3.1.1 / November 2, 2015
(4.2/5) (1796)
Loading...

描述

Streak to ACE, raise to take!Here's unique online Texas Hold'emgame with lively playing.1 Always 5 stars in APP store. Realplayers with multiple sticks and interactive design for real playexperience2 Poker game with expert-level real background design andnew-concept pokering experience, let’s ACE!Plenty daily bonus +Tournament with SharksItems: You can throw eggs/tomatoes to otherplayers you hate, or send flowers/kisses to others you likeNewevents come up every week: Lottery/slot. Plenty of freshplays.Facebook/iOS/Android all supportedDon’t miss chance to createyour legend here!

App Information Hold'em PH

 • App Name
  Hold'em PH
 • 包名
  com.coalaa.itexaspro.ph
 • 发布日期
  November 2, 2015
 • 文件大小
  19M
 • 系统要求
  Android 2.2 and up
 • 版本
  3.1.1
 • 开发者
  SHENZHE COALAA NETWORKS TECHNOLOGY CO.,LTD
 • 安装
  50,000+
 • 价钱
  免费
 • 分类
  Card
 • 开发者
  深圳市南山区中山园路1001号TCL产业园国际E城
 • Google Play Link

Hold'em PH 历史版本

选择 Hold'em PH 版本 :
 • 3.1.1 (3001001) - 最新版本
 • Hold'em PH 3.1.1 APK File

  发布日期: 2016 /1/28
  系统要求: Android 2.2+ (Froyo, API: 8)
  文件大小: 18.6 MB
  测试在: Android 4.2 (Jelly Bean, API: 17)
  文件SHA1: 15d7a76d17741c26ab5036580a1fe557cbd0fc7e
  APK 签名校验工具: 5899dc40b670034b9f0c55cc26fa86d2c3c6c17d

SHENZHE COALAA NETWORKS TECHNOLOGY CO.,LTD 更多...

