1 / October 22, 2018
(4.0/5) (4)
Loading...

Description

- Yeşil uzaylıyı müzik eşliğinde dans ettirin ve puanları toplayın-2 farklı arkaplan - Müzik sesini kapatma # Mesele uzaylıolmaktadeğil yeğen, uzaylılarla dans edebilmekte 👽 - Make the greenaliendance with music and collect points - 2 different backgrounds-Mute the music The matter is not to be an alien, but the nephewcandance with aliens #

App Information Yeşil Uzaylıyı Dans Ettir

 • App Name
  Yeşil Uzaylıyı Dans Ettir
 • Package Name
  uzayli.app
 • Updated
  October 22, 2018
 • File Size
  5.7M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1
 • Developer
  Burak Şahin
 • Installs
  50+
 • Price
  Free
 • Category
  Entertainment
 • Developer
  Ulus Mah, Tepecik/Büyükçekmece, İstanbul, TÜRKİYE
 • Google Play Link

Burak Şahin Show More...

Ambulans 22 APK
Burak Şahin
- Ergonomik uzaktan kumandası ile değişik frekanslarda sirençaldırma ve farklı modlarda lamba kontrolü - 5 farklı çakar modu -3 farklı çakar rengi - Tepe lambası arka LED tamamen kapatmafonksiyonu - Tepe lambasının o anki yanma modunu gösteren kumandaüzerine monte LED'ler - Tepe lambasının moduna göre titreşim -Projektör rengi değiştirebilme - Cihaz opaklığı değiştirebilme - 6çeşit siren sesi: Korna, El, Yavaş, Hızlı, Çok Hızlı, Hilo - 3Markanın farklı ses tonları (Zer, Armas, Csr) - Jumpper butonu ileÇok hızlı/HiLo geçişi - Siren ses seviyesi kontrolü - Megafondüğmesinde basıldıkça duruma göre özellikler; • Çakar moduna göretitreşim özelliği kapalıyken anons düğmesine basılı tutuldukçatitreşim, • Çakar moduna göre titreşim özelliği ve çakarlar açık,sol ve sağ projektör kapalıyken anons düğmesine basılı tutuldukçarastgele renk değiştiren arkaplan • Çakar moduna göre titreşimözelliği ve çakarlar açık, sirenler kapalı, sol veya sağ projektöraçıkken anons düğmesine basılı tutuldukça 5 derece açı alançakarlar • Çakar moduna göre titreşim özelliği ve çakarlar açık,sirenler açık, sol veya sağ projektör açıkken anons düğmesinebasılı tutuldukça titrek siren sesi efekti - Sürüklenebilir veopaklığı değişebilen ayarlar butonu - FPS göstergesi *UYGULAMADAKİGRAFİKLER TARAFIMCA ÇİZİLMİŞ, SESLERDE TARAFIMCA KAYDEDİLMİŞTİR.. -Ergonomic remote control, siren operation at different frequenciesand lamp control in different modes - 5 different strobe modes - 3different strobe colors - Headlamp rear LED fully off function -LEDs mounted on the controller that indicate the current lightingmode of the headlamp - Vibration depending on the headlamp mode -Projector color change - Ability to change device opacity - 6 kindsof siren sound: Horn, Hand, Slow, Fast, Very Fast, Hilo - 3different tones of the brand (Zer, Armas, Csr) - Very fast / HiLoswitching with Jumpper button - Siren volume control - Featuresdepending on the situation as pressed on the megaphone button; •Vibration as long as you press and hold the call • Vibrateaccording to strobe mode and background that changes color randomlyas long as the announcement button is held down while the strobesare on, left and right are off • Vibration mode and strobesaccording to strobe mode, strobe on, sounders off, left or rightprojector on • Vibration according to strobe mode and flicker sirensound effect as long as the announcement button is held down whilethe beacons are on, sounders are on, left or right is on - Dragableand opaque settings button - FPS indicator * APPLICATION GRAPHICSSketched by me, SAVED BY SESES ..
Profesyonel Siren 7 APK
Burak Şahin
