1.12 / February 9, 2019
(5.0/5) (2)
Loading...

Description

A Zenesziget egy több platformon is futó, megjelenésébenésnyelvezetében az alsó tagozatos tanulók zenei oktatásáratervezettszoftver. A program alapját jelentő feladatbankelkészítésekor azalsó tagozatosok számára kiadott ének-zenetantervet vettükfigyelembe, a tanterv által előírt zenei készségek,képességekfejlesztését. A feladatbankot folyamatosan fejlesztjük,jelenlegDEMÓ (tesztelési) verzióban érhető el. A Zenesziget négyfőtematikus részt tartalmaz: Hangerdő, Ritmusíkság,Hangköztársaság,Zenegyár A Zenegyár kivételével minden tematikusrészt úgy lettkialakítva, hogy tartalmazzon egy, a témához tartozóhangzóismeretanyagot, amelynek elsajátítását a Játékkuckófeladatainaksegítségével lehet tesztelni, mérni. Mindenfeladatmegoldáseredményéről visszajelzést kaphat a játékos,pontszám formájában. Akapott pontszám értékét a megoldásra szántidő mennyisége és afeladat elvégzésének pontossága adja. A szoftverjogtiszta zeneianyagát professzionális zenészek és együttesekbiztosítják. Továbbifejlesztés tárgyát képezi egy olyankeresőfelület és keresésistruktúra kialakítása a szoftveren belül,amely gyors hozzáféréstbiztosít egy tematikus részegység,feladattípus vagy konkrét zeneműeléréséhez a program adatbázisánbelül. The Music Island is asoftware designed for multi-platform,in-game and language-basedmusic education for undergraduates. Whenpreparing the task bank,which was the basis of the program, we tookinto account the vocaland music curriculum for the lower grades,the development of themusical skills and abilities required by thecurriculum. We arecontinuously developing the task bank, currentlyavailable in DEMO(testing) version. The Music Island includes fourmain thematicsections: Volume, Rhythmic, Voice Republic, MusicCollection Exceptfor the Music Store, all thematic sections havebeen designed toinclude a subject-specific knowledge that can betested andmeasured with the help of the Game Hook. You can getfeedback onthe outcome of each task in the form of a score. Thevalue of thescore is given by the amount of time and the accuracyof the task.The legal music of the software is provided byprofessionalmusicians and bands. Further development is thedevelopment of asearch interface and search structure within thesoftware thatprovides quick access to a thematic subset, task type,or specificmusical composition within the program database.

App Information Zenesziget

Szabó Norbert Show More...

Zenesziget 1.12 APK
A Zenesziget egy több platformon is futó, megjelenésébenésnyelvezetében az alsó tagozatos tanulók zenei oktatásáratervezettszoftver. A program alapját jelentő feladatbankelkészítésekor azalsó tagozatosok számára kiadott ének-zenetantervet vettükfigyelembe, a tanterv által előírt zenei készségek,képességekfejlesztését. A feladatbankot folyamatosan fejlesztjük,jelenlegDEMÓ (tesztelési) verzióban érhető el. A Zenesziget négyfőtematikus részt tartalmaz: Hangerdő, Ritmusíkság,Hangköztársaság,Zenegyár A Zenegyár kivételével minden tematikusrészt úgy lettkialakítva, hogy tartalmazzon egy, a témához tartozóhangzóismeretanyagot, amelynek elsajátítását a Játékkuckófeladatainaksegítségével lehet tesztelni, mérni. Mindenfeladatmegoldáseredményéről visszajelzést kaphat a játékos,pontszám formájában. Akapott pontszám értékét a megoldásra szántidő mennyisége és afeladat elvégzésének pontossága adja. A szoftverjogtiszta zeneianyagát professzionális zenészek és együttesekbiztosítják. Továbbifejlesztés tárgyát képezi egy olyankeresőfelület és keresésistruktúra kialakítása a szoftveren belül,amely gyors hozzáféréstbiztosít egy tematikus részegység,feladattípus vagy konkrét zeneműeléréséhez a program adatbázisánbelül. The Music Island is asoftware designed for multi-platform,in-game and language-basedmusic education for undergraduates. Whenpreparing the task bank,which was the basis of the program, we tookinto account the vocaland music curriculum for the lower grades,the development of themusical skills and abilities required by thecurriculum. We arecontinuously developing the task bank, currentlyavailable in DEMO(testing) version. The Music Island includes fourmain thematicsections: Volume, Rhythmic, Voice Republic, MusicCollection Exceptfor the Music Store, all thematic sections havebeen designed toinclude a subject-specific knowledge that can betested andmeasured with the help of the Game Hook. You can getfeedback onthe outcome of each task in the form of a score. Thevalue of thescore is given by the amount of time and the accuracyof the task.The legal music of the software is provided byprofessionalmusicians and bands. Further development is thedevelopment of asearch interface and search structure within thesoftware thatprovides quick access to a thematic subset, task type,or specificmusical composition within the program database.
Loading...