1.4 / July 21, 2020
(3.9/5) (14)
Loading...

Description

The app contains the various Indian Yoga stuffs across andarebroadly classified as per the need of every person as perillnessand all the types of requirements. Consistency is fulfillingandwould be a good experience for all the users.A step by stepguidefor Yoga postures and Yoga Gestures.Yoga for all is the bestappfor beginners as well as woman,man,boy,girl,kids,childrenandall.Do this yoga workout daily and get benefit of Indianyoga.We’re so delighted to come with an app (Yogasana in Hindi)that cantruly be useful to all the sorts of users who are Exerciseand Yogalover as well Body Fitness conscious in every manner. Theappcontains the various Indian Yoga stuffs across and arebroadlyclassified as per the need of every person as per illnessand allthe types of requirements. Consistency is fulfilling andwould be agood experience for all the users.A step by step guidefor Yogapostures and Yoga Gestures.Yoga for all is the best appforbeginners as well as woman,man,boy,girl,kids,children andall.Dothis yoga workout daily and get benefit of Indian yoga.Followingare the classifications of ALL Yoga Postures (Yoga Asana)STUFFS:Surya – Namaskar,Akarna – Dhanur - Asana,Anjaneya –Asana,ArdhaChandra - Asana,Ardha – Matsyendra - Asana,Baddha KonaAsana,BalaAsana,Chakra Asana,Dhanur - Asana,Ekapada - Asana,Garuda–Asana,Gomukha – Asana,Hala - sana,Hasta – Pada – angusta,Matsya-Asana,Naga – Asana,Nataraja Asana,Padma – Asana,Parivritta–parshvakona,Pavana mukta Asana,Sarvanga – Asana,Shalabha–Asana,Shava – Asana,Siddha - Asana,Simha – Asana,Sirsha–Asana,Tada – Asana,Trikona – Asana,Ugra – Asana,Ushtra–Asana,Vajra – Asana,Vira – Asana,Vriksha – Asana,Vrischika – Asana

App Information Yoga Book in Hindi l योगा जाणकारी हिंदी में

 • App Name
  Yoga Book in Hindi l योगा जाणकारी हिंदी में
 • Package Name
  com.margaloo.hindiyoga
 • Updated
  July 21, 2020
 • File Size
  6.6M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.4
 • Developer
  Margaloo Apps
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Health & Fitness
 • Developer
  Majestic City, A Buiding 702. Beside of Rainbow crossroad, Pune-Nagar Road, Tal-Haveli, Dist-pune. Maharashtra .India.412207
 • Google Play Link

Margaloo Apps Show More...