- Ergonomik uzaktan kumandası ile değişik frekanslarda sirençaldırma ve farklı modlarda çakar kontrolü - 10 farklı çakar modu -Çakar moduna göre titreşim - 9 çeşit siren sesi: İnce Korna, KalınKorna, El, Yavaş, Hızlı, Çok Hızlı, Hilo, Wawa, Dilo - 3 adet sesefekti - 3 farklı markanın sesleri - Kumanda opaklığı ayarlama -Megafon düğmesinde farklı özellikler; • Titreşim • Rastgele renkdeğiştiren arkaplan • 5 derece açılı çakarlar • Titrek siren sesiefekti *UYGULAMADAKİ GRAFİKLER TARAFIMCA ÇİZİLMİŞ, SESLERDETARAFIMCA KAYDEDİLMİŞTİR.. - Ergonomic remote control with sirenoperation at different frequencies and strobe control in differentmodes - 10 different strobe modes - Vibration according to flashmode - 9 kinds of siren sound: Thin Horn, Thick Horn, Hand, Slow,Fast, Very Fast, Hilo, Wawa, Dilo - 3 sound effects - Voices of 3different brands - Control opacity adjustment - Different featureson the megaphone button; • Vibration • Random color changingbackground • 5 degree angles • Flickering siren sound effect *APPLICATION GRAPHICS Sketched by me, SAVED BY SESES ..
polis.tr 7 APK
Burak Şahin
- Ergonomik uzaktan kumandası ile değişik frekanslarda sirençaldırma ve farklı modlarda lamba kontrolü - 10 farklı çakar modu -7 çeşit siren sesi: Korna, El, Yavaş,Hızlı, Çok Hızlı, Hi Lo, Di Do- Çakar moduna göre titreşim özelliği - Sürüklenebilir kumanda -Boyutu değiştirilebilir kumanda - Opaklığı değiştirilebilir kumanda- Sirenleri sessize alma *UYGULAMADAKİ GRAFİKLER TARAFIMCAÇİZİLMİŞ, SESLERDE TARAFIMCA KAYDEDİLMİŞTİR.. - Ergonomic remotecontrol with siren ring at different frequencies and control oflamp in different modes - 10 different flashing modes - 7 kinds ofsiren sound: Horn, Hand, Slow, Fast, Very Fast, Hi Lo, Di Do -Vibration according to flashing mode - Dragable control - Sizechangeable control - Opacity changeable control - Mute the sounders* THE GRAPHICS IN THE APPLICATION ARE RISKED BY ITS OWNED BY THESOUNDS.
Ambulans 9 APK
Burak Şahin
- Ergonomik uzaktan kumandası ile değişik frekanslarda sirençaldırma ve farklı modlarda lamba kontrolü - Kablolu ve kablosuzmod - 7 farklı çakar modu - 3 farklı çakar rengi (mavi,kırmızı-mavi, kırmızı) - Tepe lambasının o anki yanma modunugösteren kumanda üzerine monte LED'ler - Tepe lambasının modunagöre titreşim - 6 çeşit siren sesi: Korna, El, Yavaş, Hızlı, ÇokHızlı, Hilo - 3 Markanın farklı ses tonları (Zer, Armas, Csr) -Siren ses seviyesi kontrolü - Çakar modu kayıt etme - Cihaz veçakar opaklığı değiştirme - Megafon düğmesinde basıldıkça durumagöre özellikler; • Çakar moduna göre titreşim özelliği kapalıykenanons düğmesine basılı tutuldukça titreşim, • Çakar moduna göretitreşim özelliği ve çakarlar açık, sol ve sağ projektör kapalıykenanons düğmesine basılı tutuldukça rastgele renk değiştiren arkaplan• Çakar moduna göre titreşim özelliği ve çakarlar açık, sirenlerkapalı, sol veya sağ projektör açıkken anons düğmesine basılıtutuldukça 5 derece açı alan çakarlar • Çakar moduna göre titreşimözelliği ve çakarlar açık, sirenler açık, sol veya sağ projektöraçıkken anons düğmesine basılı tutuldukça titrek siren sesi efekti*UYGULAMADAKİ GRAFİKLER TARAFIMCA ÇİZİLMİŞ, SESLERDE TARAFIMCAKAYDEDİLMİŞTİR.. - Ergonomic remote control, siren operation atdifferent frequencies and lamp control in different modes - Wiredand wireless mode - 7 different strobe modes - 3 different strobecolors (blue, red-blue, red) - LEDs mounted on the controller thatindicate the current lighting mode of the headlamp - Vibrationdepending on the headlamp mode - 6 kinds of siren sound: Horn,Hand, Slow, Fast, Very Fast, Hilo  - 3 different tones of thebrand (Zer, Armas, Csr) - Siren volume control - Strobe moderecording - Changing device and strobe opacity - Features dependingon the situation as pressed on the megaphone button;   •Vibration as long as you press and hold the call   •Vibrate according to strobe mode and background that changes colorrandomly as long as the announcement button is held down while thestrobes are on, left and right are off   • Vibration modeand strobes according to strobe mode, strobe on, sounders off, leftor right projector on   • Vibration according to strobemode and flicker siren sound effect as long as the announcementbutton is held down while the beacons are on, sounders are on, leftor right is on * APPLICATION GRAPHICS Sketched by me, SAVED BYSESES ..
Çakar Işıkları 26 APK
Burak Şahin
