0.8.0 / February 9, 2018
(3.9/5) (143307)

描述

Dance... Passion... Friends... Fashion....Avatar Musik is an energy-filled, social community where friendscan come together to just have fun. Whether its dancing, fashion,or chatting with friends, Avatar Musik provides a little bit ofeverything, including special events and contests to give you aunique playing experience every time you visit.

Avatar Musik is free to download and plays on the most popularsmart phone devices, including iOS, Android, Windows andtablets.

So Mr. DJ.... what are you waiting for? ... let's hit the dancefloor and enjoy everywhere with new friends now!

App Information Avatar Musik

Avatar Musik 历史版本

选择 Avatar Musik 版本 :
 • 0.8.0 (63) - 最新版本
 • 0.6.3 (48)
 • 0.6.3 (47)
 • 0.6.2 (44)
 • 0.6.1 (43)
 • 0.6.0 (42)
 • 0.5.5 (41)
 • 0.5.4 (40)
 • 0.5.3 (38)
 • 0.5.2 (37)
 • 0.5.1 (36)
 • 0.5.0 (35)
 • 0.4.1 (34)
 • 0.4.0 (32)
 • 0.3.8 (30)
 • Avatar Musik 0.8.0 APK File

  发布日期: 2018 /2/16
  系统要求: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  文件大小: 84.9 MB
  测试在: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  文件SHA1: 1e9476d69e84ea2da86cc0cd50ea028688e9fb08
  APK 签名校验工具: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
 • Avatar Musik 0.6.3 APK File

  发布日期: 2017 /4/29
  系统要求: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  文件大小: 86.1 MB
  测试在: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  文件SHA1: d9ba51dc71b4a7ec46ff8f0dba54c3a0c02729b6
  APK 签名校验工具: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
 • Avatar Musik 0.6.3 APK File

  发布日期: 2017 /4/7
  系统要求: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  文件大小: 86.4 MB
  测试在: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  文件SHA1: f43e889304a5c8a2e64463c34fd51e33518ee847
  APK 签名校验工具: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
 • Avatar Musik 0.6.2 APK File

  发布日期: 2017 /2/21
  系统要求: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  文件大小: 86.6 MB
  测试在: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  文件SHA1: 29dc85fc9a6dcde10376a0728b3570a7e7d6c1c3
  APK 签名校验工具: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
 • Avatar Musik 0.6.1 APK File

  发布日期: 2017 /1/25
  系统要求: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  文件大小: 86.6 MB
  测试在: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  文件SHA1: b41d66af996162be4eb9959ae4c5711d1f6f18a7
  APK 签名校验工具: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
 • Avatar Musik 0.6.0 APK File

  发布日期: 2016 /12/21
  系统要求: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  文件大小: 87.2 MB
  测试在: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  文件SHA1: 1046b2c155197ad86d6c14207d42a8693750c6c5
  APK 签名校验工具: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
 • Avatar Musik 0.5.5 APK File

  发布日期: 2016 /7/24
  系统要求: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  文件大小: 82.4 MB
  测试在: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  文件SHA1: cb9d835b18b2f9a3dfd6e90000e04ec994fefe3f
  APK 签名校验工具: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
 • Avatar Musik 0.5.4 APK File

  发布日期: 2016 /7/1
  系统要求: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  文件大小: 82.3 MB
  测试在: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  文件SHA1: 726a74fb61379784fe77970fbc24c6c0fb7e5202
  APK 签名校验工具: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
 • Avatar Musik 0.5.3 APK File

  发布日期: 2016 /6/21
  系统要求: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  文件大小: 82.3 MB
  测试在: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  文件SHA1: c3538308b465a01a590d2b41dc36d5430903a1cc
  APK 签名校验工具: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
 • Avatar Musik 0.5.2 APK File

  发布日期: 2016 /6/10
  系统要求: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  文件大小: 82.3 MB
  测试在: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  文件SHA1: 0f5e02d80eded9e69f0e95f64a35361bbea1960b
  APK 签名校验工具: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
 • Avatar Musik 0.5.1 APK File

  发布日期: 2016 /5/14
  系统要求: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  文件大小: 81.4 MB
  测试在: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  文件SHA1: 9ba28d5ed7bf68cb2d9a498401099c245726d92c
  APK 签名校验工具: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
 • Avatar Musik 0.5.0 APK File

