level 2 stars%40-%60 3. Level 3 stars %60-%80 4. Level 4 stars %80-%100 5. Level5 stars

App Information WORLD MATH DUEL

Çöz Bakayım Show More...

Çöz Bakayım Edebiyat Duello 3.0 APK
Çöz Bakayım Edebiyat, ÖABT(edebiyat) ve LYS(edebiyat) sınavlarınahazırlanan öğrencilerin boş zamanlarını eğlenerek ve öğrenerekdeğerlendirmesi amacıyla kurulmuş, sonuçlarının Türkiye genelideğerlendirildiği bir bilgi yarışması uygulamasıdır.KPSS (ÖABTEDEBİYAT) ve LYS (EDEBİYAT) sınavlarında gerekli olan PRATİKEDEBİYAT BİLGİLERİNİ eğlenceli bir bilgi yarışmasına çevirenuygulamamız da ESER, YAZAR ve KARAKTER’ ler, EDEBİYATIMIZADAKİİLKLER gibi ayrı ayrı konulara ayrılmış testler bulunmaktadır. ÇözBakayım Edebiyat, genel yapı itibarı ile çevrimiçi (İnternetbağlantısı gerektiren) bir uygulamadır. Fakat internet bağlantısıolmayan kullanıcıların mağdur olmamaları için (Çevrimdışı Mod)kısıtlanmış içerik mevcuttur.Çöz Bakayım Edebiyat, “HAZIRLIK” ve“DÜELLO” olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. ★“HAZIRLIK”kısmında kullanıcı kendi seçeceği kategorilerde zamana karşıyarışacak ve çözemediği soruların doğru cevabını öğrenerek kendinigeliştirecektir. Burada oynadığı oyunlardan biriktirdiği PUAN veALTIN ile deneyimini artırarak “DÜELLO” ya kendinihazırlayacaktır.★ “DÜELLO” kısmı “RASTGELE DÜELLO” ve “MEYDANOKUMA” olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. ♦“RASTGELE DÜELLO”isminden de anlaşılacağı gibi yazılım tarafından sırada bekleyenbir kişi ile sizi eşleştirecek ve gerçek zamanlı olarak yarışmanızısağlayacaktır. Unutmayın sorulara en kısa sürede doğru cevabı verenpuanını artırarak, Rastgele Düelloyu kazanacak ve bilgi birikiminiispatlamış olacaktır. ♦“MEYDAN OKUMA” bölümünü kullanabilmek içinkullanıcı uygulamaya Facebook ile bağlanmak zorundadır. Yazılımotomatik olarak Facebook arkadaş listenizdeki Çöz Bakayım Edebiyatuygulamasını kullanan arkadaşlarınızı listeleyecek ve dilediğinizarkadaşınıza meydan okuyabileceksiniz. Meydan okuma sırasın darakibinizin çevrimiçi olmasına da gerek yoktur. Meydan okumatamamlandığında rakibinize meydan okumanıza cevap vermesi içinotomatik olarak bildirim gönderilecektir. Dilerseniz meydan okumatamamlandıktan sonra rakibinize cevap vermesi için mesajgönderebilirsiniz. Ayrıca Meydan okuma durumlar listesinden debekleyen meydan okumaya basarak da rakibinize cevap vermesi içinbildirim atabilirsiniz. Rakibiniz meydan okumanıza cevap verdiğindede bildirim alacaksınız ve sonucu görebileceksiniz. ▲ Oyunlarsırasında kazandığınız puanlar “Haftalık Sıralama” ve “GenelSıralama” olmak üzere iki farklı listede tutulmaktadır. ♦“GenelSıralama” uygulamanın ilk yayımlandığı tarihten itibarenkullanıcıların biriktirdiği puanları anlık olarak değerlendirereksıralamakta ve birinciyi göstermektedir. ♦“Haftalık Sıralama” iseher hafta Pazartesi günü saat 00:00’ da başlamaktadır. O haftaboyunca biriktirdiğiniz puanlara göre sıralama anlık olarakyapılmakta ve Cumartesi günü 23:59’ da o haftanın birincisi İlanedilmektedir. “Haftalık Sıralama” da birinci olan kullanıcı puan vealtınlar ile ödüllendirilecektir. Ayrıca belirli haftalarda ohaftanın birincisine sürpriz hediyeler gönderilecektir.Kullanıcılar bildirim ve Facebook kanalımız üzerindenbilgilendirilecektir.https://www.facebook.com/groups/955304427877486/ (Facebookgurubumuzda ödül verilecek haftalar önceden ilan edilecektir) ♥Eğlence, rekabet ve eğitimi bir araya getirmeye çalıştığımız ÇözBakayım Edebiyat uygulamamıza katkıda bulunmak isteyenkullanıcılarımız sorularını cozbakayim@gmail.com e mail adresindeniletebilirler göndermiş olduğunuz sorular incelenerek veritabanımıza isminizle birlikte eklenecektir. ✦ Çöz Bakayım Edebiyathakkında, İstek, öneri ve şikâyetlerinizi “ cozbakayim@gmail.com “e mail adresine iletebilirsiniz. Sizinle en kısa sürede iletişimegeçeceğiz. ÇÖZBAKAYIM EDEBİYAT ekibi olarak İlginiz için şimdidençok teşekkür eder saygılar sunarız.
