0.2.5 / September 18, 2016
(4.2/5) (72)

Description

I don’t know who you are… I don’t know whatyou want… but if you came looking for trouble, you came to theright place.

X Force Online is an action-packed MMORPG that will transportyou back to The Great One, where real men were asked to stand upand spit in the face of death.

If you like fighting games, you are sure to love this game! Butunlike other mobile fighting games, X Force Online gives you theadvantage of teaming up with friends to neutralise the evilatrocities just waiting to feed you bullets for breakfast.

Well, what are you waiting for soldier? Defeat is not an option,and your elite fighters are no where near ready to eliminate theobstacles we have in store. Just remember, you wimps need to be atleast 12+ to play.

App Information XForce Online

XForce Online Version History

Select XForce Online Version :
 • 0.2.5 (23) - Latest Version
 • XForce Online 0.2.5 APK File

  Publish Date: 2017 /7/3
  Requires Android: Android 1.5+ (Cupcake, API: 3)
  File Size: 20.8 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: 341368117fe702017589f95b96c4c496e58f4ee6
  APK Signature: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
Silver Bat Show More...
Knight Age - A Magical Kingdom in Chaos 2.2.4 APK
Silver Bat
Wolf Village is a happy place... well, it WAS until mysteriousglowing objects began falling from the sky. Now powerful monstersare waking up and creating chaos. City elders are freaking out andcalling for new heroes to step up and return peace to the Kingdom.As a hero-in-training, you must get stronger, so meet your mentorsand complete quests to unlock the surrounding areas. As youprogress, team up with friends to take on harder challenges buriedin the deepest parts of the Kingdom. The Kingdom organizes a seriesof MOBA Style Clan Battles for higher level players. If you canoutlast and outplay your opponents, then a treasure-trove ofspecial rewards will be waiting for you. But first things first,you need to find the hidden passage to the Lost City of Gold!FEATURES - Free to play with Instant Access - Online adventureMMORPG offering dynamic graphics and retro-style RPG feel -Strategy: Your decisions and experience determine how fast or slowyou progress. - Fun Story : Compelling lock-step quests to help yousolve ancient mysteries - Character with different powers: Warrior,Assassin, Wizard or Gunner. - Map : Kingdom of over 100 diversemaps, including hidden maps to unlock and explore - Social : playalone or team up with clans for additional features - Fresh : newevents, features and PvP contest added monthly - Rewards : earn andwin in-game credits via game play and daily log-in - MOBA Battles :Storm the Castle, Mine Wars and Crossroads of Death are just a fewwaiting to be unlocked PLEASE NOTE: KA = English Language Hiep Si =Vietnamese KA requires a stable WIFI connection to play. NEW PLAYERSECRETS & TIPS Check out these pages for the latest news,contests or customer service help: KA / KAM FORUMwww.knightandmagic.com FACEBOOK CSR ENGLISH :facebook.com/TeaMobiWorld/ SPANISH :facebook.com/teamobiworldespanol/ PORTUGUESE :facebook.com/teamobiworldportuguese/ INDONESIAN :facebook.com/am.indonaga/
Ksatria Online - A Kingdom in Chaos 2.2.4 APK
Silver Bat
Wolf Village is a happy place... well, it WAS until mysteriousglowing objects began falling from the sky. Now powerful monstersare waking up and creating chaos. City elders are freaking out andcalling for new heroes to step up and return peace to the Kingdom.As a hero-in-training, you must get stronger, so meet your mentorsand complete quests to unlock the surrounding areas. As youprogress, team up with friends to take on harder challenges buriedin the deepest parts of the Kingdom. The Kingdom organizes a seriesof MOBA Style Clan Battles for higher level players. If you canoutlast and outplay your opponents, then a treasure-trove ofspecial rewards will be waiting for you. But first things first,you need to find the hidden passage to the Lost City of Gold!FEATURES - Free to play with Instant Access - Online adventureMMORPG offering dynamic graphics and retro-style RPG feel -Strategy: Your decisions and experience determine how fast or slowyou progress. - Fun Story : Compelling lock-step quests to help yousolve ancient mysteries - Character with different powers: Warrior,Assassin, Wizard or Gunner. - Map : Kingdom of over 100 diversemaps, including hidden maps to unlock and explore - Social : playalone or