3.20.1 / May 23, 2020
(4.3/5) (20)
Loading...

描述

Swimming Relay calculates the best relay combination. Theapplication is meant for swimmers, their coaches and swimmingenthusiasts. The application calculates the combinations ofpossible relay teams from all the swimmers who are chosen to TEAM.The relay times are sorted from the fastest to the slowest – theresults are shown on the tab RELAY – here you can find out whichrelay combination is the best. The application has 6 tabs: 1.SWIMMERS The tab SWIMMERS is used for managing all swimmers who canbe nominated to the relay and who can be used for the calculationin the future. Adding a new swimmer requires to enter hisidentification – name, surname, nickname, date of birth and gender(required fields) and times for 50, 100 and 200 distance for eachswimming style and for both pool lengths (25, 50). Swimmer can beadded to favourites by clicking on ♥ (“little heart”) symbol – forfuture quick adding to team. Short click on swimmer in the listdisplays his detailed overview. Long click on swimmer in the listruns swimmer editing, where it is possible to change or deleteswimmer details. Swimmers are saved in database, which can bebacked up. 2. TEAM Here you can select the swimmers who are savedon the tab “SWIMMERS” and who will be used for the best relay teamcalculation. You can select all favourite swimmers by one click on♥ or select others from the list. Long click removes selectedswimmer from the team and the calculation will run without him. The“Trash” button removes all swimmers from the team. If there areenough swimmers selected for the calculation and all of selectedswimmers have filled in times corresponding to the parameters onthe tab “SETTINGS”, the calculation will start. 3. SETTINGS It isused to set the calculation parameters, it contains the basicsettings of relay characteristics, i.e. distance, style, gender,age, etc. It is possible to set the number of teams (A or A+B). Bychoosing “A+B team” there is an option to choose the calculatingstrategy. The strategy “Time A best” results in the fastestcombination for the team A, the team B is calculated as the fastestteam from the remaining members of the TEAM. The strategy “Place(A+B) best” marks the fastest combination of 2 teams withcomparable times. 4. RELAY The best relay calculation results areshown on the tab “RELAY”. If there is no result on this tab, it isnecessary to check the swimmer’s data on the tab “TEAM”. Enoughswimmers with relevant time records according to the parameters onthe tab “SETTINGS” are needed. Otherwise it is not possible tocalculate the relay combination. The button “Share” enables to sendthe best relay combination list via e-mail. The buttons with theteam names (A, B) are used for quick search of this team in longresult list. 5. ROSTER 6. SUMMARY The swimmer’s database can bebacked up or restored from the previous backup in the application“PREFERENCES”. Notes for better orientation in SETTINGS: Styles forrelays: - Freestyle - Medley relay (all four styles in order:backstroke, breaststroke, butterfly and freestyle) Disciplines forrelays: - 4 x 50 (freestyle or medley relay) - 4 x 100 (freestyleor medley relay) - 4 x 200 (freestyle) Sorting by gender: - Menrelay - Women relay - Mixed relay (2 men and 2 women in any order)Age categories: - Open (no age restrictions) - Masters (above 25years old, aggregate relay age 100-119, 120-159, 160-199, …, etc.)- Seniors (19 + years old) - Juniors (15-18 years old) - Kids(according to age 14, 13, 12, 11…) Pool length: - Short pool (25meters, or 25 yards) - Long pool (50 meters, or 50 yards) Swimmersusually achieve different times in the same discipline according tothe pool length. The requirement of a writing permission to anexternal storage is necessary for saving the swimmers database toSwimming Relay directory. Android 7.0+

App Information Swimming Relay

 • App Name
  Swimming Relay
 • 包名
  cz.martiska.net.swimmingrelay
 • 发布日期
  May 23, 2020
 • 文件大小
  2.8M
 • 系统要求
  Android 7.0 and up
 • 版本
  3.20.1
 • 开发者
  martiska.net
 • 安装
  1,000+
 • 价钱
  免费
 • 分类
  Sports
 • 开发者
 • Google Play Link

martiska.net 更多...

