1.0 / May 22, 2013
(3.6/5) (85)
Loading...

描述

Colgates børst tænder app er udviklet for atgøre det sjovere at børste tænder både for børn og forældre.Målgruppen er børn i alderen 2 til 5 år. App'ens omdrejningspunkter dit barns egen tandbørste superhelt, som kan gøres sejere ogmere cool, jo flere point der optjenes. Der optjenes point hvergang, der gennemføres en børste-tænder-cyklus. Enbørste-tænder-cyklus varer i to minutter og viser tydeligt dit barnhvor i munden, der skal børstes og hvor lang tid, der er igen,imens barnets figur bevæger sig til en sjovbørste-tænder-sang.
Colgate brushing teethapp is designed to make it more fun to brush your teeth for bothchildren and parents. The target group is children aged 2 to 5years. App's focal point is your child's own toothbrush superhero,which may be tougher and more cool, the more points earned. Pointsare earned each time carried a brush-teeth-cycle. Abrush-teeth-cycle lasts for two minutes and clearly show your childhow the mouth that needs to be brushed and the length of timeagain, while the child's character moves to a fun brushing teethsong.

App Information Colgate Kids Børst Tænder App

Responsfabrikken A/S 更多...

Bayer Agro App 3.0.5 Build (316) APK
Bayer Agro App er dit nye værktøj til bedre afgrøder! Med den nyeversion får du et helt nyt og brugervenligt design, og alle deklassiske funktioner fra den originale app. Hent Bayer Agro App pådin iPad også, og få digitale magasiner fra Bayer CropScience somdu kan downloade og læse i ro og mag, når du har tid.I den nyeversion får du også: - Produktscanner - scan stregkoden på voresprodukt, og læs uddybende produktinformation - Forbedretopslagsværk med information og billeder af sygdomme, skadedyr,ukrudt mv. - Hurtig navigation vha. af quickmenu på alle sider -Notesbog - skriv notater i marken, og hav dem altid ved hånden. -Optimeret 3-dages vejrudsigt - Agro TV: forbedret sæsonensvideoguides - ...og meget mereBayer Agro App is your new tool forbetter crops!With the new version you will get a brand new,user-friendly design, and all the classic features of the originalapp.Get Bayer Agro App on your iPad too, and get digital magazinesfrom Bayer CropScience that you can download and read at yourleisure when you have time.In the new version you also get:-Product Scanner - scan the barcode on our product, and readdetailed product information- Improved encyclopedia of informationand pictures of diseases, pests, weeds, etc..- Quick navigationusing the quick menu on all pages- Notebook - write notes in thefield, and have it always at hand.- Optimized 3-day forecast- AgroTV: improved season video guides- ... And much more
Apollo Active 1.0.2 APK
Apollo Active giver dig information om alle dehoteller hos Apollo, hvor du kan dyrke aktiv ferie. Men også råd omkost og motion, UV index, nyheder, træningsprogrammer,konkurrencer, sportsshop og meget mere.Apollo Active app er din genvej til træning og aktiv ferie.Apollo Active gives youinformation about all the hotels in Apollo, where you can enjoyactive holidays. But advice on diet and exercise, UV index, news,training, competitions, sports shop and more.Apollo Active app is your gateway to training and activeholiday.
Gardernetværk 2.0 Build (265) APK
Alle medlemmer af GARDERNETVÆRK er tidligere eller nuværendelivgardere, sergenter eller officerer ved Den KongeligeLivgarde.Gardernetværk.dk er netværket for alle erhvervsaktive, derhar en fælles baggrund ved Den Kongelige Livgarde. Gardernetværkapp bringer garderfordelene direkte til din android telefon. Sommedlem af Gardernetværk.dk har du adgang til medlemstilbud,arrangementer og nyheder. Hvis du ikke allerede er medlem afGardernetværk.dk kan du melde dig ind via denne app.All members ofthe Guards NETWORK is a former or current livgardere, sergeants orofficers of the Royal Life Guards.Gardernetværk.dk is the networkfor all active, having a common background with the Royal LifeGuards. Guards Network app brings Guards benefits directly to yourandroid phone. As a member of Gardernetværk.dk you have access tomember offers, events and news. If you are not already a member ofGardernetværk.dk you can sign up via this app.
Colgate Kids Børst Tænder App 1.0 APK
Colgates børst tænder app er udviklet for atgøre det sjovere at børste tænder både for børn og forældre.Målgruppen er børn i alderen 2 til 5 år. App'ens omdrejningspunkter dit barns egen tandbørste superhelt, som kan gøres sejere ogmere cool, jo flere point der optjenes. Der optjenes point hvergang, der gennemføres en børste-tænder-cyklus. Enbørste-tænder-cyklus varer i to minutter og viser tydeligt dit barnhvor i munden, der skal børstes og hvor lang tid, der er igen,imens barnets figur bevæger sig til en sjovbørste-tænder-sang.Colgate brushing teethapp is designed to make it more fun to brush your teeth for bothchildren and parents. The target group is children aged 2 to 5years. App's focal point is your child's own toothbrush superhero,which may be tougher and more cool, the more points earned. Pointsare earned each time carried a brush-teeth-cycle. Abrush-teeth-cycle lasts for two minutes and clearly show your childhow the mouth that needs to be brushed and the length of timeagain, while the child's character moves to a fun brushing teethsong.
Playitas 1.0 APK
This app gives you latest news, updatesonevents and description of the sports and family ressort Playitas.Ahandy helper when on vacation at Playitas, but also a tool tohelpyou train, get updates on special offers from Playitasandpartners. Get active now and download the app.Active vacation | vacation | training | sport vacation | sports|training | Fuerteventura | Playitas
Loading...