2.1.3.2.80 / April 11, 2018
(4.5/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Zevij-Necomij is a purchasing organization for wholesalers in thetechnical sector and the professional hardware trade. A turnover ofmore than € 400 million makes Zevij-Necomij one of the largestpurchasing organizations in the sector. The wholesalers affiliatedto Zevij-Necomij have a total of over 550 branches. The completerange takes in all products in the ironmongery, tool, machinery andhanging and joining-work sectors.Download the Zevij-Necomij app tosee the complete range of all the suppliers. You can easily searchby using the categories, filters or the search engine.

App Information Zevij-Necomij

D Soft nv Show More...

Polvo construction 2.4.1.3.53 APK
D Soft nv
In the Netherlands we are a leading distributor of ironmongery andrelated products to construction companies. Our customers arewelcome in 36 stores and ofcourse in our online shop.The advantagesof our app are:- Optimal user experience- Easy and quicknavigation- Scan on EAN or polvo articlenumber- Specialized productassortment - Product information on your phone- Google mapsnavigation to our 36 stores- Order without account- Order before17:00, next day deliveryExperience the convenience of the Polvoconstruction app!
Innectis 1.0 APK
D Soft nv
The Innectis app is a part of a newsystemwhere companies in the transport sector can partly orcompletelyreplace their paper waybills with a digital version.The solution consists of the following components:- a mobile application on a tablet or smartphone- a scanner- a central web application
IP Zanten 2.4.5.2.62 APK
D Soft nv
Zanten Industriepartner is een technische groothandel die nationaalen internationaal opereert. Sinds 1926 bedienen wij, vanuit 5vestigingen, met ongeveer 70 medewerkers onze, voornamelijk vaste,klanten. Wij hebben inmiddels een jarenlange relatie opgebouwd meteen groot aantal gerenommeerde klanten en leveranciers.Download nuonze app voor smartphone of tablet zodat u gemakkelijk en snel dejuiste producten bij ons kunt bestellen. Via uw smartphone oftablet bladert u snel door onze catalogus heen en heeft u binneneen paar minuten uw bestelling geplaatst.Voordelen van de Zantenbestel app:- Optimaal gebruikersgemak.- Snelle/duidelijkezoekfunctie en makkelijke navigatie.- Een breed assortiment binnenhandbereik.- Sneller zoeken m.b.v. de barcode scanner. U scant oplocatie een product en de app zoekt binnen de webshop naar hetjuiste product.- U kunt een account aanvragen viawww.zanten.nlErvaar nu zelf het gemak van online bestellen met deZanten app.Zanten Industry Partner is a technical wholesaler thatoperates nationally and internationally. Since 1926, we serve fromfive locations, with about 70 employees our, mainly fixedcustomers. We have built a long relationship with many renownedcustomers and suppliers.Download our app for smartphone or tabletso you can quickly and easily buy the right products for us. scrollquickly through our catalog via your smartphone or tablet and youplaced your order within a few minutes.Benefits Zanten orderingapp:- Optimal ease.- Fast / clear search and easy navigation.- Awide range fingertips.- Faster search by means the bar codescanner. You scan on location looking for a product and the appwithin the   shop for the right product.- You canrequest an account through www.zanten.nlNow Experience orderingconvenience of online with the app Zanten.
Product App 1.0.3.78 APK
D Soft nv
SPS bv is een producent van sierpleisters, muurverven,voorbehandelingsproducten en lakken. Download nu onze app voor jesmartphone of tablet, zodat je makkelijk en snel het juiste productvoor jouw klus kan vinden. Je kunt jouw product vinden door hetgebruik van de filter, of de handige scanner. Scan eenvoudig debarcode van het product en vindt alle informatie, van droogtijd tottechnische en veiligheidsinformatiebladen. Verder kan je dedichtstbijzijnde verkooppunten vinden waar onze productenverkrijgbaar zijn en zit er een handige rekentool in, zodat jealtijd de juiste hoeveelheid meeneemt!SPS bv is a manufacturer ofdecorative plasters, wall paints, coatings and pretreatmentproducts. Download our app for your smartphone or tablet, so youcan quickly and easily find the right product for your job. You canfind your product by using the filter, or the handy scanner. Simplyscan the barcode of the product and find all the information ofdrying technical and safety data sheets. Further you can find thenearest outlets where our products are available and a convenientcalculation tool is in, so you always bring the right amount!
Zevij-Necomij 2.1.3.2.80 APK
D Soft nv
Zevij-Necomij is a purchasing organization for wholesalers in thetechnical sector and the professional hardware trade. A turnover ofmore than € 400 million makes Zevij-Necomij one of the largestpurchasing organizations in the sector. The wholesalers affiliatedto Zevij-Necomij have a total of over 550 branches. The completerange takes in all products in the ironmongery, tool, machinery andhanging and joining-work sectors.Download the Zevij-Necomij app tosee the complete range of all the suppliers. You can easily searchby using the categories, filters or the search engine.
Van Enckevort 3.0.10.0.39 APK
D Soft nv
Van Enckevort bestelApp. Welkom bij de Digitale bestelAPP van "vanEnckevort" From Enckevort bestelApp. Welcome to the DigitalbestelAPP of "from Enckevort"
T_Nemad 3.0.22.210 APK
D Soft nv
Testapp Nemad test app Nemad
Hoeka 1.0.1.20 APK
D Soft nv
Nieuw! De Hoeka Product App. Met een paar klikken vindtdeprofessional het juiste product voor een nieuwe klus. Hetproductkan gevonden worden door het gebruik van de product filterof dehandige barcodescanner! Alle functionaliteiten op een rijtje:-Makkelijke navigatie en snelle/duidelijke zoekfunctie -Productfilter om het juiste product voor de klus te vinden - Nogsnellerinformatie vinden met de barcodescanner - Alle productenzijnbeschikbaar in de app (Schilder, Stukadoor, Finess) - Vind sneleneenvoudig het dichtstbijzijnde verkooppunt HOEKA is sinds jaarendag hét merk voor de stukadoor en spuiter en haardecoratieveproducten staan altijd garant voor een uitstekendeverwerkbaarheid,de juiste prijs-kwaliteit verhouding en natuurlijkeen schitterenden probleemloos eindresultaat. Vind snel het juisteproduct met deHoeka Product App. Vind eenvoudig de HoekaSierpleisters,spuitpleisters en muurverven of een van develevoorbehandelingsproducten via de barcodescanner of productfilter.Alle technische informatie is aanwezig, evenals een kaartmet dedichtstbijzijnde verkooppunten waar u uw Hoeka productenkuntaanschaffen. Download de Hoeka Product App vandaag nog. New!TheHoeka Product App. With a few clicks find the professionaltheright product for a new job. The product can be found by usingtheproduct filter or the handy barcode scanner! All features ataglance: - Easy navigation and fast / clear search - Productfilterto find the right product for the job - Even faster tofindinformation in the barcode scanner - All products are availableinthe app (Painter, Plasterer, Finess) - Quickly find a storenearyou Hoeka is longstanding the brand for the plasterer andpainter,and its decorative products are always ensuresexcellentworkability, the right price-quality ratio and a dreamlikeandhassle result. Quickly find the right product with theProductHoeka App. Simply find the Hoeka Sierpleisters, sprayplasters andwall paints or one of the many treatment products viabarcodescanner or product filter. All technical information isavailable,and a map showing the nearest retailers where you canpurchase yourHoeka products. Download the Hoeka Product App today.
Loading...