  发布日期: 2016 /4/8
  系统要求: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  文件大小: 80.2 MB
  测试在: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  文件SHA1: f7833e1453c3a28d85696459e16b7d71269b58db
  APK 签名校验工具: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
 • Avatar Musik 0.4.1 APK File

  发布日期: 2016 /2/27
  系统要求: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  文件大小: 79.2 MB
  测试在: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  文件SHA1: 6b50fb45ace687a45f26cf190c6a41580c34d068
  APK 签名校验工具: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
 • Avatar Musik 0.4.0 APK File

  发布日期: 2016 /2/19
  系统要求: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  文件大小: 80.1 MB
  测试在: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  文件SHA1: e1cef39b39f9d4f359f649b351f8586cce5f3140
  APK 签名校验工具: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1
 • Avatar Musik 0.3.8 APK File

  发布日期: 2015 /12/10
  系统要求: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  文件大小: 78.9 MB
  测试在: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  文件SHA1: db7baaeb3f9d044c8e90899272d7d04fd7a00a61
  APK 签名校验工具: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1

TeaMobi 更多...

Avatar Musik 0.8.0 APK
TeaMobi
Dance... Passion... Friends... Fashion....Avatar Musik is an energy-filled, social community where friendscan come together to just have fun. Whether its dancing, fashion,or chatting with friends, Avatar Musik provides a little bit ofeverything, including special events and contests to give you aunique playing experience every time you visit.Avatar Musik is free to download and plays on the most popularsmart phone devices, including iOS, Android, Windows andtablets.So Mr. DJ.... what are you waiting for? ... let's hit the dancefloor and enjoy everywhere with new friends now!
Ninja School 1.4.8 APK
TeaMobi
Bạn là fan của Ninja, nhân vật anh hùng nửachánh nửa tà, hành tung bí ẩn nhưng lại có các khả năng phithường.Vâng! Chúng ta đã quá quen thuộc với thế giới của Ninja, với các vũkhí độc mà lạ, với các thuật biến thân, các kỹ năng thần bí và vớitinh thần bất khuất.Xin giới thiệu Thiếu Niên Anh Hùng – Ninja School trò chơi nhập vaicổ trang sẽ giúp bạn trải nghiệm thế giới Ninja một cách sinh độngnhất. Bạn trong vai một cô / cậu bé, bạn sẽ tự quyết định con đườngNinja của mình bằng cách tham gia một trong ba ngôi trường cổ xưađể tu luyện.Tại đây, bạn sẽ được tham gia các khóa huấn luyện từ các thầy cô,các nhiệm vụ cá nhân hay thực hiện cùng bạn bè. Mỗi một nhân vật sẽcó một cá tính riêng, cách luyện tập và hành vi trong game của bạnsẽ khiến bạn trở nên độc nhất.Nào, hãy tham gia ngay và hóa thân thành Ninja trên con đường làmnên huyền thoại!You are a fan of theNinja, the hero half right half wrong, but the mystery launch withextraordinary abilities.Yes! We're all too familiar with the world of the Ninja, withunique weapons that strange, with the technical transformations,mystical and skills with indomitable spirit.Introducing Youth Heroes - Ninja School roleplaying game costumewill help you to experience the world's most vividly Ninja. You, asa girl / boy you will decide his Ninja path by joining one of thethree ancient schools to practice.Here, you will be participating in the training of teachers, theindividual tasks or perform with friends. Each character will havea unique personality, behavior and way of practicing your game willmake you unique.Come on, join now and Ninja incarnation of the legendary roadmade!
Avatar Musik INDO 0.8.0 APK
TeaMobi
