1.0 / July 31, 2015
(5.0/5) (6)
Loading...

描述

Fruit Maker - Game for Kids !◆ Fruit Maker - Game for kids and yourchildren !▸ This is a fun game for kids to make juice . Makes yourfavorite juice in your mobile device . Everyone loves Fruit, right?Now you could make a personalized Fruit by yourself.√ Makechocolate juice !√ Make Peach juice !√ Make Apple juice !√ MakeMango juice !√ Make Strawberry juice !√ Make Pineapple juice!Please try and have fun .

App Information Fruit Maker

MobileSoftware.vn 更多...

Cờ Tướng 1.0 APK
CHÚNG TÔI PHÁT TRIỂN GAME CỜ TƯỚNG VÌ ĐAM MÊ VỚI CHÍNH TRÒ CHƠITRUYỀN THỐNG NÀY.Cờ tướng (chữ Hán gọi là 象棋, phiên âm Hán Việt làTượng Kỳ tức "cờ hình tượng", có người cho là "cờ voi" nhưng chữ"tượng" nên hiểu theo nghĩa "phỏng theo, bắt chước" hợp lí hơnnghĩa "voi"), hay còn gọi là cờ Trung Hoa (Tiếng Anh: ChineseChess) vì nó được phổ biến ra thế giới từ Trung Quốc và cũng đượccoi là "quốc hồn quốc túy" của nước này (nhưng theo phương Tây thìnó có nguồn gốc từ Ấn Độ), là một trò chơi trí tuệ dành cho haingười, là loại cờ được chơi phổ biến nhất thế giới cùng với cờvua.======Chức Năng Chính============Chơi qua Server======+TạoPhòng Chơi +Xem Phòng Đang Chơi +Chat Trong Phòng Chơi Server +Đăngký tài khoản +Đăng nhập +Truy cập nhanh bằng tài khoản Khách=========Chơi Qua Game Center====+Mời người chơi+Bảng xếp hạng+GửiTin Nhắn+Nói chuyện Voice==== Chơi Hai Người & Chơi VớiMáy===+Hoãn+Xem các nước đi+Chơi lại từ đầu+Cầu Hoà+Lưu Ván Cờ+XemLại Ván Cờ+----====Cài Đặt=========+Cài đặt quân cờ+Cài đặt bàncờ+Cài đặt tài khoản server+Tự động đăng nhập+Âm thanh On/Off+Chọncấp độ máy
Chess 1.1 APK
Chess is a two-player board game played on a chessboard, acheckered gameboard with 64 squares arranged in an eight-by-eightgrid. Chess is played by millions of people worldwide in homes,urban parks, clubs, online, correspondence, and in tournaments. Inrecent years, chess has become part of some school curricula.Eachplayer begins the game with 16 pieces: one king, one queen, tworooks, two knights, two bishops, and eight pawns. Each of the sixpiece types moves differently. The most powerful piece is the queenand the least powerful piece is the pawn. The objective is to'checkmate' the opponent's king by placing it under an inescapablethreat of capture. To this end, a player's pieces are used toattack and capture the opponent's pieces, while supporting theirown. In addition to checkmate, the game can be won by voluntaryresignation by the opponent, which typically occurs when too muchmaterial is lost, or if checkmate appears unavoidable. A game mayalso result in a draw in several ways.
Cờ Vua 1.1 APK
Cùng với Cờ Tướng, Cờ Vua hứa hẹn sẽ đem lại một bộ game trí tuệdành cho Cộng đồng Cờ Vua , Cờ Tướng Việt Nam. Chúng tôi xin trântrọng giói thiệu đến các bạn game phổ biến nhất thế giới phiên bảnViệt.==================================Cờ vua, trước kia còn đượcgọi là cờ quốc tế, là một trò chơi trên bàn và là một môn thể thaotrí tuệ cho 2 người chơi. Ngày nay, cờ vua là một trong những tròchơi phổ biến nhất thế giới với hàng triệu người tại nhà riêng,trong câu lạc bộ, trực tuyến, từ xa và trong các giải đấu. Trò chơinày diễn ra trên một bảng hình vuông, gọi là bàn cờ, gồm 8 hàng(đánh số từ 1 đến 8) và 8 cột (đánh số từ a đến h), tạo ra 64 ôhình vuông với các màu đậm và nhạt xen kẽ nhau, với mỗi người chơisẽ có ô màu nhạt ở hàng cuối cùng bên tay phải của mình khi ngồivào bàn chơi cờ. Mỗi người sẽ bắt đầu ván cờ với 16 quân cờ và sẽlần lượt đi các quân của mình sau khi đối phương đã đi xong mộtnước (hoàn thành nước đi). Các quân cờ của mỗi bên bao gồm 8 TốtTốt đenTốt trắng, 2 Mã Mã đenMã trắng, 2 Tượng Tượng đenTượngtrắng, 2 Xe Xe đenXe trắng, 1 Hậu Hậu đenHậu trắng và 1 Vua VuađenVua trắng. Người cầm quân trắng luôn là người đi đầu tiên; ngườikia cầm quân