1.0.0 / May 10, 2016
(4.8/5) (32)

Description

Fuat Abi yi yangından kurtarmayayardımedebilirmisin?
Ateşlerin üzerinden zıpla yada altından geç. Gerçi Bütün sorunbukadar değil.
Fuat Abi, yolunu kaybettiği için, nereden girip, neredençıkacağıbelli olmuyor.
Ayrıca; Yangın ilerlediğinde panik ile biraz daha hızlıkaçmayaçalışacaktır..
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bu Oyun Türk Sinema Tarihimizin Kıymetli Eserlerinden 1977 YılıCemFilm Yapımlı "Sakar Şakir"
isimli filmden esinlenerek yapılmıştır.
Günümüzde; maalesefki unutulmaya yüz tutmuş Yeşil Çam filmlerinibirnebze de olsa hatırlatmak;
Yeni jenerasyona bizim böyle güldürebilen kıymetlieserlerimizdeolduğuna dikkat çekmek istedik.

Karakterlerin gerçek yüzleri ve fotoğrafları saygıçerçevesigereği kullanılmamış;
sadece el çizimi illustrasyonlara yer verilmiştir.

Oyun içerisindeki müziğin yapımı resmi kaynaklarda"NecipSarıcıoğlu" beyefendiye ait olarak gözükmekte. Ayrıca;EnstrümentalVersiyonda "Zafer Dilek" beyefendi de gözükmektedir.(Hak sahipliğibilinmemektedir)
Kendilerinin resmi talebi durumunda derhal kaldırılacaktır.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SE-YAP - SİYAD - TÜRSAV - UBSD ve bilemediğimiz;
Türk Sinema Kültürünü Geliştiren ve Yükselmesine Katkıda BulunanTümKurumlara
En İçten Saygılarımızla

Fuad Abu y fromfirerescue aid Can you?
Jump over or under fire late. Though it's not thewholeproblem.
Abu Fuad, because he lost his way, from entering, it is notclearwhere to go.
Also; It will try to run a little faster progress with panicwhenthe fire ..
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
This Game of the Year 1977 Precast Cem Film Treasures ourTurkishCinema History "Sakar Sakir"
It is is inspired by the film.
Today; unfortunately forgotten to remind the verge Green Pinemoviesto a certain extent;
We would like to draw our attention to the valuable work thatcanlaugh our way to a new generation.

the true face of the character, and photos usedshouldrespect;
only hand-drawn illustrations are included to.

music made official sources in the Game "Sarıcıoğl of Necip"Itappears as belonging to a gentleman. Also; The instrumentalversion"Victory Wish" gentleman appeared. (Entitlement is notknown)
In case of their official request will be removedimmediately.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SA-DO - SIYAD - TÜRSAV - UBSD and we do not know;
Contributing to the promotion of Turkish cinema andcultureDeveloper Found in All Institutions
Most internal Regards

App Information Yanıyorsun Fuat Abi

 • App Name
  Yanıyorsun Fuat Abi
 • Package Name
  com.vortexgamelabs.yaniyorsunfuatabi
 • Updated
  May 10, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.0.0
 • Developer
  Vortex Game Labs.
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link

Vortex Game Labs. Show More...