Good Habits in Punajbi 1.9 APK
Margaloo Apps
ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ , ਇਸ ਅੱਪਲੀਕੈਸ਼ਨ ਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਪਲੀਕੈਸ਼ਨਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਯੀ ਹੈ. ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਖੰਡਰਾਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੀਦਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਨ ਵੇਲ਼ੇ , ਘਰ ਦੇ ਅੰਧਰ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਚ,ਸ਼ਹਿਰਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ , ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਦਿ . ਇਸ਼ ਵਿਚ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ. ਇਹ ਅੱਪਲੀਕੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ , ਤੇ ਇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂਤੁਸੀਂ ਆਫ਼ -ਲੈਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਂ.
Akbar Birbal Stories Marathi 1.10 APK
Margaloo Apps
अकबर - बिरबल गोष्टी या खूप प्रसिद्ध आहेत. या गोष्टी मधून बिरबलयांच्या चातुर्याची झुळूक पाहावयास मिळते. अकबर-बिरबल गोष्टी या तश्यालहान मुलांसाठी एकदम आवडीचा विषय !! या अकबर-बिरबल कथा अँप मध्ये अशाचलहान मुलांना आवडणाऱ्या गोष्टी आहेत. या गोष्टी मधून आपणास बोध घेतायेईल अश्या निवडक गोष्टी तुम्हाला वाचनास मिळतील. या अँप मध्येप्रसिद्ध गोष्टी जसे कि, अधिक चतुर, शाबास बिरबल, कावळे किती ?, कंजूसमाणूस, मांजराचे पिल्लू , संस्कृतीचे धडे अश्या अनेक गोष्टी या अँपमध्ये आम्ही पुरवल्या आहेत. हे अँप तुम्हाला ऑफलाईन वापरता येईल आणिआपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा. अधिक चतुर बिरबलजींचे घर माहीतआहे का! बिरबल व राजाचा पानवाला आपण गासडी चोरली नाही …आणि बिरबलपरतला तेनालीराम आणि स्वप्न महाल तू तर कमालच केलीस! कोण शहाणा, कोणमूर्ख ? शाबास बिरबल! का रडतोस ? कंजूस माणूस मांजराचे पिल्लू बिरबलचीयुक्ती !! विहिरीचे लग्न !! अल्ला ,बादशहा पार रहम कर पोपटाचे ध्यानकिती कावळे ? बिरबलची थट्टा-मस्करी संस्कृतीचे धडे थोडं-फार येतंत्यात अशक्य काय आहे? आकाशात किती तारे असतील! अंगावर पडलेच आहे, तरकेलेच पाहिजे मोठा माणूस होशील ! हा नोकर चोर आहे! सासरी चाललेलीकुठलीही कन्या रडतेच जगातील वस्तूंचा लोभ धरू नका. हे तुझेच डोके ना ?बोलून-चालून गाढवच!
Marathi Balgeete 1.16 APK
Margaloo Apps
मराठी बालगीते या अँप्लिकेशन मध्ये आठवणीतली मराठी बालगीतांचा आणिबडबड गीतांचा संग्रह आहे. हे अँप्लिकेशन वापरण्याकरता इंटरनेटचीआवश्यकता नाही . मराठी बालगीते अँप्लिकेशन मध्ये 150 पेक्षा जास्तबालगीते व बडबड गीते आहेत. या अँप्लिकेशन मध्ये असावा सुंदर चॉकलेटचाबंगला, झुक झुक झुक झुक अगीनगाडी , उठा उठा चिऊताई , गोरी गोरीपानफुलासारखी छान , आपडी थापडी गुळाची पापडी ,अटक मटक चवळी चटक , ससा तोससा की कापूस जसा ,येरे येरे पावसा , नाच रे मोरा अंब्याच्या वनांत ,पप्पा सांगा कुणाचे ? ,चांदोबा चांदोबा भागलास का? , चांदोबा लपलाझाडीत , सांग सांग भोलानाथ पाऊस पडेल काय ? , छडी लागे छमछम ,शाळासुटली पाटी फुटली , या बालांनो या रे या ! , अशा अनेकप्रकारचे बालगीतव बडबडगीत आहे. - असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला - झुक झुक झुक झुकअगीनगाडी - उठा उठा चिऊताई - गोरी गोरीपान फुलासारखी छान - आपडी थापडीगुळाची पापडी - अटक मटक चवळी चटक - ससा तो ससा की कापूस जसा - येरेयेरे पावसा - नाच रे मोरा अंब्याच्या वनांत - पप्पा सांगा कुणाचे ? -चांदोबा चांदोबा भागलास का? - चांदोबा लपला झाडीत - सांग सांग भोलानाथपाऊस पडेल काय ? - छडी लागे छमछम - शाळा सुटली पाटी फुटली - याबालांनो या रे या ! - अ आ आई म म मका - गाडी आली गाडी आली - रुसु बाईरुसु कोपर्याटत बसु - एवढा मोठ्ठा भोपळा - आईसारखे दैवत सार्यायजगतावर नाही - ए आई मला पावसात जाउ दे - अडगुलं मडगुलं - आजी बाई आजीबाई - झुलतो झुला जाई आभाळा - तुझ्या गळां माझ्या गळां - राजा राणीचीनको काऊ माऊची नको - अग्गोबाई ढग्गोबाई लागली कळ - भटो भटो कुठे गेलाहोतात? - खबडक खबडक घोडोबा - पिटुकला पाहुणा!! - एक होतं झुरळ -उंदिरमामा उंदिरमामा..... - चार ससे पिटुकले - एक होती इडली - ट्रिंगट्रिंग ट्रिंग - लहान माझी बाहुली - हम्मा हम्मा ये गं - करंगळी,मरंगळी - ये ग ये ग सरी इतर बडबड गीतांचा आनंद घेण्यासाठी मराठीबालगीते अँप डाउनलोड करा.
