1.3 / September 28, 2016
(4.2/5) (100)
Loading...

Description

Đây là ứng dụng miễn phí tường thuật trực tiếp Kết quả XSMB nhanhnhất Việt Nam. Ứng dụng xổ số miền Bắc hỗ trợ nhiều tính năng ưuviệt:- Giao diện đẹp, dễ dùng, thông tin phong phú- Dung lượng ứngdụng cực nhẹ, tải về nhanh, dùng được luôn- Tường thuật trực tiếpkết quả vào 6h15 hàng ngày hầu như không trễ- Tự động gửi thôngbáo, nhắc nhở khi sắp đến giờ quay và thông báo đã hết giờ quay-Soi cầu kết quả xổ số miền Bắc bao gồm soi cầu Loto và soi cầu giảiđặc biệt, cụ thể bao gồm + Cầu Loto + Cầu Bạch Thủ + Cầu Loto theothứ + Cầu 2 nháy + Cầu Tam giác + Tìm cầu cặp số + Các loại cầu đặcbiệt- Thống kê kết quả giải Loto và thống kê giải Đặc Biệt. + Thốngkê theo cặp số + Tần Suất nhịp Loto + Chu Kỳ Dàn Loto + Lô Rơi +Đầu Đuôi- Chế độ xem lại kết quả xổ số miền Bắc bất kì lúc nào màkhông cần mạng. - Tích hợp trên phần lớn các thiết bị điện thoại vàhệ điều hành- Khu vực: miền BắcThis free app is reporting liveResults fastest XSMB Vietnam. Lottery applications supported NorthVietnam many advantages:- Friendly interface, easy to use,information-rich- Capacity ultra light applications, downloadfaster, are always used- This report directly result into everydaybarely 6h15 late- Automatically send notifications, reminders whenalmost time for recording and notification has timed rotation- Soibridge north lottery results include soi soi bridges and bridgeLoto jackpots, including specific  + BridgeLoto  White Iron Craft +  + Bridge Lotoorder  Bridge 2 blink +  + IronTriangle  + Find pairs of bridge  + The specialneeds- Statistics results and statistics Loto Prize SpecialAward.  + Statistics pairs of  + Frequencybeats Loto  Seamless Cycle + Loto  + BlockFalling  + Top Tail- View to the north lottery resultsanytime without a network.- Built on the majority of mobile devicesand operating systems- Region: North

App Information Xổ Số Miền Bắc - Live, Soi Cầu

 • App Name
  Xổ Số Miền Bắc - Live, Soi Cầu
 • Package Name
  com.ttpm.ketquaxsmb
 • Updated
  September 28, 2016
 • File Size
  3.3M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.3
 • Developer
  App iNET 1st
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Entertainment
 • Developer
 • Google Play Link

App iNET 1st Show More...

Xổ Số Miền Nam - Live, Soi Cầu 2.4 APK
App iNET 1st
Đây là ứng dụng miễn phí tường thuật trực tiếp Kết quả XSMN nhanhnhất Việt Nam. Ứng dụng xổ số miền Nam hỗ trợ nhiều tính năng ưuviệt:- Giao diện đẹp, dễ dùng, dung lượng nhẹ, không tự động gửiSMS trừ tiền- Tường thuật trực tiếp kết quả hàng ngày các tỉnh miềnNam (XSMN) nhanh nhất- Tự động gửi thông báo, nhắc nhở khi sắp quayvà khi kết thúc giải- Soi cầu kết quả xổ số miền Nam bao gồm soicầu Loto và soi cầu giải đặc biệt, cụ thể bao gồm + Cầu Loto + CầuBạch Thủ + Cầu Loto theo thứ + Cầu 2 nháy + Cầu Tam giác + Tìm cầucặp số + Các loại cầu đặc biệt- Thống kê kết quả giải Loto và thốngkê giải Đặc Biệt. + Thống kê theo cặp số + Tần Suất nhịp Loto + ChuKỳ Dàn Loto + Lô Rơi + Đầu Đuôi- Chế độ xem lại kết quả xổ số miềnNam bất kì lúc nào mà không cần mạng. - Tích hợp trên phần lớn cácthiết bị điện thoại và hệ điều hành- Khu vực: các tỉnh miền NamThisfree app is reporting live Results fastest XSMN Vietnam.Lotteryapplications supported South Vietnam many advantages:- Friendlyinterface, easy to use, lightweight size, does not automaticallysend SMS deduction- This report results daily direct southernprovinces (XSMN) Fastest- Automatically send notifications,reminders when airing and finishing solutions- Soi bridge southlottery results include soi soi bridges and bridge Loto jackpots,including specific  + Bridge Loto  White IronCraft +  + Bridge Loto order  Bridge 2 blink+  + Iron Triangle  + Find pairs ofbridge  + The special needs- Statistics results andstatistics Loto Prize Special Award.  + Statistics pairsof  + Frequency beats Loto  Seamless Cycle +Loto  + Block Falling  + Top Tail- View to thesouth lottery results anytime without a network.- Built on themajority of mobile devices and operating systems- Located in thesouthern provinces
Finding MH370 1.0 APK
App iNET 1st
MH370 is still missing, let's try to findMH370and hopefully we will find the air-craft very verysoon.