Swimming Relay 3.20.1 APK
martiska.net
Swimming Relay calculates the best relay combination. Theapplication is meant for swimmers, their coaches and swimmingenthusiasts. The application calculates the combinations ofpossible relay teams from all the swimmers who are chosen to TEAM.The relay times are sorted from the fastest to the slowest – theresults are shown on the tab RELAY – here you can find out whichrelay combination is the best. The application has 6 tabs: 1.SWIMMERS The tab SWIMMERS is used for managing all swimmers who canbe nominated to the relay and who can be used for the calculationin the future. Adding a new swimmer requires to enter hisidentification – name, surname, nickname, date of birth and gender(required fields) and times for 50, 100 and 200 distance for eachswimming style and for both pool lengths (25, 50). Swimmer can beadded to favourites by clicking on ♥ (“little heart”) symbol – forfuture quick adding to team. Short click on swimmer in the listdisplays his detailed overview. Long click on swimmer in the listruns swimmer editing, where it is possible to change or deleteswimmer details. Swimmers are saved in database, which can bebacked up. 2. TEAM Here you can select the swimmers who are savedon the tab “SWIMMERS” and who will be used for the best relay teamcalculation. You can select all favourite swimmers by one click on♥ or select others from the list. Long click removes selectedswimmer from the team and the calculation will run without him. The“Trash” button removes all swimmers from the team. If there areenough swimmers selected for the calculation and all of selectedswimmers have filled in times corresponding to the parameters onthe tab “SETTINGS”, the calculation will start. 3. SETTINGS It isused to set the calculation parameters, it contains the basicsettings of relay characteristics, i.e. distance, style, gender,age, etc. It is possible to set the number of teams (A or A+B). Bychoosing “A+B team” there is an option to choose the calculatingstrategy. The strategy “Time A best” results in the fastestcombination for the team A, the team B is calculated as the fastestteam from the remaining members of the TEAM. The strategy “Place(A+B) best” marks the fastest combination of 2 teams withcomparable times. 4. RELAY The best relay calculation results areshown on the tab “RELAY”. If there is no result on this tab, it isnecessary to check the swimmer’s data on the tab “TEAM”. Enoughswimmers with relevant time records according to the parameters onthe tab “SETTINGS” are needed. Otherwise it is not possible tocalculate the relay combination. The button “Share” enables to sendthe best relay combination list via e-mail. The buttons with theteam names (A, B) are used for quick search of this team in longresult list. 5. ROSTER 6. SUMMARY The swimmer’s database can bebacked up or restored from the previous backup in the application“PREFERENCES”. Notes for better orientation in SETTINGS: Styles forrelays: - Freestyle - Medley relay (all four styles in order:backstroke, breaststroke, butterfly and freestyle) Disciplines forrelays: - 4 x 50 (freestyle or medley relay) - 4 x 100 (freestyleor medley relay) - 4 x 200 (freestyle) Sorting by gender: - Menrelay - Women relay - Mixed relay (2 men and 2 women in any order)Age categories: - Open (no age restrictions) - Masters (above 25years old, aggregate relay age 100-119, 120-159, 160-199, …, etc.)- Seniors (19 + years old) - Juniors (15-18 years old) - Kids(according to age 14, 13, 12, 11…) Pool length: - Short pool (25meters, or 25 yards) - Long pool (50 meters, or 50 yards) Swimmersusually achieve different times in the same discipline according tothe pool length. The requirement of a writing permission to anexternal storage is necessary for saving the swimmers database toSwimming Relay directory. Android 7.0+
Chemické názvosloví 2.21.1 APK
martiska.net
Aplikace je poskytnuta bezplatně a neobsahuje reklamy.Nevyžaduježádná oprávnění a nesbírá žádná data. Aplikace Chemickénázvoslovípřevádí uživatelem zadané chemické vzorce na jejich českýslovnínázev a obráceně – slovní název převede na chemickývzorec.Umožňuje zadávat prvky a některé jednoduché anorganickésloučeninysložené ze 2 až 4 prvků. Aplikace může sloužit jakopomůcka prozačátečníky při studiu názvosloví prvků a anorganickýchsloučenin.ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ CHEMICKÉHO VZORCE: ✓ Vzorec prvku máprvní písmenovelké, další malé: Ag, Cu, Mg, H ✓ Prvky se zadávajíza sebou bezmezer: NaCl, NO ✓ Číselné indexy se zařazují také bezmezer: H2O,H2SO4 ✓ Lze použít okrouhlé závorky v páru: Ca3(PO4)2VLASTNOSTIAPLIKACE: ✓ Pracuje v češtině ✓ Pojmenuje vzorce všechprvků ✓Pojmenuje některé anorganické sloučeniny složené ze 2 až 4prvků:oxidy, hydroxidy, karbidy, sulfidy, halogenidy, hydridy,nitridy,kyslíkaté kyseliny, soli kyslíkatých kyselin, kyanidy ☆Nepojmenujeorganické sloučeniny Android 7.0 +
Mzdový kalkulátor 2.21.2 APK
martiska.net
Aplikace je poskytnuta bezplatně a neobsahuje reklamy.Nevyžaduježádná oprávnění a nesbírá žádná data. Mzdový kalkulátorje aplikacepro výpočet čisté a hrubé mzdy. Zohledňuje slevy na dania sazbyodvodů platné v České republice. Po zadání částky sevýsledek čistémzdy zobrazí na další obrazovce vpravo a zároveň zestejné částkyhrubá mzda na obrazovce vlevo. Mezi zadáváním avýsledky se přepínávýběrem záložky nebo tažením prstu. Dalšímiovládacími prvky naúvodní obrazovce jsou: ✓ Menu (nahoře vlevo) ✓Tlačítko provymazání zadané sumy (nahoře vpravo) ✓ Tlačítko provložení celýchtisíců (nahoře vpravo) ✓ Aktivní nadpisy („Celkovásuma“ nebo„Výpočet“) ✓ Plovoucí tlačítko pro přístup k nastaveníAplikacepočítá: ✓ Mzdu pro hlavní pracovní poměr (HPP) ✓ Odměnuza„brigádu“ - práci na základě dohody o provedení práce (DPP) Včásti„Brigáda“ je možné zadat buď celkovou sumu nebo údaje projejívýpočet: hodinovou mzdu a počet hodin. Celkovou částkupotomvypočítá jednoduchá kalkulačka. Aplikace umožňuje nastavit: ✓Slevuna poplatníka (podepsané prohlášení k dani) ✓ Slevu prostudenta ✓Slevu pro držitele průkazu ZTP/P ✓ Slevu pro invalidu ✓Slevu navyživované děti (i s průkazem ZTP/P) ✓ Služební auto ksoukromémuužití (+ cena auta s DPH) Výpočet čisté nebo hrubé mzdyjeorientační a může být ovlivněn dalšími faktory, mzdovými odvodyasrážkami ze mzdy. Např.: sleva na manžela / manželku bez příjmuseodečte až v ročním vyúčtování apod. Android 7.0 +
Loading...