1.00 / November 5, 2015
(4.5/5) (2)
Loading...

Description

Zala megye déli része egy felfedezetlen, varázslatos vidék, aholerdőkkel és szőlőkkel koszorúzott dombok között apró falvak bújnakmeg. Kerékpározásra kijelölt útjai Letenye és Lenti között többmint 180 km hosszúságban kanyarognak kis forgalmú és erdei utakon.A kiterjedt erdők, domboldalakon fekvő és völgyekben megbújó aprótelepülések minden kerékpáros számára feledhetetlen élménytnyújtanak. A funiQ applikációja ennek a dél-zalai térségnek akerékpáros útvonalait, ajánlott túráit, valamint az ezek menténlévő látnivalókat, településeket mutatja be.Az alkalmazás a SkanzenÉrtékvédő Hagyományőrző és Turisztikai Közhasznú Egyesületmegbízásából készült.Southern Zala an undiscovered, magical landwhere small villages are hidden among woods and vineyards in thehills wreath. Designated cycling paths between Letenye and Lentimore than 180 km of forest roads and meander with little traffic.The extensive forests, small towns, hills and valleys lying hiddenprovide an unforgettable experience for any cyclist. Thetrading application funiQ this southern region of Zala cyclingroutes, recommended for tours and sights along the settlements inthese shows.The application is made to the village museum ValueProtection Association for Tourism and Traditional behalf.

App Information Zala Zöld Szíve

 • App Name
  Zala Zöld Szíve
 • Package Name
  hu.cartographia.funiq.zzsz
 • Updated
  November 5, 2015
 • File Size
  14M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.00
 • Developer
  funiQ
 • Installs
  50+
 • Price
  Free
 • Category
  Travel & Local
 • Developer
 • Google Play Link

funiQ Show More...