đen. Các quân Hậu và Xe được gọi là quân nặng, cònTượng và Mã được gọi là quân nhẹ.Truyền thống của thi đấu cờ đãxuất hiện từ thế kỉ thứ 16. Ngày nay, cờ vua được công nhận là mộtmôn thể thao chính thức bởi Ủy ban Olympic Quốc tế. Nhà vô địch Cờvua Thế giới đầu tiên, Wilhelm Steinitz giành danh hiệu nay năm1886; Viswanathan Anand là nhà vô địch hiện tại. Các nhà lý thuyếtđã sáng tạo ra rất nhiều chiến thuật và chiến lược kể từ khi bắtđầu có cờ vua. Nhiều khía cạnh nghệ thuật đã được tìm thấy trong cờthế.Along with the Chinese Chess, Chess promises to bring anintellectual game for Community Chess, Chinese Chess Vietnam. Wewould like to introduce you to the world's most popular gameversions Vietnam.==================================Chess, formerlyknown as the international chess, a game table and an intellectualsport for 2 players. Today, chess is one of the most popular gamein the world with millions of people at home, in clubs, online,remote and in tournaments. This game takes place on a square boardcalled a chessboard, consisting of 8 rows (numbered 1 to 8) andeight columns (numbered from a to h), creating 64 squares out withbold color and alternating light, with each player will have lightcolored boxes in the last row of his right hand while sitting atthe table playing chess. Each person will start the game with 16pieces and will turn away their troops after the enemy wentfinished a water (completed moves). The pieces of each sideincludes 8 Good Good denTot white, 2 white Denma Ma Ma, 2 statuestatue white denTuong, 2 Vehicles Vehicles white denXe, 1 white and1 Hau Hau denHau white denVua King King. The white player alwaysthe first to go; the other black coaches. The queen and heavymilitary vehicles are called, also known as Ma Statue and lighttroops.The tradition of playing chess has appeared from the 16thcentury Today, chess is recognized as an official sport by theInternational Olympic Committee. Champion Chess World First,Wilhelm Steinitz won this title in 1886; Viswanathan Anand is thecurrent champion. Theorists have created a lot of tactics andstrategy since the beginning has chess. Many aspects of art werefound in the body.
Fruit Maker 1.0 APK
Fruit Maker - Game for Kids !◆ Fruit Maker - Game for kids and yourchildren !▸ This is a fun game for kids to make juice . Makes yourfavorite juice in your mobile device . Everyone loves Fruit, right?Now you could make a personalized Fruit by yourself.√ Makechocolate juice !√ Make Peach juice !√ Make Apple juice !√ MakeMango juice !√ Make Strawberry juice !√ Make Pineapple juice!Please try and have fun .
IELTS Study English 2.0 APK
IELTS - International English Language Testing System !IELTS StudyEnglish on IOS is now available for Android !DOWNLOAD Pro versionto get more functions.Free Functions :+There are three series ,each series includes many lectures . Each Lecture contains PDFTranscript, Note and Activity.+While listening the tutor, you canread the PDF document .+You can drag the Video Frame inside thescreen . it is used easily. +View PDF Online+View Lecture VideoOnline+Chat Box+Download Video+Download PDFs +New Online Translator+Realtime Chat Box+Follow IELTS Study English onFacebook======================================IELTS is the world’sproven English test. More people go more places with IELTS.Over 1.7million tests were taken last year enabling candidates to starttheir journeys into international education and employment.IELTS isrecognised by more than 7,000 institutions in over 135countries.You can rely on IELTS - the test that sets thestandard.IELTS Study English helps you study English better. Itincludes three series of lectures. Each lecture consists of ebook,video, activities, notes and transcript. You can listen to thetutor while reading eBookl. this way is useful to learn.
Loading...