1.0 / February 11, 2015
(4.1/5) (162)
Loading...

Description

Yuxunun Şərhi Şeyx Mufid Əbu Abdullah Məhəmməd ibn əl Nüman əlHarisi əl Bağdadi, İbnul müəllim ləqəbi ilə tanınmışdır.Şərh ofYUXINŞeyx Mahammad ibn Abdullah al-Mufid Əb Samplers əl the əl Hariəl Baghdadi, Ibn al müəll I ləqəb the ilə is tanınmışd.

App Information Yuxunu serhi

 • App Name
  Yuxunu serhi
 • Package Name
  com.ehlibeyt_aka.YuxununSherhi.AOVEVFZNXYYHFUNH
 • Updated
  February 11, 2015
 • File Size
  634k
 • Requires Android
  Android 1.6 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  SonUmidTV Vusal Ali
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
  İnfo@ehlibeyt.info v.vusal@gmail.com
 • Google Play Link

SonUmidTV Vusal Ali Show More...

Namaz oyren Shie 1.0 APK
NECƏ NAMAZ QILMALIYIQ?Dəstəmaz almağın qaydası."Möhür” nədir və bizniyə "Möhürlə” Namaz qılırıq?İki namazın ardıcıl qılınmasıdüzgündürmü?Nə üçün şiələr namazda əllərini yana salır, sünnilərisə qarşı tərəfdən üst-üstə qoyurlar?Nə üçün şiələr azan və iqamədə“əşhədu ənnə əmirəlmö’mininə əliyyən vəliyyullah” deyirlərbizisosial şəbəkələrdəizləhttp://t.me/SonUmidTvhttp://instagram.com/sonumidtv/http://Fb.com/SonUmidTVhttp://Fb.com/ehlibeyt.infohttp://youtube.com/SonUmidTV1PRAYERQILMALIYIQ necə?qayda not get the complete set."Mohur" is və nə weniyə "Möhürlə" Prayer qılırıq?Serial highway Qilian düzgündürm ofthe two prayers?Nə since the release of the three əllər şiələprayer, sünnilə is isə tərəfdən qarş the top-üstə they Qoy?Şiələ isless than three və nə iqamədə "əşhə was ənnə əmirəlmö'mininəəliyyən vəliyyullah" is deyirləsosial us şəbəkələrdəizləhttp://t.me/sonumidtvhttp://instagram.com/sonumidtv/http://fb.com/sonumidtvhttp://fb.com/ehlibeyt.infohttp://youtube.com/sonumidtv1
Asura gunu oruc tutmaq olar? 1.0 APK
*Aşura günü oruc tutmaq barədə Əhli-beytin (ə) nəzəri*Giriş*Aşuragünündə oruc tutmağın nəhy olunması Əhli-beyt (ə)rəvayətlərində*Şiə alimlərinin nəzərləri*Aşura gününü orucuəhli-sünnə mənbələri və alimlərinin nəzərində*NəticəHəzrətVəliyyi-Əsr (ə.f) müəssisəsinin şübhələrə cavab təhqiqatqrupuTərcümə etdi: Fərhad MirzəRedaktə, ixtisar və əlavələr :313news.net* Tutmaq barədə Əhl of fasting the day of Ashura-couplet(ə) is nəzər*Introduction* Günündə fasting Ashura when the Əhl tokeep nəhy-couplet (ə) rəvayətlərində* Şiə nəzərlər of alimlər*Ashura əhl of the fast-sünnə mənbələr of Cartoons alimlər ofnəzərində* NəticəHəzrət Vəliyy of-Əs is (ə.f) şübhələrə ofmüəssisəs cavab təhqiqat QrupuTərcümə pleaded with: FarhadMirzəRedaktə, ixtis are Cartoons are əlavələ: 313news.net
Imam Huseyn (e) qiyami 1.0 APK