Koppányvölgy Natúrpark 1.0 APK
funiQ
A természeti és kulturális értékeket védő, egyúttal az ökoturizmustés a vidékfejlesztést szolgáló csaknem 400 hektáros terület aKoppány-patak völgyében fekvő tíz település összefogásánakeredményeként nyerte el a natúrpark címet. A Balaton déli partjátólmindössze 30 kilométerre fekvő Koppányvölgy Natúrpark Külső-Somogylegelmaradottabb aprófalvait fogja össze, ahol, éppen azelmaradottságnak köszönhetően, gazdag helyi örökség maradhatottfenn. A látnivalókat kijelölt, pihenőkkel és kilátókkal ellátott,közel 100 kilométer hosszúságú túraútvonal-rendszer (Koppányvölgyitúraút) köti össze, amely gyalogosan, kerékpárral és lóval isbejárható. A funiQ alkalmazásában ezeket a falvakat, látnivalóikatés az ezeket összekötő túraútvonalakat mutatjuk meg.The protectionof natural and cultural values, while nearly 400 acres of land forecotourism and rural development in the municipality of ten Koppánystream valley lying to join together as a result of the nature parkwon the title. The southern shore of Lake Balaton is only 30kilometers away from Koppány Valley Nature Park Outer Somogy bringstogether the most underdeveloped small villages where, preciselydue to the backwardness, the rich local heritage survived.Theselected points of interest, with furniture and a lookout towerwith nearly 100 kilometers of hiking trail system (Koppány ValleyTrail) are connected by a foot, by bicycle and horse can getaround.The funiQ For the purposes of these villages, their sightsand hiking trails connecting them to show.
Gemara–Somló 1.01 APK
funiQ
A Gemara-Somló rövidítés a Gerence–Marcal–Rába és Somló környékéttakarja. Területe a pápai és ajkai kistérséghez tartozik,településeit változatos természeti környezet veszi körül: a Marcal,Rába és Gerence folyók, a Bakony nyugati lába, a somlói borvidékszőlői és természetesen a síkságból kiemelkedő tanúhegy, a Somló. Akörülötte lévő borvidék az ország legkisebb történelmi borvidéke,ahol már a római korban gazdaságilag jelentős szőlőművelés folyt.AfuniQ alkalmazása ezt az izgalmas térséget mutatja be térképen ésírásban is: 48 település és látnivalóinak bemutatása, fotók és akörnyéken ajánlott kerékpáros- és gyalogos túrahálózat található azalkalmazásban.GEMA Somló abbreviation of the Raba and MarcalGerence Somló area around the block. Papal lips and the area of​​its small area, surrounded by settlements varied naturalenvironment: the Marcal, Rába rivers and Gerence the western footof Bakony, Somló wine grapes and, of course, the plains prominentbutte, Somló. The region surrounding the country's smallesthistorical wine which in Roman times was economically importantviticulture.The map shows the funiQ application and in writing thisexciting area: 48 sights of the town and presentation of photos andarea recommended for cycling and hiking network is located in theapplication.
Zala Zöld Szíve 1.00 APK
funiQ
Zala megye déli része egy felfedezetlen, varázslatos vidék, aholerdőkkel és szőlőkkel koszorúzott dombok között apró falvak bújnakmeg. Kerékpározásra kijelölt útjai Letenye és Lenti között többmint 180 km hosszúságban kanyarognak kis forgalmú és erdei utakon.A kiterjedt erdők, domboldalakon fekvő és völgyekben megbújó aprótelepülések minden kerékpáros számára feledhetetlen élménytnyújtanak. A funiQ applikációja ennek a dél-zalai térségnek akerékpáros útvonalait, ajánlott túráit, valamint az ezek menténlévő látnivalókat, településeket mutatja be.Az alkalmazás a SkanzenÉrtékvédő Hagyományőrző és Turisztikai Közhasznú Egyesületmegbízásából készült.Southern Zala an undiscovered, magical landwhere small villages are hidden among woods and vineyards in thehills wreath. Designated cycling paths between Letenye and Lentimore than 180 km of forest roads and meander with little traffic.The extensive forests, small towns, hills and valleys lying hiddenprovide an unforgettable experience for any cyclist. Thetrading application funiQ this southern region of Zala cyclingroutes, recommended for tours and sights along the settlements inthese shows.The application is made to the village museum ValueProtection Association for Tourism and Traditional behalf.
Cserhát Natúrpark 1.01 APK
funiQ
A Cserhát szelíd dombjai között található ez a különleges szépségű,természeti értékekben, történelmi emlékekben és néprajzihagyományokban gazdag aprófalvas vidék, amely a palóc gyökerekből,a közös történelmi múltból és az azonos társadalmi, gazdaságihelyzetből adódóan viszonylag egységes térséget alkot. Ez azirigyelt világ a Cserhát Natúrpark, amelyet 22 község alkot,kiterjedése több mint 38 ezer hektár.Itt megtalálod az összestelepülés és látnivalóinak bemutatását, megnézheted a térképen mithol találsz, és ami a lényeg: temérdek túralehetőséget ajánlunk,legyél akár gyalog, kerékpárral vagy lovon!Among the gentle hillsof Cserhát is exceptionally beautiful, natural assets, historicalmonuments, folk tradition-rich region of small villages thatconstitute the Palots roots, common historic past and due to thesame social and economic situation is relatively uniform region.Itis the envy of the world Cserhát Nature Park, consisting of 22village extension of more than 38 thousand hectares.Here you'llfind the presentation of the town and all attractions, what you cansee on the map where to find, and most importantly: we offer plentyof hiking opportunities, whether on foot, by bicycle or onhorseback!
funiQ OkosTérkép 1.05 APK
funiQ
A funiQ OkosTérkép mobilalkalmazáson keresztül egy-egy térségtelepüléseit, látnivalóit és az ezekhez kapcsolódó kerékpáros ésgyalogos túraajánlatokat mutatjuk be, folyamatosan frissülőtartalmakkal. A Cartographia Aktív térkép sorozatában megjelenőtérképekhez ezentúl elérhető ez az ingyenes alkalmazás, amelyneksegítségével a térképen látható térség látnivalóiról,településeiről, túráiról érhető el bővebb információ. Azalkalmazással olyan, offline is elérhető tartalmakkal tudjukkiegészíteni a térképet, mint a látnivalók részletes, képekkelillusztrált leírásai, az ajánlott túrák GPS-be letölthető trackjeivagy a túrák részletes leírásai. Az alkalmazás augmented reality(AR) technológiát alkalmazó funkciója mindezt még látványosabban,játékos formában mutatja meg. A mobiltelefon vagy a tabletkameráját a térképre kell irányítani, ekkor bizonyos pontokon azalkalmazás az információkat a kijelzőn jeleníti meg úgy, hogyfelvetíti ezeket a térképre, érzékelve az adott földrajzi pontot.Innen már csak egy kattintás, és elérhető az erre a pontravonatkozó érdekesség. Az alkalmazáshoz az információkat aCartographia aktív turisztikával foglalkozó portálja, a funiQszolgáltatja. A tartalmakat a térképek megjelenése után isfolyamatosan frissítjük.Through the Smart Map funiQ mobile app, aregion settlements, sights and related cycling and hiking bidspresented, continuously updated content. maps shown on the mapCartographia Active Series is now available in this freeapplication, which can be seen on a map using the region's manyhighlights of the settlements, túráiról available for moreinformation. The application can be added to the map isavailable offline content than the sights detailed, illustrateddescriptions of the recommended hikes to download tracks from a GPSor detailed descriptions of the tours. The applicationaugmented reality (AR) technology feature shows you all of thiseven more spectacularly, in a playful way. A mobile phone ortablet's camera should be directed at the map, then certain pointsof application of the information displayed on the screen so thatprojected up to them on the map, sensing the specific geographicpoint. From there you are just one click and access the attractionsfor this point. The use of this information portalCartographia active tourism within the funiQ supplies. The contentis constantly updating the charts after its release.
Loading...