Poker Pro.ID 4.2.8 APK
Begitu online sudah mendapatkan penghargaan tinggi dan juga beradadi urutan depan dari rangking list APP store dalam banyak Negara!Dipujikan oleh Liga Texas Poker,jutaan pemain nyata yang akanbermain bersama Anda! Gratis Semuanya Lomba akan di adakan tepatwaktu setiap harinya Semua pemain nyata Segera download App ini,dapatkan banyak chip gratis , alat dan emotikon yang lucu. Onceonline've got high awards and also at the front of the order of theranking list APP Store in many countries! Commended by the TexasLeague Poker, millions of real players who will play with you! FreeEverything The competition will be held on time every day All realplayers Immediate download this App, get a lot of free chips, toolsand cute emoticons.
Poker Pro.VN 4.2.5 APK
Vừa ra mắt đã nhận được đánh giá 5 sao, đồng thời xếp hạng đầutrong bảng ứng dụng APP store của nhiều Quốc Gia. Được liên minhPoker Texas Hold'em đề cử là trò chơi poker cao cấp về mọi mặt! 1.Hoàn toàn miễn phí! 2. Mỗi ngày 5 trận thi đấu! 3. Nhiều nhiệm vụchờ bạn hoàn thành! 4. Người thật online, hàng ngàn người đang chơicùng bạn! Tải trò chơi ngay bây giờ có thể nhận được phần thưởngchip miễn phí! Has launched has received 5-star rating, and ranksfirst in the App Store for many Nationalists. Texas Hold'em Pokeris the alliance's nomination advanced poker game in every way! 1.It's free! 2. Every day 5 matches! 3. Many wait for you to completethe task! 4. The truth online, thousands of people playing withyou! Download the game now can get free bonus chips!
Poker Pro.DE 4.1.5 APK
Empfohlen von APP Store! Kostenlos zu spielen!Es gibt Meisterschaftjeden Tag!Zahlreiche Poker Profis warten auf dich!Noch mehrAktivitäten für dich!Spiele mit Freunden zusammen, mehr Spaß!Ladedas Spiel jetzt herrunter und hole dir freie Chips zustarten!Recommended by APP Store!Free to play!There arechampionship every day!Many poker pros are waiting for you!Evenmore activities for you!Games together with friends, morefun!Download the game now herrunter and get to start you freechips!
Texas Poker.ID 4.2.0 APK
Begitu online sudah dapat penghargaan tinggi,berurutan depan di rangking list APP store dalam banyakNegara!Dipujikan oleh Liga Texas Poker,jutaan pemain nyata akan mainbersama Anda!Gratis SemuanyaLomba mulai tepat pd waktunya tiap hariSemua pemain nyataSemua tugas dihadiahkan oleh sistemSekarang download App ini, akan mendapat banyak chip gratis , alatdan hadiah.Once online can alreadyhigh esteem, sequentially ahead in the ranking list APP Store inmany countries!Commended by the Texas League Poker, millions of real players willplay with you!Free EverythingThe competition began in the nick of time each dayAll real playersAll tasks awarded by the systemNow download this App, will get a lot of free chips, tools andgifts.
德州撲克中文版 5.0.8 APK
在多個國家的應用榜 佔據前列! 百萬遊戲玩家和你一起玩! 完全免費 比賽每天准點開 全程任務系統獎勵現在下載就能優先獲得免費金幣,個性荷官和道具禮物
Texas Poker.VN APK
:Vừa ra mắt đã nhận được đánh giá 5 sao, đồngthời xếp hạng đầu trong bảng ứng dụng APP store của nhiều Quốc Gia.Được liên minh Poker Texas Hold'em , đề cử là trò chơi poker caocấp về mọi mặt!Hệ thống trò chơi phong phú:. Hoàn toàn miễn phí, tặng lễ bao cao cấp, mỗi ngày đều có chipmiễn phí.. Hệ thống thi đấu đa dạng, nhiều giải thưởng, iphone thật mang vềnhà.. Bàn đấu vui vẻ, đạo cụ giao lưu phong phú, nhà cái tùy ý.. Cách chơi mới mẻ, phong phú, xổ số, máy slot, vòng quay maymắn...nhiều tính năng hấp dẫn.. Hệ thống thành tựu hoàn chỉnh, kỉ lục trò chơi được ghi nhớ cẩnthận.Người thật online, hàng ngàn người đang chơi cùng bạn! Tải tròchơi ngay bây giờ có thể nhận được phần thưởng chip miễn phí, ngườiđẹp Hà Quan, đạo cụ!: Just launch hasreceived 5-star rating, while ranking first in the App Storeapplication table of many countries.Texas Hold'em Poker coalition, is nominated senior poker game inevery way!Rich game system: . Completely free, including advanced funeral, every daythere are free chips. . Competition system diversity, prizes, so bring on theiphone. . Initially fun, props exchange rich, the arbitraryones. . How to play new, rich, lotteries, slot machines, spin luck... many attractive features. . Complete system of achievements, game record carefullyremembered.The true online, thousands of people are playing with you!Download the game now can get free bonus chips, the beautiful HaQuan, props!
Poker Pro. TR 4.1.6 APK
Yeni tasarlanmış Texas Hold'em Poker dünyanın süpürmeolduğunu!Uzman düzeyinde gerçek arka plan tasarım ve yeni konseptkumar deneyimi, hadi 1. Poker oyunu!Yeni ÖzelliklerHatta yenibaşlayanlar en usta oyunculara meydanoku ve poker olasılıklarınıbiz sizin için hesaplayalımYeni tasarlanmış interaktif öğeler, phizve izleme arkadaşlarDaha kullanışlı ve kullanıcı dostuarayüzÜcretsiz cips ve bol bol günlük ikramiyeThe newly designedTexas Hold'em poker is sweeping the world!Expert level experiencein the real background design and a new concept of gambling, let's# 1 poker game!New FeaturesEven the most skilled players in pokerodds Meydanok and beginners we calculate for youThe newly designedinteractive elements, and monitoring phiz friendsMore convenientand user-friendly interfaceFree chips and plenty of daily bonuses
Hold'em PH 3.1.1 APK
Streak to ACE, raise to take!Here's unique online Texas Hold'emgame with lively playing.1 Always 5 stars in APP store. Realplayers with multiple sticks and interactive design for real playexperience2 Poker game with expert-level real background design andnew-concept pokering experience, let’s ACE!Plenty daily bonus +Tournament with SharksItems: You can throw eggs/tomatoes to otherplayers you hate, or send flowers/kisses to others you likeNewevents come up every week: Lottery/slot. Plenty of freshplays.Facebook/iOS/Android all supportedDon’t miss chance to createyour legend here!
Loading...