1 / April 5, 2017
(4.6/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

In Zombie Shooter sta je op een grasveld in de ruimte waar elkeseconde een zombie spawn. Jij Als Zombie Shooter.Als een van diezombies je aanraakt is de Zombie Shooter dood.Je moet de ZombieShooter verdedigen met een geweer.In Zombie Shooter you stand on alawn in the room where every second a zombie spawn. If you ZombieShooter.If one of those zombies you touch is Zombie Shooter ZombieShooter dood.Je must defend with a rifle.

App Information ZombieShooter

 • App Name
  ZombieShooter
 • Package Name
  com.RG_Game_Industry.Zombie_Shooter_test_5
 • Updated
  April 5, 2017
 • File Size
  37M
 • Requires Android
  Android 6.0 and up
 • Version
  1
 • Developer
  RG Creator
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link

RG Creator Show More...

Zombie Shooter Online 1.3 APK
RG Creator
Dit is eigenlijkZombieShooter:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.RG_Game_Industry.Zombie_Shooter_test_5.Maar dan online. (je kan dus niet online offline spelen in dezeversie. Het werkt alleen als allebei de computers op hetzelfdenetwerk zijn verbonden. Als je het spel opstart kun je kiezen of jeeen lobby maakt of iemand injoint. Als je een lobby maakt kan kanje meteen spelen maar je kan ook wachten tot je vrienden zijningejoint. Als je iemand in wil joinen klik je op list servers. Jeziet dan alle servers op het lokale netwerk. Daar kan je vriendjoinen als je de naam van je vriend weet.This is actually ZombieShooter: https: //play.google.com/store/apps/details id =com.RG_Game_Industry.Zombie_Shooter_test_5?. But online. (So ​​youcan not play offline online in this version. It only works if bothcomputers are connected to the same network. If you can choose thegame starts or you make a lobby or someone injoint. If you make alobby can you can ready to play, but you can also wait until yourfriends have been joint. If you have someone want to join, click onlist servers. you will see all the servers on the local network.There you can join a friend if you know the name of your friend.
spokenspotters 1.0 APK
RG Creator
TOETSENBORD VEREISTJe bent een jonge. Die opgesloten zit in eengang met geesten die hem proberen te vermoorden. Als een geest jepakt(als je een geest aanraakt) krijg je een vraag(bij deallereerste vraag heb je twee kansen). Als je twee geesten heboverleeft of een bepaalde score hebt gehaald kom je bij deeindbaas. Om die te verslaan moet je drie vragen beantwoorden. Alsje die hebt beantwoord kom je i een nieuw level je hebt in totaal 4levels.KEYBOARD REQUIREDYou're young. Trapped in a corridor withghosts trying to murder him. If a spirit grabs you (if you touch amind) you get a question (at the very first question you have twoopportunities). If you two spirits have survived or have reached acertain score you get to the final boss. To defeat you need toanswer three questions. If you have answered you come i a new levelyou have a total of 4 levels.
RG Finder 1.3 APK
RG Creator
RG Finder de meest high tech browser ooit InfoMet deze browser kunje simpel op het internet surfen. in de textbox vul je de naam vande site in en met de groene knop laad je die site. Als jewww.sitetitel.nl invult werkt die niet maar als je die www. en .nlweglaat werkt die wel. hij werkt ook met .com sites. Met hetmicrofoontje kun je de naam vaneen site inspreken en dan gaat dienaar naartoe dat heeft dezelfde voorwaarden als een site typen. Alsje op save url klikt wordt de website waar je nu op surftopgeslagen. Maar als je daarna een nieuwe opslaat wordt de oudegewist bewaar dus de site die jij het moeilijkst kan vinden. en metsaved url kun je je opgeslagen URL herladen. De vertaal knop werktnog niet.Deze app is beoordeeld met 5 sterren dus waar wacht u nogopRG Finder the most high tech browser everMoreWith this browser,you can surf easy on the Internet. in the textbox, enter the nameof the site and with the green button you load that site. If youfill www.sitetitel.nl which does not but if you www. and .com omitwork to do. He also works with .com sites. With the microphone youcan record the name asunder site and then going to go to thattyping the same conditions as a site. If you click the Web sitewhere you're surfing saved to save on url. But if you're after anew store deletes the old store so the site you can find the mostdifficult. and saved url you can reload your saved URL.Thetranslate button does not work.This app is rated with 5 stars sowhat are you waiting for
belasting calculator 1.0 APK
RG Creator
Met deze app kun je heel simpel de btw bereken van een product. Hetwerkt met het 21% tarief en het 6% procent tarief.Je hoeft hetalleen maar in te vullen en op bereken te drukkenWith this app youcan very easy to calculate the VAT of a product. It works with the21% rate and 6% percent tarief.Je it only need to fill and pressingcalculate
Street Football Online 4 1.1 APK
RG Creator
Straatvoetbal is van de vorige eeuw. Ik vond dat er een modernereverzie van moet uitkomen. Na een paar dagen ontwikkelen is het meeindelijk gelukt. Je ziet een veld voor je en een bal. Die kan jein een doel lopen. Als er meer mensen mijn spel spelen kan je ookmet meer mensen voetballen(maximaal 20 mensen per veld). Je kanalleen nog niet communiceren in-game. Dat komt later.Streetsoccerof the last century. I found a modern verzie to come out of. Aftera few days to develop it finally succeeded. You see a field for youand a ball. You can walk into a goal. If more people play my game,you can play football with more people (maximum 20 people perfield). You can not only communicate in-game yet. That comes later.
ZombieShooter 1 APK
RG Creator
In Zombie Shooter sta je op een grasveld in de ruimte waar elkeseconde een zombie spawn. Jij Als Zombie Shooter.Als een van diezombies je aanraakt is de Zombie Shooter dood.Je moet de ZombieShooter verdedigen met een geweer.In Zombie Shooter you stand on alawn in the room where every second a zombie spawn. If you ZombieShooter.If one of those zombies you touch is Zombie Shooter ZombieShooter dood.Je must defend with a rifle.
RG Bird Hardcore 1.1 APK
RG Creator
bij rg bird hardcore moet je vliegen door of over alle buizen dieop heel snel op je af komen op random posities en onverwachts dusje moet snel zijn en je moet geluk hebben want sommige buizen zijnonmogelijk.by RG hardcore bird to fly through or over all the tubescoming at you very quickly and unexpectedly random positions so youmust be fast and you have to be lucky because some pipes areimpossible.
european voice translate fixed 1.5 APK
RG Creator
Met European Voice Translate vertaalt u simpel van het Nederlandsen Engels naar het Frans,Duits,Spaans en Engels. U hoeft alleen: teklikken, inspreken wat u wil vertalen. Na een paar seconden hoort uhet dan door uw speaker. En de app is gratis dus download hemnu.With European Voice Translate translates to simple in Dutch andEnglish into French, German, Spanish and English. Simply: click,record what you want to translate. After a few seconds you willhear it through your speakers. And the app is free so download itnow.
Loading...