1.3 / December 23, 2013
(4.2/5) (1027)
Loading...

Description

Przetestuj swoją wiedzę o Polsce i polskiej kulturze. Ponad 400pytań w wielu kategoriach takich jak sport, historia, rozrywka igeografia. Zmagaj się z pytaniami w dwóch trybach rozgrywki:bezstresowym Treningu oraz punktowanym Turnieju, w którym musiszuważać na upływający czas. Integracja z Wikipedią, dzięki której poudzieleniu odpowiedzi masz możliwość bezpośredniego przeniesieniasię do zagadnienia, które było poruszane w pytaniu.Aplikacja możenie działać poprawnie na Androidzie 4.2 - z powodu braku obsługiwielu użytkowników.Zachęcam także do zmierzenia się z pytaniami otematyce wykraczającej poza granice Polski - w aplikacji Zgaduj 2:Świat.Test your knowledge about Poland and Polish culture. Morethan 400 questions in multiple categories such as sports, history,entertainment and geography. Struggling with questions in two modesof play: painless Training and punctuated Tournament, in which youhave to watch over time. Integration with Wikipedia, which led tothe answering you can directly move to issues that were raised inthe question.The application may not work correctly on Android 4.2- due to lack of support for multiple users.I encourage you also todeal with the questions of a transnational Polish - applicationGuess 2: World.

App Information Zgaduj: wiedza o Polsce

 • App Name
  Zgaduj: wiedza o Polsce
 • Package Name
  pl.lukkob.zgaduj
 • Updated
  December 23, 2013
 • File Size
  1.8M
 • Requires Android
  Android 2.1 and up
 • Version
  1.3
 • Developer
  Łukasz Kobyliński
 • Installs
  100,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Łukasz Kobyliński Show More...

Zgaduj: wiedza o Polsce 1.3 APK
Przetestuj swoją wiedzę o Polsce i polskiej kulturze. Ponad 400pytań w wielu kategoriach takich jak sport, historia, rozrywka igeografia. Zmagaj się z pytaniami w dwóch trybach rozgrywki:bezstresowym Treningu oraz punktowanym Turnieju, w którym musiszuważać na upływający czas. Integracja z Wikipedią, dzięki której poudzieleniu odpowiedzi masz możliwość bezpośredniego przeniesieniasię do zagadnienia, które było poruszane w pytaniu.Aplikacja możenie działać poprawnie na Androidzie 4.2 - z powodu braku obsługiwielu użytkowników.Zachęcam także do zmierzenia się z pytaniami otematyce wykraczającej poza granice Polski - w aplikacji Zgaduj 2:Świat.Test your knowledge about Poland and Polish culture. Morethan 400 questions in multiple categories such as sports, history,entertainment and geography. Struggling with questions in two modesof play: painless Training and punctuated Tournament, in which youhave to watch over time. Integration with Wikipedia, which led tothe answering you can directly move to issues that were raised inthe question.The application may not work correctly on Android 4.2- due to lack of support for multiple users.I encourage you also todeal with the questions of a transnational Polish - applicationGuess 2: World.
Mój Wykop 0.9.2.4 APK
Mój Wykop to najlepsza aplikacja do obsługinajpopularniejszego polskiego serwisu tworzonego przez użytkowników- Wykopu. Wszelakie uwagi oraz sugestie proszę przesyłaćbezpośrednio do mnie lub wykorzystując tag "#mojwykopnaandroida" naMikroblogu. Zachęcam także do obserwowania tego tagu.My Digg this the bestapplication to handle the most popular Polish site created by users- Dig. All kinds of comments and suggestions please send to medirectly or using the tag "#mojwykopnaandroida" on microblog. Iencourage you also to observe this tag.
Gdzie ten tramwaj? (Warszawa) 1.0 APK
Dane użyte w aplikacji zostały udostępnione przez miasto stołeczneWarszawa w ramach projektu Otwarte dane po warszawsku.The "tram"icon is provided by icons8 (https://icons8.com/) as CreativeCommons Attribution-NoDerivs 3.0.The data used in the applicationwere made available by the city of Warsaw in the project open dataVarsovie.The "tram" icon is provided by icons8(https://icons8.com/) as Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0.
Zgaduj 2: Świat 1.0.1 APK
Ta sama formuła, więcej zabawy! Zmierz się z prawie tysiącem pytańdotyczących najróżniejszych dziedzin życia - takich jak historia,sport, geografia, film, mitologia, kosmos i wiele innych.Szczególną nowością są poziomy trudności oraz tryb gry dla dwóchgraczy. Zgaduj 2 oferuje dwa tryby rozgrywki: turniej oraz trening.Turniej to 16 pytań składających się na 4 rundy o rosnącym poziomietrudności. Upływający czas zmniejsza liczbę punktów, które możnauzyskać za prawidłową odpowiedź. W treningu można bezstresowozapoznać się w pytaniami. Po każdej odpowiedzi aplikacja dajemożliwość poczytania o danym zagadnieniu w Wikipedii.The sameformula, more fun! Compete with nearly a thousand questions aboutvarious aspects of life - such as history, sports, geography,movies, mythology, space and many others. A particular novelty isthe levels of difficulty and game mode for two players.Guess 2offers two game modes: tournament, and training. The tournament isthe 16 questions that make up the 4 rounds of increasingdifficulty. Elapsed time reduces the number of points that can beobtained for the correct answer. The workout can stress a look atthe questions. After each answer app gives you the opportunity toread about the issue in Wikipedia.
Loading...