10 farklı çakar modu, Yatay-Dikey yönlendirme ve LED efekti10different flashing modes, Horizontal-Vertical orientation andLEDeffect
Zer SALK 0801 2 APK
Burak Şahin
- Ergonomik uzaktan kumandası ile değişik frekanslardasirençaldırma ve farklı modlarda lamba kontrolü - 5 farklı çakarmodu -3 farklı çakar rengi - Tepe lambası arka LED tamamenkapatmafonksiyonu - Tepe lambasının o anki yanma modunu gösterenkumandaüzerine monte LED'ler - Tepe lambasının moduna göre titreşim-Projektör rengi değiştirebilme - Cihaz opaklığı değiştirebilme -6çeşit siren sesi: Korna, El, Yavaş, Hızlı, Çok Hızlı, Hilo -3Kademeli korna kalınlık ayarı - Jumpper butonu ile Çokhızlı/HiLogeçişi - Siren ses seviyesi kontrolü - 16 farklı anons-Sürüklenebilir ve opaklığı değişebilen ayarlar butonu -FPSgöstergesi - Megafona basılı tutarak hazır sesleri kullanabilir-Megafona tek sefer basarak konuşma megafonunuaçabilirsiniz.-Mikrofon kaynağını; megafona basılı tutup açılanmenüdeseçebilirsiniz. ! Microfon hoperlörden çıkan sesi tekrarduyduğuiçin yankı yapabilir, lütfen sesi çok fazla açmayınız !!!Megafonukullanmak için "Ayarlar > Uygulamalar" kısmındanAmbulansuygulamasına Mikrofon izni vermeniz gerekmektedir.*UYGULAMADAKİGRAFİKLER TARAFIMCA ÇİZİLMİŞ, SESLERDE TARAFIMCAKAYDEDİLMİŞTİR.. -Ergonomic remote control with siren ring atdifferent frequenciesand lamp control in different modes - 5different flashing modes -3 different colors - Headlamp backlightLED fully shutdown function- LEDs mounted on the control indicatingthe current combustionmode of the headlamp - Vibration according tothe mode of theheadlamp - Change the projector color - Ability tochange deviceopacity - 6 kinds of siren sound: Horn, Hand, Slow,Fast, VeryFast, Hilo - 3-stage horn thickness adjustment - Veryfast / HiLoswitch with Jumpper button - Siren volume control - 16differentannouncements - Dragable and opacity settings button -FPSindicator - Can use ready sounds by holding down on megaphone -Youcan turn on the megaphone by pressing the megaphone one time. -Themicrophone source; You can press and hold the megaphone andselectit in the drop-down menu. ! The microphone can echo the soundofthe speaker again, so please don't turn on the sound too much.!!!To use the megaphone, you must give the Microphone permissiontothe Ambulance application under "Settings> Applications". *THEGRAPHICS IN THE APPLICATION ARE RISKED BY ITS OWNED BY THESOUNDS.
Ambulans Telsizi 1 APK
Burak Şahin
112 Acil Telsiz Simülasyonu 112 Emergency Radio Simulation
kupara.app 6 APK
Burak Şahin
Kutulara dokunarak kutuları yok edin ve kupayı düşürerek platformaulaştırın... _ 4 SEVİYE _ ~ Klasik ~ TNT ~ Suyun Altında ~ TersYerçekimi ▪Her Seviyede 100 Bölüm ▪Toplam 400 Bölüm ▪Ayarlanabilirarkaplan rengi, ▪Ayarlanabilir nesne rengi, ▪Siyah/Beyaz renkdönüşümlü butonlar, ▪15 farklı yazı tipi, ▪Bölüm tamamlama yüzdesi,▪Bölüm tamamlandıkça ana menüde artan renk dolgusu ▪Reklamgörüntüleyip bölüm geçme, ▪Sol üst köşeye dokunarak FPS göstergesietkinleştirme, ▪Kilidi açılan bölümlerin menüde önizlemesi, ve dahabirçok özellik... ¿? Merak Edenler İçin ¿? # Oyunun ismi Türkçedilindeki "KUPA" ve "PARA" kelimelerinin birleşiminden "KUPARA"olmuştur... *UYGULAMADAKİ GRAFİKLERİN VE UYGULAMANIN TELİF HAKKITARAFIMA AİTTİR* Destroy boxes by tapping the box and deliver thetrophy lowering the platform ... _ 4 _ LEVEL   ~ Classic  TNT ~   ~ Under Water   ReverseGravity ~ ▪H Level Section 100 Section 400 ▪Topla May ▪Ayarlanbackground color, ▪Ayarlan may object color, ▪Siyah / white colorrecycled buttons, ▪15 different font, ▪Böl percentage completion, I▪Böl color fill is completed by increasing the main menu It ▪Reklacross section view, ▪Sol tapping the upper corner of the FPSindicator activation, ▪Kili was part of the preview pop-up menu,and many more features ... ¿? ¿For those who wonder? # The game iscalled in Turkish language "CUP" and "MONEY" the combination of thewords "to Kupari" has been ... * GRAPHIC IMPLEMENTATION ANDAPPLICATION BY THE COPYRIGHT BELONGS to *
Loading...