Marathi Stories | मराठी गोष्टी 1.15 APK
Margaloo Apps
गोष्टी या सर्वांच्या आवडीचा विषय !! जर गोष्टी या प्रेरणादायी,मनमोहक, चांगली शिकवणूक देणाऱ्या असतील तर आणखी वाचनास आवड निर्माणहोते. मराठी स्टोरीज् या अँप मध्ये अशाच स्टोरीज् उपलब्ध करून दिल्याआहेत. या अँप मध्ये सर्व वायोगटातील व्यक्तीसाठी स्टोरीज् आहेत.प्रत्येक स्टोरीज्ला तात्पर्य पुरवले आहे जेणेकरून त्या स्टोरीज् चाउद्देश समजून घेता येईल. हे अँप इतर अँप पेक्षा निश्चितच वेगळे आहे.या अँप मध्ये ३०० पेक्षा जास्त स्टोरीज् वाचनास मिळतील. हे अँप ऑफलाईनवापरता येईल. आणि प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा. धन्यवाद !!
Angai Geet in Marathi 1.10 APK
Margaloo Apps
मराठी अंगाईगीते या अँप्लिकेशन मध्ये आठवणीतली मराठी अंगाईगीतांचासंग्रह आहे. हे अँप्लिकेशन वापरण्याकरता इंटरनेटची आवश्यकता नाही.मराठी अंगाईगीतेअँप्लिकेशन मध्ये 19 अंगाईगीते आहेत. या अँप्लिकेशनमध्ये कर आता गाई गाई, "हम्मा हम्मा ये गं , आली बघ गाई, गाई , जो जोगाई अंगाई गाते , नीज माझ्या नंदलाला, नंदलाला रे ,निम्बोणीच्याझाडामागे चन्द्र झोपला ग बाई , चांदोबा चांदोबा भागलास का ,नीज वोश्रीहरी चांद ये मोहरू , निज नीज माझ्या बाळा , ये गं तु गं गाई ,चांदोबा चांदोबा भागलास का? , बाळ ग बागडं , गुणी बाळ असा , मी गातअंगाई तुला , गांधी माझा सखा ग , ओवी त्याला गाईन , ये गंS गाईगोठ्यात , वेडं कोकरु ,निज नीज माझ्या बाळा ,हलके हलके जोजवा ,बाळाचापाळणा , अशाप्रकारचे अंगाईगीते आहे.
Bengali Kids Math | গণিত 1.7 APK
Margaloo Apps
Bengali Kids Math / বাংলা কিডস গণিত App Having Following MainCategories "সংখ্যা শিখতে" " নামতা শেখা" "যোগ শেখা " " বিয়োগ শেখা""ভাগ শেখা" " গুন শেখা " "সংখ্যাগুলি খুঁজে" "ঊর্ধ্বক্রম / অধঃক্রম""চিহ্ন " "সংখ্যাপাতকরণ" "আকার " "সময় নির্ধারণ কর ""ক্ষুদ্রতম/বৃহত্তম সংখ্যা" "চালান ","আমাদের অন্যান্য অ্যাপ "
Punjabi Recipes in Punjabi 1.9 APK
Margaloo Apps
1. ਐੱਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ : 2. ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਸਿਪੀ , ਇਸ ਅੱਪਲੀਕੈਸ਼ਨ ਚੇ ਹਰਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਦਿ ਲਿਖੀ ਹੈ , ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਖੇ ਤਰੀਕੇਨਾਲ ਦੱਸੀ ਗਯੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਪਲੀਕੈਸ਼ਨ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਯੀਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਖੰਡ ਹੈ ,ਜੀਦਾ ਕਿ ਨਾਸ਼ਤਾ , ਸਬਜ਼ੀਆਂ , ਰੋਟੀ , ਮੀਠਾ , ਅਚਾਰ ,ਰਾਇਤਾ ਆਦਿ | ਇਹ ਅੱਪਲੀਕੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਇਸ ਵਿਚਦਾ ਡਾਟਾ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਸਾਂਜੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਂ. ਤੇ ਇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫ਼ -ਲੈਣਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਂ. 3. ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ: 4. ਉਰਵਾ ਐੱਪ ਪੂਨੇ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰਕੰਪਨੀ ਹੈ. ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੋਰ ਐੱਪ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਚਲੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ. 5.ਸੰਪਰਕ : 6. ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਤਾ : 7. ਏ-ਮੇਲ : 8. ਉਰਵਾ ਐੱਪ: 9. ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਤਾ:** Punjabi Recipes Category** 1. ਨਾਸ਼ਤਾ 2. ਪਰਾਂਠਾ 3. ਸ਼ੂਗਰ ਮਰੀਜਾਂਵਾਸਤੇ 4. ਚਟਨੀ 5. ਅਚਾਰ 6. ਸਲਾਦ ਤੇ ਰਾਇਤਾ 7. ਆਈਸ਼ਕਰੀਮ ਤੇ ਜੂਸ 8. ਰੋਟੀ9.ਸਬਜ਼ੀਆਂ 10. ਦਾਲ 11.ਮੀਠਾ 12.ਤਿਓਹਾਰ ਵਾਸਤੇ 13. ਮਾਸਾਹਾਰੀ 14. ਬੱਚਿਆਂਵਾਸਤੇ 15.ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੈਸ਼ਲ 16. ਸੂਪ 17. ਪੁਲਾਉ ਤੇ ਚਾਵਲ 18. ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਅੱਪਸ
Tamil Quotes 1.9 APK
Margaloo Apps
Tamil Quotes, this application has very quotes and words. all thisquotes belongs from intelligent men. the purpose of making this appis make the human life positive. it has contains quotes fromMahatma Gandhi , A.P.J Abdul Kalam , Gautam Buddha etc. its hasalso some different categories like Success,motivational,life etc.you can share the quotes in it. you can use it offline also.
Loading...