12 con giáp -Tử vi 2015 1.0 APK
App iNET 1st
12 CON GIÁP được phát triển bởi wapsite http://12congiap.vn cungcấp các thông tin: - Tử vi 2015 - Tử vi trọn đời 12 con giáp 2015 -Tử vi ất mùi 2015 - Xem tuổi vợ chồng, xem tuổi làm ăn, xem tên hợpphong thủy trên 12 con giáp - Tra cứu lịch âm dương, xem ngày tốtxấu để khai trương, nhập trạch, động thổ, …đặc biệt 12 con giáp cótính năng xem ngày tốt xấu với một tuổi. - Chuyên mục Hỏi đápchuyên gia cho phép người dùng tương tác trực tuyến, hỏi đáp cácvấn đề về tử vi 12 con giáp 2015, phong thủy, xem bói, xemtướng...---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rấtmong nhận được các đánh giá và ý kiến đóng góp của các bạn.Email :[email protected] animal developed by wapsitehttp://12congiap.vn provide the following information: -Horoscope 2015 - Horoscope 2015 12 animal life -Horoscope 2015 Land odor - View-year-old wife, see age asfood, see the name of Feng Shui in 12 animal - Look lunisolarcalendar, good bad view to opening day, enter scout,groundbreaking, ... Special features 12 animal look good and baddays with the old one. - Experts Forum FAQ allow users tointeract online inquiry issues 12 zodiac horoscope 2015, feng shui,fortune telling, physiognomy...---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lookforward to the evaluation and comments from you.Email:[email protected]
Xổ Số Miền Trung-Live, Soi Cầu 1.1 APK
App iNET 1st
Đây là ứng dụng miễn phí tường thuật trực tiếp Kết quả XSMT nhanhnhất Việt Nam. Ứng dụng Xổ Số Miền Trung hỗ trợ nhiều tính năng ưuviệt:- Giao diện đẹp, dễ dùng, dung lượng nhẹ, không tự động gửiSMS trừ tiền- Tường thuật trực tiếp kết quả hàng ngày các tỉnh miềnTrung (XSMT) nhanh nhất- Tự động gửi thông báo, nhắc nhở khi sắpquay và khi kết thúc giải- Soi cầu kết quả xổ số các tỉnh miềnTrung bao gồm soi cầu Loto và soi cầu giải đặc biệt + Cầu Loto +Cầu Bạch Thủ + Cầu Loto theo thứ + Cầu 2 nháy + Cầu Tam giác + Tìmcầu cặp số + Các loại cầu đặc biệt- Thống kê kết quả giải Loto vàthống kê giải Đặc Biệt. + Thống kê theo cặp số + Tần Suất nhịp Loto+ Chu Kỳ Dàn Loto + Lô Rơi + Đầu Đuôi- Chế độ xem lại kết quả xổ sốmiền Trung bất kì lúc nào mà không cần mạng. - Tích hợp trên phầnlớn các thiết bị điện thoại và hệ điều hành- Khu vực: các tỉnh miềnTrung
Xổ Số Miền Bắc - Live, Soi Cầu 1.3 APK
App iNET 1st
Đây là ứng dụng miễn phí tường thuật trực tiếp Kết quả XSMB nhanhnhất Việt Nam. Ứng dụng xổ số miền Bắc hỗ trợ nhiều tính năng ưuviệt:- Giao diện đẹp, dễ dùng, thông tin phong phú- Dung lượng ứngdụng cực nhẹ, tải về nhanh, dùng được luôn- Tường thuật trực tiếpkết quả vào 6h15 hàng ngày hầu như không trễ- Tự động gửi thôngbáo, nhắc nhở khi sắp đến giờ quay và thông báo đã hết giờ quay-Soi cầu kết quả xổ số miền Bắc bao gồm soi cầu Loto và soi cầu giảiđặc biệt, cụ thể bao gồm + Cầu Loto + Cầu Bạch Thủ + Cầu Loto theothứ + Cầu 2 nháy + Cầu Tam giác + Tìm cầu cặp số + Các loại cầu đặcbiệt- Thống kê kết quả giải Loto và thống kê giải Đặc Biệt. + Thốngkê theo cặp số + Tần Suất nhịp Loto + Chu Kỳ Dàn Loto + Lô Rơi +Đầu Đuôi- Chế độ xem lại kết quả xổ số miền Bắc bất kì lúc nào màkhông cần mạng. - Tích hợp trên phần lớn các thiết bị điện thoại vàhệ điều hành- Khu vực: miền BắcThis free app is reporting liveResults fastest XSMB Vietnam. Lottery applications supported NorthVietnam many advantages:- Friendly interface, easy to use,information-rich- Capacity ultra light applications, downloadfaster, are always used- This report directly result into everydaybarely 6h15 late- Automatically send notifications, reminders whenalmost time for recording and notification has timed rotation- Soibridge north lottery results include soi soi bridges and bridgeLoto jackpots, including specific  + BridgeLoto  White Iron Craft +  + Bridge Lotoorder  Bridge 2 blink +  + IronTriangle  + Find pairs of bridge  + The specialneeds- Statistics results and statistics Loto Prize SpecialAward.  + Statistics pairs of  + Frequencybeats Loto  Seamless Cycle + Loto  + BlockFalling  + Top Tail- View to the north lottery resultsanytime without a network.- Built on the majority of mobile devicesand operating systems- Region: North