Hacı Əhliman RüstəmovİMAM HÜSEYN ƏLEYHİSSƏLAMIN QİYAMI* İmam Hüseyn(ə)-ın qiyamı və onda olan xüsusi keyfiyyətlər 1-10 * İmam Hüseyn(ə)-ın Bəni Haşimə məktubu.* İmam Hüseyn (ə)-ın Bəsrə camaatınaməktubu.******************************************************************************************************************************RüstəmovƏhliman Fidatxan oğlu 1967-ci il mart ayının 8-də Cəlilabad rayonuQarğılı kəndində anadan olmuşdur. Elə həmin kəndin orta məktəbindəibtidai sinfilərinin, sonra Masallı rayon Sığıncaq kənd ortaməktəbində oxuyarkən təcvid elimini mənimsəmişdir. Dini təhsilinivə ilahiyyat elimlərini Azərbaycanın görkəmli, imanlı ruhani alimimərhum molla Bəylərdən əxz etmişdir. Ustadının yolunu davametdirərək yiyələndiyi dini və ilahiyyat elmlərini tədris etməkləüzərinə düşən elmin zəkatını əda etmişdir. Uzun müddət Nardaranqəsəbəsində Sahibəz-Zaman (ə.c.) mədrəsəsində sərf, nəhf, əhkam,islam tarixi, əqidə əsasları, fiqh, üsul, məntiq və s. iIahiyyatelmlərini tədris etmişdir. Bakı İslam Universitetinin məzunu vəmüəllimi olmuşdur. Bir neçə kitab müəllifidir. Hal hazırda HacıCavad məscidinin imam cüməsidir.Əhli pilgrims bearing RüstəmovImamHussein's Qiyam my ƏLEYHİSSƏLA* Imam Husayn (ə) of xüsu of theQiyam my Cartoons on the keyfiyyətlə 1-10* Imam Husayn (ə) of Bənməktub of the Haşimə.* Imam Husayn (ə) of Bəsrə camaat of theməktub.******************************************************************************************************************************RüstəmovƏhli son financing Fidatx March 8, 1967-cu il-də Cəlilabad rayonkəndində Qarğıl of paintings and designs from the host. Elə həm thekən you məktəbində ibtidai the middle of sinfilər after Masallirayon Sığıncaq kənd middle məktəbində oxuyarkən təcvid eliminatethe mənimsəmişd. Cartoons elimlər the Azerbaijani's Theology ofReligious təhsil görkəml, the faithful spiritual scholar mərh Imullahs Bəylərdən əxz is etmişd. Ustad etdirərək my case the pathof the religious Cartoons etmişd yiyələndi of Theology elmlərtədris etməklə üzərinə düşən in the elm's zəkat ə. Long teheNardaran qəsəbəsində Sahibəz-Time (ə.c.) mədrəsəsində sərf, nəhf,əhka I, Islam TARİXİ, əqidə əsas, the fiqh, procedures, məntiqCartoons p. iıahiyyat elmlər the tədris is etmişd. Look for theIslamic Universitet məz Cartoons müəlli my paintings and designs.Müəllif necə is a book. The pilgrims of Imam Javad məscid readystate is cüməs.
Ramazan ayinin emelleri 1.0 APK
Ramazan ayının ilk gecəsinin müstəhəb əməlləri MübarəkRamaznan ayinin fəzilətli və əməlləri«Ramazan»ın mə`nasıOrucunniyyətiMəsumlar (ə) ramazan ayındaRamazan ayının duasıİftarduasıMübarək Ramazan ayının gündəlik dualarıRamazan Ayınıngecələrinin NamazlarıOrucun HökümləriMübarək Ramazan ayınıncədvəliQƏDR GECƏSİNİN ƏMƏLLƏRİRamazan bayramı gününün əməlləri vəfitrə zəkatıFitr və qurban bayramları namazlarında müstəhəbəməllərMüstəhəb əməllər of Ramadan's first gecəsCartoons əməllər ofthe rituals of Ramadan Mübarək fəzilətl«Ramadan» mə`na of sNiyyətof fastingMəsum on (ə) in RamadanThe prayers of RamadanRamadanprayerMübarək Ramadan prayers gündəlikPrayer for the month ofRamadan gecələrHökümlər of fastingMübarək cədvəl of RamadanƏMƏLLƏRof QƏD is GECƏSCartoons fitrə zəkat əməllər the day of EidMüstəhəbəməllə is in Fitr holidays Qurban prayer Cartoons
Imam Huseyn (e) heyati 1.0 APK
Mehdi PişvayininMəsum İmamların Tarixi KitabındanTərcümə edən: MaisAğaverdiyevİMAM HÜSEYN ƏLEYHİSSƏLAMIN HƏYATI* Müaviyənin dövründəqiyamın maneələri* İmam Hüseyn əleyhissəlamın Müaviyə iləmübarizələri* Aşura inqilabının səbəbləri və mahiyyəti* XanımZeynəb (səlamullahi əleyha) ibn Ziyad sarayında* İmam Səccadəleyhissəlamın Şam məscidində buyurduğu xütbə* Aşura inqilabınınnəticə və sonuclarıwww.ehlibeyt-aka.com #SonUmidTV Vusal AliTheMahdi PişvayMəs the Imams Tarixi BookTərcümə edən: MaisAğaverdiyevImam Hussein's HƏYAT of ƏLEYHİSSƏLA* Müaviyən thedövründə Qiyam of my maneələr* Imam Husayn's Müaviyə iləmübarizələr of əleyhissəla* Səbəblər of Cartoons mahiyyət of Ashurainqilab* Xanim Zeynəb (səlamullah the əleyh a) ibn Ziyad in thepalace* Imam Səccad my əleyhissəla Damascus had commandedməscidində   xütbə* Nəticə Cartoons Results ofAshura inqilabwww.ehlibeyt-aka.co #sonumidtv Vusal Ali
Tecvid elmi 1-ci kitab 1.0 APK
Təcvid və ərəb əlifbası Təcvidin mənası:Təcvid lüğətdə“gözəlləşdirmək” mənasını daşıyıb təcvid elmində isə hərflərinsifət və məxrəcinin düzgün deyilməsi üçün müvafiq qayda-qanunlaradeyilir.Təcvidin faydası:Təcvid qayda-qanunlarına riayət etməkləİslamın əvvəlində Quran necə eşidilirdisə,eləcədə qiraət olunur vəbununla da Quran səhf oxumadan qorunur,ürəyə yatan və gözəl ahəngiitmir.Cartoons Təcvid əlifba of ərəb You məna of Təcvi:Təcvidlüğətdə "gözəlləşdirmək" məna the daşıyıb təcvid elmində isəhərflər properly deyilməs of sifət və məxrəc is müvafiq qay inother words the three-qanun.Təcvi benefit:Təcvid qay in-qanun toriayət etməklə Islam Quran əvvəlində necə eşidilirdisə, eləcədəqiraət kindly Cartoons səhf oxu with the Quran before it is qorun,ürəyə underlying Cartoons gözəl ahəng of instructors.
Imam Muhemmed Baqir a heyati 1.0 APK
Mehdi PişvayininMəsum İmamların Tarixi KitabındanTərcümə edən: MaisAğaverdiyevBakı - 2004Imam Məhəmməd Baqir Əleyhissəlaminhəyati*–Böyük elmi inqilabın banisi*–İmam Baqir (əleyhissəlam)məktəbinin şagirdləri*–Elmləri kəşf edən bilik qapılarınıaçan*–Xəlifələr tərəfindən hədis yazmağın qadağan olunmatarixçəsi*–Şiə-hədis toplamağın banisi*–İmam Baqir (əleyhissəlam)ŞamdaThe Mahdi PişvayI Məs the Imam of Tarix BookTərcümə edən: MaisAğaverdiyevLook - 2004Imam Mahammad Baqer həyat of my Əleyhissəla*-Böyük The founder of elm inqilab* -Two Imam Baqar (əleyhissəla I)şagirdlər of məktəb* -Elmlər The kəşf edən ress to open qapı*-Xəlifələ Is tərəfindən hədis letter to the qadag that when thetarixçəs* -Şiə-Founder of bread slice collect hədis* -Two ImamBaqar (əleyhissəla I) Damascus Me
Yuxunu serhi 1.0 APK
Yuxunun Şərhi Şeyx Mufid Əbu Abdullah Məhəmməd ibn əl Nüman əlHarisi əl Bağdadi, İbnul müəllim ləqəbi ilə tanınmışdır.Şərh ofYUXINŞeyx Mahammad ibn Abdullah al-Mufid Əb Samplers əl the əl Hariəl Baghdadi, Ibn al müəll I ləqəb the ilə is tanınmışd.
Loading...