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı 1.1 APK
Çöz Bakayım
Değerli öğrenciler, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı genellikleöğrencilerin zorlandığı bir alandır. Bunun en önemli sebebiyazar-eser çokluğu ve bu dönemin bazen müfredatta son bölüme denkgelmesiyle biraz es geçilmesidir. Bu sebeple uygulamada yalnızCumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’na yer verdim.Açık öğretimkaynakları ve akademik kaynaklar dâhil onlarca kaynağıkarşılaştırdım. İncelediğim kaynaklarda neyi gereksiz gördüysemçıkardım neyi de eksik gördüysem ekledim.100'den fazla sanatçı ve1000'den fazla eseri ÖSYM’nin soru mantığına uygun olarak şairlerinbazı önemli şiirlerini kısa tahlilleriyle birlikte, yazarlarınönemli romanlarını ise kısa özetleriyle ve bazı eleştirmenlerineser hakkındaki görüşleriyle birlikte ele almaya özen gösterdim.ÖABT ve LYS' de çıkabilecek tarzda sorularla şiir ve düzyazı içinayrı ayrı denemeler hazırladım. Sınıflandırmalarda ve akımisimlerinde genellikle akademik kitapları dikkate almakla birliktehiçbir eksik olmaması için karşılaştırdığım kaynaklardan bir sentezyapmaya çalıştım. Bütün bu bilgilere ek olarak size daha faydalıolabilmek için kendimce önemli gördüğüm bazı noktaları ve şairlerinaçıklanması gereken bazı eserlerini izah etmek amacıyla kısa videodersler ve dönemlerin temsilcilerini akılda tutabilmek için pratikşifreler hazırladım.ÖABT' de 5 soru LYS' de ise 10 soru çıkan bukonuyla ilgili başka hiçbir kaynağa ihtiyaç bırakmayacak doyurucubir uygulama hazırladığımızı düşünüyorum. Bu notları kitap yerineböyle bir uygulama şeklinde size sunmamızın temel nedeni hitapettiğimiz genç arkadaşlarımızın teknolojiyi yakından takip etmesi,bizim de bunu bilerek ve teknolojiyi biraz da asıl amacına uygunkullanarak hareket etmemizdir. Böyle bir uygulama hazırlamada hemfikir sahibi olarak hem de teknik olarak her konuda destek olanMustafa Kadir Çelikbaş ve Gökhan Azizoğlu kardeşime teşekkür ediyorve e-kitabımı faydalı olması ümidiyle istifadenize sunuyorum. TürkDili ve Edebiyatı ÖğretmeniERKAN AKTAŞDear students,RepublicanTurkish Literature is an area that often forced students. The mostimportant reason for the majority of work and a bit of writer-es issometimes passed to coincide with the last part of the curriculumof this period. Therefore, in practice only Republican I gave placeto Turkish literature.I compared the dozens of open sourceeducational resources and academic resources are included. I addedthe source if I saw what I viewed as incomplete if I saw what Itook unnecessary.More than 100 artists and more than 1,000 work inaccordance with the OSYM questions logic with some important poemsshort analysis of the poet, and the major novels of writers I careto deal with their views on the work of the short summary and somecritics.ÖABT and LYS 'in the way that might have prepared separatetrials for poetry and prose with questions.While academic booksusually take into account the classification and current names Itried to make a synthesis of sources to compare with no missing.Ihave prepared practical passwords to keep in order to explain someof the works required to be disclosed some point and poet I seemyself as significant short video lessons and periods ofrepresentatives of the mind to be in addition to all theinformation you more useful.ÖABT from 5 questions LYS 'is alsosatisfying that we have prepared an application that is not neededby any other source on the subject of 10 questions that I think.Thebook notes that an application form instead we appeal to you tofollow the basic reason why we offer the latest technology for ouryoung colleagues, we also move our knowing and using appropriatetechnology to do a little real purpose. As the owner of both theidea in preparing such an application as well as technical supporton every issue that Kadir Mustafa Gökhan Azizoğlu Rainbow and thankmy brother, and I offer the e-book to your benefit with the hope tobe useful.Turkish Language and Literature TeacherErkan Aktas
