Kenworld Computer AB 应用

Loading...
Första Hjälpen 2
Vi vill erbjuda dig den bästa serviceniHälsingland.När man befinner sig på annan ort litar man oftast pågrannarnasord och rekommendationer. Vi hoppas att ditt naturligaval är attanvända denna guide.Vårt motto är att värna om våra kunder. Kvallité, serviceochpålitlighet är ett genomgående koncept i alla verksamheter.Varmt välkommen att kontakta oss!
Ambassadören 0.5.3
Ambassadören 0.5.3 BETAEn förlängning av magasinet Ambassadören i din telefon.Få nyheter, erbjudanden och information om evenemang ochliknandei Söderhamn direkt i din Android telefon.Applikationen är under utveckling och vi jobbar febrilt medattkomma på och lägga till nya smarta funktioner i den. Har dunågrabra idéer på vad du skulle vilja se i appen?Hör av dig till oss!
FVRF 1.4
Flygvapenfrivilligas app För att kunna logga in krävs att duärmedlem. All information om kurser är en ”spegling” avdenkursinformation som återfinns på FVRF hemsida. Väl inloggad kanduockså ändra i din profil, kontaktuppgifter, telefon, e-post,bildmm. Du kan se din status för medlemskap, kontaktuppgifteraktuellregion, se registrerad medlemsavgift. Presenterat kursutbudbaseraspå din ålder och region, dvs ungdomar kan se sinungdomsutbildningoch vuxna ser sina olika vuxenutbildningar. Ilistan med kurseransöker du med ett klick och du kommer omedelbartfå uppdatering avdin status där det framgår att du har ansökt omvald kurs, som ettresultat av att din ansökan är registrerat. Andrafunktionaliteterär möjlighet att se kommande och avslutade kurserunder ”Minakurser”. Status för registrering uppdateras i realtid.Du kommerockså kunna se den centrala kurslistan, samt nyheter frånbåderegion och centralt. Nyhet är att du som instruktör även kanansökaför tjänstgöring via appen.