1.0 / October 31, 2017
(4.5/5) (26)
Loading...

Description

YKS Puan Hesaplama ve YKS Hazırlık Rehberi ile puan hesaplamanızıÖSYM mantığı ile kolayca hesaplayıp sınav maratonunda işinizeyarayacak bilgileri edinebilirsiniz. Uygulamamızın kullanımıoldukça kolay olup diploma puanı ve netlerinizi girerek yaklaşıkpuanınızı öğrenebilirsiniz.Üniversitelere yerleştirme içingerçekleştirilen sınavda sistem değişikliği yapılması ile herkesözellikle de üniversite hayali kuran öğrenciler, yeni sistemhakkında meraklı bir bekleyiş içine girmiştir. 2018 yılı ileberaber uygulamaya girecek olan yeni sınav sistemi iki kademeliolarak gerçekleştirilecek. İlk aşamada Temel Yeterlilik Testi(TYT), sonrasında da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucundaelde edilen başarıya göre bir bölüme yerleştirmegerçekleştirilecek.İlk yapılan TYT’de, sınav Türkçe ve Matematikbölümlerinden oluşmaktadır ve her bölümde 40’ar soru yeralmaktadır. Türkçe ve matematik testlerinden elde edilen başarınınpuana etkisi eşittir. Tüm soruların boş bırakılmadan doğruyapılması sonucunda 500 puan kazanılmaktadır. Bu oluşan 500 puana,Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) eklenerek yerleştirme puanıoluşmaktadır. OBP, diploma notunun puan yansımasının %60’ı kadaryansıtılmaktadır. Diploma derecesi tam puan olan 100 ise,öğrencinin 500 puanına, 60 puan OBP eklenerek, yerleştirme puanı560 olarak hesaplanır. Birinci aşama TYT’nde başarılı olmak içinminimum 180 puan alınması gerekmektedir. Yeni sistemin en önemliyeniliklerinden birisi de, öğrencinin hesaplanan TYT puanının 200puanın üzerinde olması durumunda bir sonraki yıl dakullanılabilmesidir. İkinci Aşama YKS ve Puan Hesabı İkinci aşamasına olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı, dört farklı testtenoluşmaktadır. Bu aşamadan sonra puan hesabı öğrencinin girdiğibranşa göre değişiklikler göstermektedir. Sözel Puan için; TürkDili ve Edebiyatı- Coğrafya1 testi ile Sosyal Bilimler testininpuan dağılımı her birinin %50’dir. Sayısal Puan için; Matematik veFen Bilimleri testinin puan dağılımı %50’dir. Eşit Ağırlık Puaniçin; Türk Dili ve Edebiyatı- Coğrafya1 ile Matematik testlerininpuanları %50 etkilidir. Hesaplamalar sonucunda, tüm sorularında hemTYT hem de YKS’de doğru yapılması sonucunda ve okul puanının da tampuan olması halinde 560 puan ile yerleştirme tercihleriyapılabilmektedir.WGS and WGS Score Calculator with Prep Guidecalculating your score with SSPC logic can easily obtaininformation that will come in handy in calculating the marathonexam. The use of our application is quite simple you can learnabout your score by entering your diploma score and clear.anyoneespecially college students who dream realized by making changes tothe system for placement exam to university, has entered into acurious anticipation about the new system. new examination system,which will come into effect with the 2018 will be held in twostages. The first stage basically Proficiency Testing (DMR), afterwhich Higher Education Exam (LDS) based on the achievementsobtained from the insertion section to be performed.First made intyt', Turkish and Mathematics exam consists of 40 questions and islocated in each section. The point of impact and achievements ofthe Turkish equals math tests. As a result of all the questionsdone right than left empty 500 points are awarded. It consists of500 points, Secondary Achievement Points (CFP) is formed by addingthe docking points. CFP is reflected up to 60% of diploma grade ofreflection points. The full degree level possible 100 points, 500points to the students, adding 60 points CFP, placement iscalculated as 560 points. The first step must be a minimum of 180points in tyt'n to succeed. One of the most important innovationsof the new system, in the case of a student's score is calculatedTYT of over 200 points can be used in the nextyear.  Second Stage and Score LDS Account HigherEducation Institutions Examination test is the second stageconsists of four different test. After this stage points accountshows changes by a specific branch of the student. VerbalScore for; Turkish Language and Literature- Geographia1 test scoredistribution test with 50% each Social Sciences. For numericalscore; distribution of test scores in math and science is50%. To Equal Weight Rating; the Turkish Language and Mathtest scores are effective with Literature- Geographia150%. Calculation of results, as well as all questions in bothTYT if done right as a result of the full score points with 560points in yks' and school placement preferences can be made.