Cumhuriyet Dönemi Edeb. Demo 1.0 APK
Bu uygulama interaktif bir uygulamaolanCumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı<\b> uygulamasınıntanıtımuygulamasıdır. Satın almadan önce uygulamamızı inceleyebilirdahasonra kararınızı verebilirsiniz.Uygulamanın Özellikleri:<\b>♦ Zengin içerik, 100'den fazla sanatçı ve 1000'den fazlaeserÖSYM’nin soru mantığına uygun olarak derlenmiştir.♦ ÖABT<\b> ve LYS<\b>' de çıkabilecek tarzdasorularlaşiir ve düzyazı için ayrı ayrı DENEMELER<\b>♦ Önemli noktaların ve şairlerin açıklanması gerekenyerlerinbulunduğu VİDEOLAR<\b>♥ ÖABT' de 5 soru LYS' de ise 10 soru çıkan bu konuyla ilgilibaşkahiçbir kaynağa ihtiyaç bırakmayacak doyurucu bir uygulamaileCumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı<\b>Uygulamanın tam sürümünün yer aldığılinkimiz:<\b>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cozbakayim.edebiyatThis application isaninteractive application Republican Turkish Literature<\b> is the presentation application application. You canreviewour application before purchase can make your decisionlater.Features of the application: <\ b>♦ Rich content, more than more than 100 artists and 1000workhas been compiled in accordance with the OSYMquestionslogic.♦ ÖABT <\ b> and LYS <\ b> can be styled individuallytoquestion the poetry and prose TRIALS <\ b>♦ The important point is described by poets and found the placetobe VIDEOS <\ b>♥ ÖABT from 5 questions LYS 'in the application will not leavewitha hearty need any other source on the subject of 10 questionsthatRepublican Turkish Literature <\ b>Our link where the full version of the application:<\b>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cozbakayim.edebiyat
WORLD MATH DUEL 1.28 APK
Hey there ! How much do you trust your practical intelligence?Don’t you think that this is the right time to prove your practicalintelligence to whole world? We seem to hear, you say “Yes”… Thisapplication is exactly for you, “WORLD MATH DUEL”.. Are you readyfor four operations competition by matching with real opponents?Let’s download the application and start competition. Suggest ourapplication to your close friends and challenge them. ☺ WORLD MAHTDUEL COMPETE WITH REAL OPPONENTS IN REAL-TIME; By entering gamesfor 10 and 100 golds which are located in the part of “MAKE DUEL”,wait your opponents. When matching is completed, you can startplaying. DUEL FOR 10 GOLDS ; Duel for 10 golds is consisted of 10questions. You should answer each question in 20 seconds. Don’tforget! The person who knows the question earlier get higher score.DUEL FOR 10 GOLDS ; In duel for 100 golds, you can reach maximum100 questions. In the beginning of game, 3 chances are given foreach player. If questions are answered wrongly or cannot beanswered in 20 seconds, chances of players decrease.The player whofinishes 3 changes lose the game. WEEKLY TOURNAMENT; Weeklytournament starts on Monday at 00.00 a.m. It finishes on Sunday at23.59 p.m. After duel for 10 and 100 golds, join the weeklytournament according to number of your winned gold. Collect maximumnumber of gold and become the winner of tournament. Win thesurprise awards. LIST OF CHAMPIONS; Premier of each week isregistered to the list of champions. You can follow champions ofprevious weeks from this list. FOLLOWING OF SUCCESS RATE; Your rateof success is determined according to the number of your winned orlost games. % 0-%20 1. Level 1 star %20-%40 2. Level 2 stars%40-%60 3. Level 3 stars %60-%80 4. Level 4 stars %80-%100 5. Level5 stars