team up with clans for additional features - Fresh : newevents, features and PvP contest added monthly - Rewards : earn andwin in-game credits via game play and daily log-in - MOBA Battles :Storm the Castle, Mine Wars and Crossroads of Death are just a fewwaiting to be unlocked PLEASE NOTE: KAM requires a stable internetconnection to play. NEW PLAYER SECRETS & TIPS Check out thesepages for the latest news, contests or customer service help: KAMFORUM www.KsatriaOnline.IndoNaga.com (Indo) www.knightandmagic.com(English) FACEBOOK CSR ENGLISH : facebook.com/TeaMobiWorld/ SPANISH: facebook.com/teamobiworldespanol/ PORTUGUESE :facebook.com/teamobiworldportuguese/ INDONESIAN :facebook.com/am.indonaga/
Hải Tặc Tí Hon 0.5.8.2 APK
Silver Bat
Hải Tặc Tí Hon là trò chơi nhập vai online thần thoại, giả tưởng vàmang phong cách truyện tranh. Người chơi đăng ký tài khoản trongtrò chơi, sau đó tự chọn cho mình nhân vật và tham gia vào thế giớibiển đảo. Có nhiều vùng đất khác nhau, thành phố và cư dân khácnhau. Từ đó các nhân vật chính sẽ cùng nhau lên đường hành hiệp,tập luyện, cạnh tranh lẫn nhau và cùng khám phá thế giới, nhữngvùng biển mới, đối đầu với những con thủy quái to lớn và tìm kiếmkho báo hải tặc vĩ đại. Qua trò chơi, người chơi sẽ tiếp xúc vớinhiều loại quái vật, trùm hải tặc, hoặc những nhân vật tốt bụng, đểtiến xa và càng học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn.Little Pirate isonline roleplaying game mythology, fantasy and comic style. Theplayer account registration in the game, then choose for themselvesthe character and participate in maritime world. There are manydifferent lands, cities and various residents. From there the maincharacters will come together on the cruise line association,practice, compete against each other and jointly explore the world,these new waters, facing the huge monster and look great piratetreasure long. Through the game, players will be exposed to manytypes of monsters, bosses pirate, or the character kind, so far andmore learned more experience.
XForce Online 0.2.5 APK
Silver Bat
I don’t know who you are… I don’t know whatyou want… but if you came looking for trouble, you came to theright place.X Force Online is an action-packed MMORPG that will transportyou back to The Great One, where real men were asked to stand upand spit in the face of death.If you like fighting games, you are sure to love this game! Butunlike other mobile fighting games, X Force Online gives you theadvantage of teaming up with friends to neutralise the evilatrocities just waiting to feed you bullets for breakfast.Well, what are you waiting for soldier? Defeat is not an option,and your elite fighters are no where near ready to eliminate theobstacles we have in store. Just remember, you wimps need to be atleast 12+ to play.
Thần Đạo 1.0.5 APK
Silver Bat
Nhân sinh vốn dĩ không thể thoát khỏi đạo lýluân hồi đó, chúng sinh và nhân sỹ phàm người nào muốn thoát tục,tu luyện để bản ngã được tinh anh hơn thì đi theo con đường ThầnĐạo. Nơi đây mọi người tu luyện Nguyên lực dựa trên lục hệ nguyêntố và Trận pháp.Thế nhưng chúng sinh vốn dĩ là con người với hỉ, nộ, ái, ố, tronglục đạo nên chắc chắn sẽ có những tranh chấp, oan nghiệt, bốnphương lầm than.Thần đạo gồm có hai chánh phái là Quang minh (Ánh sáng), Hắc ám(Bóng tối), Trong Quang Minh lại có Tam hệ đồng nguyên là Quang,Hỏa và Phong trong khi Hắc Ám có Ám, Thủy, Thổ. Mỗi chi phái cócách tu luyện riêng để đạt đến những đỉnh cao khác nhau. Tuy, có bíkíp truyền thế cho con người, có cái lưu lạc ra ngoài thếgian.Trong cõi này, không ai có thể điều khiển được nhân quả luân hồi ởngoài thế gian, nhưng chắc chắn sẽ có người vượt ra khỏi thế gian,hoá độ hết những phân tranh lầm than của cõi đời trần tục. Ai làngười đạt được đỉnh cao đó, ắt hẳn là người ngộ được chân lý củaThần Đạo.Thần Sơn Đỉnh lưu trữ Thiên tố hợp nhất, đó chính là công thứccủa số phận, đời đời lưu truyền. Trăm năm nay, đều có những anhhùng truy tìm nhân sinh trên đỉnh Thần Sơn mà giác ngộ nhân quả,nhận biết mệnh trời, để sứ mệnh mới đến với giang hồ. Cảm nhận bằng“Tâm”, hành hiệp bằng “Trí”, hành xử bằng “Lễ”, và truy cầu tự dobằng “Dũng”.Hy vọng họ có thể cứu thế bình thiên hạ, thành công trở về! Hy vọnghọ có người kế tục, đạo trời vĩnh tồn...!Human inherently can notescape the moral rebirth, the human beings and people who want toescape Graduate customs, to cultivate his ego is more refined thentake the road Shinto. It forces people to cultivate Originallybased on the continental legal