App Information YKS Puan Hesaplama

AppKolay Show More...

Crazy Math Game 4 APK
AppKolay
Bu oyunda kazanmak için toplama çıkarma gibi basit matematikselişlemleri 1 saniyede yapmanız gerekiyor. Hızlı olan kazanır
Gps Chat App for Pokemon Go 1.0 APK
AppKolay
It’s obvious that a ton of people areplayingthe game, but sadly the app is missing any form ofin-appcommunication. There was no way to discuss game tactics,Pokéstopsor taunt Gym leaders… until now.Download unofficial pokemon chat app and find nearbyplayerscreate chat group and play with your team members.
HD Wallpapers 2500 HighQuality 2.3 APK
AppKolay
Internet required for this app..Crop and set thousands of highquailty HD wallpapers for cellphone or tablet. Choose bestwallpapers from over 44 categories (2500+ hd wallpapers).Regardless of the kind of phone that you own, you can easilydownload high resolution wallpaper and crop to fit your phone’sscreen.CategoriesAndroid wallpapers, Grunge wallpapers, Halloweenwallpapers, Health wallpapers, Home & Garden wallpapers, Hotelwallpapers, House wallpapers, Industry wallpapers, Interiorswallpapers, Jewelry wallpapers, Juice wallpapers, Lake wallpapers,Landscape wallpapers, Law wallpapers, Leisure wallpapers, Lovewallpapers, Marriage wallpapers, Men wallpapers, Mother wallpapers,Music wallpapers, Nature wallpapers, Nature - Snow wallpapers,Nature - Water wallpapers, Office wallpapers, People wallpapers,Photography wallpapers, Population wallpapers, Recreations Resortswallpapers, Roads & Traffics wallpapers, Scenic wallpapers,Ships wallpapers, Space wallpapers, Sports wallpapers, Sunsetwallpapers, Tech wallpapers, Textures wallpapers, Travelwallpapers, Trees wallpapers, Trucks wallpapers, Vacationwallpapers, Weather wallpapers, Women & Girls wallpapers, Yoga
NeydiAdresi Mekan ve Fırsatlar 1.2.0 APK
AppKolay
NeydiAdresi şimdilik Ankara için yayındaCafeler, barlar,restoranlar veya oteller yada hastaneler.. Şehirde ne arıyorsanızhepsi telefonunuzda. Bulunduğunuz konuma en yakın mekanlarılisteleyin aradığınızı binlerce seçenek içinde kolayca bulun.Üstelik bulunduğunuz konumda size özel kampanyalar GPS vasıtasıylasize bildirilmekte.Puanlamayı uygulamanın yeni olduğunu vehatalarının zamanla düzeleceğini göz önünde bulundurarak yaparsanızmemnun oluruz.Bilinen Hatalar:- Haritayı açtığınız ilk seferdedurduruldu hatası verip tekrar başlatmakta ancak aynı işlemitekrarladığınızda problem yaşanmamakta.Ankara is now availableonline for neydiadreCafes, bars, restaurants or hotels or hospitals.. all your phone what you're looking for in the city. Easily findlists of thousands of options you are looking for places nearestyour location.Moreover, special campaigns are reported to you inyour current location via GPS you.Points to that the application isnew and will improve over time, we will be happy if you makemistakes, considering.Known Bugs:- Whether to restart stopped errorthe first time you turn on the map, but the problems are not seenwhen you repeat the same process.
