/ January 22, 2019
(3.6/5) (8)
Loading...

Description

De veilige en handige ouderapp van Ziber Education: Fiep Fiep iseencommunicatieapp tussen leerkrachten en ouders met als doel omdebetrokkenheid van ouders te vergroten en de werkdrukvanleerkrachten te verlagen. Daarnaast is Fiep hét antwoord ophetveilig delen van foto’s binnen de nieuwe privacywet. Devoordelenvan Fiep op een rij: • Berichten, 'like' of reageer op hetnieuwsuit de klas. • Absentiemeldingen, meld uw kind ziek of doeeenabsentieverzoek. • Beveiligd fotoalbum, de privacy van uwkindstaat bij ons voorop! • Gespreksplanner, plan een gesprekwanneerhet u uitkomt • Activiteiten, in één oogopslag overzichtover dekomende activiteiten op school. • Inschrijflijstjes,papierenlijstjes op de deur zijn verleden tijd! Meld u moeiteloosaan vooreen excursie of activiteit. The safe and handy parent appfromZiber Education: Fiep Fiep is a communication app betweenteachersand parents with the aim of increasing the involvement ofparentsand reducing the workload of teachers. In addition, Fiep istheanswer to the safe sharing of photos within the new privacylaw.The advantages of Fiep in a row: • Messages, 'like' or respondtonews from the classroom. • Absence notifications, report yourchildill or make an absence request. • Secure photo album, theprivacyof your child is our priority! • Call planner, plan ameeting whenit suits you • Activities, at a glance overview of theupcomingactivities at school. • Registration lists, paper lists onthe doorare a thing of the past! Register effortlessly for anexcursion oractivity.

App Information Ziber Fiep

Ziber Show More...

Ziber Fiep APK
Ziber
De veilige en handige ouderapp van Ziber Education: Fiep Fiep iseencommunicatieapp tussen leerkrachten en ouders met als doel omdebetrokkenheid van ouders te vergroten en de werkdrukvanleerkrachten te verlagen. Daarnaast is Fiep hét antwoord ophetveilig delen van foto’s binnen de nieuwe privacywet. Devoordelenvan Fiep op een rij: • Berichten, 'like' of reageer op hetnieuwsuit de klas. • Absentiemeldingen, meld uw kind ziek of doeeenabsentieverzoek. • Beveiligd fotoalbum, de privacy van uwkindstaat bij ons voorop! • Gespreksplanner, plan een gesprekwanneerhet u uitkomt • Activiteiten, in één oogopslag overzichtover dekomende activiteiten op school. • Inschrijflijstjes,papierenlijstjes op de deur zijn verleden tijd! Meld u moeiteloosaan vooreen excursie of activiteit. The safe and handy parent appfromZiber Education: Fiep Fiep is a communication app betweenteachersand parents with the aim of increasing the involvement ofparentsand reducing the workload of teachers. In addition, Fiep istheanswer to the safe sharing of photos within the new privacylaw.The advantages of Fiep in a row: • Messages, 'like' or respondtonews from the classroom. • Absence notifications, report yourchildill or make an absence request. • Secure photo album, theprivacyof your child is our priority! • Call planner, plan ameeting whenit suits you • Activities, at a glance overview of theupcomingactivities at school. • Registration lists, paper lists onthe doorare a thing of the past! Register effortlessly for anexcursion oractivity.
Loading...