system and the battle element.But beings inherently human joy, anger, love, abominable, in sixpaths should surely have disputes and unjust, the four misery.Shinto is composed of two main sects of Luminosity (Light), Dark(Shadow), in Quang Minh Tam again with former co-Optics systems,Fire and performer while there Tones Dark, Water, earth. Each tribehas its own cultivation ways to reach different heights. However,there are recipes that transmission to humans, have a wander outinto the world.In this world, no one can control is causal reincarnation outsideworld, but surely there will be people beyond the world, all theconflict of the misery of worldly realms. Who achieve thoseheights, must have realized the truth was of Shinto.Spirit Son Dinh Thien factor storage consolidation, which is theformula of fate, handed eternal. A hundred years ago, are the herotracing Than Human atop the causal enlightenment, recognize theMandate of Heaven, to a new mission to the Gypsy. Feel with"Heart", operating agreements with "Tri", behave with "Festival",and the pursuit of freedom by "Dung".Hopefully they can save the average galaxy, successful return! Hopethey have successors, director permanence heaven ...!
Ngũ Long Tranh Bá 2.9.9 APK
Silver Bat
Ngũ Long Tranh Bá là trò chơi thể loại kiếm hiệp nhập vai trựctuyến. Hình ảnh đồ họa theo lối pixel art dễ thương nhưng không kémphần hoành tráng. Cốt truyện trò chơi được xoay quanh câu chuyệnNgũ Đại Môn Phái của võ lâm cùng chung tay chống lại thế lực phảnloạn kích động giang hồ. Đứng đầu thế lực này là Hùng Cảnh, mộtnhân vật võ công cao cường xuất thân từ Trúc Lâm Tự. Giang hồ đồnrằng lão đã nghịch luyện Dịch Cân Kinh không thành Phật mà đã nhậpvào Ma đạo. Lão chiêu dụ vô số cao thủ gia nhập thế lực nhằm xưngbá võ lâm. Điểm nổi bật của trò chơi là hệ thống PK đơn giản, dễchơi nhưng vô cùng đặc sắc. Hệ thống trang bị phong phú cùng nhữngtính năng hấp dẫn như Đại Hội Tỷ Võ, thi đâu giữa các môn phái,chiến trường...và điều quan trọng là chức năng, sự kiện của tròchơi sẽ được cập nhật liên tục. Trò chơi tương thích tất cả cácdòng máy trên thị trường hiện nay: Điện thoại di động Nokia Java,Android, iPhone và máy tính bảng Android, iPad. Máy tính PC. Hãychọn cho mình một nhân vật, rèn luyện võ công, phiêu bạt giang hồ,giao du kết bạn tứ phương...Chính hay Tà ? Tiếng lành hay tiếng xấuđồn xa ? Điều này tùy thuộc ở bạn.
Sơn Thủy Phân Tranh 0.3.9 APK
Silver Bat
Sơn Thủy Phân Tranh là game trực tuyến với hình ảnh xinh đẹp và vôcùng dễ thương. Trò chơi được xây dựng dựa vào truyện cổ tích "SơnTinh Thuỷ Tinh" bạn sẽ được hoá thân vào 1 trong 2 bộ lạc của SơnTinh và Thuỷ Tinh. Trong trò chơi bạn sẽ được gặp gỡ công chúa MỵNương và tham gia vào cuộc thi kén rể của nàng. Hành trình tìm kiếmsính lễ Gà 9 cựa, Ngựa 9 hồng mao, Voi 9 ngà sẽ mang lại cho bạnmột cảm giác vô cùng hấp dẫn và trải qua nhiều thử thách cam go củacông chúa Mỵ Nương. Sơn Thủy Phân Tranh sẽ mang lại làn gió mớigiúp bạn thư giãn khi tham gia vào trò chơi với hệ thống bản đồ đadạng, kỹ năng của từng nhân vật phong phú, kết nối bạn bè với nhau... Nào, chúng ta cùng bắt đầu hành trình tìm kiếm sính lễ nào ....Son Painting is hydrolyzed online game with beautiful images andextremely cute. The game is based on the fairy tale "Son TinhGlass" will be rendered into 1 of 2 tribal paint and glass. In thegame you will meet Princess My Nuong and participate in thecompetition law of her cocoon. Itinerary search Chicken 9 ofwedding presents, Horse 9 feathers, elephant tusk 9 will bring youa fascinating feeling and experiencing much hardship of Princess MyNuong. Son Painting hydrolysis gives new wind to help you relaxwhen engaging in game map system with diverse skills of eachcharacter varies, connect with friends ... Come on, let's begin thesearch for any wedding presents ....
Hải Tặc Chiến 1.0.0 APK
Silver Bat
Bạn muốn đắm mình với những cuộc phiêu lưu bất tận? Bạn muốn thửcảm giác của một Hải Tặc khi giao chiến với những thế lực khác? HảiTặc Chiến tự tin có thể giúp bạn thực hiện được những ước mơ đó Đếnvới Hải Tặc Chiến, bạn sẽ chìm đắm trong những cuộc phiêu lưu khôngbao giờ có hồi kết. Với hệ thống class nhân vật đa dạng, phong phú,mỗi class có những chiêu thức khống chế đối phương khác nhau sẽkhiến cho trận chiến của bạn trở nên cực kỳ thú vị và kịch tính. Hệthống Trái ác quỷ với những chiêu thức đẹp mắt, đặc sắc và vô cùnghoành tráng, hứa hẹn sẽ làm vừa lòng tất cả người chơi về phươngdiện NHÌN cũng như phương diện CHIẾN ĐẤU.
Loading...