1.31 / March 1, 2016
(4.4/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Mobilna aplikacijo Zmoremo je namenjena večji seznanitvi različnihuporabnikov s podpornim okoljem za zaposlovanje invalidov ter takopomagati pri zaposlovanju invalidov v običajnem delovnem okolju.Vsebina mobilne aplikacije poleg tega uporabnikom omogočalaspoznavanje z osnovnimi informacijami in možnostmi priusposabljanju in zaposlovanju invalidov ter o sistemu družbeneskrbi za invalide v Sloveniji.Mobilna aplikacija Zmoremouporabnikom omogoča neposredno povezavo s podpornim okoljemstrokovne pomoči in sicer izvajalci zaposlitvene rehabilitacije terposredno z drugimi organizacijami iz podpornega okolja in siceruradi za delo Zavoda RS za zaposlovanje in Centri za socialnodelo.We can do mobile app is intended for larger noting differentusers with a supportive environment for the employment of peoplewith disabilities as well as assisting in the recruitment ofpersons with disabilities in the ordinary working environment. Thecontent of mobile applications, moreover, allowing users to getfamiliar with the basic information and opportunities for trainingand employment of people with disabilities and the system of socialcare for disabled persons in Slovenia.We can do mobile applicationallows users to connect directly to support environmental technicalassistance providers through vocational rehabilitation andindirectly with other organizations in a supportive environmentthrough labor offices of the Employment and Social Work Centres.

App Information Zmoremo

 • App Name
  Zmoremo
 • Package Name
  com.tovarnaidej.zmoremo
 • Updated
  March 1, 2016
 • File Size
  13M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.31
 • Developer
  ZIZRS
 • Installs
  50+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  Linhartova 51 1000 Ljubljana
 • Google Play Link

ZIZRS Show More...

Zmoremo 1.31 APK
ZIZRS
Mobilna aplikacijo Zmoremo je namenjena večji seznanitvi različnihuporabnikov s podpornim okoljem za zaposlovanje invalidov ter takopomagati pri zaposlovanju invalidov v običajnem delovnem okolju.Vsebina mobilne aplikacije poleg tega uporabnikom omogočalaspoznavanje z osnovnimi informacijami in možnostmi priusposabljanju in zaposlovanju invalidov ter o sistemu družbeneskrbi za invalide v Sloveniji.Mobilna aplikacija Zmoremouporabnikom omogoča neposredno povezavo s podpornim okoljemstrokovne pomoči in sicer izvajalci zaposlitvene rehabilitacije terposredno z drugimi organizacijami iz podpornega okolja in siceruradi za delo Zavoda RS za zaposlovanje in Centri za socialnodelo.We can do mobile app is intended for larger noting differentusers with a supportive environment for the employment of peoplewith disabilities as well as assisting in the recruitment ofpersons with disabilities in the ordinary working environment. Thecontent of mobile applications, moreover, allowing users to getfamiliar with the basic information and opportunities for trainingand employment of people with disabilities and the system of socialcare for disabled persons in Slovenia.We can do mobile applicationallows users to connect directly to support environmental technicalassistance providers through vocational rehabilitation andindirectly with other organizations in a supportive environmentthrough labor offices of the Employment and Social Work Centres.
Loading...