Apakah Anda orang yang aktif? Apakah Anda sukamusik dan menari?. Apakah Anda mencari sebuah game mobile onlinedengan komunitas besar dari musik, persahabatan dengan semua orangdi seluruh dunia?Apakah Anda ingin menunjukan kepada orang-orang disekitaranda?Sebuah tempat yang dapat Anda gunakan untuk menunjukan kepada oranglain dengan bakat ,hobi anda, kelas Anda dan gaya Anda sendiri. DanIndoNaga sekarang ingin menyajikan kepada Anda sebuah produk baru,game bergenre social life dikombinasikan dengan musik dan menari.Dalam Avatar Musik, kota terlihat lebih cantik dengan desain 3D,cahaya dan warna yang ramah. Di kota Avatar Musik Anda dapatberteman dengan orang di seluruh Indonesia bahkan dunia. Anda dapatmemamerkan karakteristik Anda sendiri melalui berbagai mode pakaianyang lucu.Selain itu, tempat menari akan menjadi tempat yang dapat Andamenunjukkan keterampilan menari Anda dalam banyak lagu yangmenarik. Anda bisa menantang teman Anda dengan banyak mode menari.Dengan Avatar Musik, jarak tidak masalah.Selamat Bermain.Are you an active person?Do you like music and dancing ?. Are you looking for a mobile gameonline with a large community of music, friendship with all peoplearound the world?Do you want to show to the people around you? A place that you can use to show to other people withtalents, your hobby, your class and your own style. And IndoNaganow like to present to you a new product, game genre social lifecombined with music and dancing. In Avatar Music, the city looksmore beautiful with 3D design, light and friendly colors. AvatarMusic in the city you can make friends with people all overIndonesia and even the world. You can show off your owncharacteristics through various modes cutest outfit.In addition, the dance will be a place where you can show yourdancing skills in a lot of interesting song. You can challenge yourfriends with a lot of dancing mode. With Avatar Music, distancedoes not matter.Have a nice play.
Mobi Army 3 3.7.1 APK
TeaMobi
Năm 2014 tình hình thế giới diễn biến phứctạp, thế chiến thứ 3 có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.Một lực lượng vũ trang tự xưng là ES đã xâm chiếm toàn Đông Á, NamPhi và đang tiến hành áp dụng luật pháp diều hâu để kiểm soát 1vùng lãnh thổ rộng lớn nơi đây, chúng khủng bố người dân, chiếm cácmỏ dầu và tuyên bố sẽ thâu tóm toàn bộ các thành phố lớn ở các châulục để thành lập một liên minh các quốc gia đưới trướng.Các cường quốc trong khối vệ binh hòa bình Trái Đất GATO nhận thấyES là mối đe dọa cho toàn nhân loại nên đã không kích chúng bằngmáy bay và tên lửa Raptors, tuy nhiên chưa thể tiêu diệt được ESnếu không dùng tới bộ binh.Tháng 10/2014 ES lại sát hại các nhà báo, các tình nguyên viên nhânđạo khi họ tham gia các chiến dịch tình nguyện tại các quốc gia màES có chiếm đóng và tham vọng thâu tóm GATO và các đồng minh quyếtđịnh cử các đội đặc nhiệm ưu tú nhất hành tinh SEAN, SWAN, SAT,DANTA và một đội đặc nhiệm bí ẩn đến các căn cứ tình nghi của ES vàgiải cứu người dân vô tội.Bạn sẽ gia nhập lực lượng đặc nhiệm nào để tham gia chiến dịch lịchsử này ? hãy tham gia Mobi Army 3 và chọn đội mình yêu thíchnhé.2014 world situationcomplicated, World War 3 could explode at any time.The armed forces are claiming to have conquered the entire ES EastAsia, South Africa and the ongoing application of the law hawks tocontrol one vast territory where they terrorized the population,accounted for the oil and announced that it would acquire all ofthe major cities in the continent to establish a national coalitionunder Field.The powers of peace guard blocks the Earth GATO noticed ES is athreat to all humanity should have them by air strikes and missileRaptors, however, can not be destroyed if unused ES infantry.May 10/2014 ES to kill journalists and humanitarian volunteers asthey participate in the campaign volunteers in countries that haveoccupied ES and ambitious takeover GATO and its allies decided tosend the most elite task force SEAN planet, SWAN, SAT, and a taskforce DANTA mystery to the base of ES suspects and rescuinginnocent people.You will join a task force to participate in this historiccampaign? Please join Mobi Army 3 and select your favorite teamoffline.
AvatarHD 3.0.3 APK
TeaMobi
