0.81 / July 1, 2015
(3.1/5) (67)
Loading...

Description

Ponad 22 500 tysiąca zabytków, piękne zdjęcia, rzetelne informacjena temat każdego obiektu, ciekawostki, możliwość sprawdzenia, gdziewarto się wybrać na wyprawę – to wszystko oferuje nowa wersjaaplikacji przygotowanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Nowawersja aplikacji „Zabytki w Polsce” to świetne rozwiązanie dlamiłośników zabytków i adeptów aktywnej turystyki kulturowej.Oferuje ona informacje o obiektach wpisanych do rejestru zabytków,w tym o Pomnikach Historii, zabytkach nieruchomych czy stanowiskacharcheologicznych. Dodatkowo aplikacja korzysta z zasobów projektuWiki Lubi Zabytki, prowadzonego przez fundację Wikimedia Polska, zktórą Narodowy Instytutu Dziedzictwa współpracuje od 2011 roku.Wszystkie informacje o obiektach opracowane są przez zespółspecjalistów na co dzień zajmujących się ochroną dziedzictwakulturowego w Polsce. Dzięki prostej w obsłudze aplikacji można bezproblemu zaplanować wyprawę lub sprawdzić, gdzie warto się wybraćna wycieczkę. Aplikacja „Zabytki w Polsce” za pośrednictwem systemuGPS dokładnie określi miejsce, w którym się znajdujemy izaprezentuje informacje o zabytkach położonych w najbliższejokolicy oraz dokładnie wskaże, w jakiej odległości znajdujemy sięod wybranego obiektu. Zabytki można również wyszukiwać korzystającz mapy, która jest integralną częścią aplikacji. Teraz każdy mamożliwość zapoznania się z historią i ciekawostkami dotyczącymiwybranego zabytku a także do obejrzenia wyjątkowych zdjęć, równieżtych archiwalnych. Dzięki tym informacjom każdy będzie mógłzdecydować, które zabytki odwiedzić! Obecna wersja aplikacji tokilkadziesiąt tysięcy zabytkowych obiektów, ale dane te będąsystematycznie uzupełniane. Specjaliści NID już pracują nad opisamikolejnych zabytków. W przypadku pytań dotyczących informacji ozabytkach lub zdjęć zawartych w aplikacji, prosimy o kontakt zNarodowym Instytutem Dziedzictwa: [email protected] than 22 500 athousand monuments, beautiful pictures, accurate information oneach object, curiosity, the ability to see where we go for a trip -all this offers a new version of the application prepared by theNational Heritage Institute.The new version of the application"Monuments in Poland" is a great solution for lovers of historicalmonuments and practitioners active cultural tourism. It offersinformation about objects registered as historic monuments,including monuments of history, monuments and archaeological sitesstill. In addition, the application uses the resources of theproject Wiki likes Monuments, run by the Wikimedia FoundationPoland, with whom the National Heritage Institute is working since2011. All information about objects developed by a team ofspecialists on a daily basis dealing with the protection ofcultural heritage in Poland.With a simple to use application youcan easily plan your trip or find out where worth a trip. The"Monuments in Poland" through the GPS system will determine theexact place where we are and will present information about themonuments located in the immediate vicinity and indicate exactlyhow far we are from your subject. Monuments can also search usingthe map, which is an integral part of the application. Now everyonehas the opportunity to learn about the history and interestingfacts about the monument and also to see the exceptional images,including those archives. With this information, anyone will beable to decide which monuments to visit!The current version of theapplication is tens of thousands of historic buildings, but thedata will be regularly replenished. NID experts are already workingon further descriptions of historical monuments.If you havequestions regarding information on sights or images contained inyour application, please contact the National Institute ofHeritage: [email protected]

App Information Zabytki w Polsce

 • App Name
  Zabytki w Polsce
 • Package Name
  air.pl.com.softproject.nid.zabytki.NidApkNew
 • Updated
  July 1, 2015
 • File Size
  11M
 • Requires Android
  Android 2.3 - 5.1
 • Version
  0.81
 • Developer
  Narodowy Instytut Dziedzictwa
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Narodowy Instytut Dziedzictwa Show More...

Zabytki w Polsce 0.81 APK
Ponad 22 500 tysiąca zabytków, piękne zdjęcia, rzetelne informacjena temat każdego obiektu, ciekawostki, możliwość sprawdzenia, gdziewarto się wybrać na wyprawę – to wszystko oferuje nowa wersjaaplikacji przygotowanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Nowawersja aplikacji „Zabytki w Polsce” to świetne rozwiązanie dlamiłośników zabytków i adeptów aktywnej turystyki kulturowej.Oferuje ona informacje o obiektach wpisanych do rejestru zabytków,w tym o Pomnikach Historii, zabytkach nieruchomych czy stanowiskacharcheologicznych. Dodatkowo aplikacja korzysta z zasobów projektuWiki Lubi Zabytki, prowadzonego przez fundację Wikimedia Polska, zktórą Narodowy Instytutu Dziedzictwa współpracuje od 2011 roku.Wszystkie informacje o obiektach opracowane są przez zespółspecjalistów na co dzień zajmujących się ochroną dziedzictwakulturowego w Polsce. Dzięki prostej w obsłudze aplikacji można bezproblemu zaplanować wyprawę lub sprawdzić, gdzie warto się wybraćna wycieczkę. Aplikacja „Zabytki w Polsce” za pośrednictwem systemuGPS dokładnie określi miejsce, w którym się znajdujemy izaprezentuje informacje o zabytkach położonych w najbliższejokolicy oraz dokładnie wskaże, w jakiej odległości znajdujemy sięod wybranego obiektu. Zabytki można również wyszukiwać korzystającz mapy, która jest integralną częścią aplikacji. Teraz każdy mamożliwość zapoznania się z historią i ciekawostkami dotyczącymiwybranego zabytku a także do obejrzenia wyjątkowych zdjęć, równieżtych archiwalnych. Dzięki tym informacjom każdy będzie mógłzdecydować, które zabytki odwiedzić! Obecna wersja aplikacji tokilkadziesiąt tysięcy zabytkowych obiektów, ale dane te będąsystematycznie uzupełniane. Specjaliści NID już pracują nad opisamikolejnych zabytków. W przypadku pytań dotyczących informacji ozabytkach lub zdjęć zawartych w aplikacji, prosimy o kontakt zNarodowym Instytutem Dziedzictwa: [email protected] than 22 500 athousand monuments, beautiful pictures, accurate information oneach object, curiosity, the ability to see where we go for a trip -all this offers a new version of the application prepared by theNational Heritage Institute.The new version of the application"Monuments in Poland" is a great solution for lovers of historicalmonuments and practitioners active cultural tourism. It offersinformation about objects registered as historic monuments,including monuments of history, monuments and archaeological sitesstill. In addition, the application uses the resources of theproject Wiki likes Monuments, run by the Wikimedia FoundationPoland, with whom the National Heritage Institute is working since2011. All information about objects developed by a team ofspecialists on a daily basis dealing with the protection ofcultural heritage in Poland.With a simple to use application youcan easily plan your trip or find out where worth a trip. The"Monuments in Poland" through the GPS system will determine theexact place where we are and will present information about themonuments located in the immediate vicinity and indicate exactlyhow far we are from your subject. Monuments can also search usingthe map, which is an integral part of the application. Now everyonehas the opportunity to learn about the history and interestingfacts about the monument and also to see the exceptional images,including those archives. With this information, anyone will beable to decide which monuments to visit!The current version of theapplication is tens of thousands of historic buildings, but thedata will be regularly replenished. NID experts are already workingon further descriptions of historical monuments.If you havequestions regarding information on sights or images contained inyour application, please contact the National Institute ofHeritage: [email protected]
Loading...