Yanıyorsun Fuat Abi 1.0.0 APK
Fuat Abi yi yangından kurtarmayayardımedebilirmisin?Ateşlerin üzerinden zıpla yada altından geç. Gerçi Bütün sorunbukadar değil.Fuat Abi, yolunu kaybettiği için, nereden girip, neredençıkacağıbelli olmuyor.Ayrıca; Yangın ilerlediğinde panik ile biraz daha hızlıkaçmayaçalışacaktır..---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bu Oyun Türk Sinema Tarihimizin Kıymetli Eserlerinden 1977 YılıCemFilm Yapımlı "Sakar Şakir"isimli filmden esinlenerek yapılmıştır.Günümüzde; maalesefki unutulmaya yüz tutmuş Yeşil Çam filmlerinibirnebze de olsa hatırlatmak;Yeni jenerasyona bizim böyle güldürebilen kıymetlieserlerimizdeolduğuna dikkat çekmek istedik.Karakterlerin gerçek yüzleri ve fotoğrafları saygıçerçevesigereği kullanılmamış;sadece el çizimi illustrasyonlara yer verilmiştir.Oyun içerisindeki müziğin yapımı resmi kaynaklarda"NecipSarıcıoğlu" beyefendiye ait olarak gözükmekte. Ayrıca;EnstrümentalVersiyonda "Zafer Dilek" beyefendi de gözükmektedir.(Hak sahipliğibilinmemektedir)Kendilerinin resmi talebi durumunda derhal kaldırılacaktır.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SE-YAP - SİYAD - TÜRSAV - UBSD ve bilemediğimiz;Türk Sinema Kültürünü Geliştiren ve Yükselmesine Katkıda BulunanTümKurumlaraEn İçten SaygılarımızlaFuad Abu y fromfirerescue aid Can you?Jump over or under fire late. Though it's not thewholeproblem.Abu Fuad, because he lost his way, from entering, it is notclearwhere to go.Also; It will try to run a little faster progress with panicwhenthe fire ..---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------This Game of the Year 1977 Precast Cem Film Treasures ourTurkishCinema History "Sakar Sakir"It is is inspired by the film.Today; unfortunately forgotten to remind the verge Green Pinemoviesto a certain extent;We would like to draw our attention to the valuable work thatcanlaugh our way to a new generation.the true face of the character, and photos usedshouldrespect;only hand-drawn illustrations are included to.music made official sources in the Game "Sarıcıoğl of Necip"Itappears as belonging to a gentleman. Also; The instrumentalversion"Victory Wish" gentleman appeared. (Entitlement is notknown)In case of their official request will be removedimmediately.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SA-DO - SIYAD - TÜRSAV - UBSD and we do not know;Contributing to the promotion of Turkish cinema andcultureDeveloper Found in All InstitutionsMost internal Regards
Endless Cycle 1.0.4 APK
"Endless Cycle" çelik gibi sinir verefleksgerektiren sonsuz döngü oyunudur.Amacınız dikenlere çarpmadan en yüksek puanı toplamakvearkadaşlarınızı alt etmektir.Tabi bu o kadar da kolay olmayacak.Bağımlılık Yapacak bu oyunda;Sezilerine ve aynı anda kontrol etmen gereken el-gözkoordinasyonunane kadar güveniyorsun?Nasıl Oynanır- Topu, durmadan dönen çember içinde zıplatmak içinekranatıkla.- Engellerden kaçınmaya çalış. Yoksa oyun biter.!- Arkadaşlarınla ve dünyanın geri kalanları ile yarışarak enyüksekpuanı yapmaya çalış.Hepinize Şimdiden Bol Şans"Endless Cycle" is agamethat requires endless loop of steel nerves and reflexes.Your goal is to collect maximum points without hitting thespikesand to beat your friends.Of course, this will not be so easy.Addiction to do in this game;How much do you rely on intuition and hand-eye coordinationrequiredto check in at the same time?How to play- Ball, endlessly spinning circle Click the screen to jumpin.- Try to avoid obstacles. Otherwise the game is over.!- With your friends and try to make the highest score bycompetingwith the rest of the world.Good luck to all of you in advance
DiyalizOnline 1.3.7 APK
Kronik diyaliz tedavisi, hastalar için olduğukadar bu işle meşgul olan sağlık çalışanları için de büyük biryorgunluk nedenidir. Diyaliz çalışanları, bir yandan hastaları içinen kaliteli hizmeti üretme telaşı, bir yandan da bu kalitelihizmetin altını doldurmak için sürekli bilgilerini güncellemeihtiyacı içindedirler. Böbrek hastalığına ve diyaliz pratiğineilişkin bilgilerin sürekli yenilendiği, değiştiği ve güncellendiğigerçeği dikkate alınırsa, güncel bilgiye sürekli ulaşmanın önemidaha iyi anlaşılacaktır. İşte DiyalizOnline Uygulaması buihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurarak hazırlanan bir bilgiyeulaşma, danışma, hesaplama, eğitim uygulamasıdır. Dijital çağıngerçeklerine uygun şekilde hazırlanan bu eğitim platformunda,diyaliz işlemi, diyaliz hasta ve hekimlerinin karşılaştıklarısorunlar interaktif bir tarzda sizlere sunulacak, günlükpratiğinizi kolaylaştıracak hesaplamalar, bilgiler, tablolarelinizin altında olacak ve Diyaliz Online ile daha önce yayınlanmışolan toplantıların arşivlerine de ulaşabilmeniz mümkünolacaktır.Chronic dialysis therapy,fatigue is also a great reason to keep busy with healthprofessionals as well as for patients. Dialysis staff, whileproducing the highest quality service to patients frenzy, on theother hand are in constant need of updating information to fill outthe bottom of this quality service. Kidney disease and dialysis isconstantly refreshed information on the practical, considering thefact that, if changed, and updated, the importance of continuingcurrent information will be better understood. Here diyalizonl theapplication to achieve information prepared keeping in mind yourrequirements, consultation, calculations, and trainingapplications. In this educational platform prepared in accordancewith the realities of the digital age, dialysis process, theproblems faced by dialysis patients and physicians will beavailable to you in an interactive way, the calculations will makeyour daily practice, information tables, you can reach the archiveof meetings that have been published previously by the will andDialysis Online at hand will be able .
TOPPLE IT! 1.0.0 APK
"Topple It!" is a puzzle game that you willhard to handle.You can challange with your Facebook friends in it.Show everybody, Who haves the best attention and controllingability.Let's Topple It!"Controls"You need to "Tap" the screen for change direction of the way.You need to match color of ball and destination.

Top Apps Show More...

WordPress 5.3 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results ofonline marketing, how to articles, tools and tips for running yourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship, startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of our app:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and user cannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later from bookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with others frominside the app via popular social sharing applications.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEI Noof the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value