Bạn muốn là công dân của thành phố ảo Avatar,bạn sẽ là chính bạn trong thế giới thực hay bạn là ai đó bạn mongmuốn được trở thành!Trong thế giới Avatar, bạn có thể tạo cho mình một nhân vật cátính, dễ thương, thỏa sức kết bạn, chat trò chuyện, chăm sóc câytrồng, vật nuôi trong trang trại của mình, chơi games đơn giản cùngbạn bè, xây nhà, kết hôn… tất cả ở đây, ngay trong thế giới Avatar– Thành Phố Diệu Kỳ.Những cập nhật mới cho Pb 250:- Ra mắt nhà đôi cho vợ chồng với item đôi trong nhà.- Ra mắt cây tình yêu trong nhà đôi.- Cập nhật nhiệm vụ đôi tại NPC CHỦ HÔN.- Cập nhật level cặp đôi và hệ thống nhẫn đôi kèm danh hiệu vợchồng.- Ra chức năng cất tóc vào Rương Đồ.- Cập nhật tính năng Tìm Bạn giúp di chuyển nhanh đến bên người bạnmình muốn tìm (Không thể di chuyển đến bạn khi đang ở các khu sânbay, trong nhà, nông trại.)Những tính năng sẽ được cập nhật tiếp theo:- Ra mắt nhiệm vụ mớitại NPC thị trưởng.- Mở shop xèng.- Nâng cấp ngựa ngộ nghĩnh.- Nâng cấp nón áo thuật.- Tặng kim cương xanh khi hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày
Khí Phách Anh Hùng 1.7.6 APK
TeaMobi
Khí Phách Anh Hùng là trò chơi nhập vai cổtrang đầu tiên trên điện thoại di động tại Việt Nam, với số lượngngười tham gia đông đảo, tâm huyết.Trong game người chơi có thể lựa chọn một trong ba tuyến nhân vậtvới năm phong cách khác nhau với vũ khí khác nhau theo Ngũ Hành:Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Lồng ghép trong trò chơi là các sựkiện, các diễn biến lịch sử, những nhân vật có thật giúp người chơicảm nhận được không khí thời xưa.Khi tham gia trò chơi, người chơi luôn có các thử thách thú vị, cáchoạt động ban hội luôn sôi động và luôn có các sự kiện hấp dẫn địnhkỳ.
Mobi Army 2 2.3.1 APK
TeaMobi
MobiArmy2 là game mobile nhập vai chơi theolượt với phong cách đồ họa sinh động, lối chơi đa dạng và đầy hấpdẫn.Trong game người chơi phải tính toán góc bắn và lực bắn đồng thờiphải kết hợp với sức gió để đường đi của viên đạn trúng mụctiêu.Với lối chơi đa dạng người chơi có thể chiến đấu với nhau, hoặc lậpthành 1 nhóm để tham gia khiêu chiến với Boss.Update 23/4/2012- Cập nhật phiên bản mới.- Sửa chức năng nhận quà, mời người chơi.
Mobi Army 1.6.4 APK
TeaMobi
MobiArmy thuộc thể loại game chiến thuật theolượt. Trong games bạn phải tính toán góc và lực, kết hợp với sứcgió để đường đi của viên đạn trúng đích. Bạn có thể chơi cá nhânhoặc cùng đồng đội để tiêu diệt đối phương. Tải ngay phiên bảnMobiArmy bên dưới nếu chưa cài đặt, hoặc phiên bản cũ của bạn khôngđăng nhập được.Update [ 15-11-11 ]- Tương ứng với bản 1.6.4 trên java- Cập nhật các chức năng mới nhất.- Thêm boss mới.- Đấu trường.- Fix bug.MobiArmy is a turn-based strategy game. In games you have tocalculate the angle and force, combined with winds to the path ofthe bullets hit. You can play individual or team to defeat theenemy. Download now version MobiArmy below if not installed, oryour old version was not signed.

热门安卓应用 更多...

WIFI WPS WPA TESTER 3.8.4.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
Automattic, Inc
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results ofonline marketing, how to articles, tools and tips for running yourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship, startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of our app:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and user cannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later from bookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with others frominside the app via popular social sharing applications.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEI Noof the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.3.9 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with stars like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today and become akaraoke star!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects will make you sound like a star• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on Sing!By Smule. Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more stars• Beat your personal score and become a karaoke starWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more karaoke songs!Popular on Sing!:POP HITS & KARAOKE BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople.Always dreamed of becoming a star? Lots of talents get discoveredthrough our Sing! platform. Skip the karaoke bar - karaoke free,sing anywhere, show off your talent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered