TZ Programmer 应用

Loading...
ELNET AFRICA PLATFORM 2.0
TZ Programmer
ELNET AFRICA LTDJIUNGE LEO UNUFAIKE KIKAMILIFU.Elnet Africa Ni OnLine Donation PlatformiliyoasisiwaTanzania.Muasisi wa Elnet Africa ni Mtanzania mwenye maono na ndotoyakuwafanya Watanzania na Africa kwa ujumla kujipatia kipato kwanjiahalali ya kuchangiana.JINSI MFUMO UNAVYOFANYA KAZI👉🏾Kujisaliji ni bure, usajili wa bure unadumu kwa saa 24 tu.Hapa utapata account yako ya Elnet Africa lakini itasoma grade 0kwasababu utakuwa hujachangia chochote.➡ Ili kupanda kutoka grade 0 kwenda grade 1 utatakiwakummchangiaaliyekushirikisha fursa hii Tsh 10,000/= Tu.Baada ya hapo system itakupatia Link yako ambayo utaitumiakusajiliwatu chini yako.Baada ya hapo na wewe utawashirikisha watu 6 watakaokuchangiaTsh10,000/= kila mmoja jumla utapata Tsh 60,000/=Ukishapata michango ya watu 3 au 4 unashauriwa kupanda/KuUpgradekwenda grade 2.➡Daraja/Grade 2:Pokea michango ya Tsh 20,000 kutoka kwa watu 36 wanaotokana nawalewatu 6 uliowashirikisha.20,000×36=720,000/=Panda daraja/grade 3 kwa kuchanga Tsh 30,000/=➡Daraja/grade 3:Pokea michango ya Tsh 30,000/= kutoka kwa watu 216 wanaotokananawatu 36 wa daraja lako la pili.30,000×216=6,480,000/=Panda daraja/grade 4 kwa kuchanga Tsh 140,000/-KWA NINI 140,000/-?.Unapoingia grade 4 system itakuonyesha watu wawiliwakuwachangia.1. Utaiona Elnet Africa, ambapo utachangia 100,000/- ( laki moja)kwa ajili ya kampuni.2. Upliner/mtu wa juu yako zaidi ambapo utamchangia 40,000/- (elfu40 ).Jumla ni 140,000/-➡Daraja/grade 4:Pokea michango ya Tsh 40,000/= kutoka kwa watu 1296 wanaotokananawatu 216 wa daraja lako la 3.40,000×1296=51,840,000/=Panda daraja/grade 5 kwa kuchanga Tsh 50,000/=➡Daraja/grade 5:Utapokea michango ya Tsh 50,000/= kutoka kwa watu 777650,000×7776=388,800,000/=Panda daraja/grade 6 na la mwisho kwa kuchanga Tsh 60,000/=➡Daraja/grade 6:Utapokea michango ya Tsh 60,000/= kutoka kwa watu 46656.46656×60000=2,799,360,000/=UHALALI WA FURSA HII🌲Fursa hii imesajiliwa hapa nchini Tanzania,Inalipa kodi halali za Serikali.🌲Mfumo unaruhusu Spillover, kwa hiyo upline wako akiwa na watuwengiwatashuka kwako.🌲 Malipo yanafanyika kwa shilingi za Kitanzania, yaanihukunausumbufu wa kujiunga na wallets.Karibu tufanye kazi kama team ili tufanikiwe kwa pamoja.Mawasiliano: +255657197284MWONGOZO KWA WANACHAMA WOTE WA ELNET AFRICA PLATFORM1.Mwanachama atatakiwa kufanya kila linalowezekana kupandakutokadaraja la kwanza kwenda la pili (Grade 1 to 2) kwa sikuzisizozidi14 toka siku amepata usajili kamili.2.Mara baada mwanachama kuwa daraja la pili,atatakiwakupandishauanachama wake kwenda daraja la 3,4,5 na 6 katikakipindikisichozidi siku 42 toka siku alipopanda kwenye darajalapili.3.Mwanachama yeyote akilipa sh.100,000 ya Elnet Africa,inayolipwamaratu baada ya daraja la 3 na kabla ya daraja la 4 ndani ya siku21 zamwanzo kati ya zile siku 42 za daraja la 3 hadi 6,atapataBONUS yaongezeko la siku 21.Hivyo atakuwa amebakiwa na siku zaidiya 42 tenakupanda kwenda daraja la 4,5 na 6,kwa ujumla atakuwa nasiku63.4.Mwanachama atakayeshindwa kuzingatia mwongozo huo ataondolewanamfumo wenyewe kufikia siku tajwa.5.Kila mwanachama kupitia akaunti yake ataona wazi wazi namnasikuzake zinavyokwisha.Walio daraja la 1 hadi sasa wana siku 14 kupanda kufikia daraja la2na walio daraja la 2 na kuendelea,wana siku 42 kupanda hadidaraja la 6.(Ni vema pia ikafahamika kwamba katika mfumo wa Elnet Africakilamwanachama kutoka daraja la kwanza hadi kufikia daraja la sitaKwaujumla ni ndani ya siku zisizozidi (77)mfano,(Grade 1 to 2 siku 14 + Grade 2 to 3 to Elnet Africa siku 21zamwanzo ambazo zitakuwezesha kupata bonus ya siku 42 tena,naambazopia utazitumia pia kutoka Grade 3 to 6)(14+21+42=77)Kwa mawasiliano zaidi wasiliana nami kwa simu namba:WhatsApp 0657197284