Lịch Vạn Niên 2017: Âm Dương 1.0.0 APK
App iNET 1st
Lịch Vạn Sự - Lịch Vạn Niên – Lịch Đinh Dậu Việt NamỨng dụng LichVan Su – Lich Van Niên – Lich VN – Lich Am Duong giúp bạn tra cứuthông tin ngày tháng theo lịch Âm Dương, xem ngày tốt xấu, giờhoàng đạo, giờ hắc đạo giúp bạn quản lý thời gian và công việc củamình một cách tốt nhất.Ngoài ra ứng dụng Lịch Vạn Sự còn cung cấpnội dung chi tiết Tử vi 12 cung hoàng đạo, tử vi trọn đời 12 congiáp,xem ngày tốt xấu, xem tuổi làm ăn, xem tuổi vợ chồng, thôngtin những ngày lễ tết ở Việt Nam kèm theo những bài Văn khấn chitiết.Các chức năng chính:-Lịch Ngày-Tháng-Năm: Chi tiết từng ngày,từng giờ tốt, giờ xấu, việc nên làm, không nên làm, tuổi Xung khắc,hướng xuất hành hợp tuổi-Lịch vạn niên - Lich van nien : Chi tiếtngày Âm Dương – Am Duong và đổi ngày Âm Lịch (Am Lich)- Dương Lịch(Duong Lich) linh hoạt.-Xem Bói-Xem Tử vi – Tu Vi: Tử vi 12 congiáp, 12 cung hoàng đạo-Xem ngày đại sự: xem tuổi xây nhà, cướihỏi, xuất hành, khai trương-Xem ngày tốt xấu tương ứng với từng nămsinh-Xem tuổi vợ chồng, tuổi làm ăn, tuổi sinh con-Các ngày lễ tếtcủa Việt Nam- Văn Khấn – Van Khan: Tổng hợp các bài văn khấn cổtruyền Việt Nam theo nhiều chủ đề: lễ, tết, rằm, chùa, đình, miếu,cúng giỗ, gia tiên, ăn mừng, giải hạn- Đặt lịch, sự kiện: Tạo vàquản lý lịch, sự kiện cho những việc quan trọng ,thông báo khi cólịch giúp bạn dễ dàng quản lý công việc, thời gianVan Su calendar -perpetual calendar - Calendar Dinh Dau VietnamVan Lich Suapplications - Lich Van Nien - Lich VN - lunisolar calendar helpsyou lookup information dates scheduled yin yang, good and bad daywatch, hours zodiac, dark hours of direct help you manage time andwork nhat.Ngoai its a good way to Van the Calendar application alsoprovides detailed content of 12 zodiac horoscope, horoscope 12animal life, see good and bad days, watch business age, see agecouple , information of the holidays in Vietnam together with thedetailed post Van profession.Main fuction:Day-Month-Year -Lich:Details of each day, each hour good, bad hours, that should do,should not do, the age The conflict, user exodus of age-LichPerpetual - perpetual calendar: Details of yin yang - Am Duong andrebook Lunar (lunar) - Ocean Calendar (calendar)flexibility.-Fortunetelling-See Horoscopes - Horoscopes: 12 animalhoroscope, 12 signs of the zodiac-See The modern day: watch-oldbuilding, weddings, exodus, opening-See Good and bad dayscorresponding to the year of birth-See The age of spouses, businessage, childbearing years-The Holidays in Vietnam- Van Khan - VanKhan: Synthesis of prose Vietnam traditional vows under a varietyof topics: festivals, full moon, pagodas, temples, worship,ancestors, celebrate, the term- Schedule, Events: Create and managecalendars, events for important things, notification when thecalendar makes it easy to manage work, time
Vận Hạn 2017: Xem Tử Vi Online 1.0.2 APK
App iNET 1st
Theo quan niệm dân gian, mỗi người đều trải qua những tuổi hạn nhấtđịnh. Nhiều người vẫn tin rằng, vào năm hạn sẽ gặp những chuyệnkhông hay, điềm xui vận tới. Vậy sang năm ĐINH DẬU 2017, vận hạncủa bạn sẽ ra sao? Sẽ có những chuyển biến gì trong sự nghiệp côngdanh, tình cảm, gia đình sức khỏe...? Trường hợp nếu không may gặpphải vận hạn sao xấu thì việc Cúng Sao Giải Hạn sẽ phải tiến hànhra sao để giảm bớt vận hạn rủi ro và tăng thêm may mắn. Các chứcnăng chính của app Vận Hạn 2017 -Xem Vận Hạn 2017: Vận hạn của bạnsẽ ra sao, nó ảnh hưởng như nào tới sự nghiệp, công danh, tình cảmgia đình. -Cúng sao giải hạn- cách cúng sao giải hạn để giảm thiểurủi ro, tăng thêm phần may mắn cho thân chủ. -Tử vi 2017: Xem Tử vi2017 sẽ cung cấp cho bạn thông tin tổng quát về công danh, sựnghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên,... trong năm sắp tới để cósự chuẩn bị đón nhận tài lộc hoặc kịp thời hóa giải những điềukhông may sắp xảy ra. -Xông đất 2017: Xem tuổi xông đất, chọn ngườihợp tuổi xông đất năm Đinh Dậu 2017 Tất cả có trong app Vận Hạn2017- Cúng sao giải hạn-Tử vi 2017-Xông đất 2017- Vận Hạn năm ĐinhDậu-Tử vi năm Đinh Dậu 2017.According to folk notions, eachexperiencing a certain age limit. Many people still believe that,in term will see the bad things, to jinx transport. So to the topof the head in 2017, your fortunes will be like? What will havechanged the title of his career, emotional, family, health ...? Incase if unfortunately encountered bad fortunes, the star Cung SaoLeague Limited will have to happen in order to reduce risk andincrease fortunes more luck.The main functions of the app ShippingLimited 20172017 -See Term Transportation: Transportation will belike your term, it does affect career, career, family love.Arcwelding Star Award from the limited offerings so to minimize risk,enhance the luck to clients.-From 2017 behavior: See Horoscopes2017 will provide you with extensive information about career,career, wealth, health, love, ... in the coming years to beprepared to receive the fortune or promptly resolve the impendingmisfortune.-Xong 2017 land: Land View stormed age, the age of steamchoose land in Dinh Dau 2017All are included in the app Yun limitthe term 2017- star Cung 2017-Steam-Horoscopes 2017- Land TransportDinh Dau-year Term Horoscope Dinh Dau year 2017.
Tử Vi Đinh Dậu 2017 1.0.2 APK
App iNET 1st
Tử vi 2017 cung cấp cho người dùng thông tin tổng quát về số mệnhnăm Đinh Dậu 2017, thông tin theo từng mốc giai đoạn khác nhautrong cuộc đời của mỗi người. Chức năng chính: -Xem Tử vi hàngngày- Khám phá tử vi hàng ngày, hàng tuần 12 con giáp bạn sẽ biếtđược những ngày nào gặp nhiều may mắn ,sức khỏe của bạn ra sao.....-Xem Tử Vi 2017: Cung cấp cho bạn thông tin về công danh, sựnghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên,... trong năm Đinh Dậu 2017-Tử Vi Trọn Đời: Mỗi người sẽ ứng với một tuổi - một con giáp cốđịnh suốt đời. Tử vi trọn đời bao gồm rất nhiều thông tin tổng quátvề số mệnh theo từng mốc giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của mỗingười. Các thông tin trong Tử vi 2017 - Tử vi hàng ngày - Tử vitrọn đời hy vọng sẽ giúp các bạn có thể cải thiện các điều tốttránh và giải các điều xấu giúp bạn có thể tiến thân thuận lợi trêncon đường công danh sự nghiệpHoroscopes 2017 provides users withgeneral information about the fate of Dinh Dau 2017, information oneach mark different stages in the life of every person. Mainfunctions:-See Every day- Horoscope daily horoscope Discover,weekly 12 animal you will know which days of luck, how your health.....-See Astrology 2017: Provides you with information on theidentity, career, wealth, health, love, ... in Dinh Dau 2017-FromVi Lifetime: Each person with an age - a lifelong animal fixed.Horoscopes for life involves a lot of general information abouteach landmark fate different stages in the life of every person.Theinformation in the 2017 Horoscopes - Horoscopes Daily - Horoscopelifetime hoping you can help improve the good things and avoid thebad solutions can help you facilitate advancement on the careerpath industry
Loading...