Nail Art Designs 2.3 APK
AppKolay
Nail Art, Nail Polish DesignsGet ready for some manicure magic aswe bring you the hottest nail designs from celebrities, beautybrands and the catwalks.Create a beautiful at-home manicure withnail polish & nail art designs inspired by our AndroidApplication.We have more than 1000 pictures, you can set aswallpaper with crop and set feature.Mark them favouritte and don'twaste your time for finding what you were liked.
Interessante Fakten 2.3 APK
AppKolay
Bieten Sie auf dieser app neues Wissen. Dies reicht von derunglaublich, überraschende Fakten.Befriedigen Ihre Neugier für dieWelt um uns mit diesen 900+ bizarre, vergnügt, und geradezuinteressante Fakten.lustig, interessant und komisch FaktenWTF SpaßFakten ist ein Blog für die interessante Fakten und unterhaltsameFakten. wir veröffentlichen Gesundheit, Promis / Personen, Orte,Tiere, Geschichte Informationen und vieles mehr. Bleiben Sie fürdie neueste interessant topics.please folgen Sie dran!Bid on thisapp new knowledge. This ranges from the amazing, surprisingfacts.Satisfy your curiosity for the world around us with these900+ bizarre, hilarious, and downright fun facts.funny, interestingand weird factsWTF fun facts is a blog for interesting facts andentertaining facts. We publish health, celebrities / people,places, animals, history information, and more. Stay tuned for thelatest interesting topics.please follow it!
RestoMY Tablet Menü Sistemi 1.4 APK
AppKolay
Neden Tablet Menü Kullanmalıyım?Yazılı menülerde olduğu gibimenününüzü güncellemek için günlerce beklemek zorunda değilsiniz.RestoMY ile sadece 5 dakika içerisinde zengin bir menüoluşturabilirsiniz.Dijital menülerde ürün görselleri çok dahaparlak ve canlı durduğu için müşteri etkileşiminizi arttırır.Kısavadede maliyetli gibi görünse de kısa süre içerisinde kendimaliyetini karşılar ve işletmenize her an artı değerkazandırır.Sanılanın aksine her an internet bağlantısı gerektirmez.Yalnızca menüde güncelleme yaptığınızda bir kereye mahsus internetebağlanması gerekir ve içeriğini günceller.Müşterileriniz aradığıürünü kalabalık menülerde bulmaya çalışması yerine daha pratik birçözüm sunup anında arama özelliği ile müşteri memnuniyetikazanabilirsiniz.Müşteriniz sıcak yada tatlı veya etli bir şeyyemek istediğinde filtreleme yaparak ona sadece aradığı tatlarısunabileceğiniz ve bu sayede müşteri memnuniyetini arttıracağınızaraçlar sunar.Ürün pazarlaması konusunda ana ekranda yer alan slaytözelliği ile öne çıkarmak istediğiniz ürünü kolaylıkla servisedebilirsiniz.Why should I use the tablet menu?You do not have towait for days to update your menünü as in the written menu. You cancreate a menu rich in just 5 minutes by restomy.Increase yourcustomer interactions to the product much more bright and vividimages in digital menu stand.Seem costly in the short term to meetits cost in a short time and give added value to your businessevery moment.Contrary to popular belief does not require aninternet connection at any time. When you only need to connect tothe Internet to update the menu only once and content updates.Yourcustomers are giving a more practical solution instead of trying tofind the products in the crowd Search menu you can win customersatisfaction with instant search feature.When your customers wantmeat to eat something hot or sweet or by filtering it offersflavors that you can only search and thus provides tools willincrease customer satisfaction.Product that you want to highlightthe main screen with the slides feature in product marketing, youcan easily service.