ÇÖZ BAKAYIM EDEBİYAT 1.4 APK
Çöz Bakayım Edebiyat, ÖABT(edebiyat) ve AYT(edebiyat) sınavlarınahazırlanan öğrencilerin boş zamanlarını eğlenerek ve öğrenerekdeğerlendirmesi amacıyla kurulmuş, sonuçlarının Türkiye genelideğerlendirildiği bir bilgi yarışması uygulamasıdır.KPSS (ÖABTEDEBİYAT) ve AYT (EDEBİYAT) sınavlarında gerekli olan PRATİKEDEBİYAT BİLGİLERİNİ eğlenceli bir bilgi yarışmasına çevirenuygulamamız da ESER, YAZAR ve KARAKTER’ ler, EDEBİYATIMIZADAKİİLKLER gibi ayrı ayrı konulara ayrılmış testler bulunmaktadır. ÇözBakayım Edebiyat, genel yapı itibarı ile çevrim içi (İnternetbağlantısı gerektiren) bir uygulamadır. İÇERİK: 4 farklı kategoriderakipleriniz ile yarışabilirsiniz. *EDEBİYATIMIZDA İKLER *ESER /YAZAR / TÜR *AYT EDEBİYAT *ÖABT EDEBİYAT OYUN KURALLARI: Her oyuntoplamda kategorisine göre rastgele seçilmiş 10 sorudanoluşmaktadır. Her iki yarışmacıya da aynı anda aynı sorularsorulmaktadır. Soruya daha önce doğru cevap veren yarışmacı osorudan 10 puan kazanır, daha sonra doğru cevap veren yarışmacı ise5 puan kazanır. yanlış cevap veren yarışmacı ise o sorudan puankazanamaz. Tüm sorular bittiğinde en çok puan toplayan yarışmacıoyunu kazanır. HAFTALIK TURNUVA: Haftalık Turnuva her haftaPazartesi günü saat 00:00'da başlar ve Pazar günü 23:59 da sonaerer. Tüm hafta boyunca kullanıcıların kazandıkları altınlara göreturnuva birincisi belli olur. Birinci olan yarışmacıya her haftasürpriz hediyeler verilecektir. Verilecek olan hediye her haftaturnuva başlangıcında belirlenmekte ve mobil uygulamamız içerisindeilan edilmektedir. HAKKIMIZDA Çöz bakayım ekibi olarak sizlere dahaeğitici daha eğlenceli hizmetler verebilmek adına durmaksızınçalışmaktayız. İlginiz için teşekkür eder başarılar dileriz.Resolve Let me see Literature ÖABT (literature) and AYT(literature) amused the leisure time of students preparing forexams and established for the purpose of learning assessment, theresults of which Turkey is generally evaluated ESER is a quizapplication that turns the PRACTICAL LITERATURE INFORMATION into afun quiz which is necessary in the KPSS LITERATURE and AYT(LITERATURE) exams. , AUTHOR AND CHARACTER'S, FIRST PRINCIPLES INOUR LITERATURE.   Resolve Literature is an online (Internetconnection) application with a general structure. CONTENT: You cancompete with your opponents in 4 different categories.       * OUR LITERATURE İKLER       * ESER / AUTHOR / TYPE       * AYT LITERATURE       * PRE-LITERATURE GAMERULES: Each game consists of 10 questions randomly selected bycategory in total. Both competitors are asked the same questions atthe same time. The contestant who gave the correct answer to thequestion wins 10 points, then the correct answerer gets 5 points.the contestant who gives the wrong answer cannot earn points fromthat question. When all questions are over, the contestant who winsthe most points wins the game. WEEKLY TOURNAMENT: The WeeklyTournament starts every Monday at 00:00 and ends at 23:59 onSunday. During the whole week, according to the gold earned by theusers, the tournament winner is announced. The first winner will begiven surprise gifts every week. The gift to be given is determinedeach week at the beginning of the tournament and announced in ourmobile application. ABOUT US As a team, we work hard to provide youwith more educational and more fun services. Thank you for yourinterest and wish you success.
Loading...