TomApp 应用

Loading...
Học Hàm Excel 2.1
TomApp
Hàm là cốt lõi của bảng tính Ms Excel, là cốtlõi và tinh túy của Ms Excel, nếu không có các công thức thì bảngtính cũng giống như trình soạn thảo văn bản. Chúng ta dùng côngthức để tính toán từ các dữ liệu lưu trữ trên bảng tính, khi dữliệu thay đổi các công thức này sẽ tự động cập nhật các thay đổi vàtính ra kết quả mới giúp chúng ta đỡ tốn công sức tính lại nhiềulần.Nhằm giúp các bạn thuận tiện hơn trong việc học và ứng dụng MsExcel.Ứng dụng học Học Hàm Excel giúp các bạn có thể tra cứu vàthực hành các hàm trong excel. Ứng dụng được thiết kế giúp các bạnhọc một cách dễ hiểu nhất.Ứng dụng gồm tất các hàm trong excel được sử dụng phổ biến nhất baogồm:+ Hàm luận lý: AND, FALSE,TRUE,IF,IFERROR, NOT…+ Hàm tìm kiếm: VLOOKUP, HLOOKUP, MATCH, INDEX+ Hàm văn bản: LOWER, UPPER,RIGHT, LEFT, MID,TRIM, LEN,SUBSTITUTE+ Hàm toán học: MOD, ABS, …+ Hàm thống kê: SUM, SUMIF, DSUM,COUNT,…+ Hàm về ngày tháng: DAY, YEAR, TODAY, MONTH,WEEKDAY…+ Hàm về thơi gian: TIME, HOUR, SECOND, MINUTE, NOW…Ngoài ra còn có các phím tắt hỗ trợ trong Excel, video hướng dẫnthực hành các hàm trong Excel.Is the core function ofMS Excel spreadsheets, is the core and essence of Ms Excel, withoutthe spreadsheet formulas like text editor. We use a formula tocalculate from the data stored in spreadsheets, data when changingthe formula will automatically update changes and new results helpus to help take the effort recalculated many times.To help you in learning more convenient and user applicationsExcel.Ung Learning Ms Excel function can help you practice lookupand functions in Excel. The app is designed to help you learn a waythey can understand.The app includes all functions in Excel is the most popular usesinclude:+ Function logic: AND, FALSE, TRUE, IF, IFERROR, NOT ...+ Search function: VLOOKUP, HLOOKUP, MATCH, INDEX+ Text functions: LOWER, UPPER, RIGHT, LEFT, MID, TRIM, LEN,SUBSTITUTE+ Mathematical function: MOD, ABS, ...+ Statistical Functions: SUM, SUMIF, DSUM, COUNT, ...+ Function of dates: DAY, YEAR, TODAY, MONTH, WEEKDAY ...+ Function of Time: TIME, HOUR, SECOND, MINUTE, NOW ...There are also shortcuts supported in Excel, practical tutorials inExcel functions.
Giáo Trình Tự Học Word 2013 3.1
TomApp
Nhằm giúp các bạn thuận tiện hơn trong việchọc và ứng dụng MS word 2013.Ứng dụng học Giáo Trình Tự Học Word2013 - Learn MS Word 2013 giúp các bạn có thể học và tra cứu. Ứngdụng được thiết kế đơn giản giúp các bạn học một cách dễ hiểunhất.Ứng dụng giáo trình bao gồm 6 bài :+ Bài 1 – Làm quen với MS Word 2013+ Bài 2 – Soạn thảo văn bản+ Bài 3 – Hiệu chỉnh văn bản+ Bài 4 – Làm việc với bảng biểu+ Bài 5 – Chèn các đối tượng vào văn bản+ Bài 6 – In ấnNgoài ra còn có các phím tắt hỗ trợ trong MS Word 2013, video hướngdẫn...To help you in learningmore convenient and user applications 2013.Ung MS Word Study WordStudy Curriculum 2013 - Learn MS Word 2013 help you learn andlookup. The app is designed to help you learn simple a way they canunderstand.Applications curriculum includes 6 items:+ Lesson 1 - Be familiar with MS Word 2013+ Lesson 2 - Text editor+ Lesson 3 - Adjust text+ Lesson 4 - Working with tables+ Lesson 5 - Insert the object into text+ Lesson 6 - PrintingThere are also shortcuts supported in MS Word 2013 tutorial videos...
Giáo Trình Powerpoint 2016 1.3
TomApp
Nhằm giúp các bạn thuận tiện hơn trong việchọcvà ứng dụng MS powerpoint 2016.Ứng dụng học Giáo Trình TựHọcpowerpoint 2016 - Learn MS powerpoint 2016 giúp các bạn có thểhọcvà video hướng dẫn học tập . Ứng dụng được thiết kế đơn giảngiúpcác bạn học một cách dễ hiểu nhất.Ứng dụng giáo trình bao gồm 6 bài :+ Bài 1 – Giới thiệu và những thiết lập cơ bản+ Bài 2 – Thêm Slide mới, chèn hình ảnh, video, audio,...+ Bài 3 – Vẽ hình với công cụ Shape+ Bài 4 – Slide Master,Hiệu ứng chuyển Slide+ Bài 5 – Thiết lập liên kết và Sử dụng Trigger+ Bài 6 – Một số thao tác trình chiếu PowerPointNgoài ra còn có các phím tắt cơ bản hỗ trợ trong MS powerpoint2016,video hướng dẫn học bằng video chi tiết.Tag: Tự Học powerpoint 2016 ,giáo trình powerpoint 2016,Learnpowerpoint 2016, powerpoint 2016 Tutorial, EASY powerpoint2016Tutorial,How to Learn powerpoint 2016, powerpoint2016Tutorial,Learn powerpoint Online