YKS Puan Hesaplama 1.0 APK
AppKolay
YKS Puan Hesaplama ve YKS Hazırlık Rehberi ile puan hesaplamanızıÖSYM mantığı ile kolayca hesaplayıp sınav maratonunda işinizeyarayacak bilgileri edinebilirsiniz. Uygulamamızın kullanımıoldukça kolay olup diploma puanı ve netlerinizi girerek yaklaşıkpuanınızı öğrenebilirsiniz.Üniversitelere yerleştirme içingerçekleştirilen sınavda sistem değişikliği yapılması ile herkesözellikle de üniversite hayali kuran öğrenciler, yeni sistemhakkında meraklı bir bekleyiş içine girmiştir. 2018 yılı ileberaber uygulamaya girecek olan yeni sınav sistemi iki kademeliolarak gerçekleştirilecek. İlk aşamada Temel Yeterlilik Testi(TYT), sonrasında da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucundaelde edilen başarıya göre bir bölüme yerleştirmegerçekleştirilecek.İlk yapılan TYT’de, sınav Türkçe ve Matematikbölümlerinden oluşmaktadır ve her bölümde 40’ar soru yeralmaktadır. Türkçe ve matematik testlerinden elde edilen başarınınpuana etkisi eşittir. Tüm soruların boş bırakılmadan doğruyapılması sonucunda 500 puan kazanılmaktadır. Bu oluşan 500 puana,Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) eklenerek yerleştirme puanıoluşmaktadır. OBP, diploma notunun puan yansımasının %60’ı kadaryansıtılmaktadır. Diploma derecesi tam puan olan 100 ise,öğrencinin 500 puanına, 60 puan OBP eklenerek, yerleştirme puanı560 olarak hesaplanır. Birinci aşama TYT’nde başarılı olmak içinminimum 180 puan alınması gerekmektedir. Yeni sistemin en önemliyeniliklerinden birisi de, öğrencinin hesaplanan TYT puanının 200puanın üzerinde olması durumunda bir sonraki yıl dakullanılabilmesidir. İkinci Aşama YKS ve Puan Hesabı İkinci aşamasına olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı, dört farklı testtenoluşmaktadır. Bu aşamadan sonra puan hesabı öğrencinin girdiğibranşa göre değişiklikler göstermektedir. Sözel Puan için; TürkDili ve Edebiyatı- Coğrafya1 testi ile Sosyal Bilimler testininpuan dağılımı her birinin %50’dir. Sayısal Puan için; Matematik veFen Bilimleri testinin puan dağılımı %50’dir. Eşit Ağırlık Puaniçin; Türk Dili ve Edebiyatı- Coğrafya1 ile Matematik testlerininpuanları %50 etkilidir. Hesaplamalar sonucunda, tüm sorularında hemTYT hem de YKS’de doğru yapılması sonucunda ve okul puanının da tampuan olması halinde 560 puan ile yerleştirme tercihleriyapılabilmektedir.WGS and WGS Score Calculator with Prep Guidecalculating your score with SSPC logic can easily obtaininformation that will come in handy in calculating the marathonexam. The use of our application is quite simple you can learnabout your score by entering your diploma score and clear.anyoneespecially college students who dream realized by making changes tothe system for placement exam to university, has entered into acurious anticipation about the new system. new examination system,which will come into effect with the 2018 will be held in twostages. The first stage basically Proficiency Testing (DMR), afterwhich Higher Education Exam (LDS) based on the achievementsobtained from the insertion section to be performed.First made intyt', Turkish and Mathematics exam consists of 40 questions and islocated in each section. The point of impact and achievements ofthe Turkish equals math tests. As a result of all the questionsdone right than left empty 500 points are awarded. It consists of500 points, Secondary Achievement Points (CFP) is formed by addingthe docking points. CFP is reflected up to 60% of diploma grade ofreflection points. The full degree level possible 100 points, 500points to the students, adding 60 points CFP, placement iscalculated as 560 points. The first step must be a minimum of 180points in tyt'n to succeed. One of the most important innovationsof the new system, in the case of a student's score is calculatedTYT of over 200 points can be used in the nextyear.  Second Stage and Score LDS Account HigherEducation Institutions Examination test is the second stageconsists of four different test. After this stage points accountshows changes by a specific branch of the student. VerbalScore for; Turkish Language and Literature- Geographia1 test scoredistribution test with 50% each Social Sciences. For numericalscore; distribution of test scores in math and science is50%. To Equal Weight Rating; the Turkish Language and Mathtest scores are effective with Literature- Geographia150%. Calculation of results, as well as all questions in bothTYT if done right as a result of the full score points with 560points in yks' and school